Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Introducere

 

Bine ați venit pe priceless.com.  Mastercard Europe SA, o companie Mastercard („Mastercard") vă oferă priceless.com („Site-ul") numai pentru uz personal, informativ, educațional și de divertisment. Site-ul vă oferă acces la o lume priceless™ plină de experiențe, oferte promoționale, beneficii aferente cardului și conținut relevant. Prin accesarea Site-ului, sunteți de acord cu acești termeni de utilizare și cu orice Termeni Suplimentari (definiți mai jos), așa cum pot fi modificați în mod periodic (denumiți în mod colectiv „Termeni de Utilizare"). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare înainte de a utiliza Site-ul.  Acești Termeni de Utilizare stabilesc condițiile aplicabile utilizării de către dumneavoastră a Site-ului. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI ÎNȚELES ȘI AȚI FOST DE ACORD SĂ VĂ OBLIGAȚI CONFORM LEGII SĂ RESPECTAȚI TERMENII DE UTILIZARE.  ÎN CAZUL ÎN CARE AVEȚI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA TERMENII DE UTILIZARE, AR TREBUI SĂ CONSULTAȚI UN AVOCAT ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE.

 

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare, nu accesați Site-ul și nu utilizați Site-ul. În cadrul acestor Termeni de Utilizare, cuvintele „dumneavoastră" și „al dumneavoastră" înseamnă persoana care a accesat Site-ul, așa cum este definit mai jos. Cuvintele „noi", „ne" și „nostru" înseamnă Mastercard.  În unele cazuri, atât acești Termeni de Utilizare, cât și ghidurile, regulile ori termenii de utilizare sau de vânzare separați care stabilesc termeni și/sau condiții suplimentare sau diferite se vor aplica utilizării de către dumneavoastră a Site-ului sau unui serviciu sau produs oferit prin intermediul Site-ului, inclusiv, fără a se limita la, termenii și condițiile care se aplică experiențelor vândute pe Site (și care sunt de obicei postate printr-un link pe pagina unei experiențe) (în fiecare dintre aceste cazuri și colectiv „Termenii Suplimentari").  În măsura în care există o discrepanță între acești Termeni de Utilizare și orice Termeni Suplimentari, Termenii Suplimentari vor prevala, cu excepția cazului în care Termenii Suplimentari prevăd în mod expres contrariul. În plus, anumite caracteristici și servicii puse la dispoziție în mod periodic prin intermediul Site-ului pot fi guvernate de termeni de utilizare diferiți. 

 

Prin utilizarea Site-ului, recunoașteți că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Nota de Informare a Site-ului.

Cuprins

 1. Site-ul
 2. Conturi, securitate și parole
 3. Contractare prin mijloace electronice
 4. Dreptul de a utiliza conținutul Site-ului
 5. Modificări ale Site-ului și ale Termenilor de Utilizare
 6. Încetare
 7. Achiziții
 8. Retururi/anulări/schimburi
 9. Disponibilitatea unei oferte; Erori
 10. Beneficii
 11. Drepturi de proprietate intelectuală
 12. Comunicări
 13. Reclamații privind drepturile de autor
 14. Forumuri și grupuri interactive, feedback, contribuțiile și comportamentul utilizatorilor
 15. Proprietatea și utilizarea Contribuțiilor Utilizatorului
 16. Contribuții sau feedback
 17. Comerciantul și ofertele comerciantului
 18. Concursuri și loterii
 19. Conținutul terților și link-urile către alte site-uri web
 20. Prelucrarea datelor cu caracter personal și nota de informare
 21. Despăgubiri
 22. Renunțarea la garanții
 23. Renunțarea la daune și limitarea răspunderii
 24. Inaplicabilitatea Termenilor de Utilizare la orice contract cu titularul de card de plată Mastercard
 25. Întârzieri și anulări cauzate de forța majoră
 26. Operatorul Site-ului
 27. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor
 28. Clauze diverse

 

1.         Site-ul

 

Site-ul este un beneficiu pentru titularii de carduri Mastercard. Vă oferim o „Lume" priceless™ plină de aventuri, oferte, experiențe și alte beneficii. Beneficiile Site-ului pot include posibilitatea de a achiziționa oferte și experiențe unice și informații personalizate despre cardul dumneavoastră de plată Mastercard și beneficiile asociate acestuia. Pot fi setate memento-uri prin e-mail pentru a vă informa cu privire la unele dintre noile noastre oferte și experiențe. Anumite oferte vor fi exclusive doar pentru anumiți titulari de carduri Mastercard. Tipul cardului dumneavoastră Mastercard (de exemplu, World sau World Elite Mastercard) și emitentul pot fi identificate pe fața sau pe spatele cardului dumneavoastră Mastercard. Următoarele condiții se aplică utilizării Site-ului: (i) îndepliniți toate obligațiile aferente utilizării cardului dumneavoastră Mastercard; și (ii) aveți cel puțin optsprezece (18) ani sau douăzeci și unu (21) de ani în Puerto Rico. Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la posibilitatea de a utiliza un card Mastercard pe acest Site, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți folosind informațiile enumerate mai jos.

 

Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, sunteți de acord că: (i) veți furniza informații corecte, actuale și complete către Mastercard, inclusiv, dar fără a se limita la, informațiile necesare pentru a vă înregistra pe Site; (ii) nu veți utiliza Site-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata în scopuri comerciale software-ul, conținutul, informațiile, datele, ofertele, experiențele, produsele sau serviciile furnizate de Mastercard sau obținute prin intermediul Site-ului fără a obține acordul expres, prealabil și în scris al Mastercard. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Site în orice alt fișier, registru, produs sau serviciu; (iii) veți asigura propriul acces la Site, inclusiv, dar fără a vă limita la obținerea și întreținerea tuturor echipamentelor telefonice, hardware și software pentru calculator și alte echipamente și plata tuturor taxelor aferente; (iv) nu veți utiliza Site-ul într-o manieră care să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale pentru alți utilizatori, ori posibilitatea ca aceștia să beneficieze de ele, sau într-o manieră care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta serverele sau rețelele Mastercard sau ale furnizorilor Site-ului acesteia; (v) nu veți utiliza Site-ul în scopuri ilegale, delictuale, abuzive, care încalcă viața privată a altor persoane, care hărțuiesc, sunt calomnioase, defăimătoare, jenante, obscene, amenințătoare, instigă la ură sau sunt interzise în alt mod prin Termenii de Utilizare; (vi) nu veți încărca, posta, reproduce sau distribui informații, software sau alte materiale protejate prin drepturi de autor sau orice alt drept de proprietate intelectuală (precum și drepturi de publicitate și de confidențialitate) fără a obține în prealabil permisiunea proprietarului acestor drepturi; (vii) nu veți colecta sau stoca date cu caracter personal despre alți utilizatori; (viii) nu veți utiliza Site-ul în scopuri comerciale care nu sunt aprobate în mod expres și în scris de Mastercard; (ix) nu veți încărca, posta, trimite prin e-mail sau transmite în alt mod materiale publicitare sau promoționale, inclusiv, fără a se limita la, „corespondență nesolicitată", „sondaje", „mesaje spam", „mesaje în lanț", „scheme piramidale" sau orice altă formă de solicitare sau comunicare neautorizată; și (x) nu veți încărca, posta, trimite prin e-mail sau transmite în alt mod materiale care conțin viruși sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe care ar putea întrerupe, limita sau afecta funcționalitatea oricărui software sau hardware de calculator sau echipament de telecomunicații. Accesul dumneavoastră la Site poate fi întrerupt imediat la libera alegere a Mastercard, cu sau fără notificare, dacă nu respectați oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare și/sau Termeni Suplimentari, sau pentru orice alt motiv, sau fără motiv.

 

Declarați și garantați că: (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargou al Guvernului SUA sau care a fost desemnată de Guvernul SUA ca fiind o țară care „susține terorismul "; și (ii) nu sunteți inclus pe nicio listă de „supraveghere" a Guvernului SUA privind părțile interzise sau restricționate, inclusiv pe lista de resortisanți special desemnați publicată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine SUA sau pe lista persoanelor refuzate publicată de Departamentul de Comerț al SUA. Sunteți de acord că nu aveți niciun drept asupra acestui Site și că Mastercard nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră în cazul în care acest Site este desființat sau capacitatea dumneavoastră de a accesa Site-ul este întreruptă.

 

2.         Conturi, securitate și parole

 

Anumite secțiuni ale Site-ului pot necesita înregistrare sau vă pot solicita în alt mod să furnizați informații pentru a participa la anumite funcții sau pentru a accesa anumite conținuturi. Dacă alegeți să nu furnizați astfel de informații, este posibil să nu puteți accesa anumite conținuturi sau să nu puteți participa la anumite funcții ale Site-ului.

 

În cazul în care Site-ul vă solicită să vă înregistrați pentru un cont sau să trimiteți în alt mod informații, trebuie să finalizați procesul specificat, furnizându-ne informații actuale, complete și exacte, așa cum se solicită în formularul de înregistrare online aplicabil. Este responsabilitatea dumneavoastră să asigurați menținerea caracterului actual, complet și precis al datelor dumneavoastră de înregistrare și orice pierdere cauzată de nerespectarea acestui lucru este responsabilitatea dumneavoastră. După ce ați completat integral formularul de înregistrare, este posibil să vi se solicite să alegeți o parolă și un nume de utilizator. Este responsabilitatea dumneavoastră să păstrați confidențialitatea parolei și a contului dumneavoastră. În plus, sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul dumneavoastră. Sunteți de acord să notificați imediat Mastercard cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. De asemenea, sunteți de acord să nu trimiteți prin e-mail, să nu postați sau să nu distribuiți în alt mod orice nume de utilizator, parolă sau alte informații care vă oferă acces la Site. Mastercard nu este răspunzător pentru nicio pierdere pe care ați putea-o suferi ca urmare a faptului că o altă persoană a folosit parola sau contul dumneavoastră, fie cu sau fără știrea dumneavoastră.

 

Sunteți în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității contului, a numelui de utilizator și a parolei dumneavoastră și sunteți responsabil pentru toate activitățile și comportamentele dumneavoastră sau ale oricărei alte persoane care se desfășoară prin intermediul contului dumneavoastră. Sunteți de acord să notificați imediat Mastercard cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității. Nici Mastercard, nici furnizorii de servicii sau agenții săi nu vor fi răspunzători pentru orice pierderi sau daune de orice fel care pot apărea ca urmare a faptului că altcineva a folosit parola sau contul dumneavoastră, fie cu sau fără știrea dumneavoastră; cu toate acestea, puteți fi tras la răspundere pentru orice pierderi suferite de Mastercard sau de o altă parte din cauza faptului că altcineva a folosit contul sau parola dumneavoastră.

 

3.         Contractare prin mijloace electronice

 

Utilizarea Site-ului presupune că aveți capacitatea de a încheia acorduri și de a efectua tranzacții prin mijloace electronice. RECUNOAȘTEȚI CĂ TRANSMITERILE EFECTUATE DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ PRIN MIJLOACE ELECTRONICE CONSTITUIE ACORDUL ȘI INTENȚIA DUMNEAVOASTRĂ DE A VĂ OBLIGA SĂ RESPECTAȚI ASTFEL DE ACORDURI. RECUNOAȘTEȚI, DE ASEMENEA, CĂ ACORDUL ȘI INTENȚIA DUMNEAVOASTRĂ DE A FI ȚINUT DE TRANSMITERILE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE SE APLICĂ TUTUROR ÎNREGISTRĂRILOR REFERITOARE LA TOATE TRANZACȚIILE PE CARE LE ÎNCHEIAȚI PE ACEST SITE, INCLUSIV NOTIFICĂRILE DE ANULARE, TERMENII DE UTILIZARE, TERMENII SUPLIMENTARI, POLITICILE, CONTRACTELE ȘI APLICAȚIILE/CERERILE, PRECUM ȘI ORICE MODIFICĂRI ALE ORICĂRORA DINTRE ACESTEA.

 

4.         Dreptul de a utiliza conținutul Site-ului

 

Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă și revocabilă pentru a vizualiza, distribui, imprima sau descărca orice conținut, așa cum este definit mai jos, de pe Site, numai pentru uz personal, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă. Nu vi se acordă dreptul de a licenția, republica, distribui, copia, atribui, sublicenția, transfera, vinde, pregăti sau crea lucrări derivate sau alte utilizări care nu sunt de uz personal ale oricărui conținut de pe Site. Nicio parte a oricărui conținut nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau încorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic, decât pentru uz personal. Nu aveți permisiunea să accesați sau să utilizați Site-ul în orice mod care ar putea sau este destinat să deterioreze sau să afecteze Site-ul, sau orice server sau rețea care stă la baza Site-ului, sau să afecteze utilizarea și folosirea de către altă persoană a Site-ului. De asemenea, vi se acordă o licență limitată, revocabilă, netransferabilă, netransmisibilă, care nu poate fi sublicențiată și neexclusivă pentru a crea un hyperlink către Site sau către orice conținut al acestuia, atâta timp cât link-ul nu prezintă Mastercard sau produsele sau serviciile sale într-un mod fals, înșelător, defavorabil sau ofensator sau care să implice o sponsorizare sau aprobare a site-ului, paginii sau conținutului dumneavoastră de către Mastercard.

 

Nu aveți permisiunea să folosiți sisteme automate (de exemplu, roboți, programe spider etc.) sau un sistem informatic pentru a accesa, pentru a căuta sau extrage informații de pe Site, inclusiv pentru a rezerva, cumpăra sau obține în alt mod bilete, coduri de reducere, coduri promoționale, vouchere, credite, carduri cadou sau orice alte experiențe sau articole disponibile pe Site. Sunteți de acord să nu colectați informații cu caracter personal ale altor utilizatori ai Site-ului și nici să vindeți sau să exploatați în vreun fel aceste informații. Cu excepția drepturilor limitate acordate în mod expres în prezentul document, toate drepturile, titlurile și interesele legate de Site și de tot conținutul acestuia sunt rezervate și deținute de Mastercard.  În plus, sunteți de acord să nu: (i) întreprindeți orice acțiune care impune sau poate impune (la libera noastră alegere) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre; (ii)  accesați,  reîncărcați sau actualizați paginile de experiență tranzacțională, de evenimente sau de bilete, sau să nu faceți orice altă solicitare către serverele tranzacționale, mai mult de o singură dată pe parcursul unui interval de trei secunde; (iii) solicitați mai mult de 1.000 de pagini ale Site-ului în orice perioadă de douăzeci și patru (24) de ore, singur sau împreună cu un grup de persoane; (iv) decodificați, decriptați, modificați sau efectuați ingineria inversă a biletelor sau a algoritmilor de bază sau a codurilor de bare utilizate pe sau în producția de bilete sau pe Site; sau (v) să folosiți tehnologia bot pentru a căuta, rezerva sau achiziționa bilete la experiențe prin intermediul Site-ului; pentru evitarea oricărui dubiu, acest lucru vă interzice în mod specific să folosiți un software automat de achiziționare a biletelor pe Site și vă interzice să eludați orice măsură de securitate, sistem de control al accesului sau orice altă măsură de control sau măsură tehnologică de pe Site care este folosită pentru a impune limitele de achiziționare a biletelor pentru experiențe postate sau pentru a menține integritatea regulilor de comandă pentru achiziționarea de bilete online postate

 

În utilizarea Site-ului, nu aveți voie: (a) să obțineți sau să încercați să obțineți acces neautorizat la serviciile sau sistemele Mastercard; (b) să utilizați sau să încercați să utilizați serviciile sau sistemele Mastercard într-un mod care nu este autorizat în mod expres de Mastercard; (c) să întrerupeți, să deteriorați sau să împiedicați funcționarea serviciilor sau sistemelor Mastercard; sau (d) să eludați sau să încercați să eludați mecanismele de securitate ale Mastercard.

 

MASTERCARD ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A REFUZA ACCESUL LA ACEST SITE ORICĂREI PERSOANE, FĂRĂ NOTIFICARE, LA LIBERA SA ALEGERE, DIN ORICE MOTIV, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ÎNCĂLCAREA ORICĂROR PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, INCLUSIV A DREPTURILOR DE UTILIZARE.

 

5.         Modificări ale Site-ului și ale Termenilor de Utilizare

Mastercard își rezervă dreptul de a schimba sau de a modifica Conținutul, materialele sau informațiile care apar pe sau în legătură cu acest Site, inclusiv acești Termeni de Utilizare, sau de a întrerupe orice beneficiu, experiență de ofertă sau alt conținut în orice moment, fără a vă anunța. Mastercard poate revizui în orice moment acești Termeni de Utilizare prin actualizarea link-ului unde sunt postați acești Termeni de Utilizare sau prin furnizarea de informații suplimentare în timpul înregistrării sau prin trimiterea unui mesaj. Sunteți responsabil pentru revizuirea regulată a Termenilor de Utilizare. Orice modificări sau revizuiri intră în vigoare imediat după publicare. Continuarea utilizării sau a accesării Site-ului în urma unor astfel de modificări constituie acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări.

 

6.         Încetare

 

Mastercard poate dispune încetarea înregistrării dumneavoastră sau vă poate restricționa accesul la Site din orice motiv și în orice moment.

 

7.         Achiziții

 

Puteți achiziționa Oferte, așa cum sunt definite mai jos, prin intermediul Site-ului sau prin intermediul site-ului unui comerciant folosind un card Mastercard. Toate achizițiile de Oferte sunt sub rezerva disponibilității. Toate Ofertele sunt supuse taxelor și comisioanelor aplicabile, inclusiv, fără a se limita la orice taxe de schimb valutar, costuri de expediere sau taxe și comisioane similare. În plus, Ofertele procesate în locații din afara țării în care a fost emis cardul dumneavoastră Mastercard pot fi supuse unor taxe de tranzacționare în străinătate evaluate de emitentul cardului dumneavoastră.  Sunteți responsabil pentru toate aceste taxe, comisioane și impozite legate de achiziția dumneavoastră. Pentru întrebări legate de comisioanele de tranzacționare în străinătate și când se pot aplica acestea, vă rugăm să contactați banca care v-a emis cardul Mastercard. Mastercard își rezervă dreptul de a modifica prețul oricărei și tuturor Ofertelor în orice moment. Vă rugăm să rețineți că anumite Oferte pot fi oferite cadou altor persoane. Comenzile cadou vor fi trimise destinatarului cadoului în numele dumneavoastră la adresa de e-mail sau la adresa de expediere, după caz, identificate de dumneavoastră în timpul procesului de plată.  Prin completarea unei comenzi cadou, confirmați că ați solicitat permisiunea din partea destinatarului cadoului dumneavoastră de a împărtăși informațiile de contact ale acestuia cu Mastercard și de a trimite cadoul către acesta în modul descris în timpul procesului de plată.  Anumite Oferte nu sunt transferabile prin termenii și condițiile lor privind Oferta. Orice Ofertă care nu este transferabilă și care este transferată de dumneavoastră poate fi revocată de Mastercard sau de comerciantul sau partenerul său relevant, în orice moment.  În ceea ce privește bunurile achiziționate pe Site, riscul de pierdere și titlul de proprietate pentru produsele achiziționate pe Site vă sunt transferate la livrare. 

 

Prin cumpărarea oricăror Oferte sau a oricăror alte produse sau servicii oferite spre cumpărare pe Site, recunoașteți și sunteți de acord cu debitarea cardului dumneavoastră Mastercard prin procesul de plată al Mastercard sau al furnizorului său afiliat sau de servicii, sau de către furnizorul Ofertei, în cazul Ofertelor cumpărate direct de la furnizorul Ofertei.   

 

8.         Retururi/anulări/schimburi

 

Fiecare Ofertă va conține o descriere a termenilor și condițiilor de returnare, anulare sau schimb ale respectivei Oferte. Sunteți responsabil pentru înțelegerea acestor informații înainte de cumpărare. E-mailul dumneavoastră de confirmare după ce ați cumpărat o Ofertă va stabili, de asemenea, termenii și condițiile de returnare, anulare și schimb ale respectivei Oferte. În cazul în care nici Oferta, nici e-mailul de confirmare nu conțin astfel de informații, o astfel de Ofertă trebuie considerată ca fiind neanulabilă, nefiind supusă returului sau schimbului, iar achiziția dumneavoastră este nerambursabilă.

 

9.         Disponibilitatea unei Oferte; Erori

 

Confirmarea de către Mastercard a unei comenzi pentru oricare dintre Ofertele noastre înseamnă doar că cererea dumneavoastră de comandă a fost primită și nu constituie acceptarea unei comenzi sau că disponibilitatea unei Oferte a fost confirmată. Deși depunem eforturi rezonabile pentru a descrie și afișa Ofertele cu acuratețe pe Site, nu garantăm acuratețea sau caracterul complet al informațiilor legate de orice Ofertă, inclusiv prețurile, imaginile produselor, specificațiile și disponibilitatea. Mastercard își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza informațiile și de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. Dacă stabilim că au existat inexactități în informațiile despre Ofertă sau alte erori ale Site-ului în legătură cu comanda dumneavoastră, inclusiv în ceea ce privește prețurile sau disponibilitatea, ne rezervăm dreptul, la libera noastră alegere, de a anula comanda dumneavoastră și de a vă notifica această anulare prin e-mail sau de a vă contacta pentru instrucțiuni suplimentare.  În plus, orice Ofertă poate fi sistată în orice moment, din orice motiv, cu sau fără notificare prealabilă.

 

10.       Beneficii

 

Site-ul poate conține informații despre anumite beneficii care vă sunt oferite de către sau prin intermediul instituției financiare care a emis cardul dumneavoastră de plată Mastercard.  Pentru întrebări legate de aceste beneficii, vă rugăm să consultați instituția financiară care a emis cardul dumneavoastră de plată Mastercard.  Site-ul poate conține, de asemenea, informații despre anumite beneficii puse la dispoziția dumneavoastră de către un afiliat al Mastercard. Beneficiile pot face obiectul unor Termeni Suplimentari. Filiala menționată în Termenii Suplimentari aplicabili unui astfel de beneficiu va fi partea responsabilă pentru acest beneficiu.  Deși ne străduim să furnizăm informații exacte cu privire la aceste beneficii, nu suntem responsabili pentru nicio eroare sau inexactitate în ceea ce privește detaliile beneficiilor, termenii și condițiile sau eligibilitatea dumneavoastră pentru un astfel de beneficiu. 

 

11.       Drepturi de proprietate intelectuală

 

Conținutul este protejat de legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și toate drepturile, titlurile și interesele legate de conținut sunt deținute de Mastercard sau utilizate de Mastercard în baza unei licențe sau cu permisiune. Toate textele, formatul, inclusiv, fără limitare, selecția, coordonarea și dispunerea materialelor de pe Site, precum și imaginile, grafica, animațiile, instrumentele, programele widget, aplicațiile, reclamele, videoclipurile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele creative, fotografiile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Site (denumite colectiv „Conținutul") sunt supuse drepturilor de proprietate intelectuală ale Mastercard, ale filialelor și afiliaților săi, precum și ale licențiatorilor și licențiaților respectivi ai acestora. Cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege, Conținutul nu poate fi copiat, supus ingineriei inverse, decompilat, dezasamblat, modificat, postat pe alte site-uri web, încadrat, conectat direct la o aplicație (deep linked), schimbat sau distribuit, redistribuit, licențiat, sublicențiat sau transferat în orice formă de către dumneavoastră. Niciun element conținut de Site nu va fi interpretat ca acordând, implicit, prin blocare sau în alt mod, vreo licență sau drept de utilizare comercială a vreunui conținut fără permisiunea scrisă prealabilă a Mastercard. Mărcile comerciale, logo-urile, denumirile comerciale și mărcile de servicii, înregistrate sau neînregistrate (denumite în mod colectiv „Mărcile Comerciale") afișate pe Site sunt mărci comerciale ale Mastercard și ale terților săi parteneri de alianță. Niciun element conținut de Site nu trebuie interpretat ca acordând, implicit sau în alt mod, vreo licență sau drept de utilizare a vreunei Mărci Comerciale afișate pe Site fără permisiunea scrisă a Mastercard sau a terților care pot deține Marca Comercială.

 

Orice utilizare comercială neautorizată a acestor materiale va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale Mastercard și va fi supusă tuturor drepturilor și remediilor legale ale Mastercard.

 

12.       Comunicări

 

Recunoașteți și sunteți de acord că Mastercard vă va trimite informații și comunicări în legătură cu Site-ul. Astfel de comunicări pot fi trimise la adresa dumneavoastră de e-mail înregistrată sau la orice alte detalii de contact pe care le-ați furnizat Mastercard în legătură cu Site-ul.

 

13.       Reclamații privind drepturile de autor

 

În cadrul operării Site-ului, Mastercard poate acționa în calitate de „furnizor de servicii" (conform definiției din legea privind drepturile de autor Digital Millennium Copyright Act (DMCA) și poate oferi servicii ca furnizor online de materiale și link-uri către site-uri web ale unor terțe părți. Ca urmare, materialele unor terțe părți pe care Mastercard nu le deține sau nu le controlează pot fi transmise, stocate, accesate sau puse la dispoziție în alt mod prin intermediul Site-ului. Mastercard are în vigoare anumite proceduri impuse prin lege în ceea ce privește acuzațiile de încălcare a drepturilor de autor care au loc pe Site și a adoptat o politică care prevede eliminarea imediată a oricărui conținut sau suspendarea accesului oricărui utilizator despre care se constată că a încălcat drepturile Mastercard sau ale unei terțe părți, sau că a încălcat în alt mod orice lege sau regulament privind drepturile de proprietate intelectuală sau acești Termeni de Utilizare. Dacă credeți că orice material disponibil prin intermediul Site-ului încalcă drepturile de autor, trebuie să notificați Mastercard folosind procedura de notificare pentru încălcarea reclamată în conformitate cu DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)). Mastercard va răspunde cu promptitudine și are dreptul de a elimina sau dezactiva accesul la materialul despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor și va urma procedurile specificate în DMCA pentru a soluționa reclamația între partea care a făcut notificarea și presupusul contravenient care a furnizat Conținutul. Trebuie să adresați notificările de încălcare a legii DMCA la adresa: Copyright Agent, Mastercard, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, în atenția: Departamentului Juridic sau la copyrightagent@mastercard.com.

 

Vă rugăm să furnizați următoarea notificare:

1. Identificați lucrarea supusă drepturilor de autor sau altă lucrare care face obiectul drepturilor de proprietate intelectuală despre care susțineți că a fost încălcată;

2. Identificați materialul de pe Site despre care susțineți că este încălcat, cu suficiente detalii pentru ca Mastercard să îl poată localiza pe Site;

3. O declarație din partea dumneavoastră conform căreia considerați cu bună credință că utilizarea litigioasă nu este autorizată de titularul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege;

4. O declarație din partea dumneavoastră prin care declarați, sub sancțiunea de fals în declarații (în măsura în care e calificată astfel în baza dreptului aplicabil) (engl. under penalty of perjury), că (a) informațiile de mai sus din notificarea dumneavoastră sunt corecte și (b) că sunteți titularul dreptului de autor în cauză sau că sunteți autorizat să acționați în numele respectivului titular;

5. Adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale dumneavoastră; și

6. Semnătura dumneavoastră fizică sau electronică.

 

Mastercard poate notifica utilizatorii săi cu privire la orice notificare de încălcare a drepturilor de autor prin intermediul unei notificări generale pe oricare dintre site-urile sau aplicațiile sale, prin poștă electronică la adresa de e-mail a unui utilizator din evidențele sale sau prin comunicare scrisă trimisă prin scrisoare recomandată prioritară la adresa fizică a unui utilizator din evidențele sale. În cazul în care primiți o astfel de notificare de încălcare, puteți furniza o contra-notificare în scris agentului desemnat care să includă informațiile de mai jos. Pentru a fi valabilă, contra-notificarea trebuie să fie o comunicare scrisă care să includă următoarele:

 

1. Semnătura dumneavoastră fizică sau electronică;

2. Identificarea materialului care a fost eliminat sau a cărui accesare a fost dezactivată, precum și locația în care a apărut materialul înainte de a fi eliminat sau de a fi dezactivat accesul la acesta;

3. O declarație din partea dumneavoastră, sub sancțiunea de fals în declarații (în măsura în care e calificată astfel în baza dreptului aplicabil) (engl. under penalty of perjury), conform căreia considerați cu bună-credință că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a unei identificări eronate a materialului care urma să fie eliminat sau dezactivat; și

4. Numele, adresa fizică și numărul de telefon ale dumneavoastră și o declarație prin care acceptați jurisdicția unui Tribunal Federal Districtual pentru districtul judiciar în care se află adresa dumneavoastră fizică sau, dacă adresa dumneavoastră fizică se află în afara Statelor Unite, pentru orice district judiciar în care putem fi găsiți, și că veți accepta notificarea de la persoana care a furnizat notificarea privind materialul presupus a fi încălcat sau de la un agent al acestei persoane.

 

Fără a limita celelalte drepturi ale Mastercard, Mastercard poate, în circumstanțe adecvate, să oprească accesul unui contravenient la Site și la orice alt site web sau aplicație deținută sau operată de Mastercard.

 

14.       Forumuri și grupuri interactive, feedback, contribuțiile și comportamentul  utilizatorilor

 

În calitate de utilizator al Site-ului, vă puteți publica comentariile, care pot consta în conținut sub formă de text și, eventual, fotografii, videoclipuri, imagini, fișiere audio, alte tipuri de conținut și link-uri către un astfel de conținut, dacă acest lucru este permis de către Site (denumite colectiv „Contribuții ale Utilizatorului"). Veți fi exclusiv răspunzător pentru propriile Contribuții ale Utilizatorului și pentru consecințele postării sau publicării acestora. În legătură cu Contribuțiile Utilizatorului, afirmați, declarați și/sau garantați că: Contribuția Utilizatorului este opera dumneavoastră originală și/sau că dețineți sau aveți licențele, drepturile, consimțămintele și permisiunile necesare pentru a utiliza și autoriza Mastercard să utilizeze toate Contribuțiile Utilizatorului în toate mediile cunoscute în prezent sau inventate în viitor, fără limitări teritoriale sau de timp și fără compensații, și că aveți toate consimțămintele necesare pentru a colecta, utiliza și dezvălui orice informații cu caracter personal, imagini, materiale, informații sau ilustrații conținute de sau afișate în toate Contribuțiile Utilizatorului pentru a permite includerea și utilizarea Contribuțiilor Utilizatorului în modul prevăzut de Site și de prezentul Acord. Sunteți de acord că nu veți trimite ca parte a niciunei Contribuții ale Utilizatorului niciun material care este protejat de drepturi de autor, protejat de un secret comercial sau care face obiectul drepturilor de proprietate ale unor terțe părți, inclusiv drepturile de confidențialitate și publicitate, cu excepția cazului în care sunteți titularul acestor drepturi sau aveți permisiunea proprietarului de drept și consimțământul necesar de la orice persoane ale căror informații cu caracter personal sunt conținute în astfel de materiale pentru a posta materialul și pentru a acorda Mastercard toate drepturile de licență acordate prin prezentul. În plus, garantați și declarați că veți dezvălui existența oricăror înregistrări de brevete sau cereri în curs de examinare deținute de dumneavoastră care se referă în vreun fel la Contribuția dumneavoastră de Utilizator.

 

Sub rezerva legilor aplicabile privind protecția datelor, recunoașteți și sunteți de acord că nu se stabilește nicio relație confidențială sau obligație de păstrare a secretului sau a confidențialității între dumneavoastră și Mastercard în ceea ce privește Contribuția Utilizatorului, în ciuda oricărei declarații sau mențiuni contrare din Contribuția Utilizatorului și a oricăror materiale aferente.

 

15.       Proprietatea și utilizarea Contribuțiilor Utilizatorului

 

Făcând o Contribuție a Utilizatorului, înțelegeți că acordați Mastercard o licență globală, perpetuă, fără redevențe, complet plătită, irevocabilă, care poate fi sublicențiată, transferabilă, neexclusivă de a utiliza, modifica și/sau distribui Contribuția Utilizatorului (inclusiv în temeiul legislației privind drepturile de autor, brevetele și mărcile comerciale), inclusiv dreptul de a edita, schimba, și de a crea lucrări derivate, precum și orice concepte sau idei conținute în Contribuția Utilizatorului, inclusiv documentele, lucrările artistice, declarațiile, desenele, schițele, probele, prezentările, fotografiile, filmele, secvențele, partiturile muzicale, înregistrările audio și video, discurile, fie în formă tipărită sau electronică, produse sau create de dumneavoastră ca parte a Contribuției Utilizatorului. Sub rezerva drepturilor pe care dumneavoastră, și alte persoane care ar putea fi identificate în Contribuțiile Utilizatorului, le aveți în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, Licența pe care o acordați Mastercard include dreptul Mastercard și al persoanelor desemnate de aceasta de a reproduce Contribuția Utilizatorului, de a pregăti alte lucrări folosind Contribuția Utilizatorului, de a combina Contribuția Utilizatorului cu alte lucrări și de a modifica, traduce, distribui copii, afișa, executa, licenția și aplica pentru înregistrarea drepturilor de autor ale Contribuției Utilizatorului transformate în numele Mastercard în toate teritoriile, în mod perpetuu, în orice mediu care există acum sau poate exista în viitor. De exemplu, concesiunea de mai sus permite Mastercard și persoanelor desemnate de aceasta să utilizeze doar anumite părți din Contribuția Utilizatorului, să reînregistreze sau să modifice orice piese audio sau imagini vizuale pe care le furnizați, să rescrie Contribuția Utilizatorului și/sau să încorporeze alte materiale, fie create de Mastercard, fie obținute sub licență de la alte entități, cu Contribuția dumneavoastră. În cazul în care creăm alte lucrări folosind Contribuția Utilizatorului, aceste lucrări vor fi proprietatea noastră și pot fi utilizate în conformitate cu aceste reguli și nu vor fi supuse aprobării dumneavoastră.  Pentru a realiza în continuare drepturile și licența pe care le acordați Mastercard cu privire la Contribuția dumneavoastră de Utilizator, sub rezerva prevederilor legilor aplicabile privind protecția datelor și Termenilor de Utilizare, acordați, de asemenea, Mastercard, dreptul necondiționat, perpetuu și irevocabil de a utiliza și exploata numele, identitatea și imaginea dumneavoastră în legătură cu orice Contribuție a Utilizatorului, fără nicio obligație sau remunerație pentru dumneavoastră.

 

Prin efectuarea unei Contribuții a Utilizatorului, renunțați și sunteți de acord să nu revendicați niciun drept de autor sau drepturi „morale" sau pretenții rezultate din modificarea de către Mastercard a Contribuției sau a oricărei (oricăror) fotografii, filmări, ilustrații, declarații sau alte lucrări conținute de Contribuție. În măsura în care nu se poate renunța la aceste drepturi, sunteți de acord în mod irevocabil să nu exercitați astfel de drepturi (dacă există) într-un mod care să afecteze orice exercitare a drepturilor acordate.  Înțelegeți că nu veți primi nicio taxă, sumă, contraprestație sau remunerație pentru niciunul dintre drepturile acordate în această Secțiune 15. De asemenea, sunteți de acord să desemnați Mastercard ca împuternicit irevocabil al dumneavoastră în ceea ce privește Contribuția Utilizatorului, cu dreptul de a semna și de a livra orice documente, în numele și pe seama dumneavoastră, pentru a vă asigura că Mastercard poate utiliza Contribuția Utilizatorului pe care o acordați sub licență în orice mod pe care Mastercard îl consideră potrivit pentru a deține și a proteja drepturile asupra oricăror lucrări derivate create din Contribuția Utilizatorului și pentru a obține eliminarea Contribuției Utilizatorului de pe orice alt site web sau forum.

 

La cererea Mastercard, veți semna și livra un document suplimentar de licență, așa cum va considera Mastercard, necesar în mod rezonabil pentru a stabili capacitatea Mastercard de a utiliza Contribuția Utilizatorului așa cum consideră necesar și că "Drepturile morale ale autorilor" sunt anulate în conformitate cu acești Termeni și condiții. În cazul în care Mastercard nu solicită documentul de licență menționat, așa cum se menționează, acest lucru nu va fi considerat o renunțare la drepturile Mastercard, iar Mastercard poate solicita ulterior acest document.

 

16.       Contribuții sau feedback

 

În mod periodic, este posibil să solicităm feedback-ul dumneavoastră cu privire la Site și la produse și/sau servicii. Sub rezerva legilor aplicabile privind protecția datelor și Termenilor Suplimentari, orice comunicare sau material pe care îl transmiteți sau postați va: (a) fi tratat ca fiind neconfidențial și neprotejat de Mastercard, (b) deveni proprietatea Mastercard și Mastercard va deține exclusiv în prezent și în viitor toate drepturile, titlurile și interesele aferente și (c) va fi utilizat fără restricții de către titularii de licență și afiliații Mastercard la libera sa alegere, fără nicio obligație, compensație sau altă răspundere față de dumneavoastră. O astfel de utilizare poate fi în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducerea, dezvăluirea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea integrală sau parțială, pe orice suport și în orice mod, cunoscut în prezent sau dezvoltat ulterior, pe acest Site sau în alt mod, iar Mastercard nu va avea nicio obligație de a răspunde la o astfel de comunicare, exceptând cazul în care aceasta este impusă de legile aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Mastercard menține o politică de a nu accepta și de a nu lua în considerare nicio idee creativă, sugestie sau material din partea publicului cu privire la produsele și serviciile sale (denumite colectiv „Contribuții") și, prin urmare, nu ar trebui să faceți nicio Contribuție către Mastercard în cadrul niciunei comunicări prin intermediul acestui Site sau în alt mod. Cu toate acestea, dacă ne trimiteți o Contribuție, în pofida acestei solicitări de a nu face acest lucru, atunci o astfel de Contribuție va deveni imediat proprietatea Mastercard, dumneavoastră îi veți ceda prin prezenta o astfel de Contribuție Mastercard, iar Mastercard va deține exclusiv în prezent și în viitor toate drepturile, titlurile și interesele legate de aceasta. În plus, sub rezerva legilor aplicabile privind protecția datelor și Termenilor Suplimentari, Mastercard va fi liberă să utilizeze orice Contribuție în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea și comercializarea de produse și servicii. Mastercard nu va fi răspunzător pentru o astfel de utilizare sau divulgare a unei astfel de contribuții sau pentru orice asemănare între contribuția respectivă și orice produse și servicii Mastercard viitoare. Sub rezerva legilor aplicabile privind protecția datelor și Termenilor Suplimentari, dacă publicați o Contribuție pe Site, acordați, de asemenea, în mod irevocabil Mastercard dreptul de a vă utiliza numele, numele de utilizator, adresa Twitter, poza de profil, vocea, imaginea și materialul biografic în legătură cu orice campanie publicitară și promoțională Mastercard, inclusiv, fără a se limita la, pe Site sau în legătură cu produsele și materialele de marketing Mastercard. Sub rezerva legilor aplicabile privind protecția datelor și Termenilor Suplimentari, recunoașteți și sunteți de acord că nu se stabilește nicio relație confidențială sau obligație de păstrare a secretului sau a confidențialității între dumneavoastră și Mastercard în ceea ce privește Contribuția, în pofida oricărei declarații sau mențiuni contrare din Contribuția Utilizatorului și a oricăror materiale conexe.

 

De fiecare dată când publicați orice Contribuție, declarați și garantați că aveți cel puțin vârsta majoratului în jurisdicția în care aveți reședința și că sunteți părintele sau tutorele legal, sau că dispuneți de toate consimțămintele corespunzătoare din partea părinților sau a tutorelui legal, pentru orice minor care este reprezentat în sau a contribuit la orice Contribuție pe care o publicați, și că, în ceea ce privește acea Contribuție: (a) sunteți unicul autor și titular al drepturilor de proprietate intelectuală și al altor drepturi asupra Contribuției, sau aveți dreptul legal de a trimite Contribuția și de a acorda Mastercard drepturile pe care le acordați prin acești Termeni de Utilizare, toate acestea fără obligația Mastercard de a obține consimțământul vreunei terțe părți și fără a crea vreo obligație sau răspundere a Mastercard; (b) Contribuția este exactă; (c) Contribuția nu încalcă și, în ceea ce privește utilizările și exploatările permise de Mastercard prevăzute în acești Termeni de Utilizare, nu va încălca niciun drept de proprietate intelectuală sau alt drept al vreunei terțe părți; și (d) Contribuția nu va încălca acești Termeni de Utilizare și nu va cauza vătămări sau prejudicii vreunei persoane. Vă vom solicita dumneavoastră, și persoanelor cu responsabilitate parentală sau altă responsabilitate juridică asupra persoanelor care pot fi identificate în Contribuții, să autorizați anumite utilizări ale datelor cu caracter personal în scris, dacă este necesar conform legilor aplicabile privind protecția datelor.

 

17.       Comerciantul și ofertele comercianților

 

Comercianții și partenerii de alianță (engl. alliance partners) (inclusiv organizațiile non-profit) pot oferi titularilor de carduri Mastercard anumite oferte, experiențe, reduceri sau alte beneficii la achiziționarea de bunuri și servicii (denumite colectiv „Oferte") care vor fi disponibile pe Site sau direct prin intermediul comerciantului sau al partenerului de alianță (engl. alliance partner). Astfel de Oferte sunt supuse anumitor termeni și condiții pentru fiecare Ofertă și pot fi modificate în orice moment fără a vă notifica. În timp ce noi facilităm vânzarea sau disponibilitatea unor astfel de Oferte pe platforma noastră, comerciantul sau partenerul de alianță (engl. alliance partner) care furnizează Oferta este responsabil pentru vânzarea, efectuarea, întreținerea, calitatea și livrarea bunurilor și serviciilor oferite.  În unele cazuri, este posibil să primiți o factură de la partenerii locali care efectuează vânzarea Ofertei și colectează și remit taxele aplicabile. Mastercard nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună survenită ca urmare a oricărei interacțiuni dintre dumneavoastră și un comerciant sau partenerul de alianță (engl. alliance partner) cu privire la astfel de Oferte. Recunoașteți că Mastercard nu susține și nu garantează comercianții sau partenerii de alianță (engl. alliance partners) care sunt accesibili prin intermediul Site-ului și nici Oferta pe care aceștia o oferă pe Site sau pe propriul site web.

 

Achizițiile de Oferte sunt sub rezerva disponibilității. Toate descrierile, imaginile, referințele, caracteristicile, conținutul, informațiile, specificațiile, produsele și prețurile descrise sau prezentate în legătură cu Ofertele pot fi modificate în orice moment și fără notificare prealabilă.  Nu putem garanta și nu garantăm acuratețea sau caracterul complet al informațiilor, inclusiv prețurile, imaginile produselor, beneficiile, recompensele, specificațiile, disponibilitatea și serviciile, inclusiv pentru orice articole vândute sau puse la dispoziție ca recompensă de către terți (dacă există).  Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a actualiza informațiile și de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile în orice moment și fără notificare prealabilă.  Erorile descriptive, tipografice și fotografice pot fi corectate, iar noi nu vom avea nicio răspundere de niciun fel pentru astfel de erori.  Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a anula în orice moment comenzile pentru orice Ofertă, din orice motiv, inclusiv pentru erori tipografice, de preț și de altă natură.  PRODUSELE ȘI SERVICIILE AFIȘATE PE SITE POT SĂ NU FIE DISPONIBILE ÎNTOTDEAUNA ȘI POT FI ÎNLOCUITE SAU ÎNTRERUPTE ÎN ORICE MOMENT.

 

18.       Concursuri și loterii

 

În mod periodic, vă aducem la cunoștință anumite concursuri și tombole referitoare la Mastercard sau la terțe părți sau alte promoții. Toate aceste concursuri, loterii și promoții sunt supuse Regulilor Oficiale sau Termenilor și Condițiilor pentru astfel de loterii, concursuri și promoții și tuturor legilor, regulamentelor și reglementărilor aferente aplicabile.

 

19.       Conținutul terților și link-uri către alte site-uri web

 

Site-ul poate include conținut al unor terțe părți și link-uri către alte site-uri web care sunt complet independente de acest Site. Conținutul și link-urile terților sunt incluse doar pentru facilitarea accesului utilizatorilor și nu constituie nicio aprobare, confirmare sau garanție din partea Mastercard. În plus, Mastercard nu este responsabil pentru acuratețea, caracterul complet sau fiabilitatea informațiilor furnizate de terți, sau a produselor sau serviciilor oferite sau vândute prin intermediul oricărui site web asociat, iar dumneavoastră vă asumați responsabilitatea exclusivă pentru utilizarea informațiilor furnizate de terți. Orice acorduri, tranzacții sau alte înțelegeri încheiate între dumneavoastră și o astfel de terță parte se realizează exclusiv pe propriul dumneavoastră risc. Atunci când faceți click pe un link al unei terțe părți, veți părăsi site-ul. Orice informație cu caracter personal pe care o trimiteți pe site-ul rezultat nu va fi colectată sau controlată de Mastercard, dar va fi supusă prevederilor notei de informare sau termenilor de utilizare a site-ului rezultat. Vă rugăm să consultați nota de informare, declarațiile privind utilizarea modulelor cookie și termenii de utilizare a site-ului rezultat pentru mai multe informații privind practicile de confidențialitate ale acestuia.  Mastercard nu este responsabil pentru examinarea sau evaluarea și nu garantează ofertele de conținut ale terților sau Oferta prezentată pe acest Site. Mastercard nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, Oferta și conținutul tuturor acestor părți și al oricăror alte părți terțe. Analizați cu atenție detaliile și termenii și condițiile Ofertei înainte de cumpărare.

 

20.       Prelucrarea datelor cu caracter personal și nota de informare

 

Mastercard recunoaște importanța respectării confidențialității persoanelor care vizitează și aleg să beneficieze de programele și informațiile oferite pe Site. Faceți clic aici pentru a vizualiza nota noastră de informare privind de utilizarea acestui Site.

 

În consecință, vă rugăm să rețineți că, datele cu caracter personal conținute de Contribuțiile Utilizatorului și Contribuții vor fi prelucrate în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, așa cum sunt descrise în Nota de Informare a Site-ului. În unele cazuri, dacă legile aplicabile privind protecția datelor o impun, vă vom solicita consimțământul prealabil pentru a utiliza datele cu caracter personal în scopurile descrise în acești Termeni de Utilizare, în Termenii Suplimentari și/sau în Nota de Informare a Site-ului.

 

21.       Despăgubire

 

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați (la alegerea Mastercard) și să exonerați de răspundere Mastercard, Benevity, orice fond pentru donatori și orice alt intermediar financiar utilizat de Site pentru a ajuta la facilitarea oricăror donații caritabile, precum și fiecare dintre companiile-mamă și agențiile, partenerii de afaceri, inclusiv organizațiile caritabile ale acestora, instituțiile financiare emitente, Mastercard și furnizorii de bunuri și servicii disponibile pe sau prin intermediul Site-ului, precum și fiecare dintre funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, pentru orice obligații, pierderi, reclamații, costuri, daune și investigații, hotărâri judecătorești, amenzi, penalități, compensații, dobânzi și cheltuieli, inclusiv, fără a se limita la acestea, onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților, legate de sau care decurg din: (i) încălcarea sau presupusa încălcare de către dumneavoastră a acestor Termeni de Utilizare; (ii) orice pretenții, costuri, vătămări, pierderi și daune legate de orice utilizare neautorizată a Conținutului; (iii) încălcarea sau presupusa încălcare de către dumneavoastră a oricăror legi, reguli, regulamente, coduri, reglementări, ordonanțe sau ordine ale oricăror autorități guvernamentale sau cvasi-guvernamentale în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau cu activitățile dumneavoastră în legătură cu Site-ul; (iv) utilizarea și utilizarea necorespunzătoare a Site-ului de către dumneavoastră și activitățile dumneavoastră în legătură cu Site-ul; (v) încălcarea de către dumneavoastră a drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți conținute de Contribuțiile dumneavoastră și/sau orice altă încălcare a legii sau încălcarea obligațiilor contractuale legate de Contribuțiile dumneavoastră; (vi) orice declarație falsă făcută de dumneavoastră; și (vii) utilizarea de către Mastercard a informațiilor pe care ni le trimiteți (inclusiv Contribuțiile dumneavoastră și Contribuțiile Utilizatorului). VEȚI COOPERA ÎN TOTALITATE ȘI ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE NECESAR ÎN MOD REZONABIL ÎN CADRUL APĂRĂRII MASTERCARD ÎN CAZUL ORICĂREI RECLAMAȚII. MASTERCARD ÎȘI REZERVĂ DREPTUL, PE PROPRIA CHELTUIALĂ, DE A-ȘI ASUMA APĂRAREA ȘI CONTROLUL EXCLUSIVE CU PRIVIRE LA ORICE CHESTIUNE CARE, ÎN CAZ CONTRAR, AR FACE OBIECTUL DESPĂGUBIRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NU VEȚI SOLUȚIONA, ÎN NICIUN CAZ, NICIO CHESTIUNE FĂRĂ ACORDUL PREALABIL SCRIS AL MASTERCARD.

 

22.       Renunțarea la garanții

 

Cu toate că Mastercard va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că toate materialele de pe acest Site sunt corecte; cu toate acestea, caracterul complet, exact, actual sau adecvat nu poate fi garantat, iar Mastercard nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru exactitatea, caracterul complet sau autenticitatea informațiilor conținute de acest Site. Trimiterea la orice produs, organizație caritabilă sau proces, publicație sau serviciu al unei terțe părți prin denumire comercială, nume de domeniu, marcă comercială, marcă de serviciu, logo, producător sau în alt mod nu constituie sau nu implică aprobarea sau recomandarea acestuia de către Mastercard.

 

Internetul poate face obiectul unor breșe de securitate. Mastercard nu este responsabilă pentru daunele cauzate dispozitivului sau computerului unui utilizator de către o astfel de breșă de securitate sau de orice virus, program bug, alterare, intervenție neautorizată, fraudă, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defecțiune, întârziere în funcționare sau transmisie, defecțiune a conexiunii informatice sau orice altă defecțiune tehnică sau de altă natură. De asemenea, ar trebui să cunoașteți faptul că e-mailul și alte contribuții pe internet pot să nu fie sigure și ar trebui să luați în considerare acest lucru înainte de a trimite prin e-mail către Mastercard orice informație sau de a posta informații pe Site. Mastercard nu face nicio declarație sau garanție în ceea ce privește adecvarea, funcționalitatea, performanța, disponibilitatea sau operarea Site-ului. Site-ul poate fi temporar indisponibil din cauza întreținerii sau a funcționării defectuoase a echipamentelor informatice.

 

SITE-UL ȘI ÎNTREGUL CONȚINUT CUPRINS ÎN ACESTA, PRECUM ȘI SERVICIILE FURNIZATE DE, PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, VĂ SUNT FURNIZATE „ÎN STAREA ÎN CARE SE AFLĂ" ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE", IAR TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT EXCLUSE PRIN PREZENTA, INCLUSIV ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, VANDABILITATE, TITLU/NEÎNCĂLCARE, CALITATE A INFORMAȚIILOR SAU ADECVARE PENTRU UTILIZARE GENERALĂ SAU PENTRU UN ANUMIT SCOP. NICIO INFORMAȚIE SAU SERVICIU OBȚINUT DE DUMNEAVOASTRĂ PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE MENȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL. FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, MASTERCARD  EXCLUDE TOATE GARANȚIILE CU PRIVIRE LA DISPONIBILITATEA SITE-ULUI, CĂ SITE-UL VA FUNCȚIONA FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SITE-UL ESTE LIPSIT DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. UTILIZAREA ACESTUI SITE SE FACE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ, ORICE CONȚINUT SAU SERVICIU DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE ESTE FURNIZAT PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI DUMNEAVOASTRĂ INFORMATIC SAU ORICE PIERDERE DE DATE CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE REZULTATE DIN VIRUȘI INFORMATICI. NIMIC DIN ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE NU EXCLUDE SAU LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA MASTERCARD PENTRU ORICE ASPECT PENTRU CARE AR FI ILEGAL CA MASTERCARD SĂ EXCLUDĂ SAU SĂ ÎNCERCE SĂ EXCLUDĂ RĂSPUNDEREA SA.

 

23.       Renunțarea la daune și limitarea răspunderii

 

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ MASTERCARD, AGENȚIILE SALE, PARTENERII SĂI DE AFACERI SAU AFILIAȚII LOR RESPECTIVI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, EXEMPLARE, SUBSECVENTE DE ORICE FEL, DAUNE MATERIALE, PIERDEREA FOLOSINȚEI, PIERDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE AFACERII, PIERDERI ECONOMICE, PIERDERI DE DATE SAU PROFITURI NEREALIZATE, FĂRĂ A ȚINE CONT DE FORMA DE ACȚIUNE (INCLUSIV REZULTÂND DIN, FĂRĂ A SE LIMITA LA, CONTRACT, NEGLIJENȚĂ SAU ALTE ACȚIUNI DELICTUALE) CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU ACCESAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI SAU A CONȚINUTULUI ACESTUIA, CHIAR DACĂ MASTERCARD SAU AGENȚIILE, PARTENERII SĂI DE AFACERI, ANGAJAȚII, REPREZENTANȚII SAU AFILIAȚII SĂI AU FOST INFORMAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU PIERDERI. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ A MASTERCARD FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ȘI ACȚIUNILE ÎN JUSTIȚIE, FIE CĂ ESTE VORBA DE RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ) SAU ÎN ALT MOD, NU VA DEPĂȘI SUMA PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, DACĂ ESTE CAZUL, SAU 10 EURO (ORICARE DINTRE ACESTEA ESTE MAI MICĂ), PENTRU ACCESAREA SAU PARTICIPAREA LA ORICE ACTIVITATE LEGATĂ DE SITE. NICIO PREVEDERE DIN ACEȘTI TERMENI NU EXCLUDE SAU LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA MASTERCARD: (I) PENTRU DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENȚA SA, (II) PENTRU FRAUDĂ SAU DECLARAȚII FRAUDULOASE SAU (III) PENTRU ORICE ASPECT CU PRIVIRE LA CARE AR FI ILEGAL CA MASTERCARD SĂ EXCLUDĂ SAU SĂ ÎNCERCE SĂ EXCLUDĂ RĂSPUNDEREA SA.

 

Fără a limita cele de mai sus, nu suntem răspunzători pentru niciun fel de comisioane sau penalități pe care le suportați în contul dumneavoastră de card Mastercard ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a Site-ului.

 

Mastercard nu declară, nu garantează și nu asigură că oricare sau toate donațiile făcute prin intermediul Site-ului vor fi deductibile sau scutite de impozit pe venit sau în alte scopuri fiscale, sau că orice organizație caritabilă are sau va continua să aibă statut de organizație caritabilă sau non-profit, sau că respectă cerințele legale aplicabile organizațiilor caritabile în orice jurisdicție.

 

Fără a limita cele de mai sus, nu suntem răspunzători pentru nicio eroare conținută de detaliile Ofertei sau de termenii și condițiile acesteia, pentru niciun fel de comisioane sau penalități aferente contului de card pe care le suportați pe cardul dumneavoastră World sau World Elite Mastercard sau Mastercard, inclusiv comisioanele și penalitățile care pot rezulta din anulări. Orice obligație fiscală rezultată în urma achiziției sau utilizării unei Oferte va fi responsabilitatea dumneavoastră exclusivă, și nu responsabilitatea noastră sau a unui comerciant, a Mastercard sau a instituției financiare care a emis cardul dumneavoastră Mastercard. Comercianții sau instituția financiară care v-a emis cardul Mastercard pot raporta autorităților fiscale informații referitoare la Oferte și la utilizarea de către dumneavoastră a acestor Oferte. Comercianții și instituția dumneavoastră financiară emitentă nu pot modifica acești termeni, așa cum sunt aplicați în relația dintre dumneavoastră și noi, și nu pot lua niciun angajament care să ne impună obligații.

 

24.       Inaplicabilitatea Termenilor de Utilizare la orice acord cu titularul de card de plată Mastercard

 

Mastercard este lider în domeniul serviciilor de plată. Mastercard nu este o instituție financiară și nu emite carduri de credit, de debit, preplătite sau de plată de niciun fel. Relația dumneavoastră cu cardul de plată marca Mastercard este cu o bancă sau o instituție financiară emitentă. Toate informațiile sau problemele legate de cardul dumneavoastră de plată marca Mastercard sau de contul titularului de card trebuie adresate băncii sau instituției financiare care a emis cardul dumneavoastră, și nu Mastercard. Deși Mastercard are o relație cu banca sau instituția financiară emitentă, această relație nu se referă la titularii de carduri individuale sau la conturile de carduri de plată.

 

25.       Întârzieri și anulări din motive de forță majoră

 

O Ofertă poate fi întârziată, modificată, suspendată, reprogramată sau anulată de Mastercard sau de comerciantul care a furnizat Oferta din cauza: condițiilor meteorologice sau altor elemente ale naturii sau altor acte externe, imprevizibile și inevitabile (engl. acts of God) (inclusiv, fără limitare, incendii, cutremure, inundații, uragane, tornade, secete, vreme neobișnuit de severă), acte ale autorităților civile sau militare, ale unui  inamic public sau război; revolte; accidente; explozii; supratensiuni; greve sau conflicte de muncă; întârzieri legate de transport sau livrare; epidemii; pandemii; carantină sau embargou; urgență de sănătate publică de interes local, național sau internațional; acte de terorism sau amenințări cu acte de terorism; urgențe naționale sau regionale; erori sau întreruperi ale echipamentelor sau rețelelor informatice majore sau defecțiuni ale software-ului; și orice alt eveniment care se află în afara controlului rezonabil al Mastercard sau al furnizorului Ofertei.   

 

26.       Operatorul Site-ului și comerciantul autorizat

 

Acest Site este operat de Mastercard Europe SA. Comerciantul autorizat este IfOnly Austria GmbH., o societate din cadrul  Mastercard.

 

27.       Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

 

Orice dispute sau pretenții care iau naștere din sau în legătură cu Site-ul, Conținuturile, Contribuțiile Utilizatorului, Contribuțiile, acești Termeni de Utilizare, orice materiale publicitare sau comunicări de marketing referitoare la Mastercard sau la Site, orice produse sau servicii vândute sau distribuite prin intermediul Site-ului (denumite în mod colectiv, „Litigii/Diferende”) vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România. Convenția de la Viena privind Vânzările (CISG) nu va fi aplicabilă. Disputele vor fi înaintate în vederea soluționării exclusiv instanței competente din România.

 

28.       Clauze diverse

 

Acești Termeni de Utilizare, inclusiv orice obligații sau responsabilități de natură necontractuală care decurg din acestea sau în legătură cu acestea, vor fi interpretate și executate exclusiv în conformitate cu legile din România, fără a fi aplicabile principiile conflictelor de legi. Prin prezentul, este exclusă în totalitate aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (1980) cu privire la acești Termeni de Utilizare. Ne rezervăm dreptul de a limita disponibilitatea Site-ului și/sau furnizarea oricăror Conținuturi, Oferte, programe, produse, servicii sau alte funcții descrise sau disponibile pe Site pentru orice persoană, entitate, zonă geografică sau jurisdicție, în orice moment și la libera noastră alegere, precum și de a limita cantitățile de Conținuturi, Oferte, programe, produse, servicii sau alte caracteristici pe care le furnizăm.

 

ÎN CAZUL ÎN CARE FORMULAȚI O PRETENȚIE AVÂND CA OBIECT ORICE PIERDERI, PREJUDICII SAU DAUNE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-ULUI, PIERDERILE, PREJUDICIILE ȘI VĂTĂMĂRILE NU VOR FI IREPARABILE SAU SUFICIENTE PENTRU A VĂ CONFERI DREPTUL DE A OBȚINE O DECIZIE DE IMPUNERE A UNOR MĂSURI REPARATORII SAU A ALTOR MĂSURI REPARATORII ECHITABILE DE ORICE FEL. ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ CĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU PRETENȚIA DUMNEAVOASTRĂ, VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL CĂ NU VEȚI URMĂRI SĂ INIȚIAȚI ȘI CĂ VĂ ESTE INTERZISĂ EXERCITAREA ORICĂROR ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ CARE AR PUTEA AFECTA SAU ÎMPIEDICA DEZVOLTAREA SAU EXPLOATAREA ORICĂROR SITE-URI WEB, APLICAȚII DE TIP WIDGET, CONȚINUTURI, CONȚINUTURI GENERATE DE UTILIZATORI, CONTRIBUȚII, CONTRIBUȚII ALE UTILIZATORILOR, PRODUSE, SERVICII SAU DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DEȚINUTE, LICENȚIATE, UTILIZATE SAU CONTROLATE DE MASTERCARD (INCLUSIV CONTRIBUȚIILE UTILIZATORILOR LICENȚIAȚI) SAU DE UN LICENȚIATOR AL MASTERCARD.

 

Conținuturile și software-ul puse la dispoziție de Site pot fi sub rezerva legilor care guvernează exporturile din Statele Unite ale Americii și a legilor care guvernează importurile din alte țări. În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site, veți fi responsabil în mod exclusiv pentru asigurarea conformității cu toate legile și reglementările aplicabile cu privire la controlul operațiunilor de export, reexport și import din toate jurisdicțiile aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, cele ale Departamentului de Comerț din SUA, Regulamentului de Administrare a Exporturilor, Secțiunile 730-774 din Titlul 15 ale Codului Regulamentului Federal („CFR”), Regulamentul privind Traficul Internațional de Arme, sancțiunile economice specifice fiecărei țări, programele implementate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine SUA și legile și reglementările privind controlul exporturilor și importurilor din orice altă țară. Nu veți avea permisiunea, în mod direct sau indirect, de a utiliza, distribui, transfera sau transmite conținuturi sau software de pe acest Site, fie prin intermediul unui produs direct, fie prin intermediul unor materiale sau produse, software sau alte informații tehnice în care au fost încorporate conținuturi sau software de pe acest Site, decât în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile privind exportul și importul din toate jurisdicțiile relevante. 

 

Mastercard își rezervă dreptul, fără nicio limitare, de a: (i) investiga orice suspiciune de încălcare a securității Site-ului său sau a tehnologiei informației sau a altor sisteme sau rețele ale acesteia, (ii) investiga orice suspiciune de încălcare a acestor Termeni de Utilizare și a oricăror termeni suplimentari, (iii) investiga orice informație obținută de Mastercard în legătură cu examinarea bazelor de date privind cazurile de aplicare a legii sau cu respectarea legilor penale, (iv) implica și coopera cu autoritățile de aplicare a legii în investigarea oricăruia dintre aspectele menționate anterior, (v) iniția acțiuni în instanță împotriva celor care încalcă acești Termeni de Utilizare și (vi) întrerupe Site-ul, în totalitate sau parțial, sau, cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres în orice termeni suplimentari, suspenda sau rezilia accesul dumneavoastră la acesta, în totalitate sau parțial, inclusiv orice conturi de utilizator sau înregistrări, în orice moment, fără notificare, din orice motiv și fără nicio obligație față de dvs. sau față de o terță parte. Orice suspendare sau reziliere nu va afecta obligațiile dumneavoastră față de Mastercard în temeiul acestor Termeni de Utilizare. La suspendarea sau încetarea accesului dumneavoastră la Site, sau în urma unei notificări din partea Mastercard, toate drepturile care vă sunt acordate în temeiul acestor Termeni de Utilizare vor înceta imediat și sunteți de acord că veți înceta imediat utilizarea Site-ului. Prevederile acestor Termeni de Utilizare, care prin natura lor ar trebui să rămână în vigoare după data suspendării sau rezilierii, vor rămâne în vigoare, inclusiv drepturile și licențele pe care le acordați Mastercard în acești Termeni de Utilizare, precum și despăgubirile, eliberările, exonerările de răspundere și limitările de răspundere și prevederile privind jurisdicția, posibilitatea de a alege legea aplicabilă și interzicerea acțiunilor colective.

 

Nu veți avea permisiunea de a cesiona drepturile și obligațiile rezultând din acești Termeni de Utilizare.  Mastercard își poate cesiona drepturile și obligațiile prevăzute în acești Termeni de Utilizare în orice moment. În cazul în care o parte sau o dispoziție din acești Termeni de Utilizare este considerată ilegală, nulă, nevalabilă sau neaplicabilă, acea parte va fi considerată separabilă de acești Termeni de Utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții. Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, acești Termeni de Utilizare constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Mastercard cu privire la obiectul acestora. Anumite prevederi ale acestor Termeni de Utilizare pot fi înlocuite sau completate de notificări legale sau termeni desemnați, localizați pe anumite pagini, aplicații, instrumente sau alte materiale pe care le puteți accesa în cadrul acestui site. Neaplicarea de către Mastercard a oricărei prevederi din acești Termeni de Utilizare sau a oricăror termeni suplimentari nu va fi considerată o renunțare la aceste prevederi și nici la dreptul său de a aplica o astfel de prevedere. Acești Termeni de Utilizare și orice documente conexe pot fi acceptate în formă electronică (de ex., prin intermediul unui mijloc electronic sau al altor mijloace de exprimare a acordului), iar acordul dumneavoastră va fi considerat obligatoriu în raportul dintre dumneavoastră și Mastercard.

 

Ultima revizuire: 11 noiembrie 2022

 

Serviciul Clienți

Pentru Serviciul Clienți, vă rugăm să vizitați pagina Contactează-ne.

 

Mastercard Europe SA 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo Belgia

Număr de înregistrare la Camera de Comerț: 0314.595.348

Cod TVA: ________________________________________________________