Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Brukervilkår

Et nytt nivå av kultur, eventyr og utforskende spesialtilbud kun for MasterCard-kortholdere

Introduksjon

Velkommen til priceless™’ nettside. Priceless-nettstedet er et kampanjeprogram som bringer opplevelser, tilbud og innhold til MasterCard-kortholdere fra MasterCard Europe. Nettstedet gir deg tilgang til en uvurderlig verden av opplevelser, kampanjetilbud, kortfordeler og relevant innhold.

Vennligst les disse Brukervilkårene nøye før du registrerer deg på Nettstedet eller bruker Nettstedet, og oppbevar dem for dine arkiver.

Ditt besøk på "Nettstedet" og deltakelse i priceless™ er underlagt disse Brukervilkårene og vår Personvernerklæring og Cookie-erklæring (informasjonskapsler). Brukervilkårene angir vilkårene som gjelder for din bruk av Nettstedet.

VED Å BRUKE NETTSTEDET GODTAR DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT OG SAMTYKKET TIL Å VÆRE BUNDET AV BRUKERVILKÅRENE. DERSOM DU HAR SPØRSMÅL OM BRUKERVILKÅRENE, BØR DU OPPSØKE EN ADVOKAT FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.


Hvis du ikke godtar Brukervilkårene, ikke gå inn på Nettstedet eller bruk Nettstedet.

I disse Brukervilkårene betyr ordene "deg" og "din" personen som har besøkt Nettstedet, som definert nedenfor, og/eller som har registrert seg for å delta i Programmet. Ordene "vi", "oss" og "vår" betyr MasterCard. "Nettstedet" betyr http://www.priceless.com eller et annet nettsted som vi etablerer for priceless™-programmet («Programmet»).

 1. Nettstedet 
 2. Din Konto 
 3. Registreringsinformasjon 
 4. Elektronisk kontraktsinngåelse
 5. Bruksrett til Nettstedets Innhold 
 6. Endringer i MasterCard-Nettstedet og Brukervilkårene
 7. Avslutning
 8. Immaterialrettigheter 
 9. Opphavsrettsklager 
 10. Innleveringer eller tilbakemeldinger
 11. Forhandlere og forhandlertilbud 
 12. Konkurranser og veddekonkurranser
 13. Tredjepartsinnhold og lenker til andre nettsteder
 14. Personvernerklæring
 15. Skadesløsholdelse
 16. Garantifraskrivelse
 17. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
 18. Uanvendelighet av Brukervilkårene for enhver kortholderavtale for MasterCard-betalingskort
 19. Diverse

 
Nettstedet 
Nettstedet er en fordel for MasterCard-kortholdere. Vi tilbyr deg en priceless™ «Verden» av eventyr, tilbud, opplevelser og andre fordeler. Fordelene til Nettstedet inkluderer unike tilbud og opplevelser. E-postvarsler kan aktiveres for å holde deg oppdatert på de nyeste tilbudene og opplevelsene. Visse tilbud vil være eksklusive kun for World Elite-, World- og Platinum-kortholdere. For å utnytte disse eksklusive tilbudene vil du bli bedt om å registrere et kvalifisert Premium MasterCard, som har blitt utstedt i ditt navn og hvor du har betalingsansvar i Programmet. Ditt Premium MasterCard kan identifiseres på forsiden og baksiden av kortet. For formålene med dette Programmet gjelder følgende betingelser ved bruk av Nettstedet: (i) ditt Premium MasterCard-kort eller ditt MasterCard-kort må være utstedt til deg av en norsk finansiell institusjon; (ii) du må være minst 18 år gammel; (iii) du må være lovlig bosatt i Norge; og (iv) all autorisasjon, oppgjør og godkjenning ("Switching") er fullført gjennom MasterCard Global Clearance and Processing System.

Dersom du har noen spørsmål eller problemer om et MasterCard-kort kan bli brukt på Nettstedet, vennligst kontakt Kundeservice oppgitt under. 

Ved å samtykke til Brukervilkårene, godtar du at: (i) du representerer kun deg selv og ingen andre; (ii) du vil oppgi nøyaktig informasjon til MasterCard, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon påkrevd for å registrere seg for Programmet; (iii) du vil ikke bruke Nettstedet til å reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge, distribuere, publisere eller utnytte programvaren, innholdet, tilbudene, opplevelsene, produktene eller tjenestene levert av MasterCard eller oppnådd gjennom Nettstedet til et hvilket som helst kommersielt formål uten å ha innhentet uttrykkelig, skriftlig forhåndssamtykke fra MasterCard. Denne begrensningen inkluderer ethvert forsøk på å inkorporere informasjon fra Nettstedet i andre kataloger, produkter eller tjenester; (iv) du vil sørge for din egen tilgang til å bruke Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, å skaffe og vedlikeholde all telefon, maskinvare og programvare og annet utstyr, og betale for alle relaterte kostnader; (vi) du vil ikke bruke Nettstedet på noen måte som negativt påvirker ressurstilgjengeligheten til andre brukere eller på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke MasterCards eller Tjenesteleverandørens servere eller nettverk; og (vii) du vil ikke bruke Nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til Brukervilkårene.  

Du er helt og holdent ansvarlig for å opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten til kontoen og passordet ditt, og du er ansvarlig for alle aktiviteter og oppførsel av deg eller noen andre som utføres gjennom kontoen din fordi du ikke har opprettholdt sikkerheten og konfidensialiteten til kontoen din. Du samtykker i å varsle MasterCard umiddelbart om enhver uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. MasterCard eller representanter vil ikke være ansvarlige for tap eller skader av noe slag som kan oppstå som følge av at noen andre bruker passordet eller kontoen din fordi du ikke har opprettholdt sikkerheten og konfidensialiteten til kontoen din, enten med eller uten din viten; du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for eventuelle tap påført av MasterCard eller en annen part på grunn av at noen andre bruker kontoen din eller passordet ditt fordi du ikke har opprettholdt sikkerheten og konfidensialiteten til kontoen din. 
 

Din Konto 
Hvis du registrerer deg som bruker av Nettstedet, kan du opprette en MasterCard ID-konto («Kontoen»). Dersom du ikke oppretter en Konto, kan du ikke registrere deg på Nettstedet. Ikke oppgi Kontoinformasjonen din til noen andre, og vi anbefaler at du ikke lagrer eller oppbevarer Kontoinformasjonen på et sted som er tilgjengelig for andre, for eksempel en ulåst skrivebordsskuff, eller som en kontaktdetalj på datamaskinen din. Du er ene og alene ansvarlig for å vedlikeholde konfidensialiteten og sikkerheten til Kontoen din og for alle aktiviteter som oppstår på eller gjennom Kontoen din, og du samtykker til å umiddelbart varsle Mastercard for noen faktiske eller mistenkelige uautoriserte bruk av MasterCard-IDen din eller passord, og for ethvert annet sikkerhetsbrudd på Kontoen din. MasterCard er ikke ansvarlig for tap eller annen skade som oppstår som følge av eller som resultat av uautorisert bruk av Kontoen din. I tilfelle brudd, vennligst kontakt: MasterCardID_Inquiries@mastercard.com. Når du logger på nettstedet, må du angi din MasterCard-ID og passord for å autentisere Kontoen din. Når du har autentisert Kontoen din, trenger du ikke autentisere deg på nytt på 30 minutter. Vi kan også kreve at du autentiserer Kontoen din på nytt på visse sider eller før du fortsetter med visse transaksjoner, for eksempel på utenlandske nettsteder i MasterCard. 


Registreringsinformasjon 
Når du registrerer deg på Nettstedet eller gir informasjon om din MasterCard-ID, godtar du å: (a) gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon ("Registreringsinformasjon") og (b) vedlikeholde og umiddelbart oppdatere Registreringsinformasjonen for å holde den sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du eller din organisasjon, avhengig av hva som er aktuelt, er helt og holdent ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til eventuelle passord og all bruk og aktiviteter som skjer i forbindelse med Kontoen din. Du samtykker i å ikke la andre få tilgang til kontoen din eller bruke passordet ditt. Du kan ikke (a) få eller forsøke å få uautorisert tilgang til MasterCards tjenester eller systemer; (b) bruke eller forsøke å bruke MasterCards tjenester eller systemer på en måte som ikke er uttrykkelig autorisert av MasterCard (c) forstyrre, skade eller hindre driften av MasterCards tjenester eller systemer; (d) registrere deg eller forsøke å registrere deg på Nettstedet på en uredelig eller ulovlig måte; (e) omgå eller forsøke å omgå MasterCards sikkerhetsmekanismer, eller (f) opprette registrerte kontoer på automatiserte måter. Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, uaktuelt eller ufullstendig, eller i tilfelle MasterCard har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er usann, unøyaktig, uaktuelt eller ufullstendig, kan MasterCard, etter eget skjønn og med eller uten forvarsel til deg, suspendere eller avslutte Kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig tilgang eller bruk av Nettstedet og/eller Innholdet. 
 
Elektronisk kontraktsinngåelse
Din bruk av MasterCard-ID og Nettstedet krever at du har muligheten til å inngå avtaler og foreta transaksjoner elektronisk. DU ANERKJENNER AT DINE ELEKTRONISKE INNLEVERINGER UTGJØR AT DU INNGÅR OG HAR HENSIKT I Å VÆRE BUNDET AV SLIKE AVTALER. DU ANERKJENNER VIDERE AT DIT SAMTYKKE OG INTENSJON OM Å VÆRE BUNDET AV ELEKTRONISKE INNLEVERINGER GJELDER ALLE REGISTRERINGER KNYTTET TIL ALLE TRANSAKSJONER DU INNGÅR PÅ DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT VARSEL OM KANSELLERING, BRUKERVILKÅR, RETNINGSLINJER, KONTRAKTER OG SØKNADER, OG ENHVER ENDRING TIL DE FOREGÅENDE. 
 
Bruksrett til Nettstedets Innhold 
Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig lisens for deg til å se, dele, skrive ut eller laste ned Innhold, som definert nedenfor, fra MasterCard-Nettstedet for din egen personlige bruk. Utover det som er uttrykkelig tillatt ved lov, gis du ikke rett til å lisensiere, publisere, distribuere, kopiere, tildele, underlisensiere, overføre, selge, forberede avledede verk eller annen ikke-personlig bruk av Innhold på MasterCard-nettstedet. Ingen del av noe Innhold kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noe system for informasjonsinnhenting, elektronisk eller mekanisk, annet enn for personlig bruk. Du kan ikke få tilgang til eller bruke MasterCard-Nettstedet på noen måte som kan eller er ment å skade eller svekke MasterCard-Nettstedet, eller noen server eller nettverk som ligger under MasterCard-Nettstedet, eller forstyrre andres bruk og glede av Nettstedet. Du gis også en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling til Nettstedet eller Innhold dertil så lenge lenken ikke viser MasterCard, eller dets produkter eller tjenester i en falsk, villedende, nedsettende eller på annen måte støtende sak. eller antyde sponsing eller godkjenning av nettstedet ditt, siden eller innholdet fra MasterCard.
Du kan ikke bruke automatiserte systemer (f.eks. roboter, edderkopper osv.) for å få tilgang til Nettstedet. Du samtykker i å ikke samle inn personlig identifiserbar informasjon om andre brukere av Nettstedet eller å selge eller på annen måte utnytte denne informasjonen. Med unntak av de begrensede rettighetene som uttrykkelig er gitt her, er alle rettigheter, tittel og interesser i og til MasterCard-Nettstedet og alt Innhold dertil reservert og eid av MasterCard.


MASTERCARD BEHOLDER RETTEN TIL Å NEKTE TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET FOR ENHVER UTEN VARSEL ETTER DETS EGET SKJØNN AV ENHVER GRUNN, INKLUDERT FOR BRUDD PÅ NOEN AV DISSE BRUKERVILKÅRENE, INKLUDERT EVENTUELLE BRUKSRETTER.
 

Endringer i MasterCard-Nettstedet og Brukervilkårene
MasterCard forbeholder seg retten til å endre eller modifisere Innhold, materialer eller informasjon som vises på eller i forbindelse med dette Nettstedet, inkludert disse Brukervilkårene, eller avbryte Programmet når som helst uten å varsle deg. MasterCard kan når som helst revidere Brukervilkårene ved å oppdatere dette innlegget. Du er ansvarlig for å gjennomgå Brukervilkårene regelmessig. Eventuelle endringer eller revisjoner trer i kraft umiddelbart etter publisering. Fortsatt bruk av Programmet eller tilgang til Nettstedet etter slike endringer innebærer at du aksepterer endringene. I tilfelle vesentlige endringer i Brukervilkårene, vil vi legge ut et varsel på hjemmesiden og endringene trer i kraft 30 dager etter at de ble publisert. Hvis du innen 14 dager fra endringene har skjedd ikke nekter å akseptere dem skriftlig, vil dette bety at du har samtykket til Brukervilkårene i sin endrede form. Avslag på å godta endringene betyr oppsigelse av programdeltakelsen din fra og med 30 dager etter slikt avslag. 
 
Avslutning
MasterCard kan avslutte Kontoen din eller begrense tilgangen din til Nettstedet uansett årsak når som helst. 
 

Immaterialrettigheter 
Nettstedets innhold er beskyttet av gjeldende lover om immaterialrettigheter, og alt Innhold eies av MasterCard eller brukes av MasterCard under en lisens eller med tillatelse. All tekst, formatering (inkludert, men ikke begrenset til, valg, koordinering og organsiering av materialer på MasterCard-Nettstedet, og bilder, grafikk, animasjoner, verktøy, widgets, applikasjoner, reklamefilmer, videoer, musikk, lyder, artikler, kopiering, kreativt materiale, bilder, varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og logoer, og annet materiale og informasjon på dette Nettstedet er underlagt immaterialrettighetene til MasterCard, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, og deres respektive lisensgivere og lisenshavere (samlet "Innhold")). Materialene kan ikke kopieres, omvendt konstrueres («reverse engineering»),dekompileres, demonteres, modifiseres, republiseres til andre nettsider, innrammes, dyplenkes til, endres eller på annen måte distribueres, omdistribueres, lisensieres, underlisensieres eller overføres i noen form av deg. Ingenting på MasterCard-Nettstedet skal tolkes som å gi, ved implikasjon, hindring eller på annen måte, noen lisens eller rett til å gjøre kommersiell bruk av MasterCards varemerker, immaterialrettigheter eller opphavsrettslig beskyttet materiale uten MasterCards skriftlige forhåndstillatelse. Varemerkene, logoene, varenavnene og tjenestemerkene, enten de er registrerte eller uregistrerte (samlet "Varemerkene") som vises på MasterCard-Nettstedet, er Varemerker tilhørende MasterCard og dets tredjeparts alliansepartnere. Ingenting på MasterCard-Nettstedet skal tolkes som å gi underforstått eller på annen måte noen lisens eller rett til å bruke et Varemerke som vises på MasterCard-Nettstedet uten skriftlig tillatelse fra MasterCard eller en tredjepart som kan eie Varemerket.


Enhver uautorisert kommersiell bruk av dette materialet vil krenke MasterCards immaterialrettigheter og være underlagt MasterCards fulle juridiske rettigheter og rettsmidler. 

Opphavsrettsklager 
Ved drift av Nettstedet kan MasterCard fungere som en "tjenesteleverandør" og tilby tjenester som leverandør på nett av materialer og lenker til tredjeparts nettsteder. Som et resultat av dette, kan tredjepartsmateriale som MasterCard ikke eier eller kontrollerer, overføres, lagres, få tilgang til eller på annen måte gjøres tilgjengelig ved å bruke Nettstedet. MasterCard har på plass visse lovpålagte prosedyrer angående påstander om opphavsrettskrenkelser som forekommer på Nettstedet og har vedtatt en policy som sørger for umiddelbar fjerning av innhold eller suspendering av brukere som har krenket rettighetene til MasterCard eller en tredjepart, eller som på annen måte har brutt lover eller forskrifter om beskyttelse av immaterialrettigheter, eller denne Avtalen. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig via Nettstedet krenker en fremstilling beskyttet av åndsverkloven, bør du varsle MasterCard. MasterCard vil reagere raskt for å fjerne eller deaktivere tilgang til materialet som hevdes å være krenkende. Du bør rette meldinger om inngrep til: MasterCard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgia. Attn: Legal Department.


Vennligst oppgi følgende varsel:
1. Identifiser den beskyttede fremstillingen eller annen immaterialrett som du hevder har blitt krenket;
2. Identifiser materialet på Nettstedet som du hevder er krenkende, med nok detaljer slik at MasterCard kan finne det på Nettstedet;
3. En erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av rettighetshaveren, dennes agent eller loven;
4. En erklæring fra deg om at (a) informasjonen ovenfor i varselet er nøyaktig, og (b) at du er eieren av (interessen til) den beskyttede fremstillingen eller at du er autorisert til å handle på vegne av denne eieren;
5. Din adresse, telefonnummer og e-postadresse; og
6. Din fysiske eller elektroniske signatur 
 
Innleveringer eller tilbakemeldinger
Fra tid til annen kan vi be om tilbakemelding på MasterCards Nettsted og produkter og/eller tjenester. All kommunikasjon eller materiale du sender eller legger ut vil (a) behandles som ikke-konfidensielt og vil ikke bli betraktet som din eiendom av MasterCard, (b) bli MasterCards eiendom og MasterCard skal utelukkende nå og heretter eie alle rettigheter, eiendommer og interesser dertil, og (c) bli brukt uten begrensning av MasterCard-lisenshavere og tilknyttede selskaper etter eget skjønn uten noen forpliktelse, kompensasjon eller annet ansvar overfor deg, annet enn å navngi deg som skaperen av slik kommunikasjon eller slikt materiale hvis du har bedt om det. Slik bruk kan være for et hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, avsløring, overføring, publisering, kringkasting og publisering, helt eller delvis, i et hvilket som helst medium og på hvilken som helst måte, kjent nå eller senere utviklet, på dette Nettstedet eller ellers. MasterCard er ikke forpliktet til å svare på slik kommunikasjon. Til tross for det foregående, opprettholder MasterCard en policy om ikke å akseptere eller vurdere kreative ideer, forslag eller materiell fra publikum angående produktene og tjenestene sine ("Innleveringer"), og derfor bør du ikke foreta noen Innleveringer til MasterCard i noen kommunikasjonsform gjennom dette Nettsted eller annet. Hvis du sender oss en Innlevering, til tross for vår forespørsel om å ikke gjøre det, vil slik Innlevering umiddelbart bli MasterCards eiendom, og MasterCard skal utelukkende nå og heretter eie alle rettigheter, eiendomsrett og interesser dertil. Videre skal MasterCard stå fritt til å bruke alle Innleveringer til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling og markedsføring av produkter og tjenester. MasterCard skal ikke holdes ansvarlig for slik bruk eller avsløring av slik Innlevering eller for noen likheter i Innleveringen og eventuelle fremtidige MasterCard-produkter og -tjenester. 
 

Forhandlere og forhandlertilbud 
Forhandlere (inkludert ideelle organisasjoner) kan gi MasterCard visse tilbud, opplevelser eller andre fordeler ved kjøp av varer og tjenester ("Tilbud") som vil være tilgjengelige på Nettstedet eller direkte gjennom forhandleren. Slike Tilbud er underlagt visse vilkår og betingelser for hvert tilbud og kan endres når som helst. MasterCard vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av interaksjon mellom deg og en forhandler med hensyn til slike tilbud. Du erkjenner at MasterCard ikke støtter eller garanterer selgerne som er tilgjengelige via MasterCard-Nettstedet eller Tilbudet de gir på nettstedet eller på deres eget nettsted. 
  
Konkurranser og veddekonkurranser
Fra tid til annen gjør vi deg oppmerksom på visse MasterCard- eller tredjepartsrelaterte konkurranser og veddekonkurranser eller andre kampanjer. Alle slike konkurranser, veddekonkurranser og kampanjer er underlagt de Offisielle reglene eller Vilkårene for slike konkurranser, veddekonkurranser og kampanjer og alle relaterte lover, forskrifter og vedtekter. 

Tredjepartsinnhold og lenker til andre nettsteder
Nettstedet kan inneholde tredjepartsinnhold og lenker til andre nettsteder som er fullstendig uavhengige av dette Nettstedet. Tredjepartsinnhold og lenker er inkludert utelukkende for brukerens bekvemmelighet og utgjør ingen godkjenning, bekreftelse eller garanti fra MasterCard. MasterCard er dessuten ikke ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten eller påliteligheten til tredjepartsinformasjon, eller produktene eller tjenestene som tilbys eller selges gjennom noen lenkede nettsider, og du påtar deg eneansvaret for bruken av tredjepartsinformasjon. Eventuelle avtaler, transaksjoner eller andre ordninger gjort mellom deg og en slik tredjepart gjøres utelukkende på egen risiko. Når du klikker på en tredjepartslenke, forlater du Nettstedet. Vennligst les brukervilkårene av det resulterende nettstedet for mer informasjon om dets praksis.
MasterCard er ikke ansvarlig for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbudene av tredjepartsinnhold eller tilbud som presenteres på dette nettstedet. MasterCard påtar seg ikke noe ansvar for handlingene, Tilbudet og innholdet til alle disse og andre tredjeparter. Les nøye gjennom Tilbudsdetaljene og vilkårene før du gjennomfører kjøpet. 
 

Personvernerklæring
MasterCard anerkjenner viktigheten av å respektere personvernet til de som besøker og velger å dra nytte av programmene og informasjonen som tilbys på MasterCard-Nettstedet. Priceless’ Personvernerklæring og Cookie-erklæring (informasjonskapsler) gir en oversikt over hva du kan forvente når du registrerer deg og hvordan personopplysningene dine brukes på dette Nettstedet. Se vår Personvernerklæring og Cookie-erklæring. 
 

Skadesløsholdelse
Du samtykker i å holde MasterCard, samt dets forretningspartnere og deres respektive ledere, direktører, ansatte og tilknyttede selskaper skadesløs fra ethvert ansvar, tap, krav og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatutgifter, relatert til eller som oppstår fra: (i) ditt brudd på disse Brukervilkårene; (ii) ditt misbruk av Nettstedet; og (iii) ditt brudd på eller inngrep i opphavsrett eller annen intellektuell eiendom eller andre rettigheter tilknyttet tredjeparter som er angitt i dine Innleveringer og/eller andre lovbrudd eller kontraktsbrudd knyttet til Innleveringene. 
 
Garantifraskrivelse
Mens MasterCard vil bruke rimelig innsats for å sikre at alt materiale på dette Nettstedet er korrekt; kan imidlertid nøyaktighet ikke garanteres, og MasterCard påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller autentisiteten til informasjonen på dette Nettstedet.


NETTSTEDET, TILBUDENE OG ALT INNHOLD SOM ER TILBUDT HER, LEVERES TIL DEG "SOM DET ER", OG "SOM TILGJENGELIG", OG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, FRASKRIVES HERVED, INKLUDERT ENHVER GARANTI OM SALGBARHET, TITTEL/IKKE-INNGREP, KVALITETSINFORMASJON, ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. INGEN INFORMASJON ERVERVET AV DEG FRA MASTERCARD GJENNOM DETTE NETTSTEDET SKAL GI NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER ANGITT HER. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, FRASIER MASTERCARD SEG, UTEN BEGRENSNING, ALLE GARANTIER ANGÅENDE TILGJENGELIGHETEN AV NETTSTEDET, AT NETTSTEDET VIL FUNGERE FEILFRIT, AT TILBUDSVILKÅR ELLER DETALJER ER NØYAKTIGE, AT MANGLER VIL BLI RETTET ELLER AT NETTSTEDET ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. BRUKEN DIN AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO, ALT INNHOLD SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE BLIR TILEGNET GJENNOM DETTE NETTSTEDET LEVERES PÅ EGEN RISIKO, OG DU HAR ENEANSVAR FOR EVENTUELL SKADE PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER TAP AV DATA SOM KAN RESULTERE FRA BRUKEN DIN AV NETTSTEDET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADE SOM FØLGER AV DATAVIRUSER. INGENTING I DISSE VILKÅRENE UTELUKKER ELLER BEGRENSER MASTERCARDS ANSVAR (I) FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV DETS UAKTSOMHET, (II) FOR SVINDEL ELLER UREDELIG FREMSTILLING, ELLER (III) FOR EVENTUELLE FORHOLD SOM ER ULOVLIG FOR MASTERCARD Å UTELUKKE ELLER FORSØKE Å UTELUKKE ANSVAR FRA. 
 
Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL MASTERCARD, DETS FORRETNINGSPARTNERE ELLER DERES RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE ELLER SPESIELLE TAP, TILLEGGSERSTATNING, STRAFFEERSTATNING ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EIENDOMSTAP, TAP AV BRUK, FORRETNINGSTAP, ØKONOMISK TAP, TAP AV DATA ELLER TAP AV FORTJENESTE, UTEN HENSYN TIL HANDLINGSFORMEN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANDRE SKADEVOLDENDE HANDLINGER) SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK ELLER TILGANG TIL NETTSTEDET, TILBUD OG DENS INNHOLD, SELV OM MASTERCARD ELLER DENS FORRETNINGSPARTNERE, ANSATTE, REPRESENTATER ELLER TILKNYTTEDE ENHETER HAR BLITT RÅDGITT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ELLER TAP. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, SKAL MASTERCARDS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG SAKSGRUNNLAG, ENTEN VED KONTRAKT, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET), ELLER LIGNENDE UNDER INGEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE BELØPET BETALT AV DEG, HVIS NOE, ELLER ETT HUNDRE PUND (£100) (HVA ENN SOM ER MINST), FOR TILGANG ELLER DELTAKELSE I NOEN AKTIVITET TILKNYTTET NETTSTEDET. INGENTING I DISSE VILKÅRENE UTELUKKER ELLER BEGRENSER MASTERCARDS ANSVAR (I) FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV DETS UAKTSOMHET, (II) FOR SVINDEL ELLER UREDELIG FREMSTILLING, ELLER (III) FOR EVENTUELLE FORHOLD SOM ER ULOVLIG FOR MASTERCARD Å UTELUKKE ELLER FORSØKE Å UTELUKKE ANSVAR FRA.


Uten å begrense det foregående og i den grad loven tillater det, er vi ikke ansvarlige for eventuelle feil i Tilbudsdetaljene eller -vilkårene, eventuelle kortkontogebyrer eller straffer som du pådrar deg på MasterCard-kortet ditt som et resultat av din bruk av Programmet, inkludert gebyrer og straffer som kan følge av tilbakeføringer. Eventuelle skatteplikter som følge av din deltakelse i Programmet skal være ditt eget ansvar, og ikke vårt ansvar eller ansvar til noen Forhandler, MasterCard eller finansinstitusjonen som utstedte ditt MasterCard-kort. Forhandlere eller din utstedende finansinstitusjon kan rapportere informasjon om Programmet og din deltakelse i det til skattemyndighetene. Forhandlere og din utstedende finansinstitusjon kan ikke endre disse vilkårene som gjelder forholdet mellom deg og oss og kan ikke gjøre noen forpliktelser som er bindende for oss. 
 
Uanvendelighet av Brukervilkårene for enhver kortholderavtale for MasterCard-betalingskort
MasterCard er en ledende betalingstjenesteorganisasjon. MasterCard er ikke en finansinstitusjon og utsteder ikke none typer kreditt-, debet-, sjekk- eller betalingskort. Ditt MasterCard-merkede betalingskortforhold er med en utstedende bank eller finansinstitusjon. Alle spørsmål eller problemer angående ditt MasterCard-merkede betalingskort eller kortholderkonto skal rettes til banken eller finansinstitusjonen som utstedte kortet ditt, og ikke til MasterCard. Mens MasterCard har et forhold til din utstedende bank eller finansinstitusjon, gjelder ikke dette forholdet individuelle kortholdere eller betalingskortkontoer. 
 

Diverse
Disse Brukervilkårene skal oppfattes, tolkes og utføres utelukkende i henhold til svensk lov, uten å gi effekt til noen prinsipper om lovvalg. Du samtykker uttrykkelig til at enhver handling ved lov eller rettspraksis som oppstår som følge av eller direkte eller indirekte knyttet til disse Brukervilkårene eller dette Nettstedet skal innleveres til svenske domstoler, med mindre du er en forbruker hvor slike handlinger kan bringes for norske domstoler. Du samtykker herved til personlig verneting for slike domstoler i forbindelse med enhver handling tilknyttet MasterCard-Nettstedet, din tilgang til eller bruk av det, eller disse Brukervilkårene, og til ekstraterritoriell jurisdiksjon.


Disse Brukervilkårene kan ikke tildeles av deg. Forutsatt at en slik tildeling ikke setter dine rettigheter i henhold til disse Brukervilkårene på spill, kan MasterCard til enhver tid overdra sine rettigheter og forpliktelser som er angitt i disse Brukervilkårene. Skulle noen del eller bestemmelse av disse Brukervilkårene anses som ulovlige, ugyldige eller uanvendelige, skal den delen anses å være adskilt fra disse Brukervilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser. Med unntak av det som er angitt her, utgjør disse Brukervilkårene hele avtalen mellom deg og MasterCard knyttet til dette innholdet. Enkelte bestemmelser i Brukervilkårene kan erstattes eller legges til av utpekte juridiske merknader eller vilkår som finnes på bestemte sider, applikasjoner, verktøy eller annet materiale som du kan få tilgang til på Nettstedet. MasterCards manglende evne til å håndheve noen av bestemmelsene i Brukervilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår skal ikke anses som en fraskrivelse av slike bestemmelser eller retten til å håndheve slike bestemmelser. Disse Brukervilkårene og eventuelle relaterte dokumenter kan godtas i elektronisk form (eksempelvis ved en elektronisk eller annen måte å demonstrere samtykke på), og din aksept vil bli ansett som bindende mellom deg og MasterCard. 
 

Kundeservice
For kundeservice, vennligst besøk vår Kontakt oss-side.  
 
MasterCard Europe SA
198/A Chaussee de Tervuren
1410, Waterloo
Belgia