Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Ներածություն

 

Բարի գալուստ Priceless.com: Mastercard Europe SA, Mastercard ընկերությունը (այսուհետ՝ Mastercard ), ապահովում է Priceless.com-ի աշխատանքը (այսուհետ՝ «Կայք») միայն ձեր անձնական, տեղեկատվական, կրթական և ժամանցային նպատակով։ Կայքը հնարավորություն է տալիս մուտք գործել փորձառությունների աշխարհ, ստանալ գովազդային առաջարկներ, օգտվել քարտի առավելություններից և նմանատիպ այլ հնարավորություններից։ Մուտք գործելով Կայք դուք համաձայնվում եք այս և լրացուցիչ (սահմանված են ստորև) օգտագործման պայմաններին, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվել (այսուհետ միասին՝ «Օգտագործման պայմաններ»)։ Խնդրում ենք նախքան կայքից օգտվելը ուշադիր կարդալ սույն Օգտագործման պայմանները։ Սույն Օգտագործման պայմանները սահմանում են այն պայմանները, որոնք կիրառելի են ձեր կողմից կայքի օգտագործման համար: ՕԳՏՎԵԼՈՎ ԿԱՅՔԻՑ ԴՈՒՔ ՀԱՅՏՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԿԱՐԴԱՑԵԼ, ՀԱՍԿԱՑԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ: ԵԹԵ  ՈՒՆԵՔ ՀԱՐՑԵՐ ԿԱՊՎԱԾ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ, ԱՊԱ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՎԵՔ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ՀԵՏ ՆԱԽՔԱՆ ԿԱՅՔԻՑ ՕԳՏՎԵԼԸ։ Եթե դուք համաձայն չեք Օգտագործման պայմաններին, ապա մի ստացեք հասանելիություն կամ մի օգտվեք Կայքից։ 

 

Սույն Օգտագործման պայմաններում, «Դուք» և «Ձեր» բառերը վերաբերվում են այն անձին, որը մուտք է գործել Կայք, ինչպես սահմանված է ստորև։ «Մենք», «Մեզ», «Մեր» բառերը նշանկում են Mastercard։ Որոշ դեպքերում և՛ սույն Օգտագործման պայմանները, և՛ առանձին ուղեցույցները, կանոնները կամ օգտագործման կամ վաճառքի պայմանները, որոնք սահմանում են լրացուցիչ կամ այլ  պայմաններ, կկիրառվեն ձեր

 

կողմից Կայքի օգտագործման կամ Կայքի միջոցով առաջարկվող ծառայության կամ արտադրանքի նկատմամբ, ներառյալ, առանց սահմանափակման, պայմանների նկատմամբ, որոնք վերաբերում են Կայքում վաճառվող փորձին (և սովորաբար տեղադրվում են փորձառության էջի հղման միջոցով) (յուրաքանչյուր նման դեպքում և միասին «Լրացուցիչ պայմաններ»): Սույն Օգտագործման պայմանների և այլ լրացուցիչ պայմանների առկայության դեպքում, լրացուցիչ պայմանները ունեն գերակայող ուժ, եթե լրացուցիչ պայմաններով ուղիղ այլ բան սահմանված չէ։ Բացի այդ, որոշ ծառայությունների և հնաարվորությունների օգտագործումը Կայքի միջոցով ժամանակ առ ժամանակ կարող է կառավարվել օգտագործման տարբեր պայմաններով։

 

Սույն Կայքը օգտագործելով, դուք տեղեկանում եք, որ ձեր  անձնական տվյալները օգտագործվելու են համաձայն Կայքի անվտանգության պայմանների (տեսնել այստեղ)։

 

Ցանկ

 

1.  Կայք,
2.  Օգտահաշիվներ, անվտանգություն և գաղտնաբառեր,
3.  Էլեկտրոնային պայմանագրի կնքում,
4.  Կայքի կոնտենտից օգտվելու իրավունք,
5.  Կայքի և Օգտագործման պայմանների փոփոխություններ,
6.  Դադարեցում,
7.  Գնումներ,
8.  Վերադարձ/չեղարկումներ/ փոխանակումներ,
9.  Առաջարկի առկայություն, սխալներ,
10.  Առավելություններ,
11.  Մտավոր սեփականության իրավունքներ,
12.  Հաղորադակցություն,
13. Հեղիանակային իրավունքի վերաբերյալ բողոքներ,
14.  Ինտերակտիվ ֆորումներ և խմբեր, ինչպես նաև Օգտվողների հետադարձ կապ և  վարքագիծ,
15.  Նյութեր և կարծիքներ,
16.  Երրորդ կողմերի կոնտենտ և հղումներ այլ Կայքերի,
17.  Վաճառողներ և առևտրային առաջարկներ,
18.  Մրցույթներ և վիճակախաղեր,
19.  Երրորդ կողմերի կոնտենտ և հղումներ այլ Կայքերի,
20.  Գաղտնիություն,
21.  Փախհատուցում,
22.  Երաշխիքներից հրաժարում,
23.  Վնասներից/կորուստներից հրաժարում և պատասխանատվության սահմանափակում,
24.  Օգտագործման պայմանների չկիրառում Mastercard վճարային քարտի քարտապանի ցանկացած պայմանագրի նկատմամբ,
25.  Ֆորս Մաժորային հետաձգումներ և չեղարկումներ,
26.  Կայքի օպերատոր,
27.  Վեճերի լուծում,
28.  Այլ դրույթներ։

 

1.  Կայք
Կայքը առավելություն է Mastercard-ի քարտապանների համար: Մենք ձեզ ենք ներկայացնում արկածների, առաջարկների, փորձառությունների և այլ առավելությունների անգին «աշխարհ»:
Կայքի առավելությունները կարող են ներառել եզակի առաջարկներ և փորձառություններ ձեռք բերելու հնարավորություններ, ինչպես նաև անհատականացված տեղեկատվություն Ձեր Mastercard վճարային քարտի և դրա հետ կապված առավելությունների մասին:
Էլեկտրոնային փոստում կարող են սահմանվել հիշեցումներ, որոնք ձեզ կտեղեկացնեն մեր որոշ նոր առաջարկների և փորձառությունների մասին: Որոշ բացառիկ առաջարկներ կլինեն միայն Mastercard-ի  քարտերի որոշ քարտապանների համար:

 

Կայքից օգտվելու համար կիրառվում են հետևյալ պայմանները.
(i) ձեր Mastercard-ի քարտը լավ վիճակում է և
(ii) դուք պետք է լինեք առնվազն տասնութ (18), իսկ Պուերտո Ռիկոյում՝ առնվազն քսանմեկ (21) տարեկան:
Եթե դուք ունեք հարցեր կամ Կայքում Mastercard-ի քարտի օգտագործման հետ կապված խնդիրներ, խնդրում ենք կապ հաստատել Սպասարկման կենտրոն օգտագործելով ստորև նշված տեղեկատվությունը։
Ընդունելով օգտագործման պայմանները դուք համաձայնվում եք, որ․
(i) Դուք Mastercard-ին կտրամադրեք ճշգրիտ, ակտուալ և ամբողջական տեղեկատվություն, ներառյալ, բայց առանց սահմանափակման, Կայքում գրանցվելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,
(ii) Դուք չեք օգտագործի կայքը վերարտադրելու, կրկնօրինակելու, պատճենելու, վաճառելու, վերավաճառելու, տարածելու, հրապարակելու կամ շահագործելու որևէ առևտրային նպատակով ծրագրային ապահովումը, բովանդակությունը, տեղեկատվությունը, տվյալները, առաջարկները, փորձառությունները, ապրանքները կամ ծառայությունները, որոնք տրամադրվում են Mastercard-ի կողմից կամ ստացվում են Կայքի միջոցով, առանց Mastercard-ի էքսպրես, նախնական գրավոր համաձայնությունը ստանալու: Այս սահմանափակումը ներառում է Կայքից որևէ տեղեկատվություն որևէ այլ կատալոգում, ապրանքի կամ ծառայության մեջ ներառելու ցանկացած փորձ։
(iii) Դուք կապահովեք ձեր մուտքը Կայք, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, բոլոր հեռախոսները, համակարգչային տեխնիկան և ծրագրային ապահովումը, ինչպես նաև այլ սարքավորումները  ձեռք բերելը և պահպանելը, վճարելով դրանց հետ կապված բոլոր վճարները.
(iv) Դուք չեք օգտագործի Կայքն այնպիսի ձևով, որը բացասաբար կանդրադառնա դրա ռեսուրսների առկայության վրա կամ այլ օգտատերերի վրա կամ որևէ այլ կերպ, որը կարող է վնասել, անջատել, ծանրաբեռնել կամ խաթարել Mastercard-ի կամ նրա Կայքի մատակարարների սերվերները կամ ցանցերը,
(v) Դուք չեք օգտագործի կայքը որևէ նպատակով, որոնք անօրինական են, կարող են վնասել, վիրավորական են, խախտում են ուրիշների գաղտնիությունը, և ունեն անհանգստացնող, զրպարտող, վարկաբեկող, ամոթալի, անպարկեշտ, սպառնացող, ատելություն առաջացնող կամ նմանատիպ այլ բնույթ և արգելված են Օգտագործման պայմաններով;
(vi) Դուք չեք ներբեռնելու, հրապարակելու, վերարտադրելու կամ տարածելու որևէ տեղեկատվություն, ծրագրակազմ կամ այլ նյութեր, որոնք պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով կամ մտավոր սեփականության որևէ այլ իրավունքով (ինչպես նաև հրապարակայնության և գաղտնիության իրավունքներով)՝ առանց սեփականատիրոջ նախապես տրված թույլտվության,
(vii) Դուք չեք հավաքագրի կամ չեք պահի այլ օգտատերերի մասին անձնական տվյալներ,
(viii) Դուք չեք օգտագործի կայքը որևէ առևտրային նպատակներով՝ առանց Mastercard-ի հստակ գրավոր թույլտվության,
(ix) Դուք չեք ներբեռնելու, տեղադրելու, չեք ուղարկելու էլեկտրոնային փոստով կամ այլ կերպ չեք փոխանցելու որևէ գովազդային նյութ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով "junk mail", "surveys", "spam", "chain letters", " pyramid schemes"-ով կամ չարտոնված հաղորդակցության որևէ այլ ձևով;
(x) Դուք չեք ներբեռնելու, տեղադրելու, չեք ուղարկելու էլեկտրոնային փոստով կամ այլ կերպ չեք փոխանցելու որևէ այլ նյութ, որը պարունակում է վիրուսներ կամ որևէ այլ համակարգչային կոդ, ֆայլ կամ ծրագիր, որը կարող է ընդհատել, սահմանափակել կամ խանգարել որևէ համակարգչային ծրագրի կամ սարքաշարի կամ հեռահաղորդակցական սարքավորումների աշխատանքին: Ձեր մուտքը Կայք կարող է անմիջապես դադարեցվել Mastercard-ի հայեցողությամբ՝ ծանուցումով կամ առանց դրա, եթե դուք չկատարեք սույն Օգտագործման պայմանների և/կամ Լրացուցիչ պայմանների որևէ դրույթ, ինչպես նաև որևէ այլ պատճառով կամ առանց որևէ պատճառի:

 

Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ՝
(i)  չեք գտնվում  երկրում, որը գտվում  է ԱՄՆ կառավարության էմբարգոյի տակ, կամ որը ԱՄՆ կառավարության կողմից հայտարարվել է որպես «ահաբեկչությանը աջակցող» երկիր,
և (ii) գրանցված չեք ԱՄՆ կառավարության արգելված կամ սահմանափակված անձանց վերաբերվող որևէ "դիտացանկում" ներառյալ՝ ԱՄՆ Գանձապետարանի օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակի կողմից հրապարակված հատուկ կատեգորիայի քաղաքացիների ցուցակը կամ ԱՄՆ Առևտրի նախարարության կողմից հրապարակված արգելված անձանց ցուցակը:

 

Դուք համաձայն եք, որ չունեք իրավունքներ այս կայքում և Mastercard-ը չի կրի որևէ պատասխանատվություն, եթե սույն Կայքի աշխատանքը կամ Կայքի հասանելիության թույլտվությունը դադարեցվի։

 

2.  Օգտահաշիվներ, անվտանգություն և գաղտնաբառեր
Կայքի որոշակի բաժիններ կարող են պահանջել ձեզանից գրանցում կամ այլ կերպ տեղեկատվության տրամադրում՝ որոշակի գործառույթներին մասնակցելու կամ որոշակի կոնետնտի հասանելիություն ստանալու համար: Եթե որոշեք չտրամադրել նման տեղեկատվություն, հնարավոր է, որ չկարողանաք ստանալ հասանելիություն որոշակի կոնտենտի կամ չկարողակաք մասնակցել կայքի որոշակի գործառույթների:

 

Եթե Կայքը պահանջի մուտք գործել Ձեր օգտահաշիվ կամ այլ կերպ տրամադրել տեղեկատվություն, դուք պետք է ավարտեք այդ գործընթացը ապահովելով մեզ ակտուալ, ամբողջական և ճշգրիտ տեղեկատվությամբ, որը կպահանջվի առցանց գրանցման համար անհրաժեշտ ձևում։ Դուք պարտավոր եք ստուգել ձեր գրանցման տվյալների ակտուալությունը, ամբողջականությունը և ճշգրտությունը, ինչպես նաև դուք պատասխանատվություն եք կրում այս պահանջը չկատարելու հետևանքով առաջացած ցանկացած վնասի համար։ Գրանցման համար անհրաժեշտ ձևը ամբողջությամբ ավարտելուց հետո, ձեզ կխնդրեն ընտրել գաղտնաբառ և օգտանուն:
Բացի այդ, Դուք պատասխանատու եք ձեր օգտահաշվից կատարվող ցանկացած և բոլոր գործողությունների համար: Դուք համաձայնում եք Mastercard-ին անմիջապես տեղեկացնել Ձեր օգտահաշվի ցանկացած չարտոնված օգտագործման մասին: Դուք նաև համաձայնում եք էլեկտրոնային փոստով չհրապարակել կամ այլ կերպ չտարածել որևէ օգտվողի ID, գաղտնաբառ կամ այլ տեղեկատվություն, որն ապահովում է Ձեր մուտքը դեպի Կայք: Mastercard-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ վնասի համար, որը դուք կարող եք կրել ձեր գաղտնաբառի կամ օգտահաշվի  մեկ ուրիշի օգտագործման արդյունքում՝ ձեր իմացությամբ կամ առանց դրա:

 

Դուք լիովին պատասխանատու եք Ձեր օգտահաշվի, օգտանունի և գաղտնաբառի անվտանգության և գաղտնիության պահպանման համար, ինչպես նաև դուք եք պատասխանատու ձեր կամ որևէ մեկի կողմից ձեր օգտահաշվի միջոցով իրականացվող բոլոր գործողությունների համար:

 

Դուք համաձայնում եք Mastercard-ին անմիջապես տեղեկացնել Ձեր օգտահաշվի ցանկացած չարտոնված օգտագործման կամ անվտանգության այլ խախտման մասին:

 

Ո՛չ Mastercard-ը, ո՛չ նրա ծառայություններ մատուցողները կամ գործակալները պատասխանատվություն չեն կրում որևէ տեսակի կորստի կամ վնասի համար, որը կարող է առաջանալ ձեր գաղտնաբառի կամ օգտահաշվի մեկ ուրիշի օգտագործման հետևանքով, Ձեր իմացությամբ կամ առանց դրա։ Այնուամենայնիվ, Դուք կարող եք պատասխանատվության ենթարկվել Mastercard-ի կամ մեկ այլ անձի հասցված վնասերի համար, եթե ձեր օգտահաշիվը կամ գաղտնաբառը օգտագործվել է մեկ ուրիշի կողմից։

 

3.  Էլեկտրոնային պայմանագրի կնքում
Կայքի օգտագործումը ձեզանից պահանջում է, ունենալ էլեկտրոնային եղանակով պայմանագրերի կնքման և փոխանցումների կատարման հնարավորություն։ ԴՈՒՔ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒՄ Է ՁԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԴՈՒՔ ՆԱԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏՈՎ ԿԱՊՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ/ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԱՅՍ ԿԱՅՔՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐԱԾՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ և ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՎԵՐՈՆՇՅԱԼՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԲՈԼՈՐ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ։

 

4.  Կայքի կոնտենտի օգտագործման իրավունք
Մենք Ձեզ տրամադրում ենք սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չեղյալ համարվող լիցենզիա՝ դիտելու, զուգահեռ օգտագործելու, տպելու կամ ներբեռնելու ցանկացած կոնտենտ, ինչպես սահմանված է ստորև, Կայքից բացառապես Ձեր անձնական օգտագործման նպատակով՝ կիրառելի օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով:

 

Դուք իրավասու չեք արտոնագրել, վերահրապարակել, բաշխել, պատճենել, ստորագրել, վերաարտոնագրել, փոխանցել, վաճառել, պատրաաստել և ստեղծել ցանկացած ածանցյալ աշխատանք կամ այլ կերպ օգտագործել Կայքի այլ կոնտենտ ոչ անձնական նպատակով։ Կոնտենտի որևէ մաս չպտեք է վերարտադրվի որևէ ձևով կամ տեղափոխվի որևէ տեղեկատվական համակարգ՝ էլեկտրոնային կամ մեխանիկական, բացի անձնական օգտագործման համար նախատեսված դեպքերից։ 
Դուք չեք կարող մուտք գործել կամ օգտագործել Կայքը որևէ ձևով, որը կարող է կամ նպատակ ունի վնասել Կայքը, կամ Կայքի հիմքում ընկած որևէ սերվեր կամ ցանց, կամ խոչընդոտել որևէ մեկի օգտագործմանը:

 

Ձեզ տրվում է նաև սահմանափակ, չեղյալ համարվող, չփոխանցվող, չենթալիցենզավորվող և ոչ բացառիկ լիցենզիա՝ դեպի Կայք կամ դրա ցանկացած Կոնտենտի հիպերհղում ստեղծելու նպատակով, եթե հղումը չի ներկայացնում Mastercard-ը կամ դրա արտադրանքը կամ ծառայությունները կեղծ, ապակողմնորոշող, նվաստացնող կամ այլ վիրավորական ձևով կամ ենթադրում է Mastercard-ի կողմից Ձեր կայքի, էջի կամ Կոնտենտի հովանավորություն կամ հաստատում:

 

Դուք չեք կարող օգտագործել ավտոմատացված համակարգեր (օրինակ՝ ռոբոտներ և այլն) կամ համակարգչային համակարգեր մուտք գործելու, այդ թվում նաև՝ Կայքը որոնելու կամ մաքրելու նպատակով, ներառյալ Կայքում հասանելի տոմսեր, զեղչի կոդեր, վաուչերներ վարկեր, նվեր քարտեր կամ ցանկացած այլ փորձառություն կամ առարկաներ ամրագրելու, գնելու կամ այլ կերպ ձեռք բերելու համար։ Դուք համաձայնում եք չհավաքագրել և/կամ որևէ այլ կերպ կերպ չօգտագործել Կայքի այլ օգտատերերի անձնական տվյալները։ Բացառությամբ սույնով բացահայտորեն տրամադրված սահմանափակ իրավունքների, Կայքի և դրանում պարունակվող ողջ Կոնտենտի նկատմամբ բոլոր իրավունքներն ու շահերը պատկանում են Mastercard-ին:

 

Սույնով Դուք համաձայնվում եք՝
(i)    չձեռնարկել որևէ գործողություն, որը պարտադրում է կամ կարող է պարտադրել (մեր հայեցողությամբ) անհիմն կամ անհամաչափ մեծ բեռ մեր ենթակառուցվածքի վրա;
(ii)    մուտք չգործել, չվերաբեռնել կամ չթարմացնել վճարային գործարքները կամ տոմսերի էջերը, ինչպես նաև գործարքային սերվերներից չկատարել որևէ այլ հարցումներ երեք վայրկայի ընթացքում ավելի քան մեկ անգամ,
(iii)    չպահանջել Կայքի ավելի քան 1000 էջ 24 (քսանչորս) ժամվա ընթացքում՝ անկախ նրանից, պահանջը ներկայացնում եք միայնակ, թե խմբով։
(iv)    չվերծանել, չփոփոխել կամ հակադարձ չինժեներականացնել տոմսերը, դրանց հիմքում ընկած ալգորիթմները կամ շտրիխ կոդերը, որոնք օգտագործվում են տոմսերում, Կայքում կամ արտադրության մեջ,
(v)    չօգտագործել երկու տեխնոլոգիաները ՝ կայքի միջոցով միջոցառումների տոմսեր փնտրելու, ամրագրելու կամ գնելու համար; 

 

Կասկածներից խուսափելու համար սա հատուկ արգելում է ձեզ օգտվել Կայքում տոմսերի գնման ավտոմատացված ծրագրաշարից և արգելում է շրջանցել ցանկացած անվտանգության միջոց, մուտքի վերահսկման համակարգ, այլ տեխնոլոգիական հսկողություն կամ Կայքում առկա միջոց, որն օգտագործվում է տեղադրված փորձառության տոմսի գնման սահմանափակման նպատակով կամ առցանց տոմսերի գնման կանոնների ամբողջականության պահպանման համար։

 

Կայքից օգտվելիս Դուք իրավունք չունեք.
(ա) ձեռք բերել կամ փորձել ձեռք բերել չարտոնված մուտքի հասանելիություն դեպի Mastercard-ի ծառայություններ կամ համակարգեր,
(բ) Mastercard-ի կողմից չթույլատրված ցանկացած ձևով օգտագործել կամ փորձել օգտագործել Mastercard-ի ծառայությունները կամ համակարգերը,
(գ) խափանել, վնասել կամ միջամտել Mastercard-ի ծառայությունների կամ համակարգերի աշխատանքը,
(դ) շրջանցել կամ փորձել շրջանցել Mastercard-ի անվտանգության մեխանիզմները:

 

MASTERCARD-Ը ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ԱՌԱՆՑ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄՏԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ ԳՈՐԾՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՍՈՒՅՆ ԿԱՅՔԻՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ։

 

5.  Կայքի փոփոխություններ և Օգտագործման պայմաններ
Mastercard-ը ստանում է իրավունք ցանկացած ժամանակ և առանց ձեզ տեղեկացնելու փոխել և ձևափոխել Կայքում հայտնվող կամ դրա հետ կապ ունեցող կոնտենտը, նյութերը կամ տեղեկատվությունը, ներառյալ՝ սույն Օգտագործման պայմանները, տրամադրվող առավելությունները, առաջարկների փորձառությունները կամ այլ կոնտենտ։ 
Mastercard-ը կարող է ցանկացած ժամանակ վերանայել Օգտագործման պայմանները, թարմացնելով հղումը, որտեղ հրապարակված են Օգտագործման պայմանները կամ տրամադրել տեղեկատվություն գրանցման ժամանակ կամ ուղարկել ձեզ հաղորդակցություն։

 

6.  Դադարեցում
Mastercard-ը կարող է դադարեցնել կամ սահմանափակել ձեր մուտքի իրավունքը Կայք, ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով։

 

7.  Գնումներ
Դուք կարող եք գնել/օգտվել առաջարկից, ինչպես ներկայացված է ստորև՝ Կայքից կամ վաճառողի Կայքից Mastercard քարտով։ Բոլոր Առաջարկների գնումները կատարվում են ըստ դրանց հասանելիության/առկայության։ Բոլոր Առաջարկները ենթակա են կիրառելի հարկերով և վճարներով հարկման, առանց սահմանափակման ներառում են նաև արժույթի փոխանակման ցանկացած վճար, առաքման ծախսեր կամ նմանատիպ վճարներ և հարկեր: Բացի այդ, առաջարկները, որոնք մշակվել են այն երկրից դուրս, որտեղ թողարկվել է Ձեր Mastercard քարտը, կարող են գանձվել արտասահմանյան փոխանցումներ դիմաց միջնորդավճարներ, որոնք գանձվում են ձեր քարտի թողարկողի կողմից: Դուք պատասխանատու եք ձեր գնման հետ կապված բոլոր նման վճարների և հարկերի համար: Օտարերկրյա փոխանցումների միջնորդավճարների և դրանց գանձման ժամկետների և կիրառելիությանն առնչվող հարցերով դուք կարող եք դիմել ձեր Mastercard-ը թողարկած բանկին: Mastercard-ը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխելու ցանկաված և բոլոր Առաջարկների արժեքները։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ որոշ առաջարկներ կարող են նվերի տեսքով փոխանցվել այլ անձանց: Նվերների պատվերները կուղարկվեն նվեր ստացողին Ձեր անունից էլեկտրոնային փոստի հասցեին կամ առաքման հասցեին՝ կախված այն հանգամանքներից, որոնք դուք նշել եք Վճարման Ժամանակ: Նվերի պատվերը ձևակերպելով դուք հաստատում եք, որ նվեր ստացողից հարցրել եք թույլտվություն Mastercard-ին իր կոնտակտային տվյալները տրամադրելու և նրա նվերը պատվերի վճարման ժամանակ նկարագրված եղանակով ուղարկելու համար։ Որոշ առաջարկներ ենթակա չեն փոխանցման համաձայն իրենց առաջարկի դրույթների և պայմանների։ Ցանկացած Առաջարկ, որոնք ենթակա չեն փոխանցման և փոխանցվում են ձեր կողմից, կարող են հետ կանչվել Mastercard-ի, համապատասխան վաճառողի կամ գործընկերոջ կողմից ցանկացած ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Կայքում գնված ապրանքներին, ապա Կայքում գնված ապրանքների կորստի պատասխանատվությունը և սեփականության իրավունքը անցնում է ձեզ առաքումից հետո:

 

Կայքում գնման նպատակով առաջարկվող ցանկաված առաջարկ կամ որևէ այլ պրոդուկտ գնելու դեպքում դուք տեղեկանում և համաձայնում եք, որ Mastercard-ի քարտը համալրվում է Mastercard-ի, դրա մասնաճյուղի կամ ծառայությունների մատուցողի, այդ թվում նաև՝ առաջարկը անմիջապես այն տրամադրողից գնելու դեպքում Առաջարկը տրամադրողի վճարային գործընթացի համաձայն։ Կայքում ձեռք բերված ապրանքների դեպքում կայքում ձեռք բերված ապրանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքի կորստի ռիսկը ձեզ է փոխանցվում առաքումից հետո:

 

8.  Վերադարձ/չեղարկումներ/ փոխանակումներ
Յուրաքանչյուր Առաջարկ պետք է պարունակի այդ Առաջարկի վերադարձի, չեղարկման կամ փոխանակման պայմանների նկարագրությունը: Դուք պատասխանատու եք նախքան գնումը կատարելը սույն տեղեկատվությունը հասկանալու համար։ Առաջարկի գնման հաստատման նամակը կներառի նաև այդ Առաջարկի վերադարձի, չեղարկման և փոխանակման պայմանները: Այն դեպքում երբ ոչ Առաջարկը, ոչ էլ հաստատող էլեկտրոնայի նամակը չեն պարունակում այդպիսի տեղեկատվություն, նման Առաջարկը համարվում է չչեղարկվող, ենթակա չէ վերադարձի կամ փոխանակման, իսկ ձեր գնումը համարվում է չհատուցվող։

 

9.  Առաջարկի առկայություն, սխալներ
Առաջարկներից որևէ մեկի համար Mastercard-ի պատվերի հաստատումը նշանակում է միայն, որ ձեր պատվերի հարցումը ստացվել է և չի նշանակում պատվերի ընդունում կամ առաջարկի առկայության հաստատում: Չնայած նրան, որ մենք ձեռնարկում ենք բոլոր հնարավոր միջոցները Կայքում Առաջարկի ճշգրիտ ներկայացման համար, մենք չեն կարող երաշխավորել Առաջարկին վերաբերվող որևէ տեղեկատվության ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը, ներառյալ՝ արժեքները, պրոդուկտի նկարները, հատկանիշները և հասանելիությունը։ Mastercard-ն իրեն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ՝ նախազգուշացումով կամ առանց դրա փոփոխելու կամ թարմացնելու ցանկացած տեղեկատվություն, ուղղելու ցանկացած սխալ և անճշտություն կամ լրացնելու ցանկացած բացթողում։ Եթե մենք որոշենք, որ Առաջարկի տեղեկատվության մեջ եղել են անճշտություններ կամ կայքի այլ սխալներ՝ կապված ձեր պատվերի հետ, այդ թվում՝ գնի կամ մատչելիության հետ կապված, մենք մեր հայեցողությամբ կարող ենք իրավունք վերապահել մեզ չեղարկել ձեր պատվերը և ծանուցել ձեզ նման չեղարկման մասին էլ. Փոստով կամ այլ կերպ կապ հասատելով ձեզ հետ  հետագա հրահանգների համար: Բացի այդ, ցանկացած Առաջարկ ծանուցումով կամ առանց դրա կարող է դադարեցվել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած պատճառով։

 

10.  Առավելություններ
Կայքը կարող է պարունակել տեղեկատվություն որոշակի արտոնությունների մասին, որոնք ձեզ տրամադրվում են այն ֆինանսական հաստատության կողմից կամ միջոցով, որը թողարկել է ձեր Mastercard վճարային քարտը: Այդ արտոնություններին առնչվող հարցերի համար անհրաժեշտ է դիմել այն ֆինանսական հաստատությանը, որը թողարկել է Ձեր Mastercard վճարային քարտը: Կայքը կարող է նաև պարունակել տեղեկատվություն Mastercard-ի մասնաճյուղի կողմից Ձեզ տրամադրված որոշակի արտոնությունների վերաբերյալ: Լրացուցիչ պայմաններով Նման արտոնություն տրամադրող կողմը հանդիսանում է տրամադրված արտոնության համար պատասխանատու կողմ։ համար կիրառելի նշված գործընկերը նման օգուտի համար պատասխանատու կողմ է: Արտոնությունների համար կարող են սահմանվել լրացուցիչ պայմաններ: Թեև մենք ձգտում ենք տրամադրել արտոնությունների վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվություն, այնուամենայնիվ չենք կրում պատասխանատվություն արտոնությունների մանրամասներին, ընդհանուր պայմաններին կամ ձեր օգտագործման պայմաններին առնչվող որևէ  սխալ կամ ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության համար։ 

 

11.  Մտավոր սեփականության իրավունքներ
Կոնտենտը պաշտպանված է մտավոր սեփականությանն առնչվող գործող օրենսդրությամբ, և կոնտենտի բոլոր սեփականության իրավունքները պատկանում են Mastercard-ին կամ օգտագործվում են Mastercard-ի կողմից լիցենզիայի կամ թույլտվության առկայության դեպքում։ Ամբողջ տեքստը, ձևաչափումը, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, կայքում նյութերի ընտրությունը, համապատասխանեցումը և տեղադրումը, ինչպես նաև նկարները, գրաֆիկան, անիմացիաները, գործիքները, վիդջեթները, հավելվածները, գովազդային հոլովակները, տեսանյութերը, երաժշտությունը, հնչյունները, հոդվածները, պատճենները, ստեղծագործական նյութերը, լուսանկարները, ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, ֆիրմային անվանումները, ինչպես նաև լոգոները և Այս կայքի այլ նյութերն ու տեղեկությունները (միասին՝ Կոնտենտ) հանդիսանում են Mastercard-ի, նրա դուստր ձեռնարկությունների և փոխկապակցված ընկերությունների, ինչպես նաև նրանց համապատասխան լիցենզառուների և լիցենզառուի մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտ: Բացառությամբ օրենքով թույլատրված դեպքերի, Կոնտենտը չի կարող պատճենվել, վերափոխվել, ապամոնտաժվել, վերահրապարակվել այլ կայքերում,  կապվել այլ հղումներով, փոփոխվել կամ այլ կերպ բաշխվել, վերաբաշխվել, լիցենզավորվել, ենթալիցենզավորվել կամ փոխանցվել Ձեր կողմից ցանկացած ձևով: 

 

Կայքում առկա որևէ նյութ չպետք է մեկնաբանվի որպես արգելք կամ այլ կերպ պարունակի որևէ Կոնտենտի առևտրային օգտագործման լիցենզիա կամ իրավունք՝ առանց Mastercard-ի նախնական գրավոր թույլտվության: Կայքում ցուցադրված ապրանքային նշանները, լոգոները, ֆիրմային անվանումները և սպասարկման նշանները, անկախ նրանից՝ գրանցված են, թե ոչ (միասին՝ «Ապրանքանիշեր»), հանդիսանում են Mastercard-ի և նրա գործընկերների ապրանքանիշերը: Կայքում պարունակվող ոչինչ չպետք է մեկնաբանվի որպես հաստատում կամ այլ կերպ տրամադրի որևէ լիցենզիա կամ իրավունք՝ օգտագործելու որևէ ապրանքանիշ, որը ցուցադրված է կայքում՝ առանց Mastercard-ի կամ երրորդ կողմի գրավոր թույլտվության, ում կարող է պատկանել ապրանքանիշը:

 

Սույն նյութերի ցանկացած չարտոնված առևտրային օգտագործում խախտում է Mastercard-ի մտավոր սեփականության իրավունքները և դրա վրա տարածվում են Mastercard-ի բոլոր օրինական իրավունքները և պաշտպանության միջոցները:

 

12.  Հաղորդակցություններ
Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Mastercard-ը Կայքի հետ կապված Ձեզ կուղարկի տեղեկատվություն և հաղորդակցություն: Նման հաղորդագրությունները կարող են ուղարկվել ձեր կողմից գրանցված էլ.փոստի հասցեին կամ ցանկացած այլ կոնտակտային տվյալների, որոնք դուք տրամադրել եք Mastercard-ին։

 

13.  Հեղինակային իրավունքին առնչվող բողոքներ
Կայքը կառավարելիս Mastercard-ը կարող է հանդես գալ որպես «ծառայություններ մատուցող» (ինչպես սահմանված է DMCA-ի կողմից) և ծառայություններ առաջարկել որպես երրորդ կողմի կայքերի նյութերի և հղումների առցանց մատակարար: Արդյունքում, երրորդ անձանց նյութերը, որոնք կարելի է ստանալ մուտք գործելով Օգտահաշիվ կամ Կայք և որոնց Mastercard-ը չի տիրապետում և չի վերահսկում, կարող են փոխանցվել և պահվել։ 

 

Mastercard-ը կիրառել է օրենքով սահմանված որոշակի ընթացակարգեր կայքում տեղի ունեցող հեղինակային իրավունքի խախտման պահանջների վերաբերյալ և որդեգրել է քաղաքականություն, որը նախատեսում է ցանկացած կոնտենտի անհապաղ հեռացում կամ կասեցում ցանկացած օգտագործողի կողմից, եթե պարզ դառնա, որ այն խախտել է Mastercard-ի կամ երրորդ կողմի իրավունքները, կամ որը այլ կերպ խախտել է մտավոր սեփականության մասին որևէ օրենք կամ կանոնակարգ կամ օգտագործման սույն պայմանները:

 

Եթե կարծում եք, որ կայքի միջոցով հասանելի որևէ նյութ խախտում է հեղինակային իրավունքը, Դուք պետք է ծանուցեք Mastercard-ին ՝ օգտագործելով DMCA-ի (17 U. S. C., բաժին 512(c) (2)) ենթադրյալ խախտման մասին ծանուցման կարգը: Mastercard-ը անհապաղ կարձագանքի ,  կհետևի DMCA-ում նշված ընթացակարգերին ՝ ծանուցող կողմի և բովանդակությունը տրամադրած ենթադրյալ խախտողի միջև հայցը կարգավորելու համար: Այն նաև իրավունք ունի հեռացնել կամ անջատել հեղինակային իրավունքը խախտող նյութերի հասանելիությունը։ Դուք պետք է խախտումների մասին ծանուցումներ ուղարկեք DMCA-ի համաձայն ՝ հեղինակային իրավունքի պաշտպանության գործակալ, Մաստերքարտ, Գնման հասցե, Գնում, Նյու Յորք 10577, Իրավաբանական վարչություն կամ copyrightagent@mastercard.com էլ․ հասցեին։

 

Խնդրում ենք տրամադրել հետևյալ տեղեկատվություն՝
1.  Նշեք հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքը կամ այլ մտավոր սեփականությունը, որի հանդեպ ունեցած սեփականության ձեր իրավունքը ձեր պնդմամբ, խախտվել է;
2.  Կայքում բավականաչափ մանրամասնությամբ նշեք այն նյութը, որը, ձեր պնդմամբ, խախտում է հեղինակային իրավունքը, որպեսզի Mastercard-ը կարողանա այն գտնել կայքում;
3.  Ձեր կողմից հայտարարություն այն մասին, որ դուք հավատում եք, որ վիճարկվող օգտագործումը թույլատրված չէ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ, գործակալի կամ օրենքի կողմից;
4.  Ձեր հայտարարությունը, որում դուք հայտարարում եք գիտակցում եք սուտ տեղեկատվության տրամադրման համար սահմանված պատասխանատվությունը, և հաստատում եք,  որ (Ա) ձեր ծանուցման մեջ նշված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է, և (Բ) որ դուք համապատասխան հեղինակային իրավունքի սեփականատեր եք, կամ որ դուք լիազորված եք գործել այդ սեփականատիրոջ անունից;
5.  Ձեր հասցեն, հեռախոսահամարը և էլ. փոստի հասցեն; և
6.  Ձեր ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրությունը:

 

Mastercard-ը կարող է տեղեկացնել իր օգտվողներին ցանկացած խախտման մասին իր կայքերից կամ հավելվածներից որևէ մեկով ծանուցման միջոցով, էլեկտրոնային փոստով՝ իր գրառումներում նշված օգտագործողի էլ.փոստի հասցեին կամ առաջին կարգի փոստով ուղարկված գրավոր հաղորդագրության միջոցով իր գրառումներում նշված օգտագործողի ֆիզիկական հասցեին: 

 

Եթե Դուք ստանում եք նման խախտման մասին ծանուցում, կարող եք գրավոր հակընդդեմ ծանուցում ուղարկել նշանակված գործակալին, որը կներառի ստորև ներկայացված տեղեկատվությունը: Որպեսզի հակընդդեմ ծանուցումն ուժի մեջ մտնի, այն պետք է լինի գրավոր հաղորդագրության տեսքով, և ներառի հետևյալը՝
1.  Ձեր էլեկտրոնային կամ ֆիզիկական ստորագրությունը,
2.  Այն նյութի նույնականացումը, որը ջնջվել է կամ որի մուտքի իրավունքը սահմանափակված է, և այն վայրը, որտեղ նյութը հայտնվել է նախքան այն ջնջելը կամ մուտքի իրավունքի սահմանափակումը,
3.  Ձեր կողմից սուտ վկայության տրամադրման դեպքում սահմանված պատժի ներքո հայտարարություն այն մասին, որ դուք հավատում եք, որ նյութը հեռացվել կամ անջատվել է  սխալ նույնականացման արդյունքում։
4.  Ձեր անունը, ֆիզիկական հասցեն և հեռախոսահամարը, ինչպես նաև այն հայտարարությունը, որ դուք համաձայն եք Դաշնային շրջանի դատարանի ընդդատության հետ այն դատական շրջանի համար, որտեղ գտնվում է ձեր գտնվելու հասցեն, կամ եթե ձեր գտնվելու հասցեն գտնվում է Միացյալ Նահանգներից դուրս, ցանկացած դատական շրջանի համար, որտեղ մենք կարող ենք լինել, և որ դուք համաձայն եք գործընթացի սպասարկմանը այն անձի կողմից, որը ծանուցում է տրամադրել ենթադրվող հեղինակային իրավունքի խախտման մասին։

 

Առանց Mastercard-ի այլ իրավունքները սահմանափակելու՝ Mastercard-ը կարող է համապատասխան հանգամանքներում դադարեցնել կրկնակի խախտող Օգտատիրոջ մուտքը Կայք, ինչպես նաև Mastercard-ի կողմից գործարկվող  ցանկացած այլ կայք կամ հավելված:

 

14.  Ինտերակտիվ ֆորումներ և խմբեր, Օգտվողների հետադարձ կապ և կառավարում
Որպես Կայքի օգտատեր՝ Դուք կարող եք ներկայացնել ձեր մեկնաբանությունները: Դրանք կարող են բաղկացած լինել տեքստից, լուսանկարներից, տեսանյութերից, պատկերներից, աուդիո ֆայլերից, այլ տեսակի կոնտենտից հղումներից, եթե դա թույլ է տալիս Կայքը (միասնաբար կոչվում է « Օգտագործողի հայտեր»):

 

Դուք բացառապես պատասխանատու կլինեք ձեր սեփական հայտերի և դրանց տեղադրման կամ հրապարակման հետևանքների համար:

 

Օգտատերերի հայտերի հետ կապված՝ Դուք հաստատում եք, ներկայացնում և/կամ երաշխավորում եք, որ Օգտատիրոջ հայտը Ձեր բնօրինակ աշխատանքն է, և/կամ որ Դուք պատկանում եք կամ ունեք անհրաժեշտ լիցենզիաներ, իրավունքներ, համաձայնություններ և թույլտվություններ Mastercard-ն օգտագործելու և լիազորելու ցանկացած օգտագործման համար և բոլոր Օգտատերերի հայտերը և բոլոր նյութերը, որոնք այժմ հայտնի են կամ հորինվել են առանց տարածքային կամ ժամանակային սահմանափակումների և առանց փոխհատուցման, և ունեն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնությունները՝ հավաքելու, օգտագործելու և բացահայտելու ցանկացած անձնական տեղեկատվություն, նկար, նյութ, տեղեկատվություն, որը առկա է կամ ցուցադրվում է որևէ հայտում որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի ընդգրկել և օգտագործել Օգտատերերի հայտերը Կայքի և սույն Համաձայնագրի կողմից նախատեսված ձևով:

 

Դուք համաձայնում եք, որ որպես Օգտատիրոջ կողմից ներկայացվող հայտի մաս չեք ներկայացնի որևէ նյութ, որը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով, պաշտպանված է առևտրային գաղտնիքով կամ սեփականության իրավունքով պատկանում է երրորդ կողմին, ներառյալ գաղտնիության և հրապարակայնության իրավունքները, եթե դուք այդպիսի իրավունքների սեփականատեր չեք հանդիսանում կամ չունեք օրինական սեփականատիրոջ կամ ցանկացած անհատի կողմից տրված թույլտվություն, ում անձնական տվյալները պարունակվում են նման նյութերում, անհրաժեշտ համաձայնությունները՝ նյութը տեղադրելու և Mastercard-ին սույնով տրված լիցենզիայի բոլոր իրավունքները տրամադրելու համար: Տվյալների պաշտպանության գործող օրենքների համաձայն՝ դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ ձեր և Mastercard-ի միջև չեն հաստատվել գաղտնի հարաբերություններ կամ պարտավորություններ կապված Օգտատիրոջ հայտի հետ, չնայած Օգտատիրոջ հայտի և նյութերի վերաբերյալ հակասող հայտրարությունների։

 

15.  Օգտագործողների սեփականության իրավունք և հայտեր
Օգտատիրոջ հայտ ներկայացնելով՝ դուք հասկանում եք, որ Mastercard-ին տրամադրում եք ամբողջ աշխարհով մեկ, մշտական, առանց հոնորարների, ամբողջությամբ վճարովի, չվերադարձվող, ենթալիցենզավորվող, փոխանցելի, ոչ բացառիկ լիցենզիա՝ օգտագործողի ներկայացումն օգտագործելու, փոփոխելու և/կամ տարածելու համար (ներառյալ՝ հեղինակային իրավունքի, արտոնագրային և ապրանքային նշանների մասին օրենքով), ներառյալ ածանցյալ ստեղծագործությունները խմբագրելու, փոփոխելու և ստեղծելու իրավունքը, ինչպես նաև օգտագործողի ներկայացման մեջ պարունակվող ցանկացած հասկացություն կամ գաղափար, ներառյալ փաստաթղթերը, արվեստի գործերը, հայտարարությունները, գծագրերը, ուրվագծերը, ապացույցները, ցուցադրությունները, լուսանկարներ, կադրեր, ելքեր, երաժշտական պարտիտուրներ, աուդիո և վիդեո կադրեր, սկավառակներ՝ տպագիր կամ էլեկտրոնային ձևով, որոնք արտադրվել կամ ստեղծվել են ձեր կողմից՝ որպես օգտվողի հայտի մաս: 

 

Ելնելով այն իրավունքներից, որոնք դուք և մյուսները, ովքեր կարող են նույնականացվել Օգտատերերի նյութերում, ունեք տվյալների պաշտպանություն գործող օրենքների համաձայն և  արտոնագիրը, որը դուք տրամադրում եք Mastercard-ին, ներառում է Mastercard-ի և դրա լիազորված անձանց իրավունքը՝ վերարտադրելու օգտատերերի հայտերը, պատրաստելու այլ աշխատանքներ՝ օգտագործելով Օգտատիրոջ դիմումները, միացնելով ձեր հայտերը այլ աշխատանքների հետ և փոփոխելու, թարգմանելու, ինչպես նաև տարածելու, ցուցադրելու դրանք և դիմելու դրա հեղինակային իրավունքի գրանցման համար փոխարկված օգտատերերի ներկայացումներում Mastercard-ի անունից ամբողջ աշխարհում՝ մշտապես գործող ցանկացած լրատվամիջոցում: կամ կարող է գոյություն ունենալ ապագայում:

 

Օրինակ, վերը նշված դրամաշնորհը Mastercard-ին և նրա կողմից նշանակված անձանց թույլ է տալիս օգտագործել Ձեր օգտագործողի նյութերի միայն որոշակի մասեր, վերաշարադրել կամ փոփոխել ձեր կողմից տրամադրված ցանկացած աուդիո ձայնագրություններ կամ տեսողական պատկերներ, վերաշարադրել օգտագործողի նյութերը և / կամ ձեր նյութերում ներառել Mastercard-ի կողմից ստեղծված կամ այլ անձանց կողմից լիցենզավորված այլ նյութեր: Եթե մենք ստեղծենք այլ աշխատանքներ ՝ օգտագործելով օգտագործողի կողմից տրամադրված նյութերը, այդ աշխատանքները կպատկանեն մեզ և կարող են օգտագործվել սույն ուղեցույցների համաձայն և ենթակա չեն ձեր հաստատման: Որպեսզի հետագայում իրականացնեք Mastercard-ի կողմից Ձեր օգտատերերի նյութերի նկատմամբ տրամադրված իրավունքներն ու լիցենզիաները՝ համաձայն տվյալների պաշտպանության մասին կիրառելի օրենքների և լրացուցիչ պայմանների, Դուք նաև տրամադրում եք Mastercard-ին Ձեր անունը, անձնավորությունը և նմանությունը օգտագործելու անվերապահ, անժամկետ, անվերադարձ իրավունք ՝ կապված օգտատերերի ցանկացած նյութի հետ, առանց որևէ պարտավորության կամ վարձատրության:

 

Ներկայացնելով օգտագործողի դիմումը, դուք հրաժարվում եք եւ համաձայնում եք պաշտպանել որեւէ հեղինակային իրավունք կամ "բարոյական" իրավունքներ կամ պահանջներ, որոնք բխում են մեր դիմումի փոփոխությունից կամ դիմումում պարունակվող ցանկացած լուսանկար, տեսանյութ, անիմացիա, հայտարարություն կամ այլ աշխատանք: Այնքանով, որքանով մերժումն անհնար է, Դուք անվերապահորեն համաձայնվում եք չկատարել այդպիսի իրավունքներ (եթե այդպիսիք կան) այնպիսի եղանակով, որը խոչընդոտում է տրված իրավունքների ցանկացած իրականացմանը:

 

Դուք հասկանում եք, որ դուք չեք ստանա որևէ գումար, փոխհատուցում կամ վարձատրություն սույն բաժին 15-ում տրված որևէ իրավունքի համար: Դուք նաև համաձայնում եք MasterCard-ին նշանակել որպես ձեր անվերադարձ փաստացի ներկայացուցիչ՝ Ձեր անունից փաստաթուղթ կազմելու և առաքելու իրավունքով՝ ապահովելու համար, որ Mastercard-ը կարող է օգտագործել Ձեր կողմից լիցենզավորվող օգտագործողի դիմումը ցանկացած եղանակով, որը Mastercard-ը համարում է, որ անհրաժեշտ է տիրապետել և պաշտպանել Ձեր օգտագործողի նյութերի հիման վրա ստեղծված ցանկացած ածանցյալ աշխատանքի իրավունքները, ինչպես նաև պահանջել, որ օգտագործողի նյութերը հեռացվեն։

 

Mastercard-ի հարցումով դուք պետք է ձևակերպեք և տրամադրեք այնպիսի լրացուցիչ լիցենզիայի փաստաթուղթ, որը կարող է համարվել բացառապես Mastercard-ի կողմից ողջամտորեն անհրաժեշտ Mastercard-ի իր հայեցողությամբ օգտագործողի նյութերն օգտագործելու ունակությունը հաստատելու և "հեղինակների բարոյական իրավունքները" մերժելու համար: սույն Պայմանները: Mastercard-ը կարող է նաև պահանջել, որ դուք տրամադրեք այնպիսի լրացուցիչ լիցենզիայի փաստաթուղթ, որը կարող է համարվել բացառապես Mastercard-ի կողմից ողջամտորեն անհրաժեշտ' Եթե Mastercard-ը չի պահանջում նշված լիցենզավորված գործիքը, ինչպես նշված է, դա չի համարվի Mastercard-ի հրաժարում, և Mastercard-ը հետագայում կարող է պահանջել այդ գործիքը:

 

16.  Հայտեր և հետադարձ կապ
Ժամանակ առ ժամանակ մենք կարող ենք խնդրել ձեր հետադարձ կարծիքը/արձագանքը Կայքի և պրոդուկտների և/կամ ծառայությունների վերաբերյալ։  Տվյալների պաշտպանության օրենքների և Լրացուցիչ պայմանների, ցանկացած հաղորդակցություն կամ ձեր կողմից հրապարակվող կամ փոխանցվող նյութ՝
(ա) Կդիտարկվի որպես ոչ կոնֆիդենցիալ և Mastercard-ի սեփականությունը 
չհանդիսացող,
(բ) Կդառնա Mastercard-ի ստեփականությունը և Mastercard-ը պետք է այսուհետ բացառապես տիրապետի բոլոր իրավունքներին և շահերին,
(գ) կարող է օգտագործվել առանց Mastercard-ի լիցենզիայի և փոխկապակցված անձանց կողմից սահմանված սահմանափակումների, իրենց հայեցողությամբ ՝ առանց ձեր առջև որևէ պարտավորության, փոխհատուցման կամ այլ պատասխանատվության։

 

Տվյալների պաշտպանության մասին գործող օրենքներին և Լրացուցիչ պայմաններին համապատասխան՝ նման օգտագործումը կարող է լինել ցանկացած նպատակով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով վերարտադրման, բացահայտման, փոխանցման, հեռարձակման և հրապարակման ցանկացած միջոցով և ցանկացած ձևով։

 

Այժմ առկա կամ ավելի ուշ մշակված այս Կայքում, Mastercard-ը որևէ պատասխանատովություն չի կրում այդպիսի որևէ հաղորդագրության արձագանքելու, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա պահանջվում է կիրառելի օրենքներով: Չնայած վերը նշվածին, Mastercard-ը պահպանում է իր արտադրանքի և ծառայությունների վերաբերյալ հանրության կողմից ստեղծագործական գաղափարներ, առաջարկություններ կամ նյութեր չընդունելու կամ հաշվի չառնելու քաղաքականությունը (միասին՝ «Հայտեր»), և, հետևաբար, դուք չպետք է որևէ հայտարարություն անեք Mastercard-ին Կայքի միջոցով կամ այլ կերպ որևէ հաղորդակցության միջոցով։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք մեզ ուղարկում եք Հայտ, հաշվի չառնելով նման բան չանելու այս խնդրանքը, ապա այդպիսի Հայտը անմիջապես կդառնա Mastercard-ի սեփականությունը և դուք սույնով փոխանցում եք Mastercard-ին, և Mastercard-ը կունենա դրան առնչվող բոլոր բացառիկ իրավունքները և շահերը: Ավելին, Mastercard-ը, հաշվի առնելով տվյալների պաշտպանության գործող օրենքները և Լրացուցիչ պայմանները, կարող է ազատ, ցանկացած նպատակով օգտագործել ցանկացած Հայտ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, ապրանքներ և ծառայություններ մշակելով և շուկայավարելով։

 

Mastercard-ը պատասխանատվություն չի կրում նման տեղեկատվության օգտագործման կամ բացահայտման, ինչպես նաև նման տեղեկատվության ցանկացած նմանության համար Mastercard-ի ապագա ապրանքների և ծառայությունների հետ: 

 

Համաձայն տվյալների պաշտպանությանը վերաբերվող կիրառելի օրենքների և լրացուցիչ պայմանների, Եթե դուք դիմում եք ներկայացնում կայքի միջոցով, Դուք նաև անվերադարձ փոխանցում եք Mastercard - ին Ձեր անունը, օգտանունը, Twitter-ի հաշիվը, պրոֆիլի լուսանկարը, ձայնը, և կենսագրական այլ նյութերը օգտագործելու իրավունք Mastercard-ի ցանկացած գովազդում և գովազդային արշավենրում, ներառյալ՝ առանց սահմանափակման, կայքում կամ Mastercard-ի արտադրանքի և շուկայավարման նյութերի հետ կապված: Համաձայն տվյալների պաշտպանության մասին գործող օրենքների և լրացուցիչ պայմանների, Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ ձեր և Mastercard-ի միջև չկա որևէ գաղտնի հարաբերություն կամ գաղտնիության պարտավորություն, որը կապված է ներկայացվող հայտի հետ չնայած օգտագործողի ուղարկման և դրա հետ կապված ցանկացած նյութի հակառակի վերաբերյալ ցանկացած հայտարարության։

 

Յուրաքանչյուր անգամ, երբ ներկայացնում եք որևէ Հայտ, դուք  երաշխավորում եք, որ դուք չափահաս եք այն երկրի տարածքում, որտեղ բնակվում եք և հանդիսանում եք ծնողը կամ օրինական խնամակալը, կամ ունեք որևէ անչափահասի ծնողի կամ օրինական խնամակալի բոլոր համապատասխան համաձայնությունները, որոնք ներկայացված ցանկացած ձեր կողմից ներկայացված հայտում և որ ՝
(ա) տվյալ Հայտում դուք հանդիսանում եք մտավոր սեփականության միակ հեղինակն ու սեփականատերը, կամ օրինական իրավունք ունեք ներկայացնելու Հայտ և Mastercard-ին տրամադրելու այն իրավունքները, որոնք տրամադրում եք սույն Օգտագործման պայմաններով, առանց Mastercard-ի որևէ պարտավորության՝ ստանալ որևէ երրորդ կողմի համաձայնությունը և առանց Mastercard-ի համար որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատցություն ստեղծելու.
(բ) Հայտը ներկայացված է պատշաճ կերպով, 
(գ) Հայտի ներկայացումը չի խախտում և չի խախտի որևէ երրորդ կողմի որևէ մտավոր սեփականության կամ այլ իրավունքներ որոնք տրամադրվում են Mastercard-ի սույն Օգտագործման պայմաններով, և
(դ) Հայտի ներկայացումը չի խախտի սույն Օգտագործման պայմանները կամ չի վնասի որևէ անձի: 

 

Մենք կխնդրենք ձեզ և այն անձանց, ովքեր ունեն ծնողական կամ այլ իրավական պատասխանատվություն այն անձանց նկատմամբ, ովքեր կարող են նույնականացվել Հայտերում, գրավոր թույլատրել անձնական տեղեկատվության որոշակի օգտագործումը, երբ դա անհրաժեշտ կլինի՝ համաձայն տվյալների պաշտպանության գործող օրենքների:

 

17.  Վաճառողը և Վաճառողի կողմից ներկայացվող առաջարկները
Վաճառողները և տարածաշրջանի գործընկերները (ներառյալ ոչ առևտրային) Mastercard-ի քարտապաններին կարող են տրամադրել Առաջարկներ (միասին՝ Առաջարկներ), զեղչեր կամ այլ արտոնություններ պրոդուկտների կամ ծառայությունների ձեռքբերման համար, որոնք հասանելի կլինեն Կայքում կամ ուղղակիորեն կներկայացվեն Վաճառողի կամ գործընկերոջ միջոցով։  Նման առաջարկները կարգավորվում են սահմանված պայմաններրի և դրութների համաձայն և կարող են փոփոխվել ցանկացած պահի՝ առանց ձեզ նախապես տեղեկացնելու: Մինչ մենք նպաստում ենք մեր հարթակում նման Առաջարկների վաճառքին կամ հասանելությանը, առաջարկ տրամադրող վաճառողը կամ գործընկերը պատասխանատվություն է կրում առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի, կատարման, պահպանման, որակի և առաքման համար: Որոշ դեպքերում դուք կարող եք ստանալ հաշիվ տեղական գործընկերներից, որոնք զբաղվում են Առաջարկի վաճառքով, հավաքում և փոխանցում են հարկերը։ Mastercard-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորստի կամ վնասի համար, որը առաջացել է ձեր և վաճառողի կամ գործընկերոջ միջև նման առաջարկների հետ կապված որևէ փոխգործակցության արդյունքում: Դուք ընդունում եք, որ Mastercard-ը չի հաստատում և չի երաշխավորում Կայքում հասանելի վաճառողներին կամ գործընկերներին, կամ նրանց կողմից Կայքում կամ իրենց կայքում տրամադրված Առաջարկները։

 

Առաջարկների գնումը հնարավոր է դրա առկայության դեպքում։ Բոլոր նկարագրությունները, պատկերները, հղումները, առանձնահատկությունները, տեղեկատվությունը, բնութագրերը, ապրանքները և գները, որոնք ներկայացված են, ենթակա են փոփոխման ցանկացած պահի առանց ծանուցման: Մենք չենք կարող և չենք երաշխավորում որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը կամ ամբողջականությունը, ներառյալ գները, արտադրանքի պատկերները, առավելությունները, բնութագրերը, հասանելիությունը և ծառայությունները, որոնք վերաբերում են երրորդ անձանց կողմից վաճառված կամ որպես նվեր հասանելի դարձած ապրանքների համար (եթե այդպիսիք կան): Մենք իրավունք ենք վերապահում փոփոխելու կամ թարմացնելու տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ուղղելու սխալները, անճշտությունները կամ բացթողումները ցանկացած ժամանակ՝ առանց նախնական ծանուցման: Նկարագրական, տպագրական և լուսանկարչական սխալները ենթակա են ուղղման, և մենք որևէ պատասխանատվություն չենք կրելու նման սխալների համար: Մենք իրավունք ունենք փոփոխել կամ չեղարկել ցանկացած Առաջարկի վրան հիմնված պատվերները՝ ցանկացած պատճառով, ներառյալ տպագրական, գնային և այլ սխալների դեպքում։ ԿԱՅՔՈՒՄ ՑՈՒՑԱԴՐՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԼԻՆԵԼ ՈՉ ՄԻՇՏ ԵՎ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՎԵԼ:

 

18.  Մրցույթներ և վիճակախաղեր
Ժամանակ առ ժամանակ մենք ձեզ կտեղեկացնենք Mastercard-ի կամ երրորդ անձնաց հետ կապված որոշ մրցույթների, խաղարկությունների և այլ գովազդային առաջարկների մասին։ Բոլոր նմանատիպ մրցույթները, մրցանակների խաղարկությունները և առաջխաղացումները կարգավորվում են նման մրցանակների, մրցույթների և առաջխաղացումների անցկացման պաշտոնական կանոններով կամ դրույթներով և պայմաններով, ինչպես նաև բոլոր համապատասխան կիրառելի օրենքներով, կանոնակարգերով և ստատուտներով:

 

19.  Երրորդ կողմի Կոնտենտը և այլ կայքերին հղումները
Կայքը կարող է պարունակել երրորդ կողմին վերաբերվող տեղեկատվություն և հղումներ դեպի այլ կայքեր, որոնք լիովին անկախ են այս Կայքից: Երրորդ կողմին վերաբերվող Կոնտենտը և հղումները ներառված են բացառապես օգտատերերի հարմարության համար և չեն հանդիսանում Mastercard-ի կողմից որևէ հաստատում կամ երաշխիք: Ավելին, Mastercard-ը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմի տեղեկատվության ճշգրտության, ամբողջականության կամ հավաստիության համար, կամ որևէ կապակցված կայքի միջոցով առաջարկվող կամ վաճառվող ապրանքների կամ ծառայությունների համար, և դուք եք կրում երրորդ կողմի տեղեկատվության օգտագործման համար ամբողջական պատասխանատվություն։ Սեղմելով երրորդ կողմի հղման վրա, դուք լքում եք կայքը: Ցանկացած անձնական տեղեկատվություն, որը դուք ներկայացնում եք արդյունքում ստացված կայքում, չի հավաքվի կամ վերահսկվի Mastercard-ի կողմից, այլ ենթակա կլինի գաղտնիության պայմանների կամ արդյունքում ստացված կայքի օգտագործման պայմանների կիրառմանը։ Խնդրում ենք ծանոթանալ գաղտնիության և օգտագործման պայմաններին՝ դրա գաղտնիության պրակտիկայի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար: Mastercard-ը պատասխանատու չէ Կայքում ներկայացված երրորդ կողմի Առաջարկներին վերաբերող Կոնտենտի գնահատման կամ ստուգման համար։  Mastercard-ը չի կրում որևէ պատասխանատվություն այս կամ որևէ երրորդ կողմի գործողությունների, Առաջարկների և Կոնտենտի համար։ Նախքան գնում գատարելը ուաշդիր ծանոթացեք առաջարկի մանրամասներին և պայմաններին։

 

20.  Անձնական տվյալների մշակում և գաղտնիության պահպանման պայմաններ
Mastercard-ը ընդունում է կայքում առաջարկվող ծրագրերից և առաջարկներից օգտվող օգտատերերի գաղտնիության պահպանման կարևորությունը։ Սեղմեք այստեղ (here) ՝ սույն Կայքի օգտագործման հետ կապված գաղտնիության պայմաններին ծանոթանալու համար:

 

Համապատասխանաբար, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ օգտատերերի հաղորդագրություններում պարունակվող անձնական տեղեկությունները կմշակվեն Տվյալների պաշտպանության մասին գործող օրենքներին համապատասխան, ինչպես նկարագրված է Կայքի «Գաղտնիության պայմաններ» բաժնում։ Որոշ դեպքերում, եթե տվյալների պաշտպանության մասին կիրառելի օրենքները դա պահանջում են, մենք կարող ենք խնդրել ձեր նախնական համաձայնությունը անձնական տեղեկատվության օգտագործման համար, սույն Օգտագործման պայմաններում նկարագրված նպատակներով, Լրացուցիչ պայմաններով և / կամ կայքի գաղտնիության պայմանների պահպանմամբ։

 

21.  Փոխհատուցում
Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել, պաշտպանել (Mastercard-ի ընտրությամբ) և պահել Mastercard, Benevity, նրանց կողմից առաջարկվող ցանկացած հիմնադրամ և ցանկացած այլ ֆինանսական միջնորդ, որն օգտագործվում է Կայքի կողմից՝ նպաստելու ցանկացած բարեգործական նվիրատվությունների և նրանց համապատասխան մայր ընկերությունների գործակալությունների, բիզնես գործընկերների, այդ թվում՝ բարեգործական կազմակերպությունների, ֆինանսական հաստատությունների, Կայքում կամ դրա միջոցով հասանելի ապրանքների և ծառայությունների մատակարարների, և նրանց համապատասխան պաշտոնյաների, տնօրենների, աշխատակիցների և փոխկապակցված կազմակերպությունների, ովքեր պատասխանատվություն չեն կրում որևէ պարտավորությունների, կորուստների, պահանջների, ծախսերի, վնասների և ստուգումների, որոշումների, տուգանքների, տույժերի, հաշվարկների, տոկոսների և ծախսերի համար, ներառյալ, առանց սահմանափակման, ողջամիտ փաստաբանական վճարներն ու ծախսերը, որոնք կապված են կամ բխում են՝
(i) Ձեր կողմից Օգտագործման պայմանների խախտումից կամ ենթադրյալ խախտումից,
(ii) պահանջներից, ծախսերից, վնասներից, կորուստներից, որոնք կապված են Կոնտենտի չթույլատրված օգտագործման հետ,
(iii) Ձեր կողմից Կայքի օգտագործման կամ Ձեր գործունեության հետ կապված Կայքի օգտագործման ընթացքում ցանկացած պետական կամ կիսապետական մարմինների կողմից ընդունված/սահմանված ցանկացած օրենքի, պայմանի, դրույթի, օրենսգրքի, ստատուտի, որոշման կամ հրամանի Ձեր կողմից թույլ տրված խախտումից կամ ենթադրայլ խախտումից,
(iv) Կայքի օգտագործումից, չարաշահումից և կայքի հետ կապված ձեր կողմից կատարված գործողություններից,
(v) հեղինակային իրավունքի կամ այլ մտավոր սեփականության կամ ձեր նյութերում պարունակվող երրորդ անձանց այլ իրավունքների և / կամ նյութերի հետ կապված օրենքի կամ պայմանագրային պարտավորությունների որևէ այլ խախտումից,
(vi) Ձեր կողմից տրամադրված որևէ սխալ կամ թերի տեղեկատվությունից,
և (vii) Mastercard-ի օգտագործման համար ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունից (ներառյալ ձեր նյութերը եւ Օգտագործողների նյութերը):

 

Դուք կհամագործակցեք այնքան, որքան  ողջամտորեն կպահանջվի Mastercard-ի ցանկացած պահանջի պաշտպանության համար: Mastercard-ն իրավունք է վերապահում իրեն իր հաշվին ստանձնելու ձեր կողմից փոխհատուցման ենթակա ցանկացած հարցի բացառիկ պաշտպանությունն ու վերահսկողությունը, և դուք ոչ մի դեպքում չպետք է լուծեք որևէ խնդիր առանց Mastercard-ի նախնական գրավոր համաձայնության:

 

22.  Երաշխիքներից հրաժարում
Թեև Mastercard-ը ձգտում է ապահովել Կայքում առկա նյութերի ճշգրտությունը, այնուամենայնիվ այն չի կարող երաշխավորել դրանց ամբողջականությունը, արդիականությունը, ճշգրտությունը  և չի կրում պատասխանատվություն Կայքում առկա նման տեղեկատվության համար։ Որևէ երրորդ կողմի ցանկացած ապրանքի, բարեգործության կամ գործընթացի, հրապարակման կամ ծառայության հղումը ֆիրմային անվանման, դոմենի, ապրանքային նշանի, ծառայության նշանի, պատկերանշանի, արտադրողի անվան օգտագործմամբ չի նշանակում կամ չի ենթադրում  MasterCard-ի կողմից հաստատում կամ առաջարկություն։

 

Ինտերնետի անվտանգությունը կարող է խախտվել։  Mastercard-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ օգտագործողի սարքի կամ համակարգչի վնասի համար, որը առաջանում է՝ անվտանգության որևէ խախտումից, կամ որևէ վիրուսից, սխալներից, կեղծումից, չարտոնված միջամտությունից, խարդախությունից, բացթողումից, ընդհատումից, ջնջումից, թերությունից, շահագործման կամ փոխանցման հետաձգումից, համակարգչային գծի խափանումից կամ այլ տեխնիկական կամ այլ անսարքությունից։ Դուք նաև պետք է տեղյակ լինեք, որ էլեկտրոնային փոստը և ինտերնետում այլ տեղեկատվության ներկայացումը կարող են լինել վտանգավոր, և այդ իսկ պատճառով պետք է հաշվի առնեք դա նախքան Mastercard-ին որևէ տեղեկություն ուղարկելը կամ Կայքում տեղադրելը: Mastercard-ը որևէ հայտարարություն կամ երաշխիք չի տալիս Կայքի համապատասխանության, ֆունկցիոնալության, կատարողականի, հասանելիության կամ շահագործման վերաբերյալ: Կայքը կարող է ժամանակավորապես անհասանելի լինել համակարգչային սարքավորումների սպասարկման կամ անսարքության պատճառով:

 

ԿԱՅՔԸ և ԴՐԱ ՄԵՋ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԱՄԲՈՂՋ ԿՈՆՏԵՆՏԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱՅՔՈՒՄ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՁԵԶ "ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ" և "ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԿԱ Է", և ՄԵՆՔ ՍՈՒՅՆՈՎ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԵՆՔ ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ՝ ԱԿՆՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ԲԱՎԱՐԱՐ ՈՐԱԿԻ, ՎԱՃԱՌՔԻ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ/ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԿԱՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ  ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: ԿԱՅՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՈՉ մի ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՈՐ ԱՅՍՏԵՂ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԷ։ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, MASTERCARD-ը ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ Է ԿԱՅՔԻ  ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՑ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԿԱՅՔԸ ԿԳՈՐԾԻ ԱՆՍԽԱԼ, ՈՐ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՈՒՂՂՎԵՆ ԵՎ ՈՐ ԿԱՅՔԸ ՉԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ՎԻՐՈՒՍՆԵՐ ԿԱՄ ԱՅԼ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐ։ ԱՅՍ ԿԱՅՔԻ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍՏԻԿՈՎ Է, ԱՅՍ ԿԱՅՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԵՌՆՎԱԾ ԿԱՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԿՈՆՏԵՆԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍԿՈՎ, ԵՎ ՄԻԱՅՆ ԴՈՒՔ ԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐՈՒՄ ՁԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏՎՅԱԼԻ ԿՈՐՍՏԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱԼ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԲԱՅՑ ՉՍՀԱՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐ, ԱՅՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՉԻՆՉ ՉԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ կամ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ MASTERCARD-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐԵՎԷ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՕՐԻՆԻ ԿԼԻՆԻ MASTERCARD-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՄ ՆՄԱՆ ՓՈՐՁԸ։

 

23.  Պատճառված վնասի պատասխանատվությունից հրաժարում կամ պատասխանատվության սահմանափակում
Կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, Mastercard-ը, նրա գործակալությունները, բիզնես գործընկերները կամ նրանց համապատասխան դուստր ձեռնարկությունները ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չեն կրում որևէ հետևանքի, վնասների, գույքային վնասների, օգտագործման, բիզնեսի, տնտեսական, տվյալների կամ շահույթի կորստի համար՝ անկախ գործողության ձևից (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով պայմանագրով, անփութությամբ կամ այլ անօրինական գործողություններով), որոնք առաջացել են Կայքի կամ դրա Կոնտենտի ձեր կողմից օգտագործման հետևանով նույնիսկ եթե Mastercard-ի աշխատակիցները, ներկայացուցիչները կամ փոխկապակցված անձինք նախազգուշացվել են նման վնասի կամ կորստի հնարավորության մասին: 

 

Ոչ մի դեպքում Mastercard-ի ընդհանուր պատասխանատվությունը ձեր առջև որևէ վնասի, կորստի, հայցի ներկայացման պահանջի և գործողությունների (ներառյալ, բայց չսահմանափակված անփութության) կամ այլ պատճառով, չպետք է գեԿայքի օպերատորը և Գրանցված վաճառողըրազանցի 10 դոլարը (կախված նրանից, թե որն է ավելի քիչ) Կայքի հասանելիության կամ Կայքին առնչվող որևէ գործունեության հետ: Mastercard-ի պատասխանատվությունը որևէ կերպ չի բացառվում և չի  սահմանափակում ՝
(1) մահվան կամ մարմնական վնասվածքների դեպքում, որը առաջացել է դրա անփութության հետևանքով, 
(2) խարդախության կամ կեղծ ապակողմնորոշման համար, կամ
(3) որևէ հարցով, Mastercard-ի պատասխանատվության բացառումը կհամարվեր անօրինական

 

Առանց վերոնշյալը սահմանափակելու, մենք պատասխանատվություն չենք կրում որևէ վճարների կամ տույժերի համար, որոնք դուք կրում եք ձեր Mastercard քարտի հաշվին Կայքից օգտվելու արդյունքում:

 

24.  Օգտագործման պայմանների չկիրառում Mastercard վճարային քարտի քարտապանի ցանկացած պայմանագրի նկատմամբ
Mastercard-ը չի ներկայացնում կամ երաշխավորում, որ Կայքի միջոցով կամ բոլոր այլ տարբերակներով կատարովող նվիրատվությունները ենթակա կլինեն նվազեցման կամ կազատվեն եկամտային կամ այլ հարկերից, կամ որ որևէ բարեգործական կազմակերպություն ունի կամ կշարունակի ունենալ բարեգործական կամ ոչ առևտրային կարգավիճակ կամ կհամապատասխանի ցանկացած բարեգործական կազմակերպությունների համար կիրառելի իրավական պահանջներին:

 

Առանց սահմանափակելու վերոգրյալը, մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեր World կամ  World Elite Mastercard կամ Mastercard քարտին ստացված Առաջարկների մանրամասներին, պայմաններին, օգտահաշիվների վճարներին կամ տուգանքների, փոփոխությունների արդյունքում առաջացած վճարներին կամ տուգանքներին վերաբերվող տեղեկատվության համար։ Յուրաքանչյուր հարկային պարտավորություն, որը ծագել է ձեր կողմից կատարված գնման արդյունքում չի վերաբերվում վաճառողին, Mastercard-ին կամ Mastercard քարտը թողարկած ֆինանսական հաստատությանը, այլ գտվում է միայն ձեր անձնական պատասխանատվության ներքո։ Վաճառողները կամ ձեր քարտը թողարկող ֆինանսական հաստատությունը կարող են հարկային մարմիններին տեղեկություններ հաղորդել Առաջարկների և ձեր կողմից նման  Առաջարկներից օգտվելու վերաբերյալ։ Վաճառողները և ձեր քարտը թողարկող ֆինանսական հաստատությունները չեն կարող փոփոխել սույն պայմանները, որոնք կիրառվում են ձեր և մեր միջև հարաբերությունների կարգավորման համար և չեն կարող սահմանել պարտադիր պայմաններ, որոնք պարտադիր կլինեն մեր կողմից կատարման համար։

 

Mastercard-ը ֆինանսական հաստատություն չէ և չի թողարկում որևէ տեսակի վարկային, դեբետային, կանխավճարային կամ վճարային քարտեր: Ձեր Mastercard վճարային քարտը կապված է այն թողարկող բանկի կամ ֆինանսական հաստատության հետ: Ձեր Mastercard ապրանքանիշով վճարային քարտի կամ քարտապանի հաշվի հետ կապված ցանկացած և բոլոր հարցերը կամ խնդիրները պետք է ուղղվեն ձեր քարտը թողարկած բանկին կամ ֆինանսական հաստատությանը և ոչ թե Mastercard-ին: Չնայած Mastercard-ի և թողարկող բանկի կամ ֆինանսական հաստատության միջև որոշակի համագործակցությանը, դրանց հարաբերությունները չեն ներառում առանձին քարտապանների կամ վճարային քարտերին առնչվող հարցեր։

 

25.  Հետաձգումներ և չեղարկումներ ֆորսմաժորային հանգամանքների պատճառով
Առաջարկը կարող է հետաձգվել, փոփոխվել, կասեցվել, տեղափոխվել այլ ժամանակ կամ չեղարկվել Mastercard-ի կամ առաջարկը ներկայացրած վաճառողի կողմից ՝ կապված ՝ եղանակային պայմանների կամ այլ բնական աղետների (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հրդեհների, երկրաշարժերի, ջրհեղեղներոի, փոթորիկների, տորնադոներոի, երաշտների, անսովոր ծանր եղանակային պայմանների պատճառով), քաղաքացիական կամ ռազմական իշխանությունների, պատերազմների, զանգվածային անկարգությունների, պատահարների, պայթյուններ; էլեկտրական ցնցումների, գործադուլների կամ աշխատանքային վեճերի, փոխադրման կամ առաքման ձգձգումների, համաճարակների, էմբարգոների, տեղական, ազգային կամ միջազգային նշանակության հանրային առողջության արտակարգ իրավիճակների, ահաբեկչություն կամ ահաբեկչության սպառնալիքների, ազգային կամ տարածաշրջանային արտակարգ իրավիճակների, Հիմնական Համակարգչային սարքավորումների, ցանցերի անսարքությունների կամ ծրագրային ապահովման անսարքությունների; և ցանկացած այլ իրադարձություն հետ, որը դուրս է MasterCard-ի կամ առաջարկը ներկայացնող մատակարարի ողջամիտ վերահսկողությունից:

 

26.  Կայքի օպերատորը և Գրանցված վաճառողը
Սույն Կայքը գործարկվում է Mastercard Europe SA-ի կողմից։ Գրանցված միակ վաճառողն է հանդիսանում is If Only Austria GmbH-ն, Մաստերքարտ ընկերությունը։

 

27.  Կիրառելի օրենսդրություն և վեճերի լուծում
Ցանկացած վեճ կամ պահանջ, որը ծագում է կամ վերաբերում է Կայքին, առաջարկներին, կոնտենտին, օգտվողի նյութերին, սույն Օգտագործման պայմաններին, Mastercard-ի կամ կայքի վերաբերյալ ցանկացած գովազդային կամ մարքեթինգային հաղորդակցության, ցանկացած ապրանքի կամ ծառայության, որը վաճառվում կամ տարածվում է այս կայքի միջոցով: (այսուհետ միասին՝ «Վեճ») պետք է կարգավորվի և մեկնաբանվի համաձայն Նիդեռլանդների օրենսդրությանը: Վիեննայում կնքված  «Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին» Միավորված ազգերի կազամկերպության կոնվենցիան կիրառելի չէ։ Բոլոր վեճերը պետք է ներկայացվեն բացառապես Նիդեռլանդների իրավասու դատարան:

 

28.  Այլ դրույթներ
Սույն Օգտագործման պայմանները, ներառյալ դրանցից բխող կամ դրանց հետ կապված ոչ պայմանագրային պարտավորությունները, պետք է մեկնաբանվեն և իրականացվեն բացառապես Նիդեռլանդների օրենսդրության համաձայն։ «Ապրանքների միջազգային վաճառքի պայմանագրերի մասին» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիայի (1980թ.) սույնով ամբողջությամբ բացառվում է սույն Օգտագործման պայմանների կիրառման ընթացքում: Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում ցանկացած ժամանակ, մեր հայեցողությամբ սահմանափակել Կայքի հասանելիությունը և/կամ ցանկացած Կոնտենտի, առաջարկի, ծրագրի, արտադրանքի, ծառայության կամ Կայքում նկարագրված կամ հասանելի այլ հնարավորությունների տրամադրումը ցանկացած անձի կամ կազմակերպության, ցանկացած տարածքում, անկախ ընդդատությունից ։

 

Եթե դուք պնդում եք, որ կայքի օգտագործման հետ կապված որեւէ կորուստ, վնաս կամ վնասվածք եք կրել, ապա այդ կորուստները, վնասները եւ վնասվածքները չեն կարող անուղղելի կամ բավարար լինել, որպեսզի ձեզ իրավունք տրվի որեւէ տեսակի իրավական պաշտպանության կամ այլ արդար միջոց կիրառելու:

 

Սա նշանակում է, որ ձեր բողոքի հետ կապված դուք համաձայն եք, որ դուք չեք կարող հետամուտ լինել, և որ ձեզ չի թույլատրվի հետամուտ լինել որևէ դատական կամ այլ գործողությունների, որոնք կարող են խանգարել կամ կանխել որևէ Կայքի, վիդջեթ հավելվածի, օգտագործողի կողմից ստեղծված կոնտենտի, նյութերի, ապրանքների, ծառայությունների կամ մտավոր սեփականության մշակում կամ շահագործումը, որոնք  պատկանում են  Mastercard-ին (ներառյալ ձեր լիցենզավորված օգտագործումը) կամ օգտագործվում են վերջինիս կողմից կամ պատկանում են Mastercard-ի լիցենզավորողին։

 

Կայքի Կոնտենը և ծրագրային ապահովումը կարող են ենթակա լինել Միացյալ Նահանգների արտահանման և այլ երկրների ներմուծման իրավասությանը:

 

Սույն Կայքի օգտագործման ընթացքում բացառապես դուք եք պատասխանատու արտահանման, վերաարտահանման և ներմուծման վերահսկման կիրառելի օրենքների և կանոնակարգերի պահպանման համար բոլոր կիրառելի իրավասություններում, ներառյալ, առանց սահմանափակման այն օրենքներն ու կարգավորումները, որոնք սահմանվել են ԱՄՆ Առևտրի դեպարտամենտի Արտահանման կառավարման կանոնակարգերով, 15 CFR-ի 730-774 կետերով, Զենքի միջազգային կանոնակարգերի կարգավորումներով, երկրին հատուկ տնտեսական պատժամիջոցներով, օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի կողմից իրականացվող ծրագրերով, ինչպես նաև այլ երկրների արտահանման և ներմուծման վերահսկման օրենքներով և կանոնակարգերով ։ Դուք չեք կարող այս կայքից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն օգտագործել, տարածել կամ փոխանցել կոնտենտ կամ ծրագրակազմ, ուղղակի արտադրանքի, Կայքում տեղադրված նյութերի և ապրանքների, ծրագրային ապահովման և այլ տեխնիկական տեղեկությունների վերաբերյալ, բացառությամբ այն դեպքերի երբ դա պահանջվում է կամ սահմանված է համապատասխան իրավասությունների արտահանման և ներմուծման կիրառելի օրենքներով և կանոնակարգերով:

 

Mastercard-ը ստանում է իրավունք առանց սահմանափակումների՝
(i) ուսումնասիրել իր Կայքի անվտանգության կամ դրա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ այլ համակարգերի կամ ցանցերի ցանկացած ենթադրյալ խախտում՝ վերը նշված հարցերից որևէ մեկի ուսումնասիրության ընթացքում,
ուսումնասիրել սույն Օգտագործման պայմանների և ցանկացած լրացուցիչ պայմանների ենթադրյալ խախտումները,
Ուսումնասիրել Mastercard-ի կողմից ձեռք բերված ցանկացած տեղեկություն՝ կապված իրավապահ մարմինների տվյալների բազաների վերանայման կամ քրեական օրենսդրության համապատասխանության հետ:
(iv) ներգրավել և համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ
(v) պատասխանատվության ենթարկել սույն Օգտագործման պայմանները խախտողներին, և
(vi) դադարեցնել Կայքի աշխատանքը ամբողջությամբ կամ մասամբ կամ, բացառությամբ լրացուցիչ պայմաններով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերի, երբ կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր հասնաելիությունը դեպի այն, ամբողջությամբ կամ մասամբ, ներառյալ ցանկացած օգտատիրոջ օգտահաշիվ կամ գրանցումներ, ցանկացած ժամանակ, առանց որևէ պատճառ նշելու, առանց որևէ ծանուցման և առանց որևէ պարտավորության ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի նկատմամբ։

 

Որևէ կասեցում կամ դադարեցում չի ազդում Mastercard-ի նկատմամբ սույն Օգտագործման պայմաններով սահմանված ձեր պարտավորությունների վրա։ Կայքից ձեր մուտքի կասեցումից կամ դադարեցումից, կամ Mastercard-ից ծանուցում ստանալուց հետո, սույն Օգտագործման պայմաններով ձեզ տրված բոլոր իրավունքները անմիջապես կդադարեն, և դուք պետք է համաձայնեք անմիջապես դադարեցնել Կայքի օգտագործումը: Սույն Օգտագործման Պայմանների դրույթները, որոնք իրենց բնույթով պետք է ուժի մեջ մնան ձեր կասեցումից կամ դադարեցումից հետո, մնում են ուժի մեջ։ Այդ թվում ուժի մեջ են մնում՝ Mastercard-ի կողմից սույն Օգտագործման պայմաններում տրամադրված իրավունքներն ու լիցենզիաները, ինչպես նաև հատուցումները, պատասխանատվությունից ազատումը, պատասխանատվությունից հրաժարումը և պատասխանատվության սահմանափակումները և իրավասության, իրավունքի ընտրության և կոլեկտիվ հայցերի բացակայության վերաբերյալ դրույթները:

 

Սույն Օգտագործման պայմանները չեն կարող փոխանցվել ձեր կողմից։ 

 

Mastercard-ը կարող է ցանկանցած ժամանակ փոխանցել սույն Օգտագործման պայմաններով սահմանված իր իրավունքներն ու պարտավորությունները։

 

Եթե սույն Օգտագործման Պայմանների որևէ մաս կամ դրույթ ճանաչվի անօրինական, առոչինչ, անվավեր կամ օրինական ուժ չունեցող, ապա այդ մասը կհամարվի առանձնացված սույն օգտագործման պայմաններից և չի ազդի որևէ այլ դրույթների վավերականության և գործողության վրա:

 

Բացառությամբ սույն փաստաթղթով սահմանված դեպքերի, սույն Օգտագործման պայմանների օգտագործումը իրենից ներկայացնում է դրա առարկայի վերաբերյալ ձեր և Mastercard-ի միջև լիակատար համաձայնություն։ Սույն Օգտագործման պայմանների որոշ դրույթներ կարող են փոփոխվել կամ լրացվել հատուկ իրավական ծանուցումներով կամ պայմաններով, որոնք տեղակայված են որոշ էջերում, հավելվածներում, գործիքներում կամ այլ նյութերում, որոնք դուք կարող եք տեսնել մուտք գործելով Կայք։ Mastercard-ի կողմից սույն Օգտագործման պայմանների կամ որևէ լրացուցիչ դրույթի չկատարումը չի համարվում նման դրույթներից կամ այդպիսի դրույթը կիրառելու իրավունքից հրաժարում: Սույն Օգտագործման պայմանները և դրանց հետ կապված ցանկացած փաստաթուղթ կարող են ընդունվել էլեկտրոնային եղանակով (օրինակ ՝ էլեկտրոնային կամ համաձայնության հաստատման այլ միջոցներով), և ձեր համաձայնությունը կհամարվի պարտադիր Ձեր և Mastercard-ի համար:

 

Mastercard Europe SA 198/Ա Տերվյուրեն մայրուղի 1410, Վաթերլոո, Բելգիա:
Առևտրի պալատի գրանցման համարը` 0314.595.348
ԱԱՀ համար՝ NL826972366B01