Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Uvjeti korištenja

 

Nova razina kulture, avanture i otkrivanja posebnih ponuda samo za korisnike Mastercard kartica

 

Uvod

Dobro došli na web-stranicu programa priceless™. Web-stranica programa priceless™ („Stranica”) promotivni je program društva Mastercard Europe SA („Mastercard”) koji pruža iskustva, ponude i sadržaj korisnicima Mastercard kartica. Pažljivo pročitajte ove uvjete korištenja prije uporabe web-stranice i čuvajte ih za svoju evidenciju. Pristupanjem ovoj web-stranici pristajete na ove uvjete korištenja i sve dodatne uvjete i odredbe koje Mastercard može objaviti na web-stranici, a koji povremeno mogu biti izmijenjeni i dopunjeni (zajednički nazvani „Uvjeti korištenja”). U Uvjetima korištenja navedeni su uvjeti koji se primjenjuju na vašu uporabu web-stranice. UPORABOM STRANICE POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMJELI I PRISTALI OBVEZATI SE NA UVJETE KORIŠTENJA. AKO IMATE BILO KAKVIH PITANJA O UVJETIMA KORIŠTENJA, POSAVJETUJTE SE S PRAVNIKOM PRIJE UPORABE OVE STRANICE.

Ako ne pristajete na Uvjete korištenja, nemojte pristupati web-stranici niti je upotrebljavati.

U ovim Uvjetima korištenja riječi „vi” i „vaš” odnose se na osobu koja je pristupila web-stranici, kako je definirano u nastavku, i/ili se prijavila za sudjelovanje u Programu. Riječi „mi”, „nas” i „naš” odnose se na Mastercard. „Web-stranica” se odnosi na stranicu www.priceless.com/croatia ili neku drugu web-stranicu koju možemo uspostaviti za program priceless™ London („Program”).

 

Web-stranica

Stranica je jedna od pogodnosti dostupnih korisnicima Mastercard kartice. Pogodnosti stranice uključuju jedinstvene ponude i iskustva. Određene ponude bit će dostupne samo korisnicima World Elite kartice i moraju se iskoristiti s pomoću World Elite Mastercard kartice. Vašu World Elite Mastercard karticu moguće je prepoznati po njezinoj prednjoj ili stražnjoj strani. Za potrebe ovog Programa, sljedeći se uvjeti primjenjuju na vašu uporabu web-stranice: (i) vašu World Elite Mastercard karticu ili vašu Mastercard karticu mora vam izdati financijska institucija Ujedinjene Kraljevine; (ii) morate imati najmanje 18 godina; (iii) morate imati zakonito boravište u Ujedinjenoj Kraljevini. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema oko toga može li se Mastercard kartica upotrijebiti na ovoj web-stranici, obratite se službi za korisnike navedenoj u nastavku.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja pristajete na sljedeće: (i) ovdje predstavljate samo sebe i nijednu drugu osobu; (ii) pružit ćete točne podatke društvu Mastercard, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke potrebne za prijavu u Program; (iii) nećete upotrebljavati web-stranicu za reprodukciju, umnožavanje, kopiranje, prodaju, preprodaju, distribuciju, objavljivanje ili eksploataciju, u bilo kakve komercijalne svrhe, softvera, sadržaja, ponuda, iskustava, proizvoda ili usluga koje pruža Mastercard ili koje ste dobili

putem web-stranice bez izričite, prethodne pisane suglasnosti društva Mastercard. Ovo ograničenje uključuje svaki pokušaj uključivanja bilo kakvih podataka s web-stranice u bilo koji drugi direktorij, proizvod ili uslugu; (iv) osigurat ćete vlastiti pristup uporabi web-stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na pribavljanje i održavanje cjelokupnog telefonskog sustava te računalnog hardvera i softvera i ostale opreme, kao i plaćanje svih povezanih naknada; (vi) nećete upotrebljavati web-stranicu ni na koji način koji negativno utječe na dostupnost njezinih resursa ili uživanje drugih korisnika ili na način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili oštetiti poslužitelje ili mreže društva Mastercard ili pružatelja usluga; i (vii) nećete upotrebljavati web-stranicu ni u koju drugu svrhu koja je nezakonita ili zabranjena Uvjetima korištenja.

 

Pravo na uporabu sadržaja web-stranice

Dajemo vam ograničenu, neekskluzivnu, opozivu licencu za pregledavanje Mastercard web-stranice te za dijeljenje, ispis i preuzimanje njezinih Sadržaja za vašu osobnu uporabu, sukladno niže navedenom. Ne dajemo vam pravo na licenciranje, ponovno objavljivanje, distribuciju, kopiranje, dodjelu, podlicenciranje, prenošenje ni prodaju Sadržaja na Mastercard web-stranici te na pripremu izvedenih djela ili na njihovu drugu uporabu koja nije za osobne potrebe. Nijedan dio Sadržaja ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili uključiti u elektronički ili mehanički sustav za prikupljanje podataka, osim za vašu osobnu uporabu. Mastercard web-stranici ne smijete pristupati niti je koristiti na način koji bi mogao ili namjerava oštetiti ili narušiti Mastercard web-stranicu, poslužitelj ili mrežu koji su u sklopu Mastercard web-stranice ili ometati njezinu uporabu od strane drugih korisnika. Dajemo vam također ograničeno, neekskluzivno, opozivo pravo na stvaranje hiperveze s ovom web-stranicom ili s njezinim Sadržajem sve dok ta poveznica ne dovede Mastercard ili njegove proizvode ili usluge u neistinitu, obmanjujuću, škodljivu ili na bilo koji način uvredljivu situaciju ili dok ta veza ne znači da je Mastercard sponzor ili da podržava vašu web-stranicu ili njezin sadržaj.

Za pristup ovoj web-stranici ne smijete se koristiti automatskim sustavima (npr. robotima, paucima itd.). Suglasni ste da nećete prikupljati prepoznatljive osobne podatke drugih korisnika ove web-stranice, prodavati ih ili iskorištavati na neki drugi način. Osim ograničenih prava ovdje izričito dodijeljenih, sva prava, naslove i interese na Mastercard web-stranicu i na njezin Sadržaj pridržava i posjeduje Mastercard.

MASTERCARD ZADRŽAVA PRAVO ZABRANE PRISTUPA NA OVU WEB-STRANICU SVAKOME BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI PO VLASTITOM NAHOĐENJU IZ BILO KOJEG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI KRŠENJE OVIH UVJETA KORIŠTENJA, UKLJUČUJUĆI PRAVA KORIŠTENJA.

 

Izmjene Mastercard web-stranice i Uvjeta korištenja

Mastercard zadržava pravo na izmjenu ili promjenu Sadržaja, materijala ili podataka koji se nalaze na ovoj web-stranici ili su s njom povezani, uključujući ove Uvjete korištenja, ili prekid programa bilo kada i bez prethodne obavijesti. Mastercard može bilo kada izmijeniti ove Uvjete korištenja ažuriranjem ove objave. Vi ste odgovorni za redovito pregledavanje Uvjeta korištenja. Sve promjene ili izmjene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja. Daljnja uporaba Programa ili pristup web-stranici nakon bilo kakvih promjena predstavljaju vaše prihvaćanje tih promjena. Mastercard zadržava pravo u bilo kojem trenutku naplatiti naknade za pristup cijelom programu ili dijelovima programa uz vašu prethodnu potvrdu plaćanja naknade.

 

Raskid

Mastercard može raskinuti ili ograničiti vaš pristup web-stranici iz bilo kojeg razloga u bilo kojem trenutku.

 

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj web-stranice zaštićen je važećim propisima o intelektualnom vlasništvu i cjelokupan Sadržaj vlasništvo je Mastercarda ili ga Mastercard koristi na osnovu licence ili dopuštenja. Cjelokupan tekst, njegovo oblikovanje (uključujući odabir, usklađivanje i razmještanje materijala bez ograničenja na Mastercard web-stranici) kao i slike, grafički prikazi, animirani dijelovi, alati, widgeti, aplikacije, reklame, videozapisi, glazba, zvukovi, članci, marketinški tekstovi, kreativni materijali, fotografije, žigovi, uslužni žigovi, trgovački nazivi, logotipovi i ostali materijali i podaci na ovoj stranici, podliježu pravu intelektualnog vlasništva Mastercarda, njegovih društava kćeri i podružnica te njihovih davatelja i primatelja licenci (zajednički „Sadržaj”). Ove materijale ne smijete kopirati, podvrgavati obrnutom inženjeringu, dekompilirati, rastavljati, modificirati, objavljivati na drugim web-stranicama, uokvirivati, duboko povezivati, izmjenjivati ili na drukčiji način distribuirati ili ponovno distribuirati, licencirati, podlicencirati ili prenositi u bilo kojem obliku. Nijedan sadržaj na Mastercard web-stranici ne smije se zbog prešućivanja, propusta ili drugog razloga smatrati davanjem licenci ili prava na komercijalnu uporabu Mastercard žiga, intelektualnog vlasništva ili materijala zaštićenog autorskim pravom bez prethodnog, pisanog odobrenja Mastercarda. Žigovi, logotipovi, trgovački nazivi i uslužni žigovi, bilo da su registrirani ili ne (zajednički „Žigovi”), prikazani na Mastercard web-stranici, Žigovi su Mastercarda

i njegovih poslovnih partnera. Nijedan sadržaj na Mastercard web-stranici ne smije se zbog prešućivanja, propusta ili drugog razloga smatrati davanjem licence ili prava na korištenje žigova prikazanih na Mastercard web-stranici bez prethodnog, pisanog odobrenja Mastercarda ili treće strane koja je vlasnik tog žiga.

Bilo kakva neovlaštena komercijalna uporaba tih materijala dovest će do kršenja prava intelektualnog vlasništva Mastercarda i bit će osnova za ostvarenje punih zakonskih prava i za korištenje pravnih lijekova Mastercarda.

 

Žalbe zbog kršenja autorskih prava

Za vrijeme upravljanja web-stranicom Mastercard može djelovati kao „pružatelj usluga” i pružati usluge kao internetski pružatelj materijala i poveznica na web-stranice trećih strana. Slijedom toga, materijali trećih strana koje Mastercard ne posjeduje i ne nadzire mogu biti poslani i pohranjeni te im se može pristupati ili ih se može na drugi način činiti dostupnima uporabom ove web-stranice. Mastercard je uveo određene zakonski propisane postupke koji se odnose na navode o kršenju autorskih prava na ovoj web-stranici i usvojio je politiku prema kojoj se odmah uklanjaju sadržaji ili suspendiraju korisnici za koje se otkrije da krše prava Mastercarda ili trećih strana ili krše na drugi način odredbe zakona i pravilnika o intelektualnom vlasništvu ili odredbe ovog Sporazuma. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan putem web-stranice krši autorska prava, trebali biste obavijestiti Mastercard. Mastercard će žurno odgovoriti kako bi se uklonio ili onemogućio pristup materijalu za koji se tvrdi da krši autorska prava. Obavijesti o navodnom kršenju prava pošaljite na sljedeću adresu: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgija, za: Pravni odjel.

U obavijesti navedite sljedeće:

1. Opišite djelo zaštićeno autorskim pravima ili drugo intelektualno vlasništvo za čije pravo tvrdite da je prekršeno.

2. Opišite materijal na web-stranici za koji tvrdite da krši prava, s dovoljno detalja kako bi ga Mastercard mogao pronaći na ovoj web-stranici.

3. Izjavu u kojoj tvrdite da dobronamjerno smatrate da spornu uporabu nije ovlastio vlasnik autorskih prava ili njegov zastupnik ili da zakonom nije dopuštena.

4. Vašu izjavu u kojoj izjavljujete pod krivičnom odgovornošću da su (a) podaci prethodno navedeni u vašoj obavijesti točni i (b) da ste

vlasnik spornih autorskih prava ili da ste ovlašteni djelovati u ime tog vlasnika.

5. Vašu kućnu adresu, broj telefona i adresu e-pošte.

6. Vaš vlastoručni ili elektronički potpis.

 

Prijave ili povratne informacije

Povremeno vas možemo zamoliti za povratne informacije o Mastercard web-stranici i proizvodima i/ili uslugama. Priopćenja ili materijale koje pošaljete ili objavite (a) Mastercard će tretirati kao da nisu povjerljivi i kao da nisu u njegovu vlasništvu, (b) postaju vlasništvo Mastercarda i Mastercard će isključivo od tada nadalje posjedovati sva njihova prava, naslove i interese i (c) primatelji licenci i podružnice Mastercarda upotrebljavat će ih bez ograničenja, prema vlastitom nahođenju, bez ikakvih obveza, naknade ili druge odgovornosti prema vama. Takva uporaba može biti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, otkrivanje, slanje, izdavanje, emitiranje i objavljivanje, u cijelosti ili djelomično, na već poznatim ili kasnije razvijenim medijima te na bilo koji drugi način, na ovoj web-stranici ili drugdje. Mastercard nije obavezan odgovarati na takva priopćenja. Unatoč ranije navedenom, Mastercard provodi politiku kojom ne prihvaća i ne razmatra kreativne ideje, prijedloge ili materijale glede svojih proizvoda i usluga („Prijave”) koje dobiva od javnosti i stoga Mastercardu ne biste trebali podnositi nikakve Prijave priopćenjima na ovoj web-stranici ili drugdje. Osim toga, ako nam ipak pošaljete Prijavu, unatoč našem zahtjevu da to ne činite, takva će Prijava odmah postati vlasništvo Mastercarda i Mastercard će od tada nadalje isključivo posjedovati njezina prava, naslove i interese. Nadalje, Mastercard će moći slobodno upotrebljavati sve Prijave u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj i marketing proizvoda i usluga. Mastercard neće biti odgovoran za takvu uporabu ili otkrivanje takve Prijave ili za svaku sličnost između Prijave i budućih proizvoda i usluga Mastercarda.

 

Trgovci i trgovačke ponude

Trgovci (uključujući neprofitne organizacije) mogu pružiti Mastercardu određene ponude, iskustva ili druge pogodnosti pri kupnji robe i usluga („Ponude”) koje će biti dostupne na web-stranici ili izravno putem trgovca. Takve Ponude podliježu određenim uvjetima i odredbama za svaku

Ponudu i mogu se promijeniti, bilo kada i bez prethodne najave. Mastercard neće biti odgovoran za gubitke i štete koje proizlaze iz vašeg odnosa s trgovcem glede takvih Ponuda. Prihvaćate da Mastercard ne podržava trgovce koji su dostupni putem Mastercard web-stranice niti njihove Ponude koje pružaju na Mastercard web-stranici ili svojim web-stranicama i da ne jamči za njih.

 

Natječaji i nagradne igre

Povremeno vas obavještavamo o određenim natječajima i nagradnim igrama ili drugim promocijama u vezi s Mastercardom ili trećim stranama. Svi takvi natječaji, nagradne igre i promocije podliježu Službenim pravilima ili Uvjetima i odredbama takvih nagradnih igara, natječaja i promocija i svih povezanih važećih zakona, propisa i statuta.

 

Sadržaj trećih strana i poveznice na druge web-stranice

Na web-stranici mogu se nalaziti sadržaji trećih strana i poveznice na druge web-stranice koji su potpuno neovisni o ovoj web-stranici. Sadržaj trećih strana i poveznice uključeni su isključivo radi praktičnosti za korisnike i ne predstavljaju nikakvo odobrenje, podržavanje ili jamstvo od strane Mastercarda. Osim toga, Mastercard ne snosi odgovornost za točnost, cjelovitost ili pouzdanost podataka trećih strana ili za proizvode i usluge koji su ponuđeni ili prodani putem povezanih web-stranica, a podatke trećih strana upotrebljavate isključivo na vlastitu odgovornost. Sporazume, transakcije i ostale nagodbe sklopljene između vas i tih trećih strana sklapate isključivo na svoju vlastitu odgovornost. U trenutku kad kliknete na poveznicu treće strane, napustit ćete web-stranicu. Osobne podatke koje pošaljete toj web-stranici neće prikupljati niti nadzirati Mastercard, ali će ti podaci biti predmet obavijesti o zaštiti privatnosti ili uvjeta korištenja te web-stranice. Radi dobivanja dodatnih informacija u pogledu privatnosti, pregledajte pravila privatnosti i uvjete korištenja za tu stranicu.

Mastercard nije odgovoran za ispitivanje ili ocjenjivanje i ne jamčimo za ponude bilo kojeg sadržaja treće strane ili Ponudu predstavljenu na ovoj web-stranici. Mastercard ne preuzima nikakvu odgovornost za radnje, Ponudu i sadržaj svih ovih i bilo kojih drugih trećih strana. Pažljivo pregledajte detalje te uvjete i odredbe Ponude prije kupnje.

 

Obavijest o zaštiti privatnosti

Mastercard prepoznaje važnost poštivanja privatnosti onih koji posjete i odluče iskoristiti programe i informacije ponuđene na Mastercard web-stranici. Mastercardova globalna obavijest o zaštiti privatnosti pruža pregled onoga što možete očekivati kada se prijavite ili samo pregledavate Mastercard web-stranicu. Kliknite ovdje da biste pregledali našu Globalnu obavijest o zaštiti privatnosti.

 

Odšteta

Pristajete obeštetiti, obraniti i zaštititi Mastercard i njegove poslovne partnere i njihove službenike, direktore, zaposlenike i podružnice od bilo kakve odgovornosti, gubitka, potraživanja i troškova, uključujući, bez ograničenja, razumne odvjetničke naknade i troškove koji su povezani ili su proizašli iz: (i) vašeg kršenja ovih Uvjeta korištenja; (ii) vaše zlouporabe web-stranice; i (iii) vaše povrede ili kršenja autorskih prava ili drugog intelektualnog vlasništva ili drugih prava trećih strana sadržanih u vašim Prijavama i/ili bilo kojeg drugog kršenja zakona ili ugovornih obveza koje se odnose na Prijave.

 

Izjava o ograničenju jamstava

Iako će Mastercard uložiti razuman trud kako bi osigurao da svi materijali na ovoj web-stranici budu ispravni, njihova točnost ne može biti zajamčena i Mastercard ne preuzima odgovornost za točnost, cjelovitost i vjerodostojnost podataka koji se nalaze na ovoj web-stranici.

WEB-STRANICA, PONUDE I SVI NJEZINI SADRŽAJI PRUŽENI SU VAM „TAKVI KAKVI SU” I „TAKVI KAKVI SU DOSTUPNI” I MASTERCARD SE OVIM ODRIČE ODGOVORNOSTI OD SVIH IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA O PRIKLADNOSTI PROIZVODA ZA PRODAJU, NASLOVU / NEPOSTOJANJU KRŠENJA, KVALITETI PODATAKA ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. NIJEDAN PODATAK KOJI STE DOBILI OD MASTERCARDA PUTEM OVE WEB-STRANICE NEĆE SLUŽITI KAO OSNOVA ZA JAMSTVA KOJA OVDJE NISU IZRIČITO UTVRĐENA. MASTERCARD SE, BEZ OGRANIČENJA, ODRIČE ODGOVORNOSTI OD SVIH JAMSTAVA O DOSTUPNOSTI OVE WEB-STRANICE, FUNKCIONIRANJU WEB-STRANICE BEZ GREŠAKA, TOČNOSTI UVJETA I ODREDBI ILI DETALJA PONUDE, UKLANJANJU NJEZINIH NEDOSTATAKA I NEPOSTOJANJU VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENATA NA WEB-STRANICI. OVU STRANICU KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST, SADRŽAJE KOJE STE PREUZELI ILI DOBILI NA NEKI DRUGI NAČIN PUTEM OVE WEB-STRANICE DOBILI STE NA VLASTITU ODGOVORNOST

I ISKLJUČIVO STE VI ODGOVORNI ZA ŠTETE NA SVOJEM RAČUNALU ILI ZA GUBITKE PODATAKA DO KOJIH SE MOGLO DOĆI UPORABOM OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE UZROKOVANE VIRUSIMA. NIŠTA U OVIM UVJETIMA NE ISKLJUČUJE ILI OGRANIČAVA ODGOVORNOST MASTERCARDA (I) ZA SMRT ILI OSOBNU OZLJEDU KOJA JE POSLJEDICA NJEGOVA NEMARA, (II) ZA PRIJEVARU ILI LAŽNI PRIKAZ S NAMJEROM PRIJEVARE ILI (III) U BILO KOJEM SLUČAJU U KOJEM BI BILO NEZAKONITO OSLOBAĐANJE ILI POKUŠAJ OSLOBAĐANJA MASTERCARDA ODGOVORNOSTI.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti za nastanak šteta i o ograničenju odgovornosti

MASTERCARD, NJEGOVI POSLOVNI PARTNERI ILI NJEGOVE PODRUŽNICE NEĆE NI U JEDNOJ SITUACIJI BITI ODGOVORNI ZA NEIZRAVNE, POSEBNE, KAŽNJIVE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMOVINSKE ŠTETE, GUBITKE ZBOG NEMOGUĆNOSTI UPORABE, POSLOVNE GUBITKE, FINANCIJSKE GUBITKE, GUBITKE PODATAKA ILI ZARADE, BEZ OBZIRA NA VRSTU RADNJE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA UGOVOR, NEMAR ILI DRUGE PROTUPRAVNE RADNJE) KOJA PROIZLAZI IZ VAŠEG PRISTUPA WEB-STRANICI, PONUDI ILI NJEZINOM SADRŽAJU, IZ NJIHOVE UPORABE ILI S TIM U VEZI, ČAK I KAD SU MASTERCARD, NJEGOVO OSOBLJE, ZASTUPNICI ILI PODRUŽNICE BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA. MASTERCARD NEĆE NI U JEDNOJ SITUACIJI BITI POTPUNO ODGOVORAN ZA ŠTETE, GUBITKE, UZROKE RADNJI, IAKO ONE PROIZLAZE IZ UGOVORA, PROTUPRAVNE SU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMAR) ILI NA DRUGI NAČIN PRELAZE IZNOS KOJI STE EVENTUALNO PLATILI ILI STO FUNTI (100 £) (OVISNO O TOME KOJI JE IZNOS NIŽI), ZA PRISTUP AKTIVNOSTIMA KOJE SE ODNOSE NA WEB-STRANICE ILI ZA SUDJELOVANJE U NJIMA. NIŠTA U OVIM UVJETIMA NE ISKLJUČUJE ILI OGRANIČAVA ODGOVORNOST MASTERCARDA (I) ZA SMRT ILI OSOBNU OZLJEDU KOJA JE POSLJEDICA NJEGOVA NEMARA, (II) ZA PRIJEVARU ILI LAŽNI PRIKAZ S NAMJEROM PRIJEVARE ILI (III) U BILO KOJEM SLUČAJU U KOJEM BI BILO NEZAKONITO OSLOBAĐANJE ILI POKUŠAJ OSLOBAĐANJA MASTERCARDA ODGOVORNOSTI.

Bez ograničavanja ranije navedenog, nismo odgovorni ni za kakve pogreške u detaljima ili uvjetima i odredbama Ponude, naknade ili kazne na računu kartice koje nastanu na vašoj World Elite Mastercard ili Mastercard kartici kao rezultat vaše uporabe Programa, uključujući naknade i kazne koje mogu proizaći iz preokreta. Svaka porezna obveza koja proizlazi iz vašeg sudjelovanja u Programu bit će vaša isključiva odgovornost, a ne naša odgovornost niti odgovornost bilo kojeg Trgovca, Mastercarda ili financijske institucije koja je izdala vašu Mastercard karticu. Trgovci ili vaša financijska institucija izdavatelj mogu poreznim vlastima prijaviti podatke u vezi s Programom i vašim sudjelovanjem u njemu. Trgovci i vaša financijska institucija izdavatelj ne smiju mijenjati ove uvjete

koji se primjenjuju na odnos između vas i nas i ne mogu nas ničime obvezati.

 

Neprimjenjivost Uvjeta korištenja na Sporazume s korisnicima Mastercard platnih kartica

Mastercard je vodeća organizacija za pružanje platnih usluga. Mastercard nije financijska institucija i ne izdaje kreditne, debitne, čekovne ili platne kartice bilo koje vrste. Vaš odnos u vezi s Mastercard platnom karticom temelji se na odnosu s bankom ili financijskom institucijom koja izdaje kartice. Sve upite i nedoumice glede svoje Mastercard platne kartice ili korisničkog računa trebate uputiti banci ili financijskoj instituciji koja je izdala vašu karticu, a ne Mastercardu. Iako je Mastercard u odnosu s bankom ili financijskom institucijom koja je izdala vašu karticu, taj se odnos ne odnosi na pojedinačne korisnike ili na račune platnih kartica.

Ovom web-stranicom upravlja Mastercard Europe SA.

 

Razne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja moraju se tumačiti, objašnjavati i provoditi isključivo u skladu s propisima Engleske, bez provedbe načela sukoba zakona. Izričito ste suglasni da će se zahtjevi za sudske postupke ili za postupke na osnovi pravičnosti koji izravno ili neizravno proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja podnositi samo engleskim sudovima. Ovime prihvaćate nadležnost takvih sudova i podvrgavate im se te prihvaćate izvanteritorijalnu dostavu akata za potrebe postupaka koji se odnose na Mastercard web-stranicu, vaš pristup istoj, njezinu uporabu ili primjenu ovih Uvjeta korištenja.

Ne smijete dodjeljivati ove Uvjete korištenja. Mastercard može dodijeliti svoja prava i obveze utvrđene u ovim Uvjetima korištenja u bilo kojem trenutku. U slučaju da se dijelovi ili odredbe ovih Uvjeta korištenja smatraju protuzakonitim, ništavnim, nevažećim ili neprimjenjivim, ti će se dijelovi smatrati izdvojeni od ovih Uvjeta korištenja i neće utjecati na valjanost i primjenjivost preostalih odredbi. Osim ako je ovdje drukčije predviđeno, ovi Uvjeti korištenja predstavljaju cjelovit sporazum između vas i Mastercarda čiji je predmet njihov sadržaj. Određene odredbe ovih Uvjeta korištenja mogu biti zamijenjene ili dodane posebnim pravnim obavijestima ili uvjetima smještenim na posebnim stranicama, aplikacijama, alatima ili drugim materijalima kojima možete pristupiti preko ove stranice. Neuspjeh Mastercarda u

primjeni odredbi ovih Uvjeta korištenja ili dodatnih uvjeta neće se smatrati odricanjem tih odredbi ni njegova prava na primjenu takve odredbe. Ovi Uvjeti korištenja i povezani dokumenti mogu se prihvatiti u elektroničkom obliku (npr. elektroničkim ili drugim sredstvom davanja pristanka) i vaš će se prihvat smatrati obvezujućim između vas i Mastercarda.

 

Služba za korisnike
Za pomoć službe za korisnike posjetite našu stranicu za
Kontakt.

 

Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgija, telefon: Broj telefona: (32.2.352.5111)