Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Termeni de Utilizare priceless.com

Termeni de utilizare a programului priceless™

 

Introducere

 

Bine ați venit pe site-ul web al programului priceless™. Site-ul web priceless™ („site-ul”) este un program promoțional care furnizează experiențe, oferte și conținut deținătorilor de carduri Mastercard prin Mastercard Europe („Mastercard”). Site-ul vă oferă acces la o lume priceless™, plină de experiențe, oferte promoționale, avantaje oferite de card și conținut relevant.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenții termeni și prezentele condiții de utilizare înainte de a vă înscrie pe site sau înainte de a utiliza site-ul și păstrați-le pentru evidențele dvs. Vizita dvs. pe site și participarea dvs. la programul priceless™ fac obiectul prezenților termeni de utilizare și a notei de informare privind modulele cookie. Termenii de utilizare stabilesc termenii aplicabili utilizării site-ului de către dvs.

 

UTILIZÂND SITE-UL, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI ÎNȚELES ȘI AȚI ACCEPTAT SĂ FIȚI OBLIGAȚI DE PREZENȚII TERMENI DE UTILIZARE. DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA TERMENII DE UTILIZARE, CONSULTAȚI UN AVOCAT ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE.

 

Dacă nu sunteți de acord cu termenii de utilizare, nu accesați site-ul și nu utilizați site-ul.

 

În prezenții termeni de utilizare, cuvintele „dvs.” și „a/al/ai/ ale dvs.” înseamnă persoana care a accesat site-ul, astfel cum este definit mai jos, și/sau care s-a înscris pentru participarea la program. Cuvintele „noi”, „nouă” și „a/al/ai/ale noastre” înseamnă Mastercard. „Site” înseamnă www.priceless.com sau orice alt site web pe care este posibil să-l înființăm pentru programul priceless™ („programul”).

 

1. Site-ul 

2. Contul dvs.

3. Datele de înregistrare

4. Contractare electronică

5. Dreptul de a utiliza conținutul site-ul

6. Modificări aduse site-ului și termenilor de utilizare Mastercard

7. Încetare

8. Drepturi de proprietate intelectuală

9. Reclamații privind drepturile de autor

10. Trimiteri sau feedback

11. Comercianți și oferte ale comercianților

12. Concursuri și tombole

13. Conținut terț și linkuri către alte site-uri web

14. Politica de confidențialitate

15. Despăgubire

16. Declinarea responsabilității privind garanțiile

17. Declinarea daunelor și limitarea răspunderii

18. Inaplicabilitatea termenilor de utilizare la orice acord cu deținătorul de card de plată Mastercard

19. Diverse

 

Site-ul

Site-ul este un avantaj pentru deținătorii de carduri Mastercard. Vă oferim o „lume” priceless™ de aventuri, oferte, experiențe și alte avantaje. Avantajele site-ului includ oferte și experiențe unice. Mementourile prin e-mail pot fi setate pentru a vă ține la curent cu cele mai noi oferte și experiențe. Pentru a profita de aceste oferte exclusive, vi se va cere să vă înregistrați un card Mastercard eligibil, care a fost emis pe numele dvs. și pentru care aveți responsabilitatea de plată în cadrul programului. În sensul prezentului program, următoarele condiții se aplică utilizării site-ului de către dvs.: (i) cardul dvs. Premium Mastercard sau cardul dvs. Mastercard trebuie să fie emis de către o instituție financiară din Republica Moldova; (ii) trebuie să aveți cel puțin 18 ani; (iii) trebuie să fiți rezident legal în Republica Moldova; și (iv) toate autorizațiile, decontările și compensările („comutare”) sunt efectuate prin intermediul sistemului Mastercard Global Clearance and Processing. Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea unui card Mastercard pe acest site, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții indicat mai jos.

 

Acceptând termenii de utilizare, sunteți de acord că: (i) nu vă reprezentați decât pe dvs. înșivă aici și pe nicio altă persoană; (ii) veți furniza informații exacte către Mastercard, inclusiv, dar fără a se limita la, informațiile necesare pentru a vă înscrie în program; (iii) nu veți utiliza site-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata în niciun scop comercial software-ul, conținutul, ofertele, experiențele, produsele sau serviciile furnizate de Mastercard sau obținute prin intermediul site-ului, fără obținerea acordului expres și prealabil în scris al Mastercard. Această restricție include orice încercare de a integra orice informații de pe site în orice alt director, produs sau serviciu; (iv) vă veți asigura propriul acces la utilizarea site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, obținerea și întreținerea tuturor echipamentelor de telefonie, hardware și software și a altor echipamente și plata tuturor taxelor aferente; (v) nu veți utiliza site-ul în niciun mod care să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale pentru sau utilizarea de către utilizatori sau în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta serverele sau rețelele Mastercard sau ale furnizorului de servicii; și (vi) nu veți utiliza site-ul în niciun scop ilegal sau interzis de termenii de utilizare.

 

Sunteți pe deplin responsabil de menținerea securității și confidențialității contului și parolei dvs. și sunteți responsabil de toate activitățile și conduita dvs. sau ale oricui altcuiva, care se desfășoară prin intermediul contului dvs., deoarece nu ați menținut securitatea și confidențialitatea contului dvs. Sunteți de acord să anunțați Mastercard imediat despre orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau despre orice altă încălcare a securității. Mastercard sau agenții nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună de niciun fel care ar putea apărea ca urmare a utilizării de către altcineva a parolei sau a contului dvs., deoarece nu ați menținut securitatea și confidențialitatea contului dvs., cu sau fără știrea dvs.; totuși, puteți fi răspunzător de orice pierderi suferite de Mastercard sau de o altă parte din cauza utilizării de către altcineva a contului sau parolei dvs., deoarece nu ați menținut securitatea și confidențialitatea contului dvs. Sus

 

Contul dvs.

Dacă vă înscrieți ca utilizator al site-ului, puteți crea un cont Mastercard ID („cont”). Dacă nu creați un cont, nu vă puteți înscrie pe site. Nu dezvăluiți altcuiva datele contului și vă recomandăm să nu stocați și să nu salvați datele contului undeva unde sunt accesibile altora, cum ar fi un sertar de birou descuiat sau ca date de contact pe computerul dvs. Sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidențialității și securității contului dvs. și pentru toate activitățile care survin pe, sau prin intermediul contului dvs., și sunteți de acord să informați imediat Mastercard cu privire la orice utilizare suspectată sau reală, neautorizată, a Mastercard ID sau a parolei dvs. sau cu privire la orice altă breșă de securitate a datelor din contul dvs. Mastercard nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau alte daune ce decurg din sau ce rezultă din utilizarea neautorizată a contului dvs. În eventualitatea unei breșe de securitate a datelor, vă rugăm să contactați: MastercardID_Inquiries@Mastercard.com. Când vă conectați la site, trebuie să introduceți Mastercard ID-ul și parola dvs. pentru a vă autentifica în cont. După ce v-ați autentificat în cont, nu va mai fi necesar să vă autentificați din nou timp de 30 de minute. De asemenea, este posibil să vă cerem să vă autentificați din nou în cont pe anumite pagini sau înainte de a continua anumite tranzacții, de exemplu, pe site-uri străine din cadrul Mastercard. Sus

 

Datele de înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe site sau furnizați informații pentru Mastercard ID-ul dvs., sunteți de acord: (a) să furnizați date reale, exacte, actuale și complete („date de înregistrare”) și (b) să mențineți și să actualizați cu promptitudine datele de înregistrare pentru a le menține reale, exacte, actuale și complete. Dvs. sau organizația dvs., după caz, sunteți/este pe deplin responsabil(ă) pentru menținerea confidențialității oricăror parole și a oricărei utilizări și activități care au loc în legătură cu contul dvs. Sunteți de acord să nu permiteți altor persoane să vă acceseze contul sau să vă utilizeze parola. Este interzis (a) să obțineți sau să încercați să obțineți acces neautorizat la serviciile sau sistemele Mastercard; (b) să utilizați sau să încercați să utilizați serviciile sau sistemele Mastercard în orice mod neautorizat în mod expres de Mastercard (c) să perturbați, să deteriorați sau să împiedicați operațiunile serviciilor sau sistemelor Mastercard; (d) să vă înregistrați sau să încercați să vă înregistrați pe site prin mijloace frauduloase sau ilegale; (e) să eludați sau să încercați să eludați mecanismele de securitate Mastercard sau (f) să creați conturi de înregistrare prin mijloace automate. Dacă furnizați orice date care sunt neadevărate, inexacte, care nu sunt actuale sau sunt incomplete sau în cazul în care Mastercard are motive întemeiate să suspecteze că aceste date sunt neadevărate, inexacte, că nu sunt actuale sau sunt incomplete, Mastercard, la propria sa latitudine și cu, sau fără, o notificare prealabilă către dvs., vă poate suspenda sau închide contul și poate refuza orice și întregul acces actual sau viitor sau utilizarea site-ului și/sau a conținutului. Sus

 

Contractare electronică

Utilizarea de către dvs. a Mastercard ID și a site-ului necesită să aveți posibilitatea de a încheia acorduri și de a efectua tranzacții pe cale electronică. CONFIRMAȚI CĂ TRIMITERILE DVS. PE CALE ELECTRONICĂ CONSTITUIE ACORDUL DVS. ȘI INTENȚIA DE A FI OBLIGAT DE ACELE ACORDURI. CONFIRMAȚI ÎN CONTINUARE CĂ ACORDUL ȘI INTENȚIA DVS. DE A FI OBLIGAT DE TRIMITERI ELECTRONICE SE APLICĂ TUTUROR ÎNREGISTRĂRILOR PRIVIND TOATE TRANZACȚIILE PE CARE LE REALIZAȚI PE ACEST SITE, INCLUSIV INFORMĂRI PRIVIND ANULAREA, TERMENII DE UTILIZARE, POLITICILE, CONTRACTELE ȘI APLICAȚIILE ȘI ORICARE DINTRE CELE ANTERIOARE. Sus

 

Dreptul de a utiliza conținutul site-ul

Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, revocabilă, pentru a vizualiza, partaja, imprima sau descărca orice conținut, astfel cum este definit mai jos, de pe site-ul Mastercard, pentru propriul dvs. uz personal. În afară de ceea ce este permis în mod explicit de lege, nu vi se acordă dreptul de a acorda licență pentru, a republica, distribui, copia, atribui, sublicenția, transfera, vinde, pregăti lucrări derivate sau alte utilizări nepersonale a conținuturilor de pe site-ul Mastercard. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau încorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic, în alt fel decât pentru uz personal. Este interzis să accesați sau să utilizați site-ul Mastercard în orice mod care ar putea sau care este destinat să deterioreze sau să afecteze site-ul Mastercard sau orice server sau rețea care stă la baza site-ului Mastercard, sau să interfereze cu utilizarea și folosirea de către oricine a site-ului. Vi se acordă, de asemenea, un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea un hyperlink către site sau către orice conținut al acestuia, atâta timp cât linkul nu prezintă Mastercard sau produsele sau serviciile sale într-un mod fals, înșelător, defavorabil sau ofensator sau care implică o sponsorizare sau o aprobare a site-ului, paginii sau conținutului dvs. de către Mastercard.

 

Este interzisă utilizarea sistemelor automate (de exemplu, web robots, web crawlers etc.) pentru a accesa site-ul. Sunteți de acord să nu colectați date de identificare personală ale altor utilizatori ai site-ului și să nu vindeți și să nu exploatați în alt mod aceste date. Cu excepția drepturilor limitate acordate în mod explicit în prezentul document, toate drepturile, titlurile și interesele asupra și privind site-ul Mastercard și întregul conținut din acesta sunt rezervate și deținute de Mastercard.

MASTERCARD ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTUL DE A REFUZA ACCESUL LA ACEST SITE ORICĂREI PERSOANE, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ, LA PROPRIA SA LATITUDINE, DIN ORICE MOTIV, INCLUSIV PENTRU ÎNCĂLCAREA ORICĂRUIA DINTRE PREZENȚII TERMENI DE UTILIZARE, INCLUSIV ORICE DREPTURI DE UTILIZARE. Sus

 

Modificări aduse site-ului și termenilor de utilizare Mastercard

Mastercard își rezervă dreptul de a modifica sau schimba conținutul, materialele sau informațiile care apar pe sau în legătură cu acest site, inclusiv prezenții termeni de utilizare, sau de a întrerupe programul în orice moment, fără a vă anunța. Mastercard poate revizui în orice moment prezenții termeni de utilizare prin actualizarea acestei postări. Aveți responsabilitatea de a revizui în mod regulat termenii de utilizare. Orice modificare sau revizuire intră în vigoare imediat după publicare. Utilizarea în continuare a programului sau accesarea site-ului în urma unor astfel de modificări constituie acceptarea de către dvs. a unor astfel de modificări. Cu toate acestea, în cazul unor modificări substanțiale ale termenilor de utilizare, vom publica un anunț pe pagina principală, iar modificările vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea lor. Dacă în termen de 14 zile de la oricare dintre modificări nu refuzați în scris acceptarea lor, aceasta va însemna că ați fost de acord cu termenii de utilizare așa cum au fost modificați. Refuzul de a accepta modificările înseamnă încetarea participării dvs. la program în termen de 30 de zile de la un astfel de refuz. Sus

 

Încetare

Mastercard vă poate închide contul sau vă poate restricționa accesul la site din orice motiv, în orice moment. Sus

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului este protejat de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală, iar întregul conținut este proprietatea Mastercard sau utilizat de Mastercard cu licență sau cu permisiune. Întregul text, formatarea (inclusiv, dar fără a se limita la, selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor de pe site-ul Mastercard și imaginile, grafica, animația, instrumentele, widget-urile, aplicațiile, reclamele, videoclipurile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele creative, fotografiile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logourile și alte materiale și informații de pe acest site fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale Mastercard, ale filialelor și afiliaților săi, precum și ale licențiatorilor și licențiaților respectivi (denumite colectiv „conținut”). Aceste materiale nu pot fi copiate, reproduse prin inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte site-uri web, încadrate, modificate sau distribuite în alt mod, redistribuite, oferite cu licență, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dvs. Nimic din conținutul site-ului Mastercard nu va fi interpretat ca acordând, în mod implicit, prin estoppel sau în orice alt mod, nicio licență sau drept de utilizare comercială a niciunei mărci comerciale, a niciunui drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor, ale Mastercard, fără permisiunea scrisă prealabilă a Mastercard. Mărcile comerciale, logourile, denumirile comerciale și mărcile de serviciu, fie înregistrate, fie neînregistrate (denumite colectiv „mărci comerciale”) afișate pe site-ul Mastercard sunt mărci comerciale ale Mastercard și ale partenerilor săi terți prin alianță. Nimic din conținutul site-ului Mastercard nu va fi interpretat ca acordând, în mod implicit sau în orice alt mod, nicio licență sau drept de utilizare a niciunei mărci comerciale afișate pe site-ul Mastercard fără permisiunea scrisă a Mastercard sau a unei astfel de terțe părți, care este posibil să dețină respectiva marcă comercială.

 

Orice utilizare comercială neautorizată a acestor materiale va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale Mastercard și va face obiectul drepturilor și remediilor legale integrale ale Mastercard. Sus

 

Reclamații privind drepturile de autor

În operarea site-ului, Mastercard poate acționa ca „furnizor de servicii” și poate oferi servicii ca furnizor online de materiale și linkuri către site-uri web terțe. Ca urmare, materialele terțelor părți pe care Mastercard nu le deține sau nu le controlează pot fi transmise, stocate, accesate sau puse la dispoziție în orice alt mod, utilizând site-ul. Mastercard a instituit anumite proceduri impuse de lege, cu privire la acuzațiile de încălcare a drepturilor de autor care apar pe site și a adoptat o politică, ce prevede eliminarea imediată a oricărui conținut sau suspendarea oricărui utilizator despre care se constată că a încălcat drepturile Mastercard sau ale unei terțe părți, sau care a încălcat în orice alt mod legile sau reglementările privind proprietatea intelectuală sau prezentul acord. În cazul în care credeți că orice material disponibil prin intermediul site-ului încalcă drepturile de autor ale cuiva, trebuie să anunțați Mastercard. Mastercard va răspunde rapid pentru a elimina sau dezactiva accesul la materialul despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor. Notificările privind încălcările drepturilor de autor trebuie trimise la adresa: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo, Belgia. În atenția: Departamentului Juridic.

 

Vă rugăm să furnizați următoarea notă de informare:

1. Identificați lucrarea protejată prin drepturi de autor sau o altă proprietate intelectuală despre care susțineți că a fost încălcată;

2. Identificați materialul de pe site despre care susțineți că încalcă drepturile de autor, cu suficiente detalii, astfel încât Mastercard să-l poată localiza pe site;

3. O declarație din partea dvs. conform căreia considerați cu bună-credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege;

4. O declarație a dvs. conform căreia (a) informațiile de mai sus precizate în nota dvs. de informare sunt corecte și (b) că sunteți proprietarul dreptului de autor implicat sau că sunteți autorizat să acționați în numele respectivului proprietar;

5. Adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail și

6. Semnătura dvs. fizică sau electronică. Sus

 

Trimiteri sau feedback

Din când în când, vă putem solicita feedbackul pe site-ul Mastercard și la produse și/sau servicii. Orice comunicare sau material pe care îl transmiteți sau postați va fi (a) tratat ca neconfidențial și nu va fi considerat de Mastercard ca fiind proprietatea dvs., (b) va deveni proprietatea Mastercard, iar Mastercard va deține exclusiv acum și în continuare toate drepturile, titlul și interesele cu privire la acesta și (c) va fi utilizat fără restricții de către deținătorii de licențe și afiliații Mastercard la propria lor latitudine, fără nicio obligație, despăgubire sau altă răspundere față de dvs., în afară de faptul de a vă numi creatorul unei astfel de comunicări sau material, dacă este necesar. O astfel de utilizare poate avea loc în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducerea, dezvăluirea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea în întregime sau parțial, în orice mediu și în orice mod, cunoscut acum sau dezvoltat ulterior, pe acest site sau în orice alt mod. Mastercard nu are nicio obligație de a răspunde unei astfel de comunicări. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Mastercard menține o politică de a nu accepta sau lua în considerare idei creative, sugestii sau materiale din partea publicului, cu privire la produsele și serviciile sale („trimiteri”) și, prin urmare, nu trebuie să faceți niciun fel de trimiteri către Mastercard în nicio comunicare, prin acest site sau în orice alt mod. Cu toate acestea, dacă ne expediați o trimitere, în ciuda cererii noastre de a nu face acest lucru, atunci această trimitere va deveni imediat proprietatea Mastercard, iar Mastercard va fi proprietarul exclusiv acum și în continuare a tututor drepturilor, titlurilor și intereselor cu privire la aceasta. Mai mult, Mastercard va fi liber să utilizeze orice trimiteri, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea și comercializarea produselor și serviciilor. Mastercard nu va fi răspunzătoare pentru o astfel de utilizare sau dezvăluire a unei astfel de trimiteri sau pentru nicio asemănare a trimiterii cu niciun produs și serviciu Mastercard ulterioare. Sus

 

Comercianți și oferte ale comercianților

Comercianții (inclusiv organizațiile nonprofit) pot oferi Mastercard anumite oferte, experiențe sau alte avantaje privind cumpărările de bunuri și servicii („oferte”), care vor fi disponibile pe site sau direct prin intermediul comerciantului. Astfel de oferte fac obiectul anumitor termeni și condiții pentru fiecare ofertă și pot fi modificate în orice moment. Mastercard nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună suferită ca urmare a niciunei interacțiuni dintre dvs. și un comerciant cu privire la astfel de oferte. Confirmați că Mastercard nu susține și nu garantează pentru comercianții accesibili prin intermediul site-ului Mastercard și nici pentru oferta pe care aceștia o furnizează pe site sau pe propriul lor site web. Sus

 

Concursuri și tombole

Din când în când, vă aducem la cunoștință anumite concursuri și tombole sau alte promoții legate de Mastercard sau de terțe părți. Toate aceste concursuri, tombole și promoții fac obiectul regulamentului oficial sau termenilor și condițiilor respectivelor tombole, concursuri și promoții și tuturor legilor, reglementărilor și statutelor aplicabile aferente. Sus

 

Conținut terț și linkuri către alte site-uri web

Site-ul poate conține conținut terț și linkuri către alte site-uri web, care sunt complet independente de acest site. Conținutul și linkurile terțe sunt incluse exclusiv pentru confortul utilizatorilor și nu constituie nicio aprobare, susținere sau garanție din partea Mastercard. Mai mult decât atât, Mastercard nu este responsabilă pentru acuratețea, exhaustivitatea sau seriozitatea informațiilor terțelor părți sau a produselor sau serviciilor oferite sau vândute prin orice site web asociat și vă asumați responsabilitatea exclusivă pentru utilizarea informațiilor terțelor părți. Orice acorduri, tranzacții sau alte aranjamente încheiate între dvs. și o astfel de terță parte sunt realizate exclusiv pe propria răspundere. Când dați clic pe un link terț, veți părăsi site-ul. Vă rugăm să consultați termenii de utilizare a site-ului respectiv, pentru a afla mai multe informații privind practicile sale.

Mastercard nu este responsabilă de examinarea sau evaluarea și nu garantăm ofertele din conținutul niciunei terțe părți sau nicio ofertă prezentată pe acest site. Mastercard nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, oferta și conținutul tuturor acestora și ale oricăror alte terțe părți. Consultați cu atenție detaliile ofertei și termenii și condițiile înainte de cumpărare. Sus

 

Politica de confidențialitate

Mastercard recunoaște importanța respectării confidențialității celor care vizitează site-ul Mastercard și aleg să profite de programele și informațiile oferite pe acesta. Politica de confidențialitate și nota de informare privind modulele cookie ale programului priceless™ oferă o prezentare generală a ceea ce puteți aștepta atunci când vă înscrieți și modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate pe acest site. Consultați nota de informare privind confidențialitatea și nota de informare privind modulele cookie. Sus

 

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să garantați Mastercard și partenerii săi de afaceri, respectiv directorii, angajații și afiliații, împotriva oricărei răspunderi, pierderi, pretenții și cheltuieli, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților, legate de sau care decurg din: (i) încălcarea de către dvs. a prezenților termeni de utilizare; (ii) utilizarea greșită a site-ului de către dvs.; și (iii) violarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale terțelor părți conținute în trimiterile dvs. și/sau orice altă încălcare a legii sau încălcarea obligațiilor contractuale referitoare la trimiteri. Sus

 

Declinarea responsabilității privind garanțiile

Deși Mastercard depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că toate materialele de pe acest site sunt corecte, acuratețea nu poate fi garantată, iar Mastercard nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acuratețea, exhaustivitatea sau autenticitatea niciunei informații conținute de acest site.

SITE-UL, OFERTELE ȘI TOT CONȚINUTUL INCLUS AICI VĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE” ȘI TOATE GARANȚIILE, EXPLICITE SAU IMPLICITE, SUNT DECLINATE, INCLUSIV ORICE GARANȚIE DE VANDABILITATE, TITLU/NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE AUTOR, CALITATE A INFORMAȚIEI SAU ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME. NICIO INFORMAȚIE OBȚINUTĂ DE DVS. DE LA MASTERCARD PRIN SITE NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE STIPULATĂ ÎN MOD EXPLICIT AICI. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, MASTERCARD DECLINĂ, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, TOATE GARANȚIILE PRIVIND DISPONIBILITATEA SITE-ULUI, CĂ SITE-UL VA FUNCȚIONA FĂRĂ ERORI, CĂ TERMENII ȘI CONDIȚIILE SAU DETALIILE OFERTEI SUNT EXACTE, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SITE-UL ESTE LIPSIT DE VIRUȘI SAU DE ALTE COMPONENTE DAUNĂTOARE. UTILIZAREA ACESTUI SITE DE CĂTRE DVS. SE FACE PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE, ORICE CONȚINUT DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ORICE ALT MOD PRIN ACEST SITE ESTE FURNIZAT PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE ȘI SUNTEȚI SINGUR RESPONSABIL DE ORICE

DETERIORARE A SISTEMULUI COMPUTERULUI DVS. SAU DE ORICE PIERDERE DE DATE CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DVS., INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PROVOCATE DE VIRUȘI INFORMATICI. NIMIC DIN PREZENȚII TERMENI NU EXCLUDE SAU LIMITEAZĂ RESPONSABILITATEA MASTERCARD (I) PENTRU DECESUL SAU VĂTĂMĂREA PERSONALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENȚA SA, (II) PENTRU FRAUDĂ SAU DECLARAȚII FRAUDULOASE SAU (III) PENTRU NICIO PROBLEMĂ PENTRU CARE AR FI ILEGAL DIN PARTEA MASTERCARD SĂ-ȘI EXCLUDĂ SAU SĂ ÎNCERCE SĂ-ȘI EXCLUDĂ RESPONSABILITATEA. Sus

 

Declinarea daunelor și limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ, MASTERCARD, PARTENERII SĂI DE AFACERI SAU AFILIAȚII SĂI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, EXEMPLARE SAU TANGENȚIALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DETERIORAREA PROPRIETĂȚII, PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA AFACERII, PIERDEREA ECONOMICĂ, PIERDEREA DATELOR SAU PIERDEREA PROFITULUI, INDIFERENT DE FORMA DE ACȚIUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CONTRACT, NEGLIJENȚĂ SAU ALTE ACȚIUNI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ) CARE DECURG DIN SAU AU LOC ÎN CONEXIUNE CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI SAU CU ACCESAREA ACESTUIA, A OFERTELOR SAU CONȚINUTULUI ACESTUIA, DACĂ MASTERCARD SAU PARTENERII DE AFACERI, ANGAJAȚII, REPREZENTANȚII SAU AFILIAȚII SĂI AU FOST ANUNȚAȚI DE POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE DETERIORĂRI SAU PIERDERI. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, RESPONSABILITATEA TOTALĂ A MASTERCARD FAȚĂ DE DVS. PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ȘI CAUZELE ACȚIUNILOR, FIE ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE CIVILĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEGLIGENȚĂ), FIE ÎN ORICE ALT MOD NU VA DEPĂȘI SUMA PLĂTITĂ DE DVS., DACĂ ESTE CAZUL, SAU O SUTĂ DE LIRE (100 GBP) (ORICARE DINTRE ACESTEA ESTE MAI MICĂ), PENTRU ACCESAREA SAU PARTICIPAREA LA ORICE ACTIVITATE LEGATĂ DE SITE. NIMIC DIN PREZENȚII TERMENI NU EXCLUDE SAU LIMITEAZĂ RESPONSABILITATEA MASTERCARD (I) PENTRU DECESUL SAU VĂTĂMĂREA PERSONALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENȚA SA, (II) PENTRU FRAUDĂ SAU DECLARAȚII FRAUDULOASE SAU (III) PENTRU NICIO PROBLEMĂ PENTRU CARE AR FI ILEGAL DIN PARTEA MASTERCARD SĂ-ȘI EXCLUDĂ SAU SĂ ÎNCERCE SĂ-ȘI EXCLUDĂ RESPONSABILITATEA.

 

Fără a se limita la cele de mai sus și în măsura permisă de lege, nu suntem răspunzători pentru nicio eroare din detaliile ofertei sau din termeni și condiții, din orice comisioane ale contului de card sau penalități pe care le suportați pe Mastercard World Elite sau pe cardul dvs. Mastercard, ca urmare a utilizării de către dvs. a Programului, inclusiv comisioane și penalități care pot rezulta din stornări. Orice obligație fiscală ce rezultă din participarea dvs. la program va fi exclusiv responsabilitatea dvs. și nu responsabilitatea noastră sau a niciunui comerciant, a Mastercard sau a instituției financiare care v-a emis cardul Mastercard. Comercianții sau instituția financiară emitentă pot raporta autorităților fiscale informații cu privire la program și la participarea dvs. la acesta. Este posibil ca respectivi comercianți și instituția financiară emitentă să nu modifice prezenții termeni, astfel cum se aplică aceștia relației dintre dvs. și noi și nu pot lua niciun angajament care ne obligă pe noi. Sus

 

Inaplicabilitatea termenilor de utilizare la orice acord cu deținătorul de card de plată Mastercard

Mastercard este o organizație de top în ceea ce privește serviciile de plăți. Mastercard nu este o instituție financiară și nu emite carduri de credit, debit, cecuri sau carduri de plăți de niciun fel. Relația dvs. privind cardul de plăți marca Mastercard este cu o bancă emitentă sau o instituție financiară. Orice întrebări sau probleme referitoare la cardul dvs. de plăți marca Mastercard sau la contul deținătorului de card trebuie să fie direcționate către banca sau instituția financiară care v-a emis cardul și nu către Mastercard. Deși Mastercard are o relație cu banca sau instituția financiară emitentă, relația respectivă nu se referă la deținătorii individuali de carduri sau la conturile de card de plăți. Sus

 

Diverse

Prezenții termeni de utilizare vor fi interpretați și executați exclusiv în conformitate cu legile Belgiei, fără a da efect vreunui principiu de conflict de legi. Sunteți de acord în mod explicit că orice acțiune în virtutea legii sau a echității ce decurge din, sau care este în mod direct sau indirect în relație cu prezenții termeni de utilizare, sau cu acest site, va fi depusă numai în instanțele belgiene. Prin prezenta, vă dați consimțământul și vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe, în scopul oricărei acțiuni legate de site-ul Mastercard, de accesul sau utilizarea acestuia de către dvs., sau a prezenților termeni de utilizare și de comunicarea extrateritorială a actelor de procedură.

 

Prezenții termeni de utilizare nu pot fi atribuiți de dvs. Presupunând că o astfel de atribuire nu vă periclitează drepturile în conformitate cu prezenții termeni de utilizare, Mastercard își poate atribui oricând drepturile și obligațiile prevăzute în prezenții termeni de utilizare. În cazul în care o parte sau o dispoziție a prezenților termeni de utilizare este considerată ilegală, nulă, nevalabilă sau inaplicabilă, acea porțiune va fi considerată separabilă de prezenții termeni de utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror dispoziții rămase. Cu excepția celor prevăzute aici, prezenții termeni de utilizare constituie întregul acord dintre dvs. și Mastercard, referitor la obiectul acestora. Anumite prevederi ale prezenților termeni de utilizare pot fi înlocuite sau adăugate prin note de informare legale sau termeni legali localizați pe anumite pagini, aplicații, instrumente sau alte materiale, pe care le puteți accesa pe acest site. Nerespectarea de către Mastercard a oricăror dispoziții din prezenții termeni de utilizare sau a oricăror termeni suplimentari nu va fi considerată o renunțare la astfel de prevederi și nici la dreptul său de a pune în aplicare o astfel de prevedere. Prezenții termeni de utilizare și orice documente conexe pot fi acceptate în formă electronică (de exemplu, printr-un mijloc electronic sau prin alte mijloace de demonstrare a aprobării), iar acceptarea dvs. va fi considerată obligatorie între dvs. și Mastercard.

 

Date de contact ale echipei de relații cu clienții

 

Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo, Belgia. Telefon: (32 2 352 5111)