Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Въведение

 

Добре дошли в priceless.com. Mastercard Europe SA (оттук нататък наричано накратко „Mastercard”) предоставя интернет страницата priceless.com (оттук нататък наричана накратко „Интернет страницата”) единствено за Вашето лично, информационно, образователно и развлекателно ползване. Интернет страницата Ви предоставя достъп до пространството на priceless™ за преживявания, промоционални оферти, отстъпки, ползи и предимства, осигурявани от картата, както и съответното съдържание. С достъпа си до Интернет страницата Вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване, както и с всички Допълнителни условия (съгласно определението им по-долу), които могат да бъдат изменяни при необходимост (наричани заедно оттук нататък накратко „Условията за ползване”). Моля да прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате Интернет страницата. Настоящите Условия за ползване определят условията, приложими за Вашето използване на Интернет страницата. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБРАЛИ И ЧЕ СТЕ СЕ СЪГЛАСИЛИ ДА СТЕ ПРАВНО ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ. АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С АДВОКАТ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА. Ако не сте съгласни с Условията за ползване, не влизайте в Интернет страницата и не я използвайте.

 

Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не влизайте в Интернет страницата и не я използвайте. В настоящите Условия за ползване думите „Вие” и „Ваш” означават лицето, което е осъществило достъп до Интернет страницата, съгласно определението по-долу. Думите „ние”, „нас” и „наш” означават Mastercard. В някои случаи, заедно с настоящите Условия за ползване ще се прилагат и отделни указания, правила или условия за ползване или продажба, определящи допълнителни или различни правила и/или условия относно използването на Интернет страницата от Ваша страна или по отношение на услуга или продукт, предлагани чрез Интернет страницата, включително, но без това да се ограничава до правила и условия, които се прилагат за услуги, продавани на Интернет страницата (и които обикновено се публикуват чрез връзка, публикувана на страницата на конкретната услуга) (наричани заедно оттук нататък във всеки такъв случай „Допълнителните условия”). До степента, до която може да съществува противоречие между тези Условия за ползване и всякакви Допълнителни условия, то последните ще бъдат с предимство, освен ако в Допълнителните условия изрично не е посочено друго. Също така, някои функции и услуги, предоставяни при необходимост чрез Интернет страницата, може да се подчиняват на различни условия за ползване.

 

С използването на тази Интернет страница, Вие потвърждавате, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Декларацията за поверителност на Интернет страницата.

 

Съдържание

 1. Интернет страница
 2. Профили, сигурност и пароли
 3. Електронно сключване на споразумения
 4. Право за ползване на съдържанието в Интернет страницата
 5. Промени в Интернет страницата и Правилата за ползване
 6. Прекратяване
 7. Покупки
 8. Връщания/анулирания/замени
 9. Наличност на Офертите; Грешки
 10. Ползи и предимства
 11. Права върху интелектуалната собственост
 12. Комуникации
 13. Жалби за нарушаване на авторски права
 14. Интерактивни форуми и групи, обратна връзка, Потребителски мнения и поведение
 15. Собственост и използване на Потребителските мнения
 16. Мнения или обратна връзка
 17. Търговци и Оферти на Търговците
 18. Състезания и лотарии
 19. Съдържание на трети страни и връзки към други интернет страници
 20. Обработка на лични данни и Декларация за поверителност
 21. Обезщетяване
 22. Отказ от гаранции
 23. Отказ от отговорност за щети и Ограничаване на отговорността
 24. Неприложимост на Условията за ползване към което и да е Споразумение с картодържател на платежна карта Mastercard
 25. Закъснения и анулирания, дължащи се на форсмажорни обстоятелства
 26. Оператор на Интернет страницата и Регистриран търговец
 27. Приложимо законодателство и Разрешаване на спорове
 28. Разни

 

1.              Интернет страница

Интернет страницата е полезна услуга, което се предоставя на притежателите на карти Mastercard. Ние Ви предлагаме „Света” на priceless™, състоящ се от приключения, оферти, преживявания и други полезни функции. Предимствата на Интернет страницата може да включват възможността за закупуване на единствени по рода си оферти и услуги, както и за получаване на персонализирана информация за Вашата платежна карта Mastercard и за ползите и предимствата, свързани с нея. Напомнянията по email могат да бъдат настроени, за да Ви информират за някои от нашите нови оферти и услуги. Някои оферти ще бъдат ексклузивни единствено за притежатели на определени карти Mastercard. Типът на Вашата карта Mastercard (например карта World или карта World Elite Mastercard), както и издателят ѝ могат да бъдат идентифицирани на предната или задната страна на Вашата карта Mastercard. Следните условия са в сила при използването на Интернет страницата от Ваша страна: (i) Статусът на Вашата карта Mastercard трябва да бъде изряден; и (ii) Вие трябва да сте навършили осемнадесет (18) години или двадесет и една (21) години за клиентите в Пуерто Рико. Ако имате някакви въпроси или съмнения относно това дали дадена карта Mastercard може да се използва на тази Интернет страница, то моля да се свържете с Отдела за обслужване на клиенти, като използвате информацията, посочена по-долу.

 

Предоставяйки Вашето съгласие с Условията за ползване, Вие се съгласявате, че: (i) ще предоставяте точна, актуална и пълна информация на Mastercard, включително, но без това да се ограничава до: информация, необходима за регистрация в Интернет страницата; (ii) Вие няма да използвате Интернет страницата, за да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате, разпространявате, публикувате или използвате за каквито и да е търговски цели софтуера, съдържанието, информацията, данните, офертите, преживяванията, продуктите или услугите, предоставяни от Mastercard или получени чрез Интернет страницата, без да сте получили изричното предварително писмено съгласие на Mastercard за това. Това ограничение включва всеки опит за включване на която и да е информация от Интернет страницата в който и да е друг справочник, продукт или услуга; (iii) Вие ще осигурите своя собствен достъп до Интернет страницата, включително, но без ограничение, снабдяване с и поддръжка на всички телефонни устройства и услуги, компютърен хардуер и софтуер, както и друго оборудване и заплащане на всички свързани с тях такси; (iv) Вие няма да използвате Интернет страницата по какъвто и да е начин, който оказва неблагоприятно въздействие върху наличността на ресурсите ѝ за други потребители или по какъвто и да е начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари или да наруши работата на сървърите или мрежите на Mastercard или на доставчиците на Интернет страницата; (v) Вие няма да използвате Интернет страницата за каквато и да е цел, която е незаконна, противоправна или злонамерена, която представлява намеса в личния живот на други лица, тормоз, клевета, опозоряване, неудобство, непристойност, заплаха, ненавист или която по друг начин е забранена от Условията за ползване; (vi) Вие няма да качвате, публикувате, възпроизвеждате или разпространявате каквато и да е информация, софтуер или други материали, защитени с авторско право или с друго право на интелектуална собственост (както и с права за публично оповестяване и с права за поверителност), без да сте получили предварителното разрешение на собственика на тези права; (vii) Вие няма да събирате или да съхранявате лични данни за други потребители; (viii) Вие няма да използвате Интернет страницата за търговски цели, които не са изрично одобрени от Mastercard в писмен вид; (ix) Вие няма да качвате, публикувате, изпращате по имейл или по друг начин да излъчвате рекламни или промоционални материали, включително, но без това да се ограничава до: „нежелана поща”, „анкети”, „спам”, „верижни писма”, „пирамидални схеми” или всяка друга форма на опити за продажби или неразрешена комуникация; и (x) Вие няма да качвате, публикувате, изпращате по имейл или по друг начин да предавате каквито и да е материали, които съдържат вируси или друг компютърен код, файлове или програми, които биха могли да прекъснат, ограничат или да попречат на функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване. Вашият достъп до Интернет страницата може да бъде прекратен незабавно по едноличната преценка на Mastercard, с или без предизвестие, в случай, че не спазите разпоредбите на тези Условия за ползване и/или Допълнителните условия, или поради което и да е друго основание, или без посочване на причина.

 

Вие декларирате и гарантирате, че: (i) не се намирате в държава, която е обект на ембарго, наложено от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като държава, „поддържаща тероризма”; и че (ii) не сте включени в нито един „списък за наблюдение” на правителството на САЩ със забранени или ограничени лица, включително Списъка на специално определените граждани, публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ или Списъка на отказаните лица, публикуван от Министерството на търговията на САЩ. Вие се съгласявате с това, че Вие не притежавате каквито и да е права в тази Интернет страница, както и че Mastercard няма да носи отговорност към Вас, в случай че работата на тази Интернет страница бъде прекратена или възможността Ви за достъп до нея бъде преустановена.

 

2. Профили, сигурност и пароли

Някои раздели на Интернет страницата може да изискват регистрация или по друг начин да изискват от Вас да предоставите информация, за да можете да използвате определени функции или за да получите достъп до определено съдържание. Ако изберете да не предоставяте такава информация, то Вие може да нямате достъп до определено съдържание или да не използвате определени функции на Интернет страницата.

 

Ако Интернет страницата изисква от Вас да регистрирате свой профил или по друг начин да подадете информация, то трябва да завършите въпросната процедура, като ни предоставите актуална, пълна и точна информация, както се изисква от приложимата онлайн форма за регистрация. Ваша отговорност е да поддържате актуалността, пълнотата и точността на Вашите регистрационни данни, като всякакви щети, причинени от неизпълнението на това задължение, са Ваша отговорност. След като попълните напълно формата за регистрация, може да бъдете помолени да изберете парола и потребителско име. Ваша отговорност е да поддържате поверителността на Вашата парола и профил. Също така Вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват във Вашия профил. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Mastercard за всяко неразрешено използване на Вашия профил. Също така Вие се съгласявате да не изпращате по имейл, да не публикувате и да не разпространявате по друг начин потребителското име, паролата или друга информация, която Ви осигурява достъп до Интернет страницата. Mastercard не носи отговорност за каквито и да е загуби, които може да понесете в резултат на това, че някое друго лице използва Вашата парола или профил, независимо дали това се извършва с или без Ваше знание.

 

Вие носите пълната отговорност за поддържането на сигурността и поверителността на Вашия профил, потребителско име и парола, като носите отговорност и за всички дейности и поведение, извършвани от Вас или от което и да е друго лице чрез Вашия профил. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Mastercard за всяко неразрешено използване на Вашия профил или за всяко друго нарушение на сигурността. Нито Mastercard, нито нейните доставчици на услуги или представители ще носят отговорност за каквито и да е загуби или щети от какъвто и да е вид, които могат да възникнат в резултат на това, че някое друго лице е използвало Вашата парола или профил, независимо дали с или без Ваше знание; въпреки това, Вие може да носите отговорност за всякакви загуби, понесени от Mastercard или от други страни, поради това, че някое друго лице използва Вашия профил или парола.

 

3.              Електронно сключване на споразумения

Използването на Интернет страницата от Ваша страна изисква да имате възможност да сключвате споразумения и да извършвате транзакции по електронен път. ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДАДЕНА ОТ ВАС ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТАКИВА СПОРАЗУМЕНИЯ. СЪЩО ТАКА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДАДЕНА ОТ ВАС ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, Е В СИЛА ЗА ВСИЧКИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ ТРАНЗАКЦИИ, КОИТО СКЛЮЧВАТЕ НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЕСТИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ, УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ПО КОЕТО И ДА Е ОТ ГОРЕИЗБРОЕНОТО.

 

4.              Право за ползване на съдържанието в Интернет страницата

Ние Ви предоставяме ограничен, неизключителен, отменим лиценз, за да преглеждате, споделяте, отпечатвате или изтегляте всяко Съдържание, съгласно определението му по-долу, от Интернет страницата единствено за Ваше лично ползване до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство.  Не Ви се предоставя правото да лицензирате, препубликувате, разпространявате, копирате, преотстъпвате, подлицензирате, прехвърляте, продавате, подготвяте или създавате производни произведения или да използвате за различни от лични цели която и да е част от Съдържанието на Интернет страницата. Нито една част от което и да е Съдържание не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или да бъде включвана в каквато и да е система за извличане на информация, електронна или механична, освен за Вашето лично ползване. Вие нямате право да осъществявате достъп до или да използвате Интернет страницата по начин, който би могъл или има за цел да повреди или да навреди на Интернет страницата, или на който и да е сървър или мрежа, която е в основата на Интернет страницата, или да се намесвате в използването на Интернет страницата от други лица. Също така Ви се предоставя ограничен, отменим, непрехвърляем, неподлежащ на подлицензиране, и неизключителен лиценз за създаване на хипервръзка към Интернет страницата или към съдържанието в нея, при условие, че тази хипервръзка не представя Mastercard или нейните продукти или услуги по неправдоподобен, подвеждащ, увреждащ репутацията или по друг неподобаващ начин, и при условие, че тази хипервръзка не намеква за поддръжката или одобрението на Вашата интернет страница или съдържание от страна на Mastercard.

 

Вие нямате право да използвате автоматизирани системи (например роботи, „паяци” и други) или компютърни системи, за да получавате достъп, включително за търсене или сканиране на информация в Интернет страницата, включително за да резервирате, закупувате или да получавате по друг начин тикети, кодове за отстъпка, промоционални кодове, ваучери, кредити, карти за подаръци или всякакви други услуги или артикули, налични на Интернет страницата. Вие се съгласявате да не събирате лични данни на другите потребители на Интернет страницата или да продавате или по друг начин да използвате тази информация по какъвто и да е начин. С изключение на ограничените права, изрично предоставени тук, всички имуществени и други права в и върху Интернет страницата и цялото Съдържание, публикувано в нея, са запазени и са собственост на Mastercard. Също така Вие се съгласявате: (i) да не предприемате каквито и да е действия, които налагат или могат да наложат (по нашата еднолична преценка) неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура; (ii) да не извършвате достъп, презареждане или опресняване на страници за транзакции, събития или тикети, както и да не изпращате каквато и да е друга заявка към сървъри, обработващи транзакции, повече от един път в рамките на който и да е трисекунден интервал; (iii) да не изпращате заявки за зареждането на повече от 1000 страници от Интернет страницата за всеки период от двадесет и четири (24) часа, независимо дали самостоятелно или заедно с група лица; (iv) да не декодирате, декриптирате, модифицирате или да извършвате обратно инженерство на всякакви тикети или основни алгоритми или баркодове, използвани в или при генерирането на тикети или при зареждането на Интернет страницата; или (v) да не използвате бот технология за търсене, резервиране или закупуване на тикети за услуги през Интернет страницата; за избягването на съмнение, това изрично Ви забранява да използвате автоматизиран софтуер за закупуване на тикети на Интернет страницата и Ви забранява да заобикаляте която и да е мярка за сигурност, система за контрол на достъпа или друг технологичен контрол или мярка в Интернет страницата, която се използва за налагане на лимити за закупуване на издадените тикети за услуги или за поддържане на целостта на публикуваните правила за закупуване на тикети за онлайн услуги

 

При използването на Интернет страницата Вие нямате право: (а) да получавате или да се опитвате да получите неоторизиран достъп до услугите или системите на Mastercard; (б) да използвате или да се опитвате да използвате услугите или системите на Mastercard по какъвто и да е начин, който не е изрично разрешен от Mastercard; (в) да прекъсвате, увреждате или възпрепятствате работата на услугите или системите на Mastercard; или (г) да заобикаляте или да се опитвате да заобикаляте механизмите за сигурност на Mastercard.

 

MASTERCARD СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪП ДО ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ВСЯКО ЛИЦЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ПО СВОЯТА ЕДНОЛИЧНА ПРЕЦЕНКА, ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ТОВА ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО: ПОРАДИ НАРУШАВАНЕ НА НЯКОЕ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КОЕТО И ДА Е ОТ ПРАВАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

 

5.              Промени в Интернет страницата и Правилата за ползване

Mastercard си запазва правото да променя или да модифицира Съдържанието, материалите или информацията, които се публикуват на или във връзка с тази Интернет страница, включително настоящите Условия за ползване, или да преустановява които и да е ползи и предимства, оферти или друго съдържание във всеки един момент, без да Ви изпраща предизвестие. Mastercard може във всеки един момент да преразгледа настоящите Условия за ползване, като актуализира връзката към страницата, на която са публикувани тези Условия за ползване, като предостави допълнителна информация по време на регистрацията или като Ви изпрати съобщение. Вие носите отговорност за това да преглеждате редовно Условията за ползване. Всички промени или нови версии влизат в сила 1 месец от публикуването им. В случай, че продължавате да използвате или да осъществявате достъп до Интернет страницата след внасянето на такива промени, то това означава, че Вие ги приемате.

 

6.              Прекратяване

Mastercard може да прекрати Вашата регистрация или да ограничи Вашия достъп до Интернет страницата по каквато и да е причина по всяко едно време.

 

7.              Покупки

Вие можете да закупувате Оферти, съгласно определението им по-долу, чрез Интернет страницата или чрез интернет страницата на търговец, като използвате карта Mastercard. Всички покупки на Оферти са обвързани с тяхната наличност. Всички Оферти подлежат на облагане с приложимите данъци и такси, включително, но без това да се ограничава до: всякакви такси за валутен обмен, разходи за доставка или подобни такси и данъци. Също така Офертите, обработвани на места извън държавата, в която е издадена Вашата карта Mastercard, може да подлежат на такси за чуждестранни транзакции, определени от издателя на Вашата карта. Вие носите отговорност за заплащането на всички подобни такси, начисления и данъци, свързани с Вашата покупка.  За въпроси, свързани с таксите за чуждестранни транзакции и кога могат да се прилагат такива, моля да се свържете с банката, издала Вашата карта Mastercard. Mastercard си запазва правото да променя цената на която и да е Оферта, както и на всички Оферти по всяко едно време. Моля да имате предвид, че определени Оферти могат да бъдат подарени на други лица. Поръчките за извършване на подаръци ще бъдат изпратени до получателя на подаръка от Ваше име до имейл адреса или до адреса за доставка, според случая, посочени от Вас по време на плащането. С извършването на поръчка за подарък Вие потвърждавате, че сте поискали разрешение от получателя на Вашия подарък, за да споделите неговите/нейните данни за контакт с Mastercard, както и за да изпратите подаръка до получателя по начина, описан по време на плащането. Определени Оферти не могат да се прехвърлят съгласно техните правила и условия. Всички Оферти, които не подлежат на прехвърляне и са прехвърлени от Вас, могат да бъдат отменени от Mastercard или от съответния търговец или партньор от обединението по всяко едно време.  По отношение на стоките, закупени в Интернет страницата, рискът от загуба, както и правото на собственост върху продуктите, закупени в Интернет страницата, преминава към Вас в момента на тяхната доставка.

 

Със закупуването на които и да е Оферти или други продукти или услуги, предлагани за закупуване в Интернет страницата, Вие потвърждавате и се съгласявате с това, че Вашата карта Mastercard се таксува от платежната процедура на Mastercard или на нейното свързано дружество или доставчик на услуги, или от доставчика на Офертата в случай на Оферти, закупувани директно от даден доставчик на Оферта. 

 

8.         Връщания/анулирания/замени

Всяка Оферта ще съдържа описание на правилата и условията за връщането, анулирането или замяната ѝ. Вие носите отговорност да се запознаете с тази информация преди да извършите покупката. Имейлът за потвърждение, който ще получите, след като сте закупили дадена Оферта, също така ще посочва правилата и условията за връщането, анулирането и замяната ѝ. В случай че нито Офертата, нито имейлът за потвърждение не съдържат такава информация, то такава Оферта следва да се счита за неподлежаща на анулиране, връщане или замяна, а сумата, заплатена от Вас за покупката, не подлежи на възстановяване.

 

9.              Наличност на Оферта; Грешки

Потвърждението, изпратено от Mastercard за получаване на поръчка за която и да е от нашите Оферти, означава единствено, че Вашата заявка за поръчка е получена, като това потвърждение не представлява приемане на поръчката или че наличността на дадената Оферта е потвърдена. Въпреки че ние полагаме необходимите разумни усилия, за да опишем и да представим точно Офертите на Интернет страницата, ние не гарантираме точността или пълнотата на каквато и да е информация, свързана с която и да е Оферта, включително цени, изображения на продукти, спецификации и наличност. Mastercard си запазва правото да променя, модифицира или актуализира информацията и да коригира грешки, неточности или пропуски по всяко едно време, с или без изпращането на предварително уведомление. В случай че установим наличието на неточности в която и да е информация относно дадена Оферта или други грешки в Интернет страницата във връзка с Вашата поръчка, включително по отношение на ценообразуването или наличността, то ние си запазваме правото, по нашата еднолична преценка, да анулираме Вашата поръчка и да Ви уведомим за това анулиране по имейл или да се свържем с Вас за допълнителни инструкции. Също така, предлагането на всяка Оферта може да бъде прекратено по всяко едно време по каквато и да е причина, с или без изпращането на предизвестие.

 

10.           Ползи и предимства

Интернет страницата може да съдържа информация за определени ползи и предимства, предоставяни Ви от или чрез финансовата институция, издала Вашата платежна карта Mastercard. За въпроси, свързани с тези ползи и предимства, моля да се консултирате с финансовата институция, издала Вашата платежна карта Mastercard. Интернет страницата може също така да съдържа информация за определени ползи и предимства, предоставени Ви от дадено дъщерно дружество на Mastercard. Ползите и предимствата може да са предмет на Допълнителни условия. Дъщерното дружество, посочено в Допълнителните условия, приложими за такива ползи и предимства, ще бъде страната, отговорна за тях. Въпреки че се стремим да предоставим точна информация по отношение на тези ползи и предимства, ние не носим отговорност за каквито и да е грешки или неточности в подробните данни, правила и условията на такива ползи и предимства или относно Вашето право за получаването им. 

 

11.           Права върху интелектуалната собственост

Съдържанието е защитено от приложимото законодателство за интелектуалната собственост, като всички имуществени и други права върху Съдържанието са собственост на Mastercard или се използват от Mastercard съгласно лиценз или с разрешение. Целият текст, форматиране, включително, но без това да се ограничава до: подбора, координацията и подреждането на материалите в Интернет страницата, както и всички изображения, графики, анимация, инструменти, уиджети, приложения, реклами, видеоклипове, музика, звуци, статии, копия, творчески материали, снимки, търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и лога, както и другите материали и информация в тази Интернет страница (наричани заедно оттук нататък накратко „Съдържанието”) са обект на правата на интелектуална собственост на Mastercard, нейните дъщерни и свързани дружества и на техните съответни лицензодатели и лицензополучатели. Освен до степента, разрешена по закон, Съдържанието не може да бъде копирано, подлагано на обратно инженерство, декомпилирано, разглобявано, модифицирано, повторно публикувано на други интернет страници, рамкирано, свързвано чрез дълбоки връзки, променяно или по друг начин разпространявано, преразпределяно, лицензирано, подлицензирано или прехвърляно под каквато и да е форма от Вас. Нищо, съдържащо се в Интернет страницата, не може да се тълкува като предоставяне, косвено, чрез изключение или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право за търговско използване на която и да е част Съдържанието без предварителното писмено разрешение на Mastercard. Търговските марки, лога, търговски наименования и марки за услуги, независимо дали те са регистрирани или са нерегистрирани (наричани заедно оттук нататък накратко „Търговските марки”), представяни на Интернет страницата, са Търговски марки на Mastercard и на нейните партньори от обединението – трети страни. Нищо, съдържащо се в Интернет страницата, не може да се тълкува като предоставяне, косвено или по друг начин, на лиценз или на право за ползване на която и да е Търговска марка, представена на Интернет страницата, без писменото разрешение на Mastercard или на третата страна, която може да притежава въпросната Търговска марка.

 

Всяко неразрешено търговско използване на тези материали ще наруши правата на интелектуална собственост на Mastercard и ще бъде предмет на пълните законови права и средства за правна защита на Mastercard.

 

12.           Комуникации

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Mastercard ще Ви изпраща информация и съобщения във връзка с Интернет страницата. Такива съобщения могат да бъдат изпращани до Вашия регистриран имейл адрес или до другите данни за контакт, които сте предоставили на Mastercard във връзка с Интернет страницата.

 

13.       Жалби за нарушаване на авторски права

При поддържането на Интернет страницата Mastercard може да действа като „доставчик на услуги” (съгласно определението в американския Закон за авторските права в цифровото хилядолетие – DMCA) и да предлага услуги в качеството на онлайн доставчик на материали и връзки към интернет страници на трети страни. В резултат на това, материали на трети страни, които Mastercard не притежава и не контролира, могат да бъдат предавани, съхранявани, достъпвани или по друг начин предоставяни чрез Интернет страницата. Mastercard разполага с определени законово задължителни процедури по отношение на твърдения за нарушаване на авторски права, възникващи на Интернет страницата, и е приело политика, която предвижда незабавно премахване на всяко съдържание или отстраняване на всеки потребител, за който се установи, че е нарушил правата на Mastercard или на трета страна или който по друг начин е нарушил който и да е закон или разпоредби за интелектуална собственост или тези Условия за ползване. Ако смятате, че някакъв материал, достъпен чрез Интернет страницата, нарушава авторски права, трябва да уведомите Mastercard, като използвате процедурата за уведомяване за предполагаемо нарушение съгласно разпоредбите на DMCA (17 U.S.C. Раздел 512(c)(2)). Mastercard ще реагира своевременно и има правото да премахне или да забрани достъпа до материала, за който се твърди, че е в нарушение, като ще следва процедурите, посочени в DMCA, за разрешаване на иска между уведомяващата страна и предполагаемия нарушител, предоставил Съдържанието. Известия за нарушение на авторски права съгласно DMCA можете да изпращате до следния адрес: Copyright Agent, Mastercard, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, На вниманието на: Law Department (Правен отдел) или до: copyrightagent@mastercard.com.

 

Моля да включите следната информация във Вашето известие:

1. Идентифицирайте защитеното с авторски права произведение или друга интелектуална собственост, за които твърдите, че са в нарушение;

2. Идентифицирайте материала в Интернет страницата, за който твърдите, че нарушава авторските права, с достатъчно подробна информация, така че Mastercard да може да го локализира в Интернет страницата;

3. Декларация от Ваша страна, че разполагате с добросъвестното убеждение, че оспорваното използване на защитен с авторски права материал не е разрешено от собственика на авторските права, от негов агент или по закон;

4. Декларация от Ваша страна, в която под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване Вие декларирате, че (a) информацията, посочена по-горе във Вашето известие е точна, и (б) че Вие ​​сте собственик на засегнатите авторски права или че сте упълномощен да действате от името на техния собственик;

5. Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес; и

6. Вашият физически или електронен подпис.

 

Mastercard може да уведоми своите потребители за всяко известие за нарушаване на авторски права чрез публикуването на общо известие на някоя от своите интернет страници или приложения, чрез изпращане на писмо по електронна поща до имейл адреса на потребителя, съхраняван в регистрите на дружеството или чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчана поща до физическия адрес на потребителя, съхраняван в регистрите на дружеството. Ако получите такова известие за нарушаване на авторски права, можете да изпратите писмено насрещно уведомление до определения агент (представител), което трябва да включва информацията, посочена по-долу. За да притежава правна сила, насрещното уведомление трябва да бъде писмено съобщение, което да включва следната информация:

 

1. Вашият физически или електронен подпис;

2. Идентификация на материала, който е бил премахнат или достъпът до който е бил забранен, както и мястото, на което материалът е бил публикуван, преди да бъде премахнат или преди достъпът до него да бъде блокиран;

3. Декларация от Вас под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че разполагате с добросъвестното убеждение, че материалът е бил премахнат или блокиран в резултат на грешка или поради погрешното му идентифициране; и

4. Вашето име, физически адрес и телефонен номер, както и декларация, че се съгласявате с юрисдикцията на Федералния окръжен съд за съдебния район, в който се намира физическият Ви адрес, или ако физическият Ви адрес е извън Съединените щати, за юрисдикцията на всеки съдебен окръг, в който ние може да се намираме, и потвърждение, че ще приемете връчването на съдебното уведомление от лицето, което е предоставило известие за материала, за който се твърди, че е в нарушение на авторски права, или от агента на това лице.

 

Без да се ограничават другите права на Mastercard, Mastercard може, при съответните обстоятелства, да прекрати достъпа на повторен нарушител до Интернет страницата и до всяка друга интернет страница или приложение, притежавани или управлявани от Mastercard.

 

14.           Интерактивни форуми и групи, обратна връзка, Потребителски мнения и поведение

В качеството си на потребител на Интернет страницата, Вие можете да изпращате своите мнения и коментари, които могат да се състоят от текстово съдържание и също така и от снимки, видеоклипове, изображения, аудио файлове, други типове съдържание и връзки към такова съдържание, ако такива са разрешени от Интернет страницата (наричани заедно оттук нататък накратко „Потребителски мнения”). Вие ще носите цялата отговорност за Вашите собствени потребителски мнения и последствията от тяхното публикуване. Във връзка с Потребителските мнения Вие потвърждавате, заявявате и/или гарантирате, че: Потребителското мнение е Ваша оригинална творба и/или че притежавате или имате необходимите лицензи, права, съгласия и разрешения да използвате и да упълномощавате Mastercard да използва всякакви и всички Потребителски мнения във всяка и всички медии, известни сега или изобретени в бъдеще, без териториални или времеви ограничения и без предоставяне на възнаграждение, както и че притежавате всички необходими съгласия за събирането, използването и разкриването на всяка лична информация, изображения, материали, данни или подобни материали, съдържащи се или показани във всеки и във всички Потребителски мнения, за да се даде възможност за включването и използването на Потребителските мнения по начина, предвиден от Интернет страницата и настоящото Споразумение. Вие се съгласявате, че няма да изпращате като част от което и да е Потребителско мнение какъвто и да е материал, който е защитен с авторски права или представлява търговска тайна или по друг начин е обект на права на собственост на трети страни, включително права за поверителност и за публично оповестяване, освен ако Вие не сте носител на такива права или не притежавате разрешение от техния законен носител, както и необходимите съгласия от всички лица, чиито лични данни се съдържат в такъв материал, за публикуване на материала и за предоставяне на Mastercard на всички лицензионни права, съдържащи се в този документ. Също така Вие гарантирате и декларирате, че ще разкриете съществуването на всякакви патентни регистрации или патенти в процедура по регистрация, притежавани от Вас, които се отнасят по какъвто и да е начин до Вашето Потребителско мнение.

 

При спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие потвърждавате и се съгласявате, че между Вас и Mastercard няма установени поверителни отношения или задължения за опазване на тайни или поверителност по отношение на Потребителските мнения, независимо от всякакви заявления или декларации за противното в Потребителското мнение и във всички свързани материали.

 

15.           Собственост и използване на Потребителските мнения

Когато публикувате Потребителско мнение, Вие разбирате, че предоставяте на Mastercard световен, постоянен, безвъзмезден, изцяло изплатен, неотменим, подлежащ на подлицензиране, прехвърляем, неизключителен лиценз за използване, модифициране и/или разпространение на Потребителското мнение (включително съгласно законодателството за авторското право, патентите и търговските марки), включително правото за редактиране, промяна и създаване на производни произведения, както и всякакви концепции или идеи, съдържащи се в Потребителското мнение, включително всички документи, произведения на изкуството, изявления, чертежи, очертания, доказателства, изображения, снимки, кадри, извадки, музикални партитури, аудио и видеозаписи, дискове, независимо дали те са в печатна или в електронна форма, произведени или създадени от Вас като част от Потребителското мнение. При спазване на правата, които Вие или други лица, които могат да бъдат идентифицирани в Потребителското мнение, притежавате съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, лицензът, който Вие предоставяте на Mastercard, включва правото на Mastercard и нейните упълномощени лица да възпроизвеждат Потребителското мнение, да създават други произведения, използвайки Потребителското мнение, да комбинират Вашето Потребителско мнение с други произведения и да променят, превеждат, разпространяват копия, да показват, изпълняват, лицензират и да кандидатстват за регистрация на авторски права върху преобразуваното Потребителското мнение на името на Mastercard по целия свят и с неограничен период на действие, във всяка медия, която съществува сега или може да съществува в бъдеще. Например, горепосоченото разрешение позволява на Mastercard и на нейните упълномощени лица да използват само определени части от Вашия Потребителски мнения, да записват отново или да модифицират всички аудио записи или визуални изображения, които предоставяте, да пренаписват Потребителското мнение и/или да включват други материали, създадени от Mastercard или лицензирани от други страни, заедно с Вашето Потребителско мнение. В случай че създадем други произведения, като използваме Потребителско мнение, то тези произведения ще бъдат наша собственост и могат да бъдат използвани в съответствие с настоящите правила, като те няма да подлежат на Вашето одобрение. С цел по-нататъшно прилагане на правата и на лиценза, които предоставяте на Mastercard за Вашето Потребителско мнение, при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни и Допълнителните условия, Вие също така предоставяте на Mastercard безусловното, вечно, неотменимо право да използва и да експлоатира Вашето име, личност и подобие във връзка с всяко Потребителско мнение, без никакви задължения или дължимо възнаграждение към Вас.

 

Когато публикувате Потребителско мнение, Вие се отказвате и се съгласявате да не предявявате каквито и да е авторски права или „морални” права или претенции, произтичащи от промяната, извършена от наша страна на Потребителското мнение или на която и да е снимка (снимки), кадри, илюстрации, изявления или други материали, съдържащи се в Потребителското мнение. До степента, неподлежаща на отказ, Вие неотменимо се съгласявате да не упражнявате такива права (ако има такива) по начин, който възпрепятства всяко упражняване на предоставените права. Вие разбирате, че няма да получавате каквито и да е такси, суми или възнаграждение за което и да е от правата, предоставени в настоящия Раздел 15. Вие също така се съгласявате да назначите Mastercard като Ваш неотменим пълномощник по отношение на Потребителските мнения, с правото да изготвя и да връчва всякакви документи в и от Ваше име, за да се гарантира, че Mastercard може да използва предоставените от Вас Потребителски мнения, върху които притежавате лиценз, по всеки начин, който Mastercard сметне за подходящ, за да може да притежава и защитава правата си върху всякакви производни произведения, създадени от Вашите Потребителски мнения и за да премахне Потребителските мнения от всяка друга интернет страница или форум.

 

При поискване от страна на Mastercard, Вие трябва да приведете в правна сила и да предоставите такъв допълнителен лицензионен документален инструмент, който може да бъде счетен за разумно необходим съгласно едноличната преценка на Mastercard, с цел да се установи способността на Mastercard да използва Потребителското мнение по начин, който Mastercard прецени за подходящ, и който документ да удостоверява, че „Моралните права на авторите” се отменят съгласно тези Общи правила и условия. В случай че Mastercard пропусне да поиска гореупоменатия лицензионен документален инструмент, по горепосочения начин, то това няма да се счита за отказ от права от страна на Mastercard, като Mastercard може да поиска такъв документален инструмент в по-късен момент.

 

16.           Мнения или обратна връзка

При необходимост, ние можем да поискаме да ни изпратите Вашите отзиви за Интернет страницата и за продуктите и/или услугите. При спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни и Допълнителните условия, всяка комуникация или материал, който излъчвате или публикувате: (а) ще се третира от Mastercard като неповерителен и непатентован, (б) ще стане собственост на Mastercard и Mastercard ще притежава на изключителна основа, понастоящем и в бъдеще, всички имуществени и други права върху тях, и (в) ще се използва без ограничения от лицензополучателите и свързаните дружества на Mastercard по неговата еднолична преценка, без каквито и да е задължения, възнаграждения или друга отговорност към Вас. При спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни и Допълнителните условия, едно такова използване може да бъде за каквато и да е цел, включително, но без това да се ограничава до: възпроизвеждане, разкриване, изпращане, публикуване, излъчване и издаване, изцяло или частично, във всякаква среда и по какъвто и да е начин, известен сега или разработен в бъдеще, на тази Интернет страница или по друг начин, като Mastercard няма задължението да отговаря на което и да е такова съобщение, освен ако това не се изисква по закон. Без да се засяга приложимостта на гореизложеното, Mastercard се придържа към политика да не приема и да не разглежда каквито и да е творчески идеи, мнения или материали от обществеността по отношение на своите продукти и услуги (наричани заедно оттук нататък накратко „Мненията”) и следователно Вие не трябва да изпращате каквито и да е Мнения на Mastercard в каквито и да било комуникации, извършвани чрез тази Интернет страница или по друг начин. Независимо от това, в случай че ни изпратите Мнение, въпреки настоящото искане да не го правите, то тогава въпросното Мнение незабавно ще стане собственост на Mastercard, като с настоящото Вие прехвърляте правата върху едно такова Мнение на Mastercard и Mastercard ще притежава на изключителна основа, в настоящия момент и в бъдещето, всички имуществени и други права върху него. Също така, при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни и Допълнителните условия, Mastercard ще може свободно да използва всички Мнения за всякакви цели, включително, но без това да се ограничава до: разработване и маркетинг на продукти и услуги. Mastercard няма да носи отговорност за използването или разкриването по подобен начин на едно такова Мнение, както и за всякакви прилики между Мнението и всички бъдещи продукти и услуги на Mastercard. При спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни и Допълнителните условия, в случай, че ни изпратите Мнение чрез Интернет страницата, Вие също така неотменимо предоставяте на Mastercard правото да използва Вашето име, потребителско име, име в Twitter, профилна снимка, глас, подобие и биографичен материал във връзка с всички рекламни и промоционални кампании на Mastercard, включително, без ограничение, на Интернет страницата или във връзка с продуктите и маркетинговите материали на Mastercard. При спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни и Допълнителните условия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма установени поверителни отношения или задължения за опазване на тайна или поверителност между Вас и Mastercard по отношение на Мнението, независимо от всяко заявление за противното в Потребителското мнение и във всякакви свързани материали.

 

Всеки път, когато ни изпращате каквото и да е Мнение, Вие заявявате и гарантирате, че сте навършили пълнолетие в юрисдикцията, в която пребивавате, и, че сте родител или законен настойник, или притежавате всички необходими съгласия от родителя или законния настойник, на всяко непълнолетно лице, което е изобразено в или което е допринесло за което и да е Мнение, което подавате, както и че по отношение на даденото Мнение: (a) Вие сте единственият автор и собственик на интелектуалната собственост и другите права върху Мнението, или притежавате законното право да изпратите Мнението и да предоставите на Mastercard правата върху него съгласно настоящите Условия за ползване, като всичко това се извършва без каквото и да е задължение към Mastercard да получи съгласието на трети страни и без да създава каквото и да е задължение или отговорност за Mastercard; (б) Мнението е точно; (в) Мнението не нарушава и няма да наруши права на интелектуална собственост или други права на трети страни по отношение на разрешените употреби и начин на ползване от страна на Mastercard, посочени в настоящите Условия за ползване; и (г) Мнението няма да наруши настоящите Условия за ползване или да причини ощетяване или вреда на което и да е лице. Ние ще поискаме от Вас, както и от физическите лица с родителска или друга правна отговорност върху лица, които могат да бъдат идентифицирани в Мненията, да предоставите разрешение за използването по определен начин на личните данни в писмен вид, когато това е необходимо съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

17.           Търговци и Оферти на Търговците

Търговци и партньорите от обединението (включително организации с нестопанска цел) могат да предоставят на картодържателите на Mastercard определени оферти, услуги, отстъпки или други ползи и предимства при покупките на стоки и услуги (наричани заедно оттук нататък накратко „Оферти”), които ще бъдат достъпни на Интернет страницата или директно чрез търговеца или партньора от обединението. Такива Оферти са предмет на определени правила и условия за всяка Оферта, като те могат да бъдат променяни по всяко едно време без да Ви изпращаме уведомление. Въпреки че улесняваме продажбата или наличността на такива Оферти на нашата платформа, търговецът или партньорът от обединението, който предоставя Офертата, носи отговорност за продажбата, изпълнението, грижата, качеството и доставката на предлаганите стоки и услуги. В някои случаи може да получите фактура от местните ни партньори, които изпълняват продажбата на Офертата и събират и внасят приложимите данъци. Mastercard няма да носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, възникнали в резултат на което и да е взаимодействие между Вас и търговец или партньор от обединението по отношение на такива Оферти. Вие потвърждавате, че Mastercard не подлага на одобрение и не предоставя гаранции за търговците или партньорите от обединението, които са достъпни чрез Интернет страницата, нито за Офертата, която те предлагат на Интернет страницата или на собствената си интернет страница.

 

Покупките на Оферти зависят от тяхната наличност. Всички описания, изображения, препратки, характеристики, съдържание, информация, спецификации, продукти и цени, описани или изобразени във връзка с Офертите, подлежат на промяна по всяко едно време без изпращането на предизвестие. Ние не можем и не гарантираме точността или пълнотата на която и да е информация, включително цени, изображения на продукти, ползи и предимства, награди, спецификации, наличност и услуги, включително за всякакви артикули, продадени или предоставени като награда от трети страни (ако има такива). Ние си запазваме правото да променяме или да актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко едно време без изпращането на предварително уведомление. Описателните, типографските и фотографските грешки подлежат на коригиране и ние не носим каквато и да е отговорност за такива грешки. Ние си запазваме правото да променяме или да анулираме поръчки за всякакви Оферти поради каквато и да е причина, включително за грешки в типографията, ценообразуването и други грешки по всяко едно време.  ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДСТАВЯНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, МОЖЕ ДА НЕ СА В ПОСТОЯННА НАЛИЧНОСТ И МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНЕТО ИМ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ПО ВСЯКО ЕДНО ВРЕМЕ.

 

18.           Състезания и лотарии

При необходимост, ние ще Ви уведомяваме за определени състезания, лотарии или други промоции, свързани с Mastercard или с трети страни. Всички подобни състезания, лотарии и промоции са предмет на Официалните правила или на Правилата и условията за провеждане на такива лотарии, състезания и промоции, както и на цялото свързано и приложимо законодателство, регламенти и нормативна уредба.

 

19.           Съдържание на трети страни и връзки към други интернет страници

Интернет страницата може да съдържа съдържание на трети страни и връзки към други интернет страници, които са напълно независими от тази Интернет страница. Съдържанието и връзките на трети страни са включени единствено за удобство на потребителите и не представляват разрешение, одобрение или гаранция от страна на Mastercard. Също така Mastercard не носи отговорност за точността, пълнотата или надеждността на информацията на трети страни или продуктите или услугите, предлагани или продавани чрез която и да е интернет страница, към която е предоставена връзка, като Вие поемате цялата отговорност за използването на информация на трети страни. Всички споразумения, транзакции или други договорености, направени между Вас и такава трета страна, се извършват единствено на Ваш собствен риск. Когато натиснете върху връзка на трета страна, Вие ще напуснете Интернет страницата. Всички лични данни, които предоставяте на новопосетената интернет страница, няма да бъдат събирани или контролирани от Mastercard, а ще бъде предмет на декларацията за поверителност или условията за ползване на новопосетената интернет страница. Моля да прегледате декларацията за поверителност, оповестяванията относно бисквитките и условията за ползване на новопосетената интернет страница за повече информация относно нейните практики за поверителност. Mastercard не носи отговорност за разглеждането или оценяването, като ние също така не гарантираме и предложеното съдържание или Офертите на трети страни, представени на тази Интернет страница. Mastercard не поема каквато и да е отговорност или финансови задължения за действията, Офертите и съдържанието на всички тези трети страни, както и на всякакви други трети страни. Вие трябва внимателно да прегледате подробностите за дадената Оферта и правилата и условията ѝ преди да извършите покупка.

 

20.           Обработка на лични данни и Декларация за поверителност

 

Mastercard признава важността на опазването на поверителността на лицата, които посещават и избират да се възползват от програмите и информацията, предлагани на Интернет страницата. Натиснете тук за да се запознаете с нашата Декларация за поверителност, свързана с използването на тази Интернет страница от Ваша страна.

 

Съответно, моля да имате предвид, че личната информация, съдържаща се в Потребителските мнения и в Мненията, ще бъде обработвана в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, както е описано в Декларацията за поверителност на Интернет страницата. В някои случаи, ако това се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, ние ще поискаме Вашето предварително съгласие за използване на личната информация за целите, описани в тези Условия за ползване, в Допълнителните условия и/или в Декларацията за поверителност на Интернет страницата.

 

21.       Обезщетяване

Вие се съгласявате да обезщетите, да защитите (по избор на Mastercard) и да освободите от отговорност Mastercard, Benevity, всеки съветван от дарители фонд и всеки друг финансов посредник, използван от Интернет страницата за подпомагане на благотворителните дарения, както и всяко от съответните им дружества-майки и техните съответни представителства, бизнес партньори, включително благотворителни организации, финансови институции, издаващи карти Mastercard, и доставчиците на стоки и услуги, достъпни на или чрез Интернет страницата, и всеки един от техните съответни длъжностни лица, директори, служители и свързани дружества, за, от и срещу всякакви финансови задължения, загуби, искове, разходи, щети и разследвания, съдебни решения, глоби, наказания, споразумения за уреждане, лихви и разноски, включително, но без това да се ограничава до: разумните адвокатски хонорари и разноски, свързани с или произтичащи от: (i) нарушаването или предполагаемото нарушаване от Ваша страна на тези Условия за ползване; (ii) всякакви искове, разходи, ощетявания, загуби и вреди, свързани с неупълномощеното използване на Съдържанието; (iii) нарушаването или предполагаемото нарушаване от Ваша страна на които и да е закони, правила, разпоредби, кодекси, устави, наредби или заповеди на правителствени или квази-правителствени органи във връзка с използването на Интернет страницата или Вашите дейности, свързани с Интернет страницата; (iv) употребата и злоупотребата от Ваша страна на Интернет страницата и Вашите дейности, свързани с Интернет страницата; (v) нарушаването или предполагаемото нарушаване от Ваша страна на авторските права или друга интелектуална собственост или други права на трети страни, съдържащи се във Вашите Мнения и/или всяко друго нарушаване на законодателството или нарушаване на договорни задължения, свързани с Мненията; (vi) всяка невярна декларация, извършена от Вас; и (vii) използването на информацията, която ни изпращате, от страна на Mastercard (включително Вашите Мнения и Потребителски мнения). ВИЕ СТЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЪТРУДНИЧИТЕ ИЗЦЯЛО И В РАМКИТЕ НА РАЗУМНО ИЗИСКВАНОТО ПРИ ЗАЩИТАТА НА MASTERCARD СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ. MASTERCARD СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО, ЗА СВОЯ СОБСТВЕНА СМЕТКА, ДА ПОЕМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ЗАЩИТА И КОНТРОЛ ВЪРХУ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ ПО ДРУГ НАЧИН НА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ОТ ВАША СТРАНА, КАТО ВИЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА УРЕЖДАТЕ ЧРЕЗ СПОРАЗУМЕНИЕ КОЙТО И ДА Е ВЪПРОС БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ НА MASTERCARD.

 

22.       Отказ от гаранции

 

Mastercard ще положи разумните усилия, за да гарантира, че всички материали на тази Интернет страница са точни; независимо от това, пълнотата, точността, своевременността или адекватността им не могат да бъдат гарантирани и Mastercard не поема каквато и да е отговорност за точността, пълнотата или автентичността на която и да е информация, съдържаща се в тази Интернет страница. Позоваването на който и да е продукт, благотворителна организация или процес, публикация или услуга на която и да е трета страна чрез тяхното търговско наименование, име на домейн, търговска марка, марка за услуга, лого, производител или по друг начин не представлява и не предполага тяхното одобрение или препоръка от страна на Mastercard.

 

Интернет може да бъде обект на пробиви в сигурността. Mastercard не носи отговорност за щети по устройството или компютъра на който и да е потребител, произтичащи от такъв пробив в сигурността или от каквито и да е вируси, грешки в компютърния код („бъгове”), подправяне, неоторизирана намеса, измама, грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне на работата или на излъчването, повреда на компютърна линия или друга техническа или друг тип неизправност. Трябва също така да сте наясно, че имейлът и другите средства за изпращане на съобщения по интернет може да не са сигурни и трябва да имате това предвид, преди да изпратите каквато и да е информация на Mastercard по имейл или да публикувате информация на Интернет страницата. Mastercard не предоставя никакви декларации или гаранции по отношение на пригодността, функционалността, производителността, наличността или работата на Интернет страницата. Интернет страницата може да бъде временно недостъпна поради извършване на дейности по поддръжката или поради неизправност на компютърното оборудване.

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В НЕЯ, КАКТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ, НА ИЛИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА” И „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА”, КАТО С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ СЕ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ТЪРГОВСКА ГОДНОСТ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ/НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, КАЧЕСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НИКОЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГА, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, НЕ ВОДИ ДО ВЪЗНИКВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА ТУК. MASTERCARD ОТХВЪРЛЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧНОСТТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ЧЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ ИЛИ ЧЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК, КАТО ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГА, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК, КАТО ВИЕ НОСИТЕ ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ НА КОМПЮТЪРНАТА ВИ СИСТЕМА ИЛИ ВСЯКА ЗАГУБА НА ДАННИ, КОЯТО МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ. НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА MASTERCARD ПО КОЙТО И ДА Е ВЪПРОС, ЗА КОЙТО БИ БИЛО ПРОТИВОЗАКОННО MASTERCARD ДА СЕ ОТКАЖЕ ИЛИ ДА СЕ ОПИТА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ.

 

23.       Отказ от отговорност за щети и Ограничаване на отговорността

 

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MASTERCARD, НЕГОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ПРИМЕРНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕТО, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКА ЗАГУБА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ТОВА ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО: ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ НЕПОЗВОЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ИЛИ НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОРИ АКО MASTERCARD ИЛИ НЕГОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА MASTERCARD КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И СЪДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР, ПОРАДИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ТОВА ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИНМ НЯМА ДА НАДВИШАВА ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА, АКО ИМА ТАКАВА, ИЛИ 10 ЕВРО (КОЯТО ОТ ДВЕТЕ СУМИ Е ПО-МАЛКА), ЗА ДОСТЪП ИЛИ УЧАСТИЕ В КАКВАТО И ДА Е ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА MASTERCARD: (I) ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, (II) ЗА ИЗМАМА ИЛИ ЗА ИЗМАМНО НЕВЯРНО ДЕКЛАРИРАНЕ, ИЛИ (III) ЗА КОЙТО И ДА Е ВЪПРОС, ЗА КОЙТО БИ БИЛО ПРОТИВОЗАКОННО MASTERCARD ДА СЕ ОТКАЖЕ ИЛИ ДА СЕ ОПИТА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ.

 

Без да ограничаваме приложимостта на гореизложеното, ние не носим отговорност за каквито и да е такси или неустойки, които са Ви били начислени по Вашата картова сметка Mastercard в резултат на използването на Интернет страницата.

 

Mastercard не декларира и не гарантира, че някое или всички дарения, извършени чрез Интернет страницата, ще бъдат приспаднати или необложени с данък върху дохода или за други данъчни цели, или че всяка благотворителна организация притежава или ще продължи да притежава статут на благотворителна организация или юридическо лице с нестопанска цел, или че отговаря на законовите изисквания, приложими за благотворителни организации във всяка юрисдикция.

 

Без да ограничаваме приложимостта на гореизложеното, ние не носим отговорност за каквито и да е грешки в детайлите на дадена Оферта или в нейните правила и условия, за каквито и да е такси или неустойки по картовата сметка, които са Ви били начислени по Вашата карта World, карта World Elite Mastercard или карта Mastercard, включително такси и неустойки, които могат да произтекат вследствие на счетоводно сторниране. Всяко данъчно задължение, произтичащо от Вашата покупка или използване на Оферта, е единствено Ваша отговорност, а не наша отговорност или отговорност на търговеца, Mastercard или финансовата институция, която е издала Вашата карта Mastercard. Търговците или финансовата институция, издаваща Вашата карта, могат да докладват информация относно Офертите и използването от Ваша страна на такива Оферти на данъчните власти. Търговците и финансовата институция, издаваща Вашата карта, не могат да променят тези условия, приложими към отношенията между Вас и нас, и не могат да поемат ангажименти, които да са обвързващи за нас.

 

24.         Неприложимост на Условията за ползване към което и да е Споразумение с картодържател на платежна карта Mastercard

Mastercard е водеща организация за платежни услуги. Mastercard не е финансова институция и не издава кредитни, дебитни, предплатени или платежни карти от каквото и да е естество. Взаимоотношенията Ви, отнасящи се до платежната карта с марката на Mastercard, са с банката или финансовата институция, издаваща картата. Всички въпроси или проблеми, свързани с Вашата платежна карта с марката на Mastercard или с дадена сметка на картодържател, трябва да бъдат насочени към банката или финансовата институция, която е издала Вашата карта, а не към Mastercard. Въпреки че Mastercard поддържа  взаимоотношения с банката или финансовата институция, която е издала Вашата карта, тези взаимоотношения не се отнасят до отделните картодържатели или сметки за платежни карти.

 

25.           Закъснения и анулирания, дължащи се на форсмажорни обстоятелства

Дадена Оферта може да бъде забавена, променена, преустановена, разсрочена или анулирана от Mastercard или от търговеца, предоставил Офертата, поради: метеорологични условия, други природни бедствия или непреодолима сила (включително, без ограничение, пожар, земетресения, наводнения, урагани, торнадо, суша, необичайно тежки метеорологични условия), действия на граждански или военни власти, действия на обществено опасни лица или война; бунтове; аварии; експлозии; токови удари; стачки или трудови спорове; забавяне на транспортирането или доставката; епидемии; пандемии; карантина или ембарго; извънредна ситуация, представляваща заплаха за общественото здраве от местно, национално или международно значение; тероризъм или заплахи от тероризъм; национална или регионална извънредна ситуация; неизправност или прекъсване в работата на основен компютърен хардуер или мрежи, или софтуерни повреди; както и всяко друго събитие, което е извън разумния контрол на Mastercard или на доставчика на Офертата.   

 

26.           Оператор на Интернет страницата и Регистриран търговец

Тази Интернет страница се оперира от Mastercard Europe SA. Регистрираният търговец е IfOnly Austria GmbH., търговско дружество на Mastercard.

 

27.       Приложимо законодателство и Разрешаване на спорове

Всеки спор или иск, произтичащи от или свързани с Интернет страницата, Офертите, Съдържанието, Вашите Потребителски мнения, Мненията, настоящите Правила за ползване, всяка рекламна или маркетингова комуникация, отнасяща се до Mastercard или до Интернет страницата, всички продукти или услуги, продавани или дистрибутирани чрез Интернет страницата (наричани заедно оттук нататък накратко „Спор”) ще бъдат регулирани и тълкувани съгласно законодателството на България. Виенската конвенция за международната продажба на стоки не се прилага. Споровете се представят за разрешаване единствено пред компетентния съд в България.

 

28.           Разни

 

Настоящите Условия за ползване, включително всякакви извъндоговорни задължения или отговорности, произтичащи от или във връзка с тях, се тълкуват и изпълняват изключително в съответствие със законодателството на България, без да се прилагат които и да е принципи за случаите на стълкновение на правните норми. С настоящото, приложението на Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки (1980 г.) се изключва изцяло по отношение на тези Условия за ползване. Ние си запазваме правото да ограничим наличността на Интернет страницата и/или предоставянето на всяко Съдържание, Оферта, програма, продукт, услуга или друга характеристика, описана или достъпна на Интернет страницата, за всяко физическо лице, юридическо лице, географска област или юрисдикция, по всяко едно време и съгласно нашата еднолична преценка, както и да ограничим количеството на всяко Съдържание, Оферта, програма, продукт, услуга или друга характеристика, която предоставяме.

 

АКО ТВЪРДИТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ, ЩЕТИ ИЛИ ВРЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ОТ ВАША СТРАНА, ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ЗАГУБИТЕ, ЩЕТИТЕ И ВРЕДИТЕ НЯМА ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПОПРАВИМИ ИЛИ ЗА ДОСТАТЪЧНИ, ЗА ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ПРАВОТО НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ ИЛИ НА ДРУГО РАВНОСТОЙНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИЯ ИСК, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВИЕ НЯМА ДА ПРЕДЯВЯВАТЕ И ЧЕ НЯМА ДА ВИ БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ДА ЗАВЕДЕТЕ КАКВИТО И ДА Е СЪДЕБНИ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ПОПРЕЧАТ ИЛИ ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ НА РАЗРАБОТВАНЕТО ИЛИ ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, УИДЖЕТ-ПРИЛОЖЕНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ, МНЕНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ МНЕНИЯ, ПРОДУКТ, УСЛУГА ИЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИТЕЖАВАНИ, ЛИЦЕНЗИРАНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЛИ КОНТРОЛИРАНИ ОТ MASTERCARD (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВАШИТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ МНЕНИЯ) ИЛИ ОТ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НА MASTERCARD.

 

Съдържанието и софтуерът на Интернет страницата може да са предмет на юрисдикцията за износ на САЩ и юрисдикцията за внос на други държави. Във връзка с използването на тази Интернет страница Вие носите цялата отговорност за спазването на цялото приложимо законодателство и разпоредби за контрол на износа, реекспорта и вноса на всички приложими юрисдикции, включително, но без да се ограничава до: тези на Министерството на търговията на САЩ, Правила за администриране на износа, 15 CFR, Части 730–774, Регламентите за международния трафик на оръжие, специфични за държавата икономически санкции, програмите, изпълнявани от Службата за контрол на чуждестранните активи, както и законодателството и разпоредбите за контрол на износа и вноса на всички други държави. Вие нямате правото, пряко или косвено, да използвате, разпространявате, прехвърляте или предавате съдържание или софтуер от тази Интернет страница, независимо дали чрез пряк продукт или чрез такива материали или продукти, софтуер или друга техническа информация, в които е включено съдържание или софтуер от тази Интернет страница, освен при спазване на цялото приложимо законодателство и разпоредби за износ и внос на всички съответни юрисдикции.

 

Mastercard си запазва правото, без каквото и да е ограничение: (i) да разследва всякакви предполагаеми нарушения на сигурността на своята Интернет страница или на своите информационни технологии или други системи или мрежи, (ii) да разследва всякакви предполагаеми нарушения на тези Условия за ползване и всички допълнителни условия, ( iii) да разследва всяка информация, получена от Mastercard във връзка с преглед на базите данни на правоприлагащите органи или със спазване на наказателното законодателство, (iv) да включва и да си сътрудничи с правоприлагащите органи при разследването на който и да е от горепосочените въпроси, (v) да преследва по съдебен ред нарушителите на тези Условия за ползване, и (vi) да прекрати функционирането на Интернет страницата, изцяло или частично, или, освен ако не е изрично посочено в каквито и да е допълнителни условия, да преустанови или да прекрати Вашия достъп до него, изцяло или частично, включително всички потребителски профили или регистрации, по всяко едно време, без изпращането на предизвестие, по каквато и да е причина и без каквото и да е отговорност и задължение към Вас или към трета страна. Всяко едно такова преустановяване или прекратяване няма да засегне задълженията Ви към Mastercard съгласно настоящите Условия за ползване. При временно преустановяване или прекратяване на достъпа Ви до Интернет страницата или след получаване на съответното известие от Mastercard, всички права, предоставени Ви съгласно настоящите Условия за ползване, ще бъдат прекратени с незабавно действие, като Вие се съгласявате в такъв случай незабавно да прекратите използването на Интернет страницата. Разпоредбите на настоящите Условия за ползване, които по своето естество трябва да продължат да действат след преустановяването или прекратяването на ползването на Интернет страницата от Вас, ще продължат да действат, включително правата и лицензите, които предоставяте на Mastercard в тези Условия за ползване, както и обезщетенията, освобождаванията, отказите от отговорност и ограниченията на отговорността и разпоредбите относно юрисдикцията, избора на приложимо право и изключването на правото за завеждане на колективни искове.

 

Вие не можете да прехвърляте правата и задълженията си по настоящите Условия за ползване. Mastercard може да прехвърли правата и задълженията си, посочени в тези Условия за ползване, по всяко едно време. Ако дадена част или разпоредба от настоящите Условия за ползване бъдат обявени за незаконни, нищожни, невалидни или неприложими, то съответната част от тях ще се счита за делима от тези Условия за ползване и няма да повлияе на валидността и приложимостта на останалите разпоредби в тях. Освен както е предвидено тук, настоящите Условия за ползване представляват цялостното споразумение между Вас и Mastercard по отношение на техния предмет. Определени разпоредби на тези Условия за ползване могат да бъдат заменени или допълнени от специални правни бележки или условия, публикувани на определени страници, приложения, инструменти или други материали, до които имате достъп в рамките на тази Интернет страница. В случай че Mastercard не успее да наложи изпълнението на която и да е разпоредба от тези Условия за ползване или на които и да е допълнителни условия, то това няма да се счита за отказ от въпросната разпоредба, нито от правото на Mastercard да наложи изпълнението ѝ. Тези Условия за ползване, както и всички свързани документи, могат да бъдат приети в електронна форма (например чрез електронно или друго средство за демонстриране на съгласие), като приемането им от Ваша страна ще се счита за обвързващо между Вас и Mastercard.

 

Последна промяна: 18 Ноември 2022

 

Отдел за Обслужване на клиенти

За връзка с Отдела за обслужване на клиенти, моля да посетите нашата страница За контакти.

 

 

Mastercard Europe SA 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Ватерло, Белгия.

Регистрационен номер в Търговската палата: 0314.595.348. 

Идент. № по ДДС: ________________