Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Priceless.com – תנאי שימוש
 

מבוא

ברוכים הבאים לאתר priceless.com. חברת Mastercard Europe SA מקבוצת מאסטרקארד ("מאסטרקארד") מציעה את האתר priceless.com ("האתר") אך ורק לשימושכם האישי, לקבלת מידע, ללמידה ולבידור. האתר מאפשר לכם גישה לעולם של priceless™ ובו חוויות, מבצעים, הטבות בכרטיס ותוכן רלוונטי. בעצם הגישה לאתר אתם מסכימים לתנאי השימוש האלה וכן לתנאים נוספים כלשהם (כפי שמוגדר להלן), כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן יחד "תנאי השימוש"). אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש האלה לפני השימוש באתר.  תנאי השימוש קובעים את התנאים שחלים לגבי השימוש שלכם באתר. בעצם השימוש באתר אתם מאשרים כי קראתם והבנתם את תנאי השימוש והסכמתם להיות מחויבים משפטית על ידם. אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי תנאי השימוש, עליכם להיוועץ בעורך-דין לפני השימוש באתר זה. אם אינכם מסכימים לתנאי 

אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש האלה, אל תיגשו לאתר ואל תשתמשו בו. בתנאי השימוש האלה, המילים "אתם" וכן "שלכם" מתייחסות לאדם שניגש לאתר, כפי שמוגדר להלן. המילים "אנחנו", "אותנו" וכן "שלנו" מתייחסות למאסטרקארד.  במקרים מסוימים, תנאי השימוש האל וכן הנחיות, כללים או תנאי שימוש או מכירה נפרדים שבהם נקבעו תנאים נוספים או שונים יחולו לגבי השימוש שלכם באתר, או על שירות או מוצר שמוצע באמצעות האתר כולל, בין היתר, תנאים שחלים לגבי חוויות שנמכרות באתר (אשר בדרך כלל מוצגות באמצעות קישור בדף החוויה) (כל מקרה מעין אלה או יחדיו: "תנאים נוספים"). במקרה של סתירה בין תנאי השימוש האלה לבין תנאים נוספים כלשהם, התנאים הנוספים יגברו אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בתנאים הנוספים. כמו כן, תכונות ושירותים מסוימים אשר זמינים באמצעות האתר מעת לעת עשויים להיות כפופים לתנאי שימוש שונים. 

בעצם השימוש באתר, אתם מסכימים לכך שהמידע האישי שלכם יעובד בהתאם להוראות של הודעת הגנת הפרטיות באתר (ראו כאן).

 

תוכן העניינים

 

1.        האתר
2.        חשבונות, אבטחה וסיסמאות
3.        התקשרות בחוזה באופן אלקטרוני
4.        הזכות לשימוש בתוכן באתר
5.        שינויים באתר ותנאי שימוש
6.        סיום
      
7.        הורדת קודי הטבות או מבצעים ורכישות
8.        החזרות / ביטולים / החלפות
9.        זמינות המבצע, שגיאות
10.        הטבות
11.        זכויות קניין רוחני
12.        תקשורת
13.        תלונות בנושא זכויות יוצרים
14.        קבוצות ופורומים אינטראקטיביים, משוב ותוכן שנשלח על ידי משתמש ואופן התנהלות
15.        בעלות ושימוש בתוכן שנשלח על ידי משתמש
16.        תוכן או משוב שנשלח
17.        בתי עסק ומבצעים של בתי עסק
18.        תחרויות והגרלות
19.        תוכן של צד שלישי וקישורים לאתרים אחרים
20.        עיבוד מידע אישי והודעת הגנת הפרטיות
21.        שיפוי
22.        ויתור על אחריות
23.        ויתור על אחריות על נזקים והגבלת חבות
24.        אי-ישימות של תנאי השימוש לגבי כל הסכם בעל כרטיס בנוגע לכרטיס תשלום מאסטרקארד
25.        כוח עליון, עיכובים וביטולים
26.        מפעיל האתר ובעל עסק רשמי
27.        החוק החל ויישוב סכסוכים 
28.        שונות

 

האתר   .1


האתר הוא הטבה עבור בעלי כרטיס מאסטרקארד. אנו מציעים לכם עולם priceless™ של הרפתקאות, מבצעים, חוויות והטבות שונות. ההטבות באתר עשויות לכלול אפשרות לרכוש חוויות ומבצעים מיוחדים במינם וכן מידע מותאם אישית לגבי כרטיס תשלום מאסטרקארד שלכם וההטבות הקשורות בו. ניתן להגדיר הודעות תזכורת בדוא"ל שיעדכנו אתכם לגבי כמה מהחוויות ומהמבצעים החדשים שלנו. מבצעים מסוימים יהיו בלעדיים לבעלי כרטיס מאסטרקארד מסוימים בלבד. ניתן לראות את סוג כרטיס מאסטרקארד שלכם (למשל: כרטיס מאסטרקארד World או World Elite) ומנפיק הכרטיס בחלק הקדמי או האחורי של כרטיס מאסטרקארד שלכם. התנאים הבאים חלים לגבי השימוש שלכם באתר: (1) כרטיס מאסטרקארד שלכם הוא במעמד תקין; וכן (2) עליכם להיות בני שמונה עשרה (18) שנים לפחות, או בני עשרים ואחת (21) שנים לפחות בפורטו ריקו. אם יש לכם שאלות או בעיות כלשהן לגבי האם ניתן להשתמש בכרטיס מאסטרקארד מסוים באתר זה, אנא פנו אל שירות הלקוחות באמצעות הפרטים שמופיעים בהמשך.
 
בעצם הסכמתכם לתנאי השימוש אתם מסכימים כי: (1) אתם תספקו למאסטרקארד מידע מדויק, עדכני ומלא כולל, בין היתר, מידע שנדרש לצורך רישום לאתר; (2) לא תעשו שימוש באתר לצורך העתקה, שכפול, מכירה, מכירה חוזרת, הפצה, פרסום או ניצול כלשהו למטרה מסחרית של התוכנה, התוכן, המידע, הנתונים, המבצעים, החוויות, המוצרים או השירותים שמוצעים על ידי מאסטרקארד או שהתקבלו באמצעות האתר, וזאת מבלי לקבל מראש הסכמה מפורשת בכתב מאת מאסטרקארד. הגבלה זו כוללת כל ניסיון לשלב כל מידע מהאתר בכל מדריך, מוצר או שירות אחרים; (3) אתם תהיו אחראים לגישה שלכם לאתר כולל, בין היתר, השגת כל קו טלפון, חומרה ותוכנה של מחשב וכל ציוד אחר ותשלום כל החיובים בקשר אליהם; (4) לא תשתמשו באתר בכל אופן אשר משפיע לרעה על זמינות המשאבים בו, או על ההנאה ממנו בידי משתמשים אחרים או בכל אופן שעלול להזיק, להשבית, להעמיס או לפגום בשרתים או ברשתות של מאסטרקארד או של ספקי האתר שלה; (5) לא תשתמשו באתר לכל מטרה שאינה חוקית, שקשורה בדיני נזיקין, פוגענית, שפוגעת בפרטיות של אדם אחר, מטרידה, שיש בה משום הטלת דופי או הוצאת דיבה, מביכה, גסה, מאיימת, מלאת שנאה או שנאסרה בכל אופן אחר במסגרת תנאי השימוש; (6) לא תעלו, תפרסמו, תשכפלו או תפיצו כל מידע, תוכנה או כל חומר אחר אשר מוגנים בזכויות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן (כמו גם זכויות פרסום ופרטיות) מבלי לקבל תחילה הרשאה מהבעלים של זכויות אלה; (7) לא תאספו או תשמרו נתונים אישיים לגבי משתמשים אחרים; (8) לא תשתמשו באתר לכל מטרה מסחרית שלא אושרה במפורש ובכתב על ידי מאסטרקארד; (9) לא תעלו, תפרסמו, תשלחו בדוא"ל או תעבירו בכל דרך אחרת כל חומר פרסומי או חומר קידום מכירות כולל, בין היתר, "דואר זבל", "סקרים", "מכתבי שרשרת", "תוכניות פירמידה" או כל דרך אחרת של שידול או תקשורת בלתי מורשית; וכן (10) לא תעלו, תפרסמו, תשלחו בדוא"ל או תעבירו בכל דרך אחרת כל חומר שמכיל וירוסים או קוד מחשב אחר כלשהו, קבצים או תוכניות שעלול לגרום הפרעה, להגביל או להתערב בפונקציונליות של כל מחשב, תוכנה או חומרה או ציוד תקשורת. הגישה שלכם לאתר עשויה להסתיים באופן מיידי על פי שיקול הדעת הבלעדי של מאסטרקארד, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, אם לא תצייתו להוראה מההוראות של תנאי השימוש האלה ו/או של התנאים הנוספים, או מכל סיבה אחרת או ללא סיבה כלשהי.

אתם מצהירים ומאשרים כי: (1) אינכם נמצאים במדינה אשר כפופה לאמברגו מצד ממשלת ארה"ב או שממשלת ארה"ב קבעה כי היא מדינה "תומכת טרור"; וכן (2) אינכם רשומים בכל "רשימת מעקב" של ממשלת ארה"ב לגבי גופים אסורים או מוגבלים, כולל הרשימה Specially Designated Nationals List שפורסמה על ידי Office of Foreign Assets Control במשרד האוצר של ארה"ב, וכן הרשימה Denied Persons List שפורסמה על ידי משרד המסחר של ארה"ב. אתם מסכימים שאין לכם כל זכות שהיא באתר וכי למאסטרקארד אין כל חבות כלפיכם אם האתר יפסיק להתקיים או אם תסתיים היכולת שלכם לגשת לאתר.
 

חשבונות, אבטחה וסיסמאות        .2


ייתכן כי אזורים מסוימים באתר יצריכו רישום או יבקשו אתכם לספק מידע באופן אחר, על מנת להשתתף בתכונות מסוימות או לגשת לתוכן מסוים. אם תבחרו שלא לספק מידע זה, ייתכן כי לא תוכלו לגשת לתוכן מסוים או להשתתף בתכונות מסוימות של האתר.

אם האתר דורש מכם לפתוח חשבון או למסור מידע באופן אחר, עליכם להשלים את התהליך המוגדר ולמסור לנו מידע עדכני, מלא ומדויק כפי שהתבקשתם בטופס הרישום המקוון הרלוונטי. אתם אחראים להבטיח כי פרטי הרישום שלכם נותרים עדכניים, מלאים ומדויקים וכל הפסד שנגרם אם לא תעשו כך גם הוא באחריותכם. לאחר שהשלמתם את טופס הרישום במלואו, ייתכן שתתבקשו לבחור סיסמה ושם משתמש. אתם אחראים לשמור בסוד את הסיסמה והחשבון שלכם. כמו כן, אתם אחראים לכל פעילות שתתבצע בחשבונכם. אתם מסכימים להודיע מייד למאסטרקארד על כל שימוש בלתי-מורשה בחשבונכם. כמו כן, אתם מסכימים שלא לשלוח בהודעת דוא"ל, לפרסם או להפיץ בכל אופן אחר כל שם משתמש, סיסמה או כל מידע אחר שמאפשר לכם גישה לאתר. מאסטרקארד אינה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם כתוצאה מכך שמישהו אחר ישתמש בסיסמה או בחשבון שלכם, בידיעתכם או ללא ידיעתכם.

אתם אחראים באופן מלא לשמור על אבטחה וסודיות החשבון, שם המשתמש והסיסמה שלכם, ואתם אחראים לכל פעילות והתנהלות, שלכם או של מישהו אחר, דרך החשבון שלכם. אתם מסכימים להודיע מייד למאסטרקארד על כל שימוש בלתי-מורשה בחשבונכם או על כל פרצת אבטחה אחרת. מאסטרקארד וספקי השירותים או הסוכנים שלה לא יישאו באחריות לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא, שעלולים לנבוע מכך שמישהו אחר ישתמש בסיסמה או בחשבון שלכם, בידיעתכם או בלי ידיעתכם; אולם, אתם עשויים לשאת באחריות לכל הפסד שייגרם למאסטרקארד או לכל גורם אחר בשל כך שמישהו אחר ישתמש בסיסמה או בחשבון שלכם.
 

 התקשרות בחוזה באופן אלקטרוני   .3 


השימוש שלכם באתר מחייב שתהיה לכם האפשרות להתקשר בחוזים ופעולות רלוונטיות אחרות, באופן אלקטרוני. אתם מאשרים כי המידע שתמסרו באופן אלקטרוני מהווה את הסכמתכם ואת כוונתכם להיות מחויבים על ידי חוזים אלה. כמו כן, אתם מאשרים כי הסכמתכם וכוונתכם להיות מחויבים על ידי חוזים אלה חלה על כל הרשומות בקשר לכל העסקאות שתבצעו באתר זה, כולל הודעות ביטול, תנאי שימוש, תנאים נוספים, מדיניות, חוזים ואפליקציות ועל כל עדכון למי מאלה.

 

    הזכות לשימוש בתוכן באתר    .4

אנו מעניקים לכם רישיון מוגבל, לא בלעדי ובר-שלילה לצפות, לשתף, להדפיס או להוריד כל תוכן, כפי שמוגדר בהמשך, מהאתר אך ורק לשימושכם האישי בהיקף המרבי המותר על פי החוק החל. אנו לא מעניקים לכם זכות להעניק רישיון, לפרסם מחדש, להפיץ, להעתיק, להמחות, להעניק רישיון משני, להעביר, למכור, להכין או ליצור כל יצירה נגזרת או כל שימוש אחר שאינו אישי בתוכן שבאתר. אין לשכפל חלק כלשהו של התוכן בכל צורה שהיא ואין לשלבו בכל מערכת אחזור מידע, אלקטרונית או מכנית, למעט לשימושכם האישי. אינכם רשאים לגשת לאתר או להשתמש בו בכל אופן שעשוי או נועד לפגוע באתר או לפגום אותו, או לכל שרת או רשת שבבסיס האתר, ואינכם רשאים להפריע לשימוש ולהנאה של כל אדם אחר מהאתר. כמו כן אנו מעניקים לכם רישיון מוגבל, לא-בלעדי, בר-שלילה, שאינו ניתן להעברה או להענקת רישיון משני ליצור קישור לאתר או לתוכן כלשהו באתר, ובלבד שהקישור אינו מתאר את מאסטרקארד, מוצריה ושירותיה באופן שגוי, מטעה, משפיל או פוגעני באופן אחר ואינו רומז על מתן חסות או תמיכה של מאסטרקארד באתר, בדף או בתוכן שלכם.
 
אינכם רשאים להשתמש במערכות אוטומטיות (כגון רובוט, ספיידר וכולי) או במערכת מחשב לצורך גישה, כולל חיפוש או ביצוע scraping באתר, כולל לשם הזמנה, רכישה, או השגה בכל אופן אחר של כרטיסים, קודי הנחה, קודי מבצע, שוברים, זיכויים, כרטיסי מתנה או כל חוויה או פריט אחר אשר זמינים באתר.. אתם מסכימים שלא לאסוף מידע אישי של משתמשים אחרים באתר, ושלא למכור מידע זה או לעשות בו כל שימוש אחר. למעט הזכויות המוגבלות שהוענקו במפורש בזאת, כל זכות, בעלות או עניין באתר ובקשר אליו וכל התוכן שבו שמורים למאסטרקארד ונמצאים בבעלותה.  כמו כן, אתם מסכימים שלא: (1) לנקוט כל פעולה אשר כופה או עלולה לכפות (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) עומס גדול באופן בלתי-סביר או בלתי-פרופורציונלי על התשתיות שלנו; (2) לגשת, לטעון מחדש או לרענן דף עסקה של כל חוויה, אירוע או כרטוס או לשלוח כל בקשה אחרת לשרתי העסקאות שלנו, יותר מפעם אחת בכל פרק זמן של שלוש שניות; (3) לבקש יותר מ-1,000 דפים מהאתר בכל פרק זמן של עשרים וארבע (24) שעות, בין אם לבדכם או בקבוצת אנשים; (4) לפענח, לפצח, לשנות או לבצע הנדסה לאחור של כרטיסים או אלגוריתמים או ברקודים כלשהם המשמשים בהפקת כרטיסים באתר; או (5) להשתמש בטכנולוגיית בוטים כדי לחפש, להזמין, לרכוש או להוריד כרטיסים לחוויות באמצעות האתר; למען הסר ספק, פירוש הדבר כי אסור לכם במפורש להשתמש בתוכנה לרכישת כרטיסים אוטומטית באתר, וכן אסור לכם לעקוף כל אמצעי אבטחה, מערכת בקרת גישה או כל אמצעי או בקרה טכנולוגיים אחרים באתר אשר משמשים לאכיפת המגבלות שפורסמו לגבי רכישת כרטיסים לחוויות, או לשם שמירה על שלמות הכללים שפורסמו לגבי הזמנה ורכישת כרטיסים באופן מקוון.  

בעת שימוש באתר, אינכם רשאים: (א) לגשת או לנסות לגשת באופן שאינו מורשה לשירותים או למערכות של מאסטרקארד; (ב) להשתמש או לנסות להשתמש בשירותים או במערכות של מאסטרקארד בכל אופן שאינו מורשה במפורש על ידי מאסטרקארד; (ג) להפריע, לפגוע או למנוע את פעילות השירותים או המערכות של מאסטרקארד; או (ד) לעקוף או לנסות לעקוף את מנגנוני האבטחה של מאסטרקארד.

מאסטרקארד שומרת את הזכות למנוע גישה לאתר מכל אחד ללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתה המלא ומכל סיבה שהיא כולל, בין היתר, בגין הפרש של מי מתנאי השימוש האלה, כולל זכויות שימוש כלשהן.
 
5.    שינויים באתר ותנאי שימוש

מאסטרקארד שומרת את הזכות לשנות או לעדכן כל תוכן, חומרים או מידע שמופיעים באתר או בקשר אליו, כולל תנאי השימוש האלה, או להפסיק או לשנות את התנאים של כל הטבה, חוויית מבצע או כל תוכן אחר בכל עת ללא מתן הודעה לכם. מאסטרקארד רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש האלה באמצעות עדכון הקישור בו מפורסמים תנאי השימוש האלה, או באמצעות מתן מידע נוסף במהלך הרישום או באמצעות משלוח הודעה אליכם. אתם אחראים לעיין באופן שוטף בתנאי השימוש כל שינוי או עדכון יהיו תקפים
מייד עם פרסומם. המשך השימוש באתר או גישה אליו לאחר ביצוע שינויים כאלה מהווים הסכמה מצדכם לשינויים אלה. 


6.    סיום
 

מאסטרקארד רשאית לסיים את הרישום שלכם או להגביל את הגישה שלכם לאתר, מכל סיבה שהיא ובכל עת.
 

7.    הורדת קודי הטבות או מבצעים ורכישות
 

אתם רשאים לרכוש מבצעים, כפי שמוגדר בהמשך, דרך האתר או דרך אתר של בית עסק, באמצעות כרטיס מאסטרקארד. כל רכישת מבצעים כפופה לזמינות, ואתם יכולים גם להוריד קודי הטבות או מבצעים. אתם רשאים לרכוש את המבצעים או ההטבות ישירות דרך בית העסק. כל הרכישות כפופות לזמינות ולתנאים של כל מבצע. כל המבצעים כפופים לעמלות ולמיסים רלוונטיים כולל, בין היתר, דמי המרת מטבע, עלויות משלוח או בדומה לכך. כמו כן, מבצעים שיעובדו מחוץ למדינה בה הונפק כרטיס מאסטרקארד שלכם עשויים להיות חייבים בדמי עסקה בחו"ל על ידי מנפיק הכרטיס שלכם.  אתם אחראים לתשלום כל העמלות, החיובים והמיסים בקשר לרכישה שלכם. בשאלות לגבי דמי עסקה בחו"ל ומתי הם חלים, אנא פנו לבנק שהנפיק את כרטיס מאסטרקארד שלכם. מאסטרקארד שומרת את הזכות לשנות את מחיר המבצעים בכל עת. שימו לב כי מבצעים מסוימים ניתן להעניק במתנה לאחרים. הזמנת מתנה תישלח למקבל המתנה בשמכם, לכתובת הדוא"ל או לכתובת למשלוח שמסרתם בעת ביצוע התשלום, לפי העניין.  בעצם השלמת הזמנת מתנה, אתם מאשרים כי ביקשתם את רשות מקבל המתנה לשתף את פרטי ההתקשרות שלו עם מאסטרקארד ולשלוח אליו את המתנה בדרך שמתוארת בעת ביצוע התשלום.  מבצעים מסוימים אינם ניתנים להעברה בהתאם לתנאי המבצע. כל מבצע שאינו ניתן להעברה ושאותו העברתם, עשוי להישלל על ידי מאסטרקארד או בית העסק או השותף הרלוונטי בכל עת.  בקשר למוצרים שנרכשו באתר, הסיכון לאובדן המוצרים שנרכשו באתר או הבעלות עליהם מועבר אליכם עם מסירתם.

בעצם רכישת מבצעים כלשהם או מוצרים או שירותים אחרים כלשהם שמוצעים לרכישה באתר, אתם מאשרים ומסכימים לחיוב כרטיס מאסטרקארד שלכם באמצעות תהליך התשלום של מאסטרקארד או של גוף קשור או ספק שירותים שלה, או על ידי ספק המבצע במקרה של מבצע שנרכש ישירות מספק המבצע.
 

8.    החזרות / ביטולים / החלפות
 

כל מבצע יכלול תיאור של תנאי המבצע לגבי החזרות, ביטולים או החלפות. אתם אחראים להבין מידע זה לפני הרכישה. גם בהודעת הדוא"ל לאישור שתקבלו לאחר רכישת מבצע תמצאו את תנאי המבצע לגבי החזרות, ביטולים או החלפות. אם לא נמצא מידע כזה במבצע או בהודעת הדוא"ל לאישור, עליכם להניח שהמבצע הזה אינו ניתן לביטול, להחזרה או להחלפה וכי לא יינתן החזר כספי תמורת הרכישה שלכם.


9.    זמינות המבצע, שגיאות

אישור הזמנת אחד המבצעים שלנו על ידי מאסטרקארד פירושו אך ורק שבקשת ההזמנה שלכם התקבלה, והוא לא מהווה קיבול של ההזמנה או אישור של זמינות המבצע. בעוד אנו משקיעים מאמץ סביר לתאר ולהציג את המבצעים באתר באופן מדויק, אולם איננו מבטיחים את הדיוק או השלמות של המידע בקשר להצעה , כולל מחירים, תמונות מוצרים, מפרטים וזמינות. מאסטרקארד שומרת את הזכות לשנות, לתקן או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי-דיוקים או השמטות בכל עת ללא התרעה מראש. אם נקבע שנפלו אי-דיוקים במידע לגבי ההצעה או שגיאות אחרות כלשהן באתר בקשר להזמנתכם, כולל בקשר למחיר או זמינות, אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לבטל את הזמנתכם ולהודיע לכם על הביטול כאמור באמצעות הודעת דוא"ל, או לפנות אליכם לקבלת הנחיות נוספות. כמו כן, מבצעים כלשהם עשויים להיות מבוטלים בכל עת מכל סיבה, עם או ללא מתן הודעה מראש.


10.    הטבות

האתר עשוי להכיל מידע לגבי הטבות מסוימות עבורכם, שניתנות על ידי או באמצעות המוסד הפיננסי שהנפיק את כרטיס התשלום מאסטרקארד שלכם.  בשאלות לגבי הטבות אלה, נא לפנות למוסד הפיננסי שהנפיק את כרטיס התשלום מאסטרקארד שלכם.  האתר עשוי להכיל גם מידע לגבי הטבות מסוימות עבורכם, שניתנות על ידי גוף הקשור במאסטרקארד. ייתכן כי הטבות יהיו כפופות לתנאים נוספים. הגוף הקשור ששמו מופיע בתנאים הנוספים אשר חלים על הטבות אלה הוא הגורם שאחראי להטבות אלה.  בעוד אנו שואפים למסור מידע מדויק בקשר להטבות אלה, איננו אחראים לכל טעות או אי-דיוק בפרטי ההטבות, בתנאים או בזכאותכם להטבות אלה.  
 
11.    זכויות קניין רוחני

התוכן מוגן על ידי חוקי קניין רוחני אשר חלים עליו, וכל זכות, בעלות ועניין בתוכן הוא בבעלות מאסטרקארד או שמאסטרקארד עושה בו שימוש על פי רישיון או בהרשאה. כל המלל, העיצוב כולל, בין היתר, הבחירה, התיאום והסידור של חומרים באתר, וכן התמונות, הגרפיקה, האנימציה, הכלים, היישומים, היישומונים, הפרסומות, הסרטונים, המוסיקה, הצלילים, המאמרים, התוכן, החומרים היצירתיים, הצילומים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים וסמלי הלוגו וכל חומר או מידע אחר באתר זה (יחד: "תוכן") כפוף לזכויות קניין רוחני של מאסטרקארד, חברות-בת שלה וגופים הקשורים בה ושל מעניקי ומקבלי רישיונות שלהם בהתאמה. למעט במידה המותרת על פי חוק, אסור לכם להעתיק, לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור, לפרק, לעדכן, לפרסם מחדש לאתרים אחרים, להציג במסגרת, לקשר באמצעות קישור עמוק, לשנות או להפיץ, להפיץ מחדש, להעניק רישיון או רישיון משנה, או להעביר את התוכן בכל צורה שהיא. אין לפרש דבר באתר כמעניק, במשתמע, בהשתק או בכל אופן אחר, כל רישיון או זכות לשימוש מסחרי בחלק כלשהו של התורן, ללא הרשאה מראש ובכתב על ידי מאסטרקארד. הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, השמות המסחריים וסימני השירות, בין אם רשומים או לא רשומים (יחד: "סימנים מסחריים") אשר מוצגים באתר הם סימנים מסחריים של מאסטרקארד ושותפי צד-שלישי שלה. אין לפרש דבר באתר כמעניק, במשתמע או באופן אחר, כל רישיון לשימוש בכל סימן מסחרי שמוצג באתר ללא אישור בכתב על ידי מאסטרקארד או כל צד שלישי שאותו סימן מסחרי שייך לו.

כל שימוש מסחרי בלתי-מאושר בחומרים אלה יהווה הפרה של זכויות קניין רוחני של מאסטרקארד ויהיה כפוף למלוא הזכויות המשפטיות והתרופות שעומדות לרשות מאסטרקארד.

12.     תקשורת

אתם מאשרים ומסכימים כי מאסטרקארד תשלח לכם מידע ותקשורת בקשר לאתר. תקשורת זו עשויה להישלח לכתובת הדוא"ל הרשומה שלכם, או לכל פרטי התקשרות אחרים שמסרתם למאסטרקארד בקשר לאתר.


13.    תלונות בנושא זכויות יוצרים

בעת תפעול האתר, מאסטרקארד עשויה לפעול בתפקיד "ספק שירותים" (כפי שזה מוגדר בחוק DMCA) ולהציע שירותים כספקית מקוונת של חומרים וקישורים לאתרי צד שלישי. כתוצאה מכך, ייתכנו העברה, אחסון, גישה או מתן אפשרות גישה באמצעות האתר לחומרי צד שלישי שאינם בבעלות מאסטרקארד או בשליטתה. מאסטרקארד מקיימת נהלים מסוימים שנדרשים על פי חוק בקשר להאשמות בהפרת זכויות יוצרים באתר, ומקיימת מדיניות שמאפשרת הסרה מיידית של כל תוכן או השעיה מיידית של כל משתמש שנמצא כי הפרו את הזכויות של מאסטרקארד או של צד שלישי כלשהו, או שהפרו באופן אחר חוקים ותקנות בנושא קניין רוחני או שהפרו את תנאי השימוש האלה. אם אתם סבורים שחומר כלשהו אשר זמין דרך האתר מפר זכויות יוצרים, עליכם להודיע על כך למאסטרקארד באמצעות תהליך מסירת ההודעה לגבי הפרה לכאורה, על פי חוק DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)). מאסטרקארד תגיב בהקדם ותהיה רשאית להסיר או למנוע גישה לחומר שלכאורה מפר זכויות יוצרים, ותפעל על פי הנוהל שהוגדר בחוק DMCA ליישוב הטענה בין הצד מוסר ההודעה לבין הצד המפר לכאורה שסיפק את התוכן. יש לשלוח הודעות על הפרת זכויות יוצרים על פי חוק DMCA לכתובת: Copyright Agent, Mastercard, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department או אל copyrightagent@mastercard.com.
 
בהודעתכם אנא ציינו את:
1. זיהוי היצירה הכפופה לזכויות יוצרים, או קניין רוחני אחר, שלטענתכם הופרו;
2. זיהוי החומר באתר שלטענתכם מפר זכויות יוצרים, בפירוט מספיק על מנת לאפשר למאסטרקארד לזהותו באתר;
3. הצהרה לפיה אתם מאמינים בתום לב כי השימוש נשוא התלונה אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, נציגו או על פי חוק;
4. הצהרה שלכם בכפוף לעונש בגין שבועת שקר כי (א) המידע לעיל בהודעתכם הוא מדויק; וכן (ב) אתם הבעלים של זכויות היוצרים האמורות או כי אתם מורשים לפעול בשם בעל הזכויות כאמור;
5. כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל שלכם; וכן
6. חתימתכם הפיזית או האלקטרונית.
 
מאסטרקארד עשויה למסור הודעה למשתמשיה בקשר לכל הודעה על הפרת זכויות יוצרים, באמצעות הודעה כללית באחד מאתרי האינטרנט או באחת האפליקציות שלה, בהודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של משתמש הרשומה אצלה, או בהודעה בכתב שנשלחה בדואר לכתובת הפיזית של משתמש הרשומה אצלה. אם קיבלתם הודעה כזו בנוגע להפרת זכויות יוצרים, תוכלו למסור הודעה נגדית בכתב לסוכן האמור לעיל, אשר כוללת את המידע שלהלן. על מנת להיות אפקטיבית, ההודעה הנגדית תימסר בכתב ותכלול את:
 
1. חתימתכם הפיזית או האלקטרונית;
2. זיהוי החומר שהוסר או שנמנעה הגישה אליו, והמיקום בו החומר הופיע לפני שהוסר או שנמנעה הגישה אליו;
3. הצהרה שלכם בכפוף לעונש בגין שבועת שקר כי אתם מאמינים בתום לב כי החומר הוסר או שנמנעה הגישה אליו כתוצאה משגיאה או זיהוי שגוי של החומר שיש להסיר או למנוע גישה אליו; וכן
4. השם, הכתובת הפיזית ומספר הטלפון שלכם, וכן הצהרה לפיה אתם מקבלים עליכם את סמכות השיפוט של בית משפט מחוזי פדרלי בתחום השיפוט שבו נמצאת כתובתכם הפיזית, או אם כתובתכם הפיזית היא מחוץ לארה"ב – של כל תחום שיפוט שבו אנו נמצאים, וכי תקבלו הגשת מסמכים משפטיים מהאדם שמסר את ההודעה לגבי החומר שלכאורה מפר זכויות יוצרים, או מסוכן של אותו אדם.

מבלי להגביל כל זכות אחרת של מאסטרקארד, בנסיבות המתאימות, למנוע גישה לאתר מגורם שמפר זכויות יוצרים באופן חוזר ונשנה, וכן גישה לכל אתר או אפליקציה אחרים שבבעלות מאסטרקארד או שמופעלים על ידה.


14.    קבוצות ופורומים אינטראקטיביים, משוב ותוכן שנשלח על ידי משתמש ואופן התנהלות

כמשתמש באתר, אתם רשאים לשלוח את הערותיכם, שעשויות לכלול תוכן מילולי וכן תמונות, סרטונים, קבצי שמע ותמונה, סוגי תוכן אחרים וקישורים לתוכן מעין זה, אם הדבר מותר על ידי האתר (להלן יחד "תוכן שנשלח על ידי משתמש"). אתם ורק אתם תהיו אחראים לכל תוכן שנשלח על ידי משתמש שאותו שלחתם, ותישאו בתוצאות של פרסום תוכן זה. בקשר לתוכן שנשלח על ידי משתמש, אתם מאשרים, מצהירים ונושאים באחריות לאלה: התוכן שנשלח על ידי משתמש הוא יצירה מקורית שלכם ו/או אתם בעלים או בעלי רישיון בקשר לכל הזכויות, האישורים וההיתרים להשתמש בו ולאשר למאסטרקארד להשתמש בכל תוכן שנשלח על ידי משתמש בכל מדיה קיימת או עתידית, ללא כל מגבלות טריטוריאליות או מגבלות זמן וללא כל תגמול, ובידיכם כל האישורים הנדרשים על מנת לאסוף, להשתמש ולמסור כל מידע אישי, תמונות, חומרים, מידע או דמויות שנכללות או מוצגות בכל תוכן שנשלח על ידי משתמש על מנת לאפשר הכללה ושימוש בתוכן זה באופן שנחזה על ידי האתר ובמסגרת הסכם זה. אתם מסכימים כי לא תשלחו במסגרת כל תוכן שנשלח על ידי משתמש כל חומר שכפוף לזכויות יוצרים, שמוגן על ידי סוג מסחרי או שכפוף בכל אופן אחר שהוא לזכויות קנייניות של צד שלישי, כולל זכויות פרטיות וזכויות פרסום, אלא אם כן אתם הבעלים של זכויות אלה או שיש לכם הרשאה מהבעלים החוקי שלהן וכל האישורים הנדרשים מכל אדם שפרטיו האישיים נכללים בתוכן זה, לפרסם את התוכן ולהעניק למאסטרקארד את כל זכויות הרישיון כאמור בזאת. זאת ועוד, אתם מאשרים ומצהירים כי תמסרו גילוי לגבי קיום כל בקשה לרישום פטנט או בקשה שהוגשה על ידכם אשר קשורות באופן כלשהו לתוכן שנשלח על ידי משתמש אותו שלחתם.
 
בכפוף לחוקי הגנה על נתונים אשר חלים, אתם מאשרים ומסכימים כי לא מתקיימים קשרי סודיות או מחויבות לשמירת סודיות ביניכם לבין מאסטרקארד בקשר לתוכן שנשלח על ידי משתמש, למרות כל הצהרה או מקרא שעומדים בסתירה לכך בתוכן שנשלח על ידי המשתמש או בחומרים קשורים כלשהם.
 
15.    בעלות ושימוש בתוכן שנשלח על ידי משתמש

בעצם שליחת תוכן שנשלח על ידי משתמש, אתם מבינים שאתם מעניקים למאסטרקארד רישיון עולמי, תמידי, ללא תמלוגים, משולם במלואו, בלתי-חוזר, עם זכות מלאה להענקת רישיון-משנה, אשר ניתן להעברה ושאינו בלעדי להשתמש, לשנות ו/או להפיץ את התוכן שנשלח על ידי משתמש (כולל תוכן שכפוף לזכויות יוצרים, פטנטים ולחוקי סימנים מסחריים), כולל הזכות לערוך, לשנות וליצור יצירות נגזרות, וכל קונספט או רעיון שנכללים בתוכן שנשלח על ידי משתמש, כולל המסמכים, יצירות האמנות, הצהרות, איורים, שרטוטים, הגהות, תצוגות, תמונות, סרטונים, קטעים שהושמטו, תווי מוזיקה, קטעי שמע או וידאו, דיסקים, בין אם מודפסים או בפורמט אלקטרוני, שנוצרו או הופקו על ידכם כחלק מהתוכן שנשלח על ידי משתמש. בכפוף לזכויות שלכם ושל אחרים שניתנות לזיהוי בתוכן שנשלח על ידי משתמש, מכוח חוקי הגנה על נתונים אשר חלים, הרישיון שאתם מעניקים למאסטרקארד כולל את הזכות של מאסטרקארד ושל מי שנקבע על ידה להפיק מחדש את התוכן שנשלח על ידי משתמש, להכין עבודות אחרות באמצעות התוכן שנשלח על ידי משתמש, לשלב את התוכן שלכם שנשלח על ידי משתמש עם עבודות אחרות, וכן לשנות, לתרגם, להפיץ עותקים, להציג, לבצע, להעניק רישיון ולהגיש בקשה לרישום זכויות יוצרים בתוכן שנשלח על ידי משתמש כפי שעודכן, על שם מאסטרקארד בכל רחבי העולם, באופן תמידי, בכל מדיה קיימת או עתידית. למשל, אתם מעניקים רשות למאסטרקארד ולכל מי שנקבע על ידה להשתמש רק בחלקים מהתוכן שלכם שנשלח על ידי משתמש, להקליט מחדש או לשנות כל קטע שמע או ייצוג חזותי ששלחתם, לשכתב את התוכן שנשלח על ידי משתמש ו/או לשלב חומרים אחרים שנוצרו על ידי מאסטרקארד או שהתקבלו ברישיון מאחרים, יחד עם החומר ששלחתם. אם ניצור עבודות אחרות באמצעות התוכן שנשלח על ידי משתמש, עבודות אלה יהיו בבעלותנו וניתן יהיה להשתמש בהן על פי הנחיות אלה והן לא יהיו כפופות לאישורכם.  על מנת לממש את הזכויות והרישיון שאתם מעניקים למאסטרקארד לגבי התוכן שלכם שנשלח על ידי משתמש, בכפוף לחוקי הגנה על נתונים אשר חלים ובכפוף לתנאים הנוספים, אתם גם מעניקים למאסטרקארד זכות בלתי-מותנית, תמידית ובלתי-חוזרת להשתמש ולנצל את השם, הדמות והדיוקן שלכם בקשר לכל חומר שנשלח על ידי משתמש, ללא כל התחייבות וללא תשלום תגמול כלשהו לכם.  
 
בעצם משלוח תוכן שנשלח על ידי משתמש, אתם מוותרים ומסכימים שלא לטעון כל טענה לגבי זכויות יוצרים או זכויות "מוסריות" שנובעות משינוי שערכנו בתוכן שנשלח על ידי משתמש, או מכל תמונה, צילום, איור, תרשים או כל עבודה אחרת שנכללים בחומר שנשלח על ידי משתמש. אם לא ניתן לוותר עליהן, אתם מסכימים באופן בלתי-חוזר שלא לממש כל זכות מעין זו באופן שמפריע למימוש הזכויות שהוענקו.  אתם מבינים כי לא תקבלו כל תשלום, סכום, תמורה או תגמול עבור הזכויות שהוענקו על פי סעיף זה. כמו כן, אתם מסכימים למנות את מאסטרקארד לנציגכם בפועל באופן בלתי-חוזר בקשר לתוכן שנשלח על ידי משתמש, כולל הזכות לחתום על מסמכים כלשהם ולמסור אותם, בשמכם ומטעמכם, על מנת להבטיח כי מאסטרקארד תוכל להשתמש בתוכן שנשלח על ידי משתמש שעבורו הענקתם רישיון, בכל אופן שייראה למאסטרקארד ראוי לשם בעלות והגנה על הזכויות בכל יצירה נגזרת שנוצרה מהתוכן שלכם שנשלח על ידי משתמש, וכן להסיר את התוכן שנשלח על ידי משתמש מכל אתר או פורום אחרים.
 
על פי בקשת מאסטרקארד, אתם תחתמו על כל מסמך רישיון נוסף ותמסרו אותו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מאסטרקארד, אשר יידרש באופן סביר על מנת לאפשר למאסטרקארד להשתמש בתוכן שנשלח על ידי משתמש לפי ראות עיניה, וכי אתם מוותרים על "זכויות מוסריות של יוצרים" על פי תנאים אלה. אם מאסטרקארד לא תבקש את מסמך הרישיון כאמור, הדבר לא ייחשב לוויתור על זכויותיה, ומאסטרקארד תהיה רשאית בכל עת בעתיד לדרוש מסמך זה.


16.    תוכן או משוב שנשלח

מעת לעת אנו עשויים לבקש מכם משוב לגבי האתר ולגבי מוצרים ו/או שירותים. בכפוף לחוקי הגנה על נתונים החלים ובכפוף לתנאים הנוספים, כל תקשורת או חומרים שתעבירו או תפרסמו: (א) יטופלו על ידי מאסטרקארד כחומרים שאינם סודיים ואינם קנייניים; (ב) יהפכו לרכושה של מאסטרקארד, ומאסטרקארד תהיה, כעת ובעתיד, הבעלים של כל הזכויות וזכויות הבעלות בהם; וכן (ג) ישמשו ללא הגבלה את בעלי הרישיון והגופים הקשורים של מאסטרקארד על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא כל מחויבות, תגמול או התחייבות אחרים כלפיכם. בכפוך לחוקי הגנה על נתונים החלים ולתנאים הנוספים, שימוש זה עשוי להיות לכל מטרה שהיא, כולל בין היתר: שכפול, גילוי, העברה, פרסום, שידור באופן מלא או חלקי, בכל מדיה ובכל אופן שהוא, אשר ידועים כיום או אשר יפותחו בעתיד, באתר או בכל אופן אחר, ומאסטרקארד לא תהיה מחויבת להגיב לכל תקשורת כזו, אלא אם כן הדבר נדרש על פי החוק החל. מבלי לפגוע באמור לעיל, מאסטרקארד מקיימת מדיניות במסגרתה אינה מקבלת או שוקלת כל רעיונות יצירתיים, הצעות או חומרים מהציבור לגבי מוצריה ושירותיה (יחד "תוכן שנשלח") ולכן אל תעבירו למאסטרקארד תוכן שנשלח בכל תקשורת באמצעות אתר זה או בכל אופן אחר. למרות זאת, אם תעבירו לנו תוכן שנשלח, למרות בקשה זו שלא לעשות כך, אזי אותו תוכן שנשלח יהפוך לרכוש של מאסטרקארד, אתם ממחים בזאת אותו תוכן שנשלח למאסטרקארד ומאסטרקארד תהיה, כעת ובעתיד, הבעלים של כל הזכויות וזכויות הבעלות בחומר זה. זאת ועוד, מאסטרקארד תהיה רשאית, בכפוף לחוקי הגנה על נתונים החלים ובכפוף לתנאים הנוספים, להשתמש בכל תוכן שנשלח לכל מטרה שהיא, כולל בין היתר לשם פיתוח ושיווק מוצרים ושירותים. מאסטרקארד לא תישא באחריות לכל שימוש או גילוי של תוכן שנשלח כאמור, או לכל דמיון בין התוכן שנשלח לכל מוצרים או שירותים עתידיים של מאסטרקארד. בכפוך לחוקי הגנה על נתונים החלים ובכפוף לתנאים הנוספים, אם תשלחו כל תוכן שנשלח דרך האתר, אתם גם מעניקים למאסטרקארד באופן בלתי-חוזר זכות להשתמש בשם, שם המשתמש, מזהה בטוויטר, תמונת פרופיל, קול, דיוקן ופרטים ביוגרפיים שלכם בקשר לכל מסע פרסום או קידום מכירות של מאסטרקארד כולל, בין היתר, באתר או בקשר עם מוצרים וחומרים שיווקיים של מאסטרקארד.  בכפוף לחוקי הגנה על נתונים אשר חלים, אתם מאשרים ומסכימים כי לא מתקיימים קשרי סודיות או מחויבות לשמירת סודיות ביניכם לבין מאסטרקארד בקשר לתוכן שנשלח על ידי משתמש, למרות כל הצהרה או מקרא שעומדים בסתירה לכך בתוכן שנשלח על ידי המשתמש או בחומרים קשורים כלשהם.

בכך פעם שתשלחו כל תוכן שנשלח, אתם מצהירים ומאשרים כי אתם בגירים בתחום השיפוט בו אתם מתגוררים וכי אתם הורה או משמורן על פי חוק או שיש בידכם את כל האישורים מאת הורה או משמורן על פי חוק של כל קטין אשר מופיע בתוכן שנשלח על ידכם או שתרם לו, וכי לגבי אותו תוכן שנשלח: (א) אתם היוצרים והבעלים הבלעדיים של זכויות הקניין הרוחני וכל הזכויות האחרות בתוכן שנשלח, או שיש לכם זכות חוקית לשלוח את התוכן שנשלח ולהעניק למאסטרקארד את הזכויות לתוכן זה שאתם מעניקים על פי תנאי השימוש הלאה, וכל זאת מבלי שמאסטרקארד תהיה חייבת לקבל הסכמה של צד שלישי כלשהו ומבלי ליצור כל מחויבות או התחייבות מצד מאסטרקארד; (ב) התוכן שנשלח הוא מדויק; (ג) התוכן שנשלח אינו מפר, ולגבי השימוש המותר למאסטרקארד בו כפי שנקבע בתנאי השימוש האלה, לא יפר כל זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו; וכן (ד) התוכן שנשלח אינו מפר את תנאי השימוש האלה ואינו יוצר כל פגיעה או נזק לכל אדם שהוא. אנו נבקש מכם, ומבעלי אחריות הורית או אחריות משפטית אחרת לגבי אנשים אשר זוהו בתוכן שנשלח, לאשר שימוש מסוים בפרטים אישיים בכתב לפי הצורך על פי חוקי הגנה על נתונים החלים. 


17.    בתי עסק ומבצעים של בתי עסק

בתי עסק ושותפים (כולל עמותות) עשויים להציע לבעלי כרטיס מאסטרקארד הצעות, חוויות, הנחות או הטבות מסוימות אחרות בעת רכישת מוצרים או שירותים (יחד: "מבצעים") אשר יהיו זמינים באתר או ישירות דרך בית העסק, באמצעות קישור לאתרים של בית העסק או באמצעות הורדת קוד מבצע ורכישה ישירה מבית העסק או מהשותף. מבצעים כאלה כפופים לתנאים מסוימים לגבי כל מבצע, והם עשויים להשתנות בכל עת ללא מסירת הודעה לכם. בעוד אנו מאפשרים את המכירה או הזמינות של מבצעים מעין אלה בפלטפורמה שלנו, בית העסק או השותף שמציעים את המבצע נושא באחריות למכירה, ביצוע, טיפול, איכות ואספקה של המוצרים והשירותים המוצעים.  במקרים מסוימים, אתם עשויים לקבל חשבונית מהשותף המקומי אשר מבצע את המכירה במסגרת המבצע ואשר גובה ומעביר את המיסים החלים. מאסטרקארד לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק שיתהוו כתוצאה מכל אינטראקציה ביניכם לבין בית העסק או השותף בקשר למבצעים מעין אלה. אתם מאשרים כי מאסטרקארד אינה ממליצה על בית העסק או השותף אשר זמינים דרך האתר ואינה אחראית להם או למבצע שהם מציעים באתר או באתר שלהם. 

רכישת מבצעים כפופה לזמינות.  כל תיאור, תמונה, התייחסות, מאפיינים, תוכן, מידע, מפרט, מוצרים ומחירים אשר מתוארים או מוצגים בקשר עם המבצעים עשויים להשתנות בכל עת ללא מתן הודעה.  אין באפשרותנו לערוב ואנו לא ערבים לדיוק ולשלמות של כל מידע, כולל מחירים, תמונות מוצרים, יתרונות, פרסים, מפרטים, זמינות ושירותים, כולל לגבי פריטים שנמכרו או אשר זמינים כפרס מאת צד שלישי (אם קיימים).  אנו שומרים את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי-דיוקים או השמטות בכל עת ללא כל הודעה נוספת.  שגיאות בתיאור, טעויות סופר וטעויות בצילום ניתנות לתיקון ולא יגרמו לכל חבות בגין שגיאות מסוג זה.  אנו שומרים את הזכות לשנות או לבטל הזמנות לכל מבצע מכל סיבה שהיא, כולל בשל טעויות סופר, טעויות בתמחור או טעויות אחרות בכל עת.  ייתכן כי מוצרים ושירותים אשר מוצגים באתר לא יהיו זמינים בכל עת וייתכן כי יוחלפו או לא יהיו זמינים עוד בכל עת.


18.    תחרויות והגרלות

מעת לעת נביא לידיעתכם תחרויות והגרלות מסוימות או מבצעים של מאסטרקארד או של צד שלישי. כל תחרות, הגרלה או מבצע מעין אלה יהיו כפופים לכללים הרשמיים או לתנאים של אותה תחרות, הגרלה או מבצע ולכל החוקים והתקנות אשר חלים עליהם.

19.    תוכן של צד שלישי וקישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול תוכן של צד שלישי וקישורים לאתרים אחרים שהם בלתי-תלויים באתר לחלוטין. תוכן של צד שלישי וקישורים נכללים אך ורק לשם נוחות המשתמשים, ואינם מהווים אישור, תמיכה או אחריות מצד מאסטרקארד. כמו כן, מאסטרקארד אינה אחראית לדיוק, לשלמות או למהימנות של מידע של צד שלישי, או של מוצרים או שירותים שמוצעים או נמכרים באמצעות כל אתר אשר מקושר, ואתם מקבלים עליכם אחריות מלאה לשימוש בכל מידע של צד שלישי. כל הסכם, עסקה או הסדר אחרים ביניכם לבין צד שלישי כאמור נעשים על אחריותכם בלבד. כאשר תלחצו על קישור של צד שלישי, תצאו מהאתר. כל הפרטים האישיים שמסרתם באתר אליו תגיעו לא ייאספו ולא יבוקרו על ידי מאסטרקארד, אלא יהיו כפופים להודעת הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש של האתר אליו תגיעו. נא עיינו בהודעת הגנת הפרטיות, בגילוי לגבי קבצי cookie ובתנאי השימוש של האתר אליו תגיעו לקבלת מידע נוסף לגבי נוהלי הגנת הפרטיות בו.  מאסטרקארד אינה אחראית לבחון או להעריך תוכן של צד שלישי ולא נישא באחריות לגבי הצעות בתוכן או במבצע כלשהו של צד שלישי אשר מוצגים באתר זה. מאסטרקארד אינה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין פעולות, מבצע ותוכן של אותו צד שלישי או כל צד שלישי אחר. נא עיינו בקפידה בפרטי המבצע ובתנאים לפני הרכישה.


20.    עיבוד מידע אישי והודעת הגנת הפרטיות

מאסטרקארד מכירה בחשיבות של הגנה על הפרטיות של המבקרים באתר ושל מי שבוחר ליהנות מתוכניות ומידע שמוצעים באתר. לחצו כאן לעיון בהודעת הגנת הפרטיות שלנו בקשר לשימוש שלכם באתר זה. 

בהתאם לכך, אנא שימו לבי כי פרטים אישיים שנכללים בתוכן שנשלח על ידי משתמש ובתוכן שנשלח יעובדו בהתאם לחוקי הגנה על נתונים החלים, כפי שמתואר בהודעת הגנת הפרטיות באתר. במקרים מסוימים, אם הדבר נדרש על פי חוקי הגנה על נתונים החלים, נבקש מראש את הסכמתכם לשימוש בפרטים האישיים למטרות שמתוארות בתנאי השימוש האלה, בתנאים הנוספים ו/או בהודעת הגנת הפרטיות באתר.  

21.    שיפוי

אתם מסכימים לשפות, להגן (על פי בחירת מאסטרקארד) ולפצות את מאסטרקארד, בנוויטי, כל קרן מיועצת על ידי תורמים וכל גוף פיננסי מתווך אחר אשר משמשים את האתר על מנת לאפשר תרומות כלשהן, וכן כל חברה-אם שלהם בהתאמה וכל סוכנות, שותף עסקי, כולל גופי צדקה, מוסדות פיננסיים שמנפיקים כרטיסי מאסטרקארד וספקי מוצרים ושירותים אשר זמינים באתר או דרכו, וכל דירקטור, נושא משרה, עובד שלהם או גוף הקשור אליהם, בגין כל חבות, הפסד, תביעה, עלות, נזק או חקירה, פסק דין, קנס, עונש, הסדר פשרה, ריבית והוצאות כולל, בין היתר, שכ"ט עו"ד והוצאות סבירות בקשר עם אחד מאלה או שנובעים מהם: (1) הפרה או הפרה לכאורה על ידכם של תנאי השימוש האלה; (2) כל תביעה, עלות, פגיעה, הפסד או נזק בקשר לכל שימוש בלתי-מורשה בתוכן; (3) הפרה או הפרה לכאורה על ידכם של כל חוק, כלל, תקנה, קוד, חקיקה, צו או הוראה של כל רשות ממשלתית או כמו-ממשלתית בקשר לשימוש שלכם באתר או לפעילות שלכם בקשר עם האתר; (4) שימוש או שימוש לרעה על ידכם באתר ופעילותכם בקשר לאתר; (5) הפרה של זכויות יוצרים או של זכויות קניין אחרות או של זכויות אחרות של צדדים שלישיים על ידכם אשר נכללת בתוכן שנשלח על ידכם ו/או כל הפרה אחרת של החוק או של התחייבויות חוזיות בקשר לתוכן שנשלח; (6) כל מצג שווא שניתן על ידכם; וכן (7) השימוש של מאסטרקארד בפרטים ששלחתם אלינו (כולל תוכן שנשלח על ידכם ותוכן שנשלח על ידי משתמש). אתם תשתפו פעולה באופן מלא כפי שנדרש באופן סביר על ידי מאסטרקארד על מנת להגן מפני כל תביעה. מאסטרקארד שומרת את הזכות להגן בעצמה באופן בלעדי ועל חשבונה ולשלוט בכל עניין אשר נתון באופן אחר לשיפוי על ידכם, ובכל מקרה לא תגיעו להסדר פשרה בכל עניין ללא אישור מראש ובכתב של מאסטרקארד.


22.    ויתור על אחריות

בעוד מאסטרקארד תשקיע מאמץ סביר על מנת להבטיח שכל התוכן באתר הוא נכון, אולם לא ניתן להבטיח את שלמות, דיוק, עדכניות או דיוק התוכן, ומאסטרקארד לא מקבלת עליה כל חבות או אחריות לגבי הדיוק, השלמות או האותנטיות של כל מידע שנכלל באתר זה. כל התייחסות למוצר, ארגון צדקה או תהליך, פרסום או שירות של כל צד שלישי באמצעות שם מסחרי, שם דומיין, סמל מסחרי, סמל שירות, לוגו, יצרן או בכל אופן אחר אינה מהווה אישור או המלצה מצד מאסטרקארד ואינה מרמזת על כך.

באינטרנט ייתכנו פרצות אבטחה. מאסטרקארד אינה אחראית לכל נזק למכשיר או למחשב של משתמש כלשהו שנובע מפרצת אבטחה כאמור, או שנובע מכל וירוס, באג, התעסקות, התערבות בלתי-מורשית, הונאה, שגיאה, מחדל, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בתפעול או בהעברה, כשל בקו מחשב או כל תקלה טכנית או אחרת. כמו כן, עליכם להיות מודעים לכך שהודעות דוא"ל ותוכן אחר שנשלח באמצעות האינטרנט עשוי שלא להיות מאובטח, ועליכם להביא זאת בחשבון לפני שליחת כל מידע באמצעות הדוא"ל אל מאסטרקארד או פרסום כל מידע באתר. מאסטרקארד אינה מספקת כל מצג או אחריות שהם לגבי ההתאמה, הפונקציונליות, הביצועים, הזמינות או התפעול של האתר. ייתכן כי האתר לא יהיה זמין באופן זמני בשל תחזוקה או תקלה בציוד מחשבים.

האתר וכל התוכן שבו וכן שירותים שניתנים על ידי האתר, באתר או באמצעותו ניתנים לכם "כמות שהם" וכן "כפי זמינותם", ואנו ממאנים כל אחריות מפורשת או משתמעת, כולל כל אחריות או תנאי לגבי איכות משביעת רצון, סחירות, בעלות / אי-הפרה של זכויות, איכות המידע או התאמה לשימוש כללי או למטרה מסוימת כלשהי. כל מידע או שירות שקיבלתם באמצעות האתר לא יקימו כל אחריות שלא צוינה במפורש בזאת. מבלי לפגוע בכלליות, מאסטרקארד ממאנת כל אחריות לגבי זמינות האתר, פעילות האתר ללא שגיאות, תיקון ליקויים או היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים באתר. השימוש שלכם באתר הוא באחריותכם, וכל תוכן או שירות שתורידו או תקבלו בכל אופן אחר באמצעות האתר הזה ניתנים לכם באחריותכם, ורק אתם נושאים באחריות לכל נזק שייגרם למערכת המחשב שלכם או לכל אובדן נתונים שעלול לנבוע מהשימוש שלכם באתר, ובכלל זה בין היתר, נזק שנובע מווירוסים במחשב. אף הוראה מהוראות תנאי השימוש האלה לא מחריגה או מגבילה את החבות של מאסטרקארד לכל עניין אשר החרגה או ניסיון להגביל את חבותה לגביו אינם חוקיים.


23.    ויתור על אחריות על נזקים והגבלת חבות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה מאסטרקארד, סוכניה, שותפיה או גופים הקשורים בהם לא יישאו באחריות לכל נזק עקיף, מיוחד, מעניש, לדוגמה או תוצאתי כלשהו, לכל נזק לרכוש, אובדן יכולת שימוש, הפסד עסקים, הפסד כלכלי, אובדן נתונים או רווחים, בלי קשר לצורת הפעולה (כולל, בין היתר, פעולות חוזיות, רשלנות או פעולות שקשורות בדיני נזיקין) שנובעת או קשורה בשימוש שלכם באתר או בגישה שלכם לאתר או לתוכן באתר, גם אם מאסטרקארד או סוכניה, שותפיה העסקיים, עובדיה, נציגיה או גורמים הקשורים אליה קיבלו הודעה לגבי האפשרות לנזק או אובדן כאמור לעיל. בכל מקרה, החבות הכוללת של מאסטרקארד לכם בגין כל נזק, הפסד וזכות פעולה, בין אם על פי דיני חוזים, דיני נזיקין (כולל, בין היתר, רשלנות) או בכל אופן אחר, לא תעלה על הסכום אותו שילמתם, אם שילמתם, או 36 ש"ח (לפי הנמוך מביניהם), עבור גישה או השתתפות בכל פעילות הקשורה לאתר. אף הוראה מהוראות תנאים אלה אינה מחריגה או מגבילה את החבות של מאסטרקארד בגין: (1) מוות או פגיעה גופנית שנגרמו עקב רשלנותה; (2) הונאה או מצג שווא שהוא בגדר הונאה; או (3) כל עניין אשר החרגה או ניסיון להגביל את חבותה של מאסטרקארד לגביו אינם חוקיים.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא נישא באחריות לכל דמי כרטיס או קנסות שבהן תחויבו בחשבון כרטיס מאסטרקארד שלכם כתוצאה מהשימוש שלכם באתר.

מאסטרקארד אינה נותנת כל מצג או אחריות לכך שתרומות כלשהן שנעשו דרך האתר יהיו מוכרות לצורכי מס או פטורות ממס לעניין מס הכנסה או כל מס אחר, או שארגון צדקה כלשהו הוא כעת או ימשיך להיות בעל סטטוס של ארגון צדקה או עמותה, או שהוא עומד בדרישות החוק לגבי ארגוני צדקה בכל תחום שיפוט שהוא.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אנו לא אחראים לכל שגיאה בפרטים או בתנאים של המבצע, לכל חיוב בכרטיס או קנס שיחויב בכרטיס שלכם מסוג World או World Elite Mastercard או Mastercard, כולל חיוב או קנס שעלולים לנבוע מביטולים. אתם בלבד אחראים לכל חבות במס שנובעת מרכישה או שימוש שלכם במבצע, ואלה לא יהיו באחריות שלנו, של בית העסק, של מאסטרקארד או של המוסד הפיננסי שהנפיק את כרטיס מאסטרקארד שלכם. בתי עסק או המוסד הפיננסי שהנפיק את כרטיס מאסטרקארד שלכם עשויים לדווח לרשויות המס מידע לגבי המבצעים והשימוש שלכם במבצעים אלה. בתי עסק והמוסד הפיננסי שהנפיק את כרטיס מאסטרקארד שלכם אינם רשאים לשנות תנאים אלה אשר חלים על הקשר ביניכם לבינינו, ואינם רשאים להתחייב בכל אופן שמחייב אותנו. 

24.    אי-ישימות של תנאי השימוש לגבי כל הסכם בעל כרטיס בנוגע לכרטיס תשלום מאסטרקארד

מאסטרקארד היא חברה מובילה בתחום שירותי התשלומים. מאסטרקארד אינה מוסד פיננסי ואינה מנפיקה כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסים משולמים מראש או כרטיסי תשלום מכל סוג שהוא. הקשר שלכם בנוגע לכרטיס התשלום שלכם שעליו מותג מאסטרקארד הוא עם הבנק או המוסד הפיננסי שהנפיק אותו. יש להפנות כל שאלה או בעיה בקשר לכרטיס התשלום שלכם שעליו מותג מאסטרקארד, או בקשר לחשבון הכרטיס שלכם, אל הבנק או המוסד הפיננסי שהנפיק אותו – ולא אל מאסטרקארד. בעוד למאסטרקארד יש קשר עם הבנק או המוסד הפיננסי המנפיק, קשר זה אינו מתייחס לבעלי כרטיסים או לחשבונות של כרטיסי תשלום ספציפיים.


25.    כוח עליון, עיכובים וביטולים

ייתכן כי מבצע יתעכב, ישתנה, יושהה, יתוזמן מחדש או יבוטל על ידי מאסטרקארד או על ידי בית העסק שהציע את המבצע, בגלל אחד מאלה: תנאי מזג אוויר או איתני טבע אחרים, או פעולות של כוח עליון (כולל, בין היתר: שריפה, רעידת אדמה, הצפה, הוריקן, טורנדו, בצורת, מזג אוויר קיצוני), רשות אזרחית או צבאית, אויב הציבור או מלחמה, הפרות סדר, תאונות, פיצוצים, נחשולי מתח, שביתות או סכסוכי עבודה, עיכובים בתחבורה או בהובלה, מגיפה, מגיפה עולמית, סגר או אמברגו, מצב חירום של בריאות הציבור בהיקף מקומי, לאומי או בינלאומי, טרור או איום בטרור, מקרה חירום לאומי או בינלאומי, תקלה או שיבוש בחומרה או רשתות מחשבים מרכזיות או כשל תוכנה וכל אירוע אחר שאינו בשליטת מאסטרקארד ומציע המבצע באופן סביר.   


26.     מפעיל האתר ובעל עסק רשמי

האתר מופעל על ידי Mastercard Europe SA. בעל העסק הרשמי הוא Only Austria GmbH, חברה מקבוצת מאסטרקארד.


27.     החוק החל ויישוב סכסוכים

כל סכסוך או תביעה שנובעים או קשורים באתר, במבצעים, בתוכן, בתוכן שנשלח על ידי משתמש, בתוכן שנשלח, בתנאי השימוש האלה, כל פרסום או תקשורת שיווקית בקשר למאסטרקארד או לאתר, כל מוצר או שירות שנמכרים או מופצים דרך האתר (להלן יחד "סכסוך") יהיו כפופים לחוק בבלגיה ויפורשו בהתאם לו. האמנה Vienna Sales Convention (או CISG) אינה חלה. סכסוכים יובאו אך ורק בפני בית המשפט בבריסל.

28.    שונות

תנאי השימוש האלה וכן כל מחויבות או התחייבות שאינן חוזיות אשר נובעות מהם או קשורות בהם, ייבחנו, יפורשו וימומשו אך ורק על פי החוק בבלגיה ולא יחולו עקרונות כלשהם של מתקל דינים. אמנת האו"ם לגבי חוזים למכירת מוצרים בינלאומית, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), מוחרגת בזאת במלואה ולא תחול על תנאי השימוש האלה. אנו שומרים את הזכות להגביל את זמינות האתר ו/או את אספקת כל תוכן, מבצע, תוכנית, מוצר, שירות או כל תכונה אחרת אשר מתוארים באתר או זמינים דרכו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, וכן להגביל את הכמות של כל תוכן, מבצע, תוכנית, מוצר, שירות או כל תכונה אחרת אשר אנו מספקים.

אם לטענתכם ספגתם כל הפסד, נזק או פגיעה בקשר עם השימוש שלכם באתר, אזי אותו הפסד, נזק או פגיעה יהיה בר-תיקון ולא יהיה מספיק כדי לזכות אתכם בצו מניעה או בכל סעד מן הצדק מכל סוג שהוא. פירוש הדבר כי, בנוגע לתביעתכם, אתם מסכימים כי לא תדרשו וכי לא תהיו רשאים לקבל כל צו שיפוטי או כל פעולה אחרת אשר עלולים להפריע או למנוע פיתוח או שימוש בכל אתר, יישום ווידג'ט, תוכן, תוכן שנוצר בידי משתמש, תוכן שנשלח, תוכן שנשלח על ידי משתמש, מוצר, שירות או קניין רוחני אשר נמצאים בבעלות, ברישיון, בשימוש או בשליטה של מאסטרקארד (כולל תוכן שנשלח על ידי משתמש שכפוף לרישיון שניתן לכם) או של מחזיק ברישיון מאת מאסטרקארד.

ייתכן כי תוכן ותוכנה באתר יהיו כפופים לחוקי הייצוא של ארה"ב ולחוקי הייבוא של מדינות אחרות. בנוגע לשימוש שלכם באתר, אתם אחראים באופן בלעדי לציות לכל החוקים והתקנות החלים לגבי בקרת ייצוא, ייצוא מחדש וייבוא בכל תחומי השיפוט הרלוונטיים, כולל, בין היתר: חוקים ותקנות של משרד המסחר של ארה"ב, תקנות של מנהל הייצוא (Export Administration Regulations), חוק 15 CFR Parts 730–774, התקנות הבינלאומיות לסחר בנשק (International Traffic in Arms Regulations), סנקציות כלכליות על מדינות ספציפיות, תוכניות של Office of Foreign Assets Control וכן חוקים ותקנות לגבי בקרת ייצוא וייבוא של כל מדינה אחרת. אינכם רשאים, באופן ישיר או עקיף, להשתמש, להפיץ או להעביר תוכן או תוכנה מאתר זה, בין אם כמוצר ישיר או כחומרים או מוצרים מעין אלה, תוכנה או כל מידע טכני אחר שבו שולבו תוכן או תוכנה מאתר זה, למעט בקשר לציות לכל החוקים והתקנות החלים לגבי בקרת ייצוא וייבוא של כל תחום שיפוט רלוונטי.

מאסטרקארד שומרת את הזכות, בין היתר: (1) לחקור כל חשד להפרה של האבטחה באתר, של מערכות מידע או של מערכות או רשתות אחרות; (2) לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש האלה ושל תנאים נוספים כלשהם; (3) לחקור כל מידע שהתקבל בידי מאסטרקארד בקשר עם בחינת בסיסי נתונים של גורמי אכיפת החוק, או ציות לחוק הפלילי; (4) לערב את גורמי אכיפת החוק ולשתף פעולה איתם בחקירת מי מהנושאים האמורים לעיל; (5) להביא לדין את כל המפר את תנאי השימוש האלה; וכן (6) להפסיק את השימוש באתר, כולו או חלקו או, למעט כאמור במפורש בתנאים הנוספים, להשהות או לסיים את הגישה שלכם אליו, באופן מלא או חלקי, כולל כל חשבון או רישום של משתמש, בכל עת וללא מתן הודעה, מכל סיבה שהיא וללא כל התחייבות כלפיכם או כלפי צד שלישי כלשהו. כל השהיה או סיום לא ישפיעו על המחויבות שלכם כלפי מאסטרקארד במסגרת תנאי השימוש האלה. מייד עם השהיה או סיום הגישה שלכם לאתר, או עם קבלת הודעה ממאסטרקארד, כל הזכויות שהוענקו לכם במסגרת תנאי השימוש האלה יופסקו מייד, ואתם מסכימים כי תפסיקו מייד את השימוש באתר. הוראות תנאי השימוש האלה, אשר מטבען אמורות להישאר בתוקף לאחר השהיה או סיום כאמור, יישארו בתוקף, כולל הזכויות והרישיונות שאתם מעניקים למאסטרקארד במסגרת תנאי השימוש האלה, וכן כל שיפוי, שחרור, ויתור על אחריות והגבלת חבות והוראות לגבי תחום שיפוט, בחירת החוק החל והיעדר תביעות ייצוגיות.

אתם אינכם רשאים להמחות את תנאי השימוש האלה. מאסטרקארד רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה שנקבעו בתנאי השימוש האלה. אם חלק כלשהו או הוראה מהוראות תנאי השימוש האלה יוכרזו לא חוקיים, בטלים, לא תקפים או לא ברי-אכיפה, אזי אותו חלק ייחשב ניתן להפקדה מתנאי השימוש האלה ולא ישפיע על תוקף ההוראות הנותרות או על האפשרות לאכוף אותן. למעט כאמור בזה, תנאי השימוש האלה מהווים את מלוא ההסכם ביניכם לבין מאסטרקארד בנוגע לאמור בהם. ייתכן כי הוראות מסוימות של תנאי השימוש האלה יוחלפו או יורחבו באמצעות הודעות חוקיות שנקבעו או תנאים שנמצאים בדפים מסוימים, אפליקציות, כלים או חומרים אחרים שאתם עשויים לגשת אליהם באתר זה. אם מאסטרקארד לא תאכוף הוראה מהוראות תנאי השימוש האלה או כל הוראות נוספות, הדבר לא ייחשב ויתור על הוראות אלה או על זכותה לאכוף אותן. ניתן לאשר את תנאי השימוש האלה וכל מסמך הקשור אליהם באופן אלקטרוני (למשל: באמצעי אלקטרוני או בכל אופן אחר שמראה על הסכמה), ואישורם על ידכם ייחשב למחייב אתכם ואת מאסטרקארד. 


שרות לקוחות
לשרות לקוחות, נא לבקר בדף צרו קשר שלנו.
Mastercard Europe SA 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo Belgium. 
מספר רישום בלשכת המסחר: 0314.595.348
מע"מ: NL826972366B01