Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Paha Biçilemez İstanbul Web Sitesi – Turkey

Giriş

Paha Biçilemez Şehirler web sitesine hoş geldiniz. Paha Biçilemez Şehirler web sitesi (“Site”), MasterCard Europe SA ("MasterCard") tarafından MasterCard sahiplerine deneyimler, teklifler ve içerikler sunan bir promosyon programıdır. Siteyi kullanmadan önce lütfen kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz ve bunları saklayınız. Siteye erişim sağladığınızda, kullanım şartlarını ve Sitede MasterCard tarafından yayınlanabilecek ve zaman içerisinde tadil edilebilecek ilave tüm şartları (müştereken “Kullanım Şartları” olarak anılacaktır) kabul etmiş olursunuz. Siteyi kullanmanızla ilgili şartlar Kullanım Şartlarında belirtilmiştir. SİTEYİ KULLANDIĞINIZDA, KULLANIM ŞARTLARINI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE BU ŞARTLARA TABİ OLACAĞINIZI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. KULLANIM ŞARTLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE BİR AVUKATA DANIŞMANIZDA FAYDA VARDIR.

Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, Siteye erişim sağlamayın veya kullanmayın. Kullanım Şartlarında geçen “siz” ve “sizin” kelimeleri, aşağıda tanımlandığı şekilde Siteye erişim sağlayan ve/veya Programa katılmak için kayıt yapan kişiyi ifade etmektedir. “Biz”, “bizi” ve “bizim” kelimeleri ise MasterCard’ı ifade eder. “Site”, www.priceless.com/istanbul adresindeki web sitesini veya Paha Biçilemez Şehirler programı (“Program”) için hazırlayacağımız başka herhangi bir web sitesini ifade eder.

 

İçindekiler * Site * Site İçeriğini Kullanma Hakkı * MasterCard Sitesinde ve Kullanım Şartlarında Değişiklik Yapılması * Fesih * Fikri Mülkiyet Hakları * Telif Hakkı Şikâyetleri * Gönderiler veya Geri Bildirim * Tüccar ve Tüccar Teklifleri * Yarışmalar ve Çekilişler * Üçüncü Taraf İçeriği ve Diğer Web Sitelerine Bağlantılar * Gizlilik Politikası * Tazminat * Garanti Reddi * Zararların ve Sorumluluk Sınırlamasının Reddi * Kullanım Şartlarının Herhangi Bir MasterCard Ödeme Kartı Sahibi Sözleşmesine Uygulanmaması * Muhtelif Hükümler * Müşteri Hizmetleri ve İrtibat Bilgileri

 

Site

Site, MasterCard kart sahiplerine özeldir. Sitenin avantajları arasında eşsiz teklifler ve deneyimler yer almaktadır. Bazı teklifler sadece World Elite kart sahiplerine özeldir. World Elite MasterCard kartınız, kartın ön veya arka tarafından tespit edilebilir. Bu Programın amaçları bakımından, Siteyi kullanırken aşağıdaki koşullara tabi olacaksınız: (i) World Elite MasterCard kartınızın veya MasterCard kartınızın, Türkiye’deki bir finans kurumu tarafından sizin adınıza basılmış olması gereklidir; (ii) 18 yaşından büyük olmanız gereklidir; (iii) Türkiye’de mukim olmanız gereklidir ve [(iv) tüm onay, ödeme ve yetki hususları (“Değişiklik”), MasterCard Küresel Yetki ve İşlem Sistemi aracılığıyla yapılmaktadır.] Bir MasterCard’ın bu Sitede kullanılıp kullanılamayacağına dair herhangi bir sorunuz varsa veya kullanım ile ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen aşağıda belirtilen Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçiniz.

Kullanım Şartlarını kabul etmeniz halinde, şu hususları da kabul etmiş olursunuz: (i) bu Sitede sadece kendi adınıza işlem yapacaksınız; (ii) Programa kaydolmak dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla MasterCard’a vereceğiniz tüm bilgiler doğrudur; (iii) MasterCard’ın açık ve yazılı ön izni olmaksızın MasterCard tarafından sağlanan veya Siteden elde edilen herhangi bir yazılımı, içeriği, teklifi, deneyimi, ürünü veya hizmeti herhangi bir ticari amaçla yeniden üretmeyeceksiniz, suretini çıkartmayacaksınız, kopyalamayacaksınız, satmayacaksınız, yeniden satışını yapmayacaksınız, dağıtımını yapmayacaksınız, yayınlamayacaksınız veya istismar etmeyeceksiniz. Siteden alınan herhangi bir bilginin, diğer herhangi bir rehbere, ürüne veya hizmete dâhil edilmesine teşebbüs edilmesi bu kısıtlamaya dahidir; (iv) her türlü telefon, bilgisayar donanımı ve yazılımı ve diğer ekipmanın alınması ve muhafazası ve ilgili tüm ücretlerin ödenmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Siteye erişiminizle ilgili masrafları siz karşılayacaksınız; (vi) Siteyi, diğer kullanıcıların erişimine veya faydalanmasına engel teşkil edecek veya bu hususlara olumsuz yönde etki yapacak herhangi bir şekilde veya MasterCard’ın veya Hizmet Sağlayıcısının sunucularına veya ağlarına zarar verebilecek, söz konusu sunucu veya ağları engelleyebilecek, aşırı yükleyebilecek veya zayıflatacak herhangi bir şekilde kullanmayacaksınız ve (vii) Siteyi, yasadışı veya Kullanım Şartlarının yasakladığı herhangi bir amaçla kullanmayacaksınız. Başa Dön

 

Site İçeriğini Kullanma Hakkı

Kişisel kullanım amacıyla MasterCard Sitesinden aşağıda tanımlanan şekilde herhangi bir İçeriği görüntülemeniz, paylaşmanız, çıktısını almanız veya indirmeniz için size sınırlı, münhasır olmayan ve geri alınabilir bir lisans vermekteyiz. MasterCard Sitesindeki herhangi bir İçeriği lisanslamak, yeniden yayınlamak, dağıtımını yapmak, kopyalamak, devretmek, alt lisans yapmak, aktarmak, satmak, bunlardan türev eserler hazırlamak veya kişisel kullanım harici herhangi bir amaçla kullanmak hususlarında size herhangi bir hak verilmemektedir. İçeriğin herhangi bir parçası, kişisel kullanımınız haricinde, herhangi bir şekilde yeniden üretilemez ya da elektronik veya mekanik herhangi bir bilgi elde etme sistemine dâhil edilemez. MasterCard Sitesine zarar verebilecek veya MasterCard Sitesini zayıflatabilecek veya MasterCard Sitesinin temelindeki herhangi bir sunucuya veya ağa zarar verebilecek veya bunları zayıflatabilecek veya bir başkasının Siteyi kullanmasını veya Siteden faydalanmasını engelleyebilecek şekilde veya bu amaçları güden herhangi bir şekilde MasterCard Sitesine erişim sağlayamaz veya MasterCard Sitesini bu amaçlarla kullanamazsınız. Ayrıca size, Siteye veya Sitedeki herhangi bir İçeriğe köprü bağlantı (hyperlink) verme hususunda sınırlı, geri alınabilir ve münhasır olmayan bir hak verilmektedir; ancak böyle bir bağlantı, MasterCard'ı veya ürünlerini veya hizmetlerini yanlış, hatalı, aşağılayıcı veya mütecaviz bir şekilde sunmamalı veya sitenize, sayfanıza veya içeriğinize MasterCard'ın sponsor olduğu veya MasterCard'ın bunları onayladığı şeklinde bir imada bulunulmamalıdır.

Siteye erişim sağlamak için otomatik sistemler (örneğin, robotlar, örümcekler vs.) kullanamazsınız. Sitenin diğer kullanıcılarının, kişisel olarak onları ifşa edebilecek bilgilerini toplamamayı veya bu bilgileri satmamayı veya başka bir şekilde suiistimal etmemeyi kabul etmektesiniz. Burada açıkça verilen sınırlı hakların haricinde, MasterCard Sitesi ve bu Sitedeki tüm İçerikler üzerindeki tüm haklar ve menfaatler MasterCard'ın mülkiyetindedir.

MASTERCARD, HERHANGİ BİR KULLANIM HAKKI DÂHİL İŞBU KULLANIM ŞARTLARININ HERHANGİ BİRİSİNİN İHLALİ DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, TAMAMEN KENDİ TAKDİR YETKİSİNE DAYANARAK, HERHANGİ BİR SEBEPLE VE HERHANGİ BİR TEBLİGATTA BULUNMAKSIZIN HERHANGİ BİR KİŞİNİN SİTEYE ERİŞİMİNİ ENGELLEME HAKKINA SAHİPTİR. Başa Dön

 

MasterCard Sitesinde ve Kullanım Şartlarında Değişiklik Yapılması

MasterCard, herhangi bir zamanda ve size herhangi bir tebligatta bulunmaksızın işbu Kullanım Şartları dâhil Sitede bulunan veya Siteyle ilgili İçeriği, materyalleri veya bilgileri değiştirme veya tadil etme veya Programı sonlandırma hakkını saklı tutar. MasterCard, bu kaydı güncellemek vasıtasıyla işbu Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda tadil edebilir. Kullanım Şartlarını düzenli

aralıklarla incelemek sizin sorumluluğunuzdadır. Tüm değişiklikler veya revizyonlar, internette yayınlandığı anda geçerli olacaktır. Bu değişikliklerin yapılmasından sonra Programı kullanmaya veya Siteye erişime devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. MasterCard, ücretlerle ilgili ön kabulünüzü almak kaydıyla, Programın tamamına veya bir kısmına erişim için herhangi bir zamanda herhangi bir ücret talep etme hakkını saklı tutar. Başa Dön

 

Fesih

MasterCard, herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple Siteye erişiminizi sonlandırabilir veya kısıtlayabilir. Başa Dön

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Site İçeriği, uygulanan fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır ve tüm İçerik, MasterCard'ın mülkiyetindedir veya bir lisans tahtında veya izne dayalı olarak MasterCard tarafından kullanılmaktadır. MasterCard Sitesindeki tüm metinler, formatlar (MasterCard Sitesindeki materyallerin seçimi, koordinasyonu ve düzenlemesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve tüm görüntüler, grafikler, animasyonlar, araçlar, parçacıklar, uygulamalar, reklamlar, videolar, müzikler, sesler, makaleler, nüshalar, yaratıcı materyaller, fotoğraflar, ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler ve logolar ve diğer materyaller ve bilgiler, MasterCard'ın, iştiraklerinin ve bağlı şirketlerinin ve bunların ilgili lisans verenlerinin ve alanlarının fikri mülkiyet haklarına tabidir (müştereken "İçerik"). Bu materyallerin herhangi birisi sizin tarafınızdan kopyalanamaz, tersine mühendisliğe tabi tutulamaz, kaynak koda dönüştürülemez, parçalarına ayrılamaz, tadil edilemez, diğer web sitelerine konulamaz, başka bir şeye adapte edilemez, kendisine “deep link” (ana sayfaya değil, hedef sayfalara yönlendirme yapan bağlantı) verilemez, değiştirilemez veya herhangi bir şekilde dağıtımı yapılamaz, yeniden dağıtımı yapılamaz, lisanslanamaz, alt lisansı yapılamaz veya aktarılamaz. MasterCard Sitesinde bulunan hiçbir şey, MasterCard'ın yazılı ön izni olmaksızın herhangi bir MasterCard ticari markasının, fikri mülkiyet hakkının veya tescilli materyalinin ticari amaçlarla kullanılması yolunda dolaylı olarak, şahsın hareketlerine dayanarak veya başka herhangi bir şekilde herhangi bir lisans veya hak veriyormuş gibi yorumlanmayacaktır. MasterCard Sitesinde görüntülenen tescilli veya tescilsiz ticari markalar, logolar, ticari isimler ve hizmet markaları (müştereken "Ticari Markalar"), MasterCard'ın ve üçüncü taraf ortaklarının Ticari Markalarıdır. MasterCard Sitesinde bulunan hiçbir

şey, MasterCard'ın veya Ticari Marka sahibi herhangi bir üçüncü tarafın yazılı ön izni olmaksızın MasterCard Sitesinde görüntülenen herhangi bir Ticari Markanın kullanılması yolunda dolaylı olarak veya başka herhangi bir şekilde herhangi bir lisans veya hak veriyormuş gibi yorumlanmayacaktır.

Bu materyallerin izin alınmadan herhangi bir şekilde kullanılması, MasterCard'ın Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali anlamına gelecek ve MasterCard'ın yasal haklarına ve kanuni çözüm yollarına tabii olacaktır. Başa Dön

 

Telif Hakkı Şikâyetleri

Sitenin işletilmesinde MasterCard "hizmet sağlayıcısı" olarak hareket edebilir ve üçüncü taraf web sitelerine verilen bağlantıların ve malzemelerin çevrim içi tedarikçisi olarak hizmet sunabilir. Bunun bir sonucu olarak, Sitenin kullanılması sonucunda MasterCard'ın mülkiyetinde olmayan üçüncü taraf materyalleri aktarılabilir, depolanabilir, bunlara erişilebilir veya ulaşılabilir.

MasterCard'ın, Sitede meydana gelebilecek telif hakkı ihlallerine ilişkin iddialarla ilgili yasal olarak zorunlu olan bazı prosedürleri mevcuttur ve MasterCard, MasterCard'ın veya üçüncü bir tarafın haklarını veya herhangi bir fikri mülkiyet kanununu veya yönetmeliğini veya işbu Sözleşmeyi ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir içeriğin derhal kaldırılmasını veya bu ihlallerde bulunan herhangi bir kullanıcının derhal askıya alınmasını sağlayan bir politika benimsemiştir. Site üzerinde mevcut herhangi bir materyalin herhangi bir telif hakkı ihlalinde bulunduğunu düşünüyorsanız, MasterCard'ı bu konudan haberdar ediniz. MasterCard, ihlalde bulunduğu iddia edilen materyali derhal kaldıracak veya bu materyale erişimi engelleyecektir. İhlal tebligatlarını aşağıdaki adrese gönderiniz: MasterCard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgium, Attn: Legal Department.

Lütfen tebligatınızda aşağıdaki hususları belirtiniz:

1. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz tescilli eseri veya diğer fikri mülkiyeti belirtiniz;

2. İhlalde bulunduğunu iddia ettiğiniz Sitedeki materyali belirtiniz ve MasterCard'ın bu materyali Sitede rahatlıkla bulabilmesi için bu materyalle ilgili yeterli bilgi veriniz;

3. İhtilaflı kullanıma, telif hakkı sahibi, aracısı veya kanun tarafından yetki verilmediğine dair iyi niyet beyanınız;

4. Yalan yere tanıklık cezası tahtında (a) yukarıdaki tebligatınızda belirttiğiniz bilgilerin doğru olduğunu ve (b) telif hakkı sahibinin siz olduğunuza veya telif hakkı sahibinin namına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair beyanınız;

5. Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ve

6. Fiziksel veya elektronik imzanız. Başa Dön

 

Gönderiler veya Geri Bildirim

Zaman içerisinde MasterCard Sitesi ve ürünleri ve/veya hizmetleri hakkında sizden geri bildirim isteyebiliriz. Aktarımını yapacağınız veya Siteye koyacağınız herhangi bir mesaj veya materyal, (a) MasterCard tarafından gizli değilmiş gibi ve tescilsiz olarak kabul edilecektir, (b) MasterCard'ın mülkiyetine geçecektir ve MasterCard, bu materyallerdeki tüm hak ve menfaatlere derhal ve daima münhasıran sahip olacaktır ve (c) size karşı herhangi bir yükümlülük, tazminat sorumluluğu veya diğer herhangi bir sorumluluk olmaksızın MasterCard lisans sahipleri ve bağlı şirketleri tarafından kendi takdir yetkilerine dayanarak herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılabilecektir. Bu kullanım, Sitede veya başka bir şekilde, şu anda bilinen veya ileride geliştirilecek olan herhangi bir ortamda ve herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen bu materyallerin yeniden üretilmesi, ifşası, aktarılması, yayınlanması, neşredilmesi ve İnternet'e konulması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir amaçla yapılabilir. MasterCard'ın bu tarz herhangi bir iletişimi yanıtlama yükümlülüğü yoktur. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, MasterCard, kendi ürünleri ve hizmetlerine ilişkin olarak kamudan gelen herhangi bir yaratıcı fikri, öneriyi veya materyali ("Gönderiler") kabul etmeme veya değerlendirmeye almama yönünde bir politika izlemektedir ve bu sebeple, bu Site üzerinden veya başka bir şekilde yapacağınız iletişimlerde MasterCard'a herhangi bir Gönderi yapmamanız gerekmektedir. Bununla birlikte, yapmamanız yönündeki talebimize rağmen yine de bir Gönderi yapmanız halinde, bu Gönderi derhal MasterCard'ın mülkiyetine girecek ve MasterCard, bu Gönderideki her türlü hak ve menfaate derhal ve daima münhasıran sahip olacaktır. Ayrıca, MasterCard, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir Gönderiyi herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. MasterCard, bu Gönderilerin bu şekilde kullanılmasından veya ifşasından veya Gönderiler ve MasterCard'ın gelecekteki herhangi bir ürünü ve hizmeti arasındaki benzerliklerden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Başa Dön

 

Tüccar ve Tüccar Teklifleri

Tüccarlar (kar amacı gütmeyenler dahil), Siteden alınabilecek veya doğrudan tüccardan alınabilecek malların ve hizmetlerin satın alınmasına ilişkin bazı teklifleri, deneyimleri veya diğer avantajları ("Teklifler") MasterCard'a sağlayabilir. Bu Teklifler, her bir Teklife has belirli şartlar ve koşullara tabidir ve bu şartlar ve koşullar, size herhangi bir tebligatta bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu Tekliflere ilişkin olarak herhangi bir tüccar ve sizin aranızdaki herhangi bir etkileşimin sonucunda maruz kalınan herhangi bir zarar veya ziyandan MasterCard sorumlu olmayacaktır. MasterCard'ın, MasterCard Sitesi üzerinden erişilebilen tüccarları veya Sitede veya kendi sitelerinde sundukları Teklifleri onaylamadığını veya garanti etmediğini kabul etmektesiniz. Başa Dön

 

Yarışmalar ve Çekilişler

Zaman içerisinde, sizlere, MasterCard veya üçüncü taraflarla ilgili yarışmalar ve çekilişler veya diğer promosyonlar hakkında bilgi vereceğiz. Bu tarz yarışmalar, çekilişler ve promosyonlar, bu yarışmalara, çekilişlere ve promosyonlara ilişkin Resmi Kurallara veya Şartlar ve Koşullara ve ilgili tüm uygulanan kanunlara, yönetmeliklere ve tüzüklere tabidir. Başa Dön

 

Üçüncü Taraf İçeriği ve Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitede, üçüncü taraf içeriklerinin yanı sıra Siteden tamamen bağımsız olan diğer web sitelerine bağlantılar yer alabilir. Üçüncü taraf içerikleri ve bağlantılar, sadece kullanıcılara kolaylık sağlamak için verilmektedir ve MasterCard'ın herhangi bir onayı, teyidi veya garantisi gibi algılanmamalıdır. Ayrıca, MasterCard, üçüncü taraf bilgilerinin veya kendilerine link verilmiş web sitelerinde sunulan veya satılan ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğundan, eksiksizliğinden veya güvenilirliğinden sorumlu değildir ve üçüncü taraf bilgilerinin kullanılmasının sorumluluğu sadece size aittir. Böyle bir üçüncü taraf ve sizin aranızda yapılan herhangi bir sözleşmenin, işlemin veya diğer düzenlemelerin sorumluluğu tamamen size aittir. Üçüncü taraf bağlantılarından herhangi birine tıkladığınızda Siteden çıkarsınız. Gittiğiniz sitede verdiğiniz herhangi bir kişisel bilgi,

MasterCard tarafından alınıp kontrol edilmemektedir, ancak bu bilgiler, gittiğiniz sitenin gizlilik tebligatına veya kullanım şartlarına tabii olacaktır. Gittiğiniz sitenin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen gittiğiniz sitenin gizlilik politikasını ve kullanım şartlarını gözden geçiriniz.

MasterCard, herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin sunduklarının veya Sitede sunulan Tekliflerin incelenmesi veya değerlendirilmesi hususlarından sorumlu değildir ve bunlara ilişkin herhangi bir garanti vermemekteyiz. MasterCard, tüm bunların ve diğer herhangi bir üçüncü tarafın işlemlerinden, Tekliflerinden ve içeriğinden dolayı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Satın almadan önce Teklif detaylarını ve şartlar ve koşulları dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Başa Dön

 

Gizlilik Politikası

MasterCard, MasterCard Sitesini ziyaret edenlerin ve Sitede sunulan programlardan ve bilgilerden faydalanmayı seçenlerin gizliliğine saygı duyulmasının önemini bilmektedir. Kayıt yaptığınızda veya sadece MasterCard Sitesinde gezinirken nasıl bir gizlilik politikasına tabi olduğunuzu MasterCard Küresel Gizlilik Politikasından öğrenebilirsiniz. Küresel Gizlilik Politikamızı okumak için buraya tıklayınız. Başa Dön

 

Tazminat

Aşağıdakilerle ilgili veya bunlardan doğan herhangi bir sorumluluktan, ziyandan, tazminat talebinden ve masraflardan (makul avukatlık masrafları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) MasterCard'ı ve iş ortaklarını ve bunların ilgili yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve bağlı şirketlerini tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul etmektesiniz: (i) işbu Kullanım Şartlarını ihlal etmeniz; (ii) Siteyi istismar etmeniz ve (iii) Gönderilerinizde yer alan materyaller yoluyla üçüncü tarafların telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal etmeniz ve/veya kanunu diğer herhangi bir şekilde ihlal etmeniz veya Gönderilere ilişkin kontrat yükümlülüklerini ihlal etmeniz. Başa Dön

 

Garanti Reddi

MasterCard'ın, Sitedeki tüm materyallerin doğru olmasını sağlamak için makul tüm çabayı gösterecek olmasına rağmen yine de bu doğruluk garanti edilememektedir ve MasterCard, Sitede yer alan herhangi bir bilginin doğruluğuna, eksiksizliğine veya orijinalliğine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

SİTE VE SİTEDE YER ALAN TÜM TEKLİFLER VE İÇERİKLER, SİZE "OLDUĞU GİBİ" VE "ERİŞİLEBİLİR OLARAK" SUNULMAKTADIR VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ, HAK SAHİPLİĞİ/İHLAL OLMAMASI, BİLGİ KALİTESİ VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DÂHİL AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLER İŞBU BELGEYLE REDDEDİLMEKTEDİR. SİTE VASITASIYLA MASTERCARD'DAN ELDE ETTİĞİNİZ HİÇBİR BİLGİ, BURADA AÇIKÇA BELİRTİLENLERİN DIŞINDA BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, MASTERCARD, SİTENİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ, SİTENİN HATASIZ ÇALIŞMASI, TEKLİF ŞARTLARI VE KOŞULLARININ VEYA DETAYLARININ DOĞRU OLDUĞU, KUSURLARIN GİDERİLECEĞİ VEYA SİTENİN VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNA İLİŞKİN TÜM GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. SİTEYİ KULLANMANIZIN TÜM SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR, SİTEDEN İNDİRDİĞİNİZ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE ETTİĞİNİZ HERHANGİ BİR İÇERİĞİN SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR VE BİLGİSAYAR VİRÜSLERİNİN NEDEN OLDUĞU HASARLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SİTEYİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ VERİ KAYBI VE BİLGİSAYAR SİSTEMİ HASARLARININ SORUMLULUĞU SADECE SİZE AİTTİR. İŞBU ŞARTLARDA YER ALAN HİÇBİR HUSUS, (I) MASTERCARD'IN İHMALİNDEN DOLAYI MEYDANA GELEN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA, (II) SAHTEKÂRLIK VEYA YALAN BEYANDA BULUNMA VEYA (III) MASTERCARD'IN SORUMLULUK KABUL ETMEMESİNİN VEYA KABUL ETMEMEYE TEŞEBBÜS ETMESİNİN YASALARA AYKIRI OLACAĞI HERHANGİ BİR HUSUSA İLİŞKİN MASTERCARD'IN SORUMLULUĞUNU SINIRLAMAMAKTA VEYA HARİÇ BIRAKMAMAKTADIR. Başa Dön

 

Zararların ve Sorumluluk Sınırlamasının Reddi

MASTERCARD VEYA İŞ ORTAKLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ, BÖYLE BİR ZARAR VEYA ZİYAN İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR BİLE, FİİLİN TÜRÜNE (KONTRAT, İHMAL VEYA DİĞER HAKSIZ FİİLLER DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) BAKILMAKSIZIN SİTEYE, TEKLİFLERE VEYA İÇERİĞE ERİŞİMİNİZDEN DOĞAN VEYA ERİŞİMİNİZLE İLİŞKİLİ MÜLKİYET HASARI, KULLANIM KAYBI, İŞ KAYBI, EKONOMİK KAYIP, VERİ KAYBI VEYA KAR KAYBI DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, MADDİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN MASTERCARD, İŞ ORTAKLARI VEYA BUNLARIN İLGİLİ BAĞLI ŞİRKETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE VE HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. MASTERCARD'IN,

KONTRATA DAYALI VEYA HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL DÂHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) DOLAYI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE TÜM ZARARLAR, ZİYANLAR VE DAVA HAKLARINA İLİŞKİN SİZE KARŞI OLAN SORUMLULUĞU, SİTEYE ERİŞİMİNİZ VEYA SİTEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR FAALİYETE İŞTİRAKİNİZ İÇİN ÖDEDİNİZ MİKTARI (EĞER VARSA) VEYA YÜZ POUNDU (£100) (HANGİSİ DAHA AZ İSE) HİÇBİR ŞEKİLDE GEÇMEYECEKTİR. İŞBU ŞARTLARDA YER ALAN HİÇBİR HUSUS, (I) MASTERCARD'IN İHMALİNDEN DOLAYI MEYDANA GELEN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA, (II) SAHTEKÂRLIK VEYA YALAN BEYANDA BULUNMA VEYA (III) MASTERCARD'IN SORUMLULUK KABUL ETMEMESİNİN VEYA KABUL ETMEMEYE TEŞEBBÜS ETMESİNİN YASALARA AYKIRI OLACAĞI HERHANGİ BİR HUSUSA İLİŞKİN MASTERCARD'IN SORUMLULUĞUNU SINIRLAMAMAKTA VEYA HARİÇ BIRAKMAMAKTADIR.

 

Yukarıdaki hükmü kısıtlamaksızın, Teklif detaylarındaki veya şartlar ve koşullardaki herhangi bir hatadan; iptallerden kaynaklanabilecek ücretler ve cezalar dâhil, Programı kullanmanızın sonucunda World Elite MasterCard veya MasterCard kartınıza tahakkuk eden herhangi bir kart hesabı ücreti veya cezasından sorumluluk kabul etmemekteyiz. Programa iştirakinizden kaynaklanan herhangi bir vergi mükellefiyetinin sorumluluğu sadece size ait olacaktır ve bu sorumluluk, bize veya herhangi bir Tüccara, MasterCard'a veya MasterCard kartınızı basan finans kurumuna ait olmayacaktır. Tüccarlar veya kartınızı basan finans kurumu, vergi makamlarına, Programla ve Programa iştirakinizle ilgili bilgi sunabilirler. Tüccarlar veya kartınızı basan finans kurumu, siz ve biz arasındaki ilişkiye uygulanan işbu şartları değiştiremez ve üzerimizde bağlayıcı olacak herhangi bir taahhütte bulunamazlar. Başa Dön

 

Kullanım Şartlarının Herhangi Bir MasterCard Ödeme Kartı Sahibi Sözleşmesine Uygulanmaması

MasterCard, lider bir ödeme hizmetleri kurumudur. MasterCard, bir finans kurumu değildir ve hangi türde olursa olsun herhangi bir kredi kartı, banka kartı, çek veya ödeme kartı basmamaktadır. MasterCard damgalı ödeme kartınızla ilgili olarak, bu kartı basan banka veya finans kurumuyla ilişki içerisinde bulunmaktasınız. MasterCard damgalı ödeme kartınız veya kart sahibi hesabınıza ilişkin herhangi bir ve tüm sorularınızı ve bunlara ilişkin hususları MasterCard'a değil, kartınızı basan bankaya veya finans kurumuna iletmeniz gerekmektedir. MasterCard'ın, kartınızı basan banka veya finans kurumuyla ilişkisi olmasına rağmen, bu ilişki, bireysel kart sahipleri veya ödeme kartı hesaplarıyla ilgili değildir.

Site, MasterCard Europe SA tarafından işletilmektedir. Başa Dön

 

Muhtelif Hükümler

İşbu Kullanım Şartları, herhangi bir kanunlar arası çelişki prensibi uygulanmaksızın, sadece Belçika kanunlarına göre yorumlanacak, açıklanacak ve icra edilecektir. İşbu Kullanım Şartlarından veya Siteden kaynaklanan veya doğrudan veya dolaylı olarak bunlarla ilgili olan herhangi bir davanın veya eşdeğeri bir muamelenin sadece İngiltere mahkemelerinde açılacağını açıkça kabul etmektesiniz. İşbu belge ile MasterCard Sitesine, bu Siteye erişiminize ve bu Siteyi kullanmanıza ilişkin veya Kullanım Şartlarına ilişkin herhangi bir dava ve sınır ötesi dava tebliği hususlarında bu mahkemelerin şahsi yargı yetkisine tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Kullanım Şartlarını devredemezsiniz. MasterCard, işbu Kullanım Şartlarında belirtilen haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir zamanda devredebilir. İşbu Kullanım Şartlarının herhangi bir parçasının veya hükmünün yasalara aykırı, geçersiz veya uygulanamaz hala gelmesi durumunda, bu hale gelen parçanın işbu Kullanım Şartlarından çıkarıldığı kabul edilecek ve bu durum, geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. İşbu belgede öngörülenlerin haricinde, işbu Kullanım Şartları, söz konusu hususa ilişkin olarak siz ve MasterCard arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kullanım Şartlarının bazı hükümleri, düzenlenen yasal tebligatlarla veya Site içerisinde bulabileceğiniz belirli sayfalar, uygulamalar, araçlar veya diğer materyallerde bulunan şartlarla hükümsüz kılınmış veya bu hükümlere eklemeler yapılmış olabilir. MasterCard'ın, işbu Kullanım Şartlarındaki veya ilave herhangi bir şartındaki herhangi bir hükmü tatbik etmemesi, böyle bir hükümden veya böyle bir hükmün tatbik edilmesi hakkından feragat ediliyormuş gibi kabul edilmeyecektir. İşbu Kullanım Şartları ve ilgili tüm belgeler, elektronik formda (örneğin, kabulünüzü gösteren elektronik yöntem veya başka bir yöntem ile) kabul edilebilir ve kabul etmeniz, siz ve MasterCard arasında bağlayıcı olacaktır. Başa Dön

 

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edin.