Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Pogoji uporabe

Uvod

Pozdravljeni na spletni strani Neprecenljiva mesta. Spletna stran Neprecenljiva mesta (»Stran«) je promocijski program, kjer MasterCard Europe SA imetnikom kartic MasterCard nudi doživetja, ponudbe ter vsebine Mest. Stran vam omogoča dostop do Neprecenljivega sveta doživetij, promocijskih ponudb, kartičnih ugodnosti in povezanih vsebin. Prosim natančno preberite te pogoje uporabe preden se registrirate na Strani ali uporabljate Stran, in si jih shranite za vaše potrebe. Z dostopanjem do Strani se strinjate s temi pogoji uporabe in kakršnimikoli dodatnimi pogoji, ki jih MasterCard lahko objavi na Strani, kot so od časa do časa spremenjeni (v nadaljevanju skupaj »Pogoji uporabe«). Pogoji uporabe določajo pogoje za vašo uporabo Strani. Z UPORABO STRANI POTRJUJETE, DA STE PREBRALI, RAZUMELI IN SE STRINJALI S TEM, DA VAS VEŽEJO POGOJI UPORABE. ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE POGOJEV UPORABE, VAM SVETUJEMO DA SE PRED UPORABO STRANI POSVETUJETE Z PRAVNIKOM.

Če se ne strinjate s Pogoji uporabe, ne dostopajte in ne uporabljajte te Strani.

V teh Pogojih uporaba besed »vi« in »vaše« pomenijo osebe, ki dostopajo do Strani, ki so spodaj opredeljene, in/ali so se registrirale za sodelovanje v Programu. Besedi »mi« in »naše« pomenita MasterCard. »Stran« pomeni www.priceless.com ali katerokoli drugo spletno stran, ki jo ustvarimo za program Neprecenljiva mesta (»Program«).

 

Stran

Stran je v korist imetnikom MasterCard kartic. Prinašamo vam Neprecenljiv »svet« avantur, ponudb, doživetij in drugih ugodnosti. Ugodnosti strani vključujejo enkratne ponudbe in doživetja. Nastavijo se lahko e-poštni opomniki, da ste na tekočem z najnovejšimi ponudbami ter doživetji. Določene ponudbe so na voljo izključno samo za imetnike World Elite kartic. Da bi lahko izkoristili prednosti ekskluzivnih ponudb za imetnike World Elite kartic morate v Programu registrirati kartico World Elite MasterCard, ki izpolnjuje pogoje, in ki je bila izdana na vaše ime in za katero imate plačilno obveznost. Vašo World Elite MasterCard kartico je mogoče identificirati na sprednji ali na zadnji strani kartice. Za potrebe tega Programa se naslednji pogoji navezujejo na vašo uporabo Strani: (i) vaša World Elite MasterCard kartica ali vaša MasterCard kartica vam je bila izdana s strani Slovenske finančne inštitucije; (ii) stari morate biti najmanj 18 let; (iii) zakonito prebivate v Sloveniji; in (iv) vsa avtorizacija, poravnave in odobritve (»Switching«) se opravijo preko sistema Globalne odobritve in obdelave MasterCard. Če imate kakršnokoli vprašanje ali vas

moti karkoli v zvezi s tem, ali se MasterCard kartica lahko uporablja na Strani, prosim kontaktirajte spodaj navedeno Podporo uporabnikom.

S soglašanjem s Pogoji uporabe se strinjate da: (i) zastopate samo sebe in nobene druge osebe; (ii) da boste zagotavljali točne informacije MasterCard-u vključno z, vendar ne omejeno na, informacije potrebne za registracijo v Programu; (iii) ne boste uporabljali Strani zato, da bi programsko opremo, vsebino, ponudbe, doživetja, produkte, ali storitve, ki jih zagotavlja MasterCard, ali so pridobljene skozi uporabo Strani, reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali, razpečevali, objavili, ali zlorabili, brez predhodnega pisnega soglasja s strani MasterCard. Ta omejitev vključuje kakršnekoli poskuse vključevanja informacij iz Strani v katerikoli drug imenik, produkt, ali storitev; (iv) si boste sami zagotavljali vaš dostop do Strani, vključno z, vendar ne omejeno na, pridobivanje in vzdrževanje vseh telefonov, računalniške in programske opreme, ter druge opreme in plačevanje za stroške povezane z dostopom; (v) ne boste uporabljali Strani na kakršnikoli način, ki bi lahko negativno vplival na razpoložljivost njenih virov za ali v korist drugih uporabnikov ali na kakršnikoli način, ki bi lahko poškodoval, onesposobil, preobremenil ali poslabšal delovanje strežnikov ali omrežij MasterCard oziroma njihovih ponudnikov storitev; in (vi) ne boste uporabljali Strani za katerikoli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi Pogoji uporabe.

Sami nosite odgovornost za vzdrževanje varnosti in zasebnosti vašega računa in gesla, in odgovorni ste za vse aktivnosti in vsa ravnanja z vaše strani, ali s strani koga drugega, ki se vršijo preko vašega računa. Strinjate se, da boste nemudoma obvestili MasterCard o kakršnikoli nedovoljeni uporabi vašega računa ali o katerekoli drugi kršitvi varnosti. MasterCard ali zastopniki ne odgovarjajo za kakršnekoli izgube ali škodo kakršnekoli vrste, ki izvira iz uporabe vašega gesla ali računa s strani nekoga drugega, bodisi z ali brez vaše vednosti; ste pa vi lahko odgovorni za izgubo, ki jo utrpi MasterCard ali druga oseba, če nekdo drug uporablja vaš račun ali geslo. Nazaj na vrh

 

Pravica do uporabe Vsebine Strani

Podeljujemo vam omejeno, neizključno, preklicno licenco, da si ogledate, delite, natisnete ali prenesete s Strani MasterCard katerokoli Vsebino, kot je spodaj opredeljena, za vašo osebno rabo. Ne podeljujemo vam pravice do licenciranja, ponovne objave, razpečevanja, kopiranja, dodeljevanja, podlicenciranja, prenašanja, prodaje, priprave izvedenih del ali druge ne-osebne rabe katerihkoli Vsebin na Strani Mastercard. Noben del katerekoli Vsebine ne sme biti reproduciran v katerikoli obliki ali vključen v kakršenikoli sistem za priklic informacij, bodisi elektronski ali mehanični, razen tistega za osebno rabo. Ne smete dostopati ali uporabljati Strani

MasterCard na kakršnkoli način, ki bi lahko bil ali je namenjen temu, da poškoduje ali poslabša delovanje Strani MasterCard, ali kateregakoli strežnika ali osnovnega omrežja Strani MasterCard, ali da vpliva na uporabo ali koriščenje Strani s strani drugih. Prav tako se vam podeljuje omejena, preklicna in neizključna pravica, da ustvarite hiperpovezavo do Strani ali do katerekoli v njej vsebovane Vsebine, dokler takšna povezava ne prikazuje MasterCard-a ali njenih produktov ali storitev na lažen, zavajajoč, škodljiv, ali na kakršnikoli drugačen žaljiv način, ali da namiguje na sponzorstvo ali potrditev vaše strani ali vsebine s strani MasterCard-a.

Ne smete uporabljati avtomatskih sistemov (npr. roboti, pajki ipd.) za dostopanje do Strani. Strinjate se, da ne boste zbirali podatkov drugih uporabnikov Strani, s katerimi jih je možno identificirati, ali jih prodajali ali kako drugače zlorabljali te podatke. Razen omejenih pravic izrecno podeljenih tukaj, so vse pravice in interesi na in do Strani MasterCard in do vse Vsebine, ki je v njej vsebovana, pridržane in v lasti MasterCard-a.

MASTERCARD SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA PREPOVE DOSTOP DO STRANI KOMURKOLI BREZ PREDHODNEGA OPOZORILA IZ KATEREGAKOLI RAZLOGA IN PO NJEGOVI LASTNI PRESOJI, VKLJUČNO ZARADI KRŠITEV KATERIHKOLI POGOJEV UPORABE, VKLJUČNO S PRAVICAMI UPORABE. Nazaj na vrh

 

Spremembe Strani MasterCard in Pogojev uporabe

MasterCard si pridržuje pravico, da spremeni ali prilagodi Vsebino, materiale ali podatke, ki se pojavljajo na ali v povezavi s to Stranjo, vključno s temi Pogoji uporabe ali da kadarkoli preneha s Programom brez da bi vas o tem predhodno obvestila. MasterCard lahko kadarkoli spremeni te Pogoje Uporabe tako da posodobi to objavo. Vi ste odgovorni za redno pregledovanje Pogojev uporabe. Kakršnekoli spremembe ali popravki učinkujejo takoj ko so objavljeni. Nadaljnja uporaba Programa ali dostopanje do Strani po uveljavitvi teh sprememb pomeni, da se strinjate s spremembami. MasterCard si pridržuje pravico, da vam kadarkoli zaračuna dostop do celotnega ali do delov Programa z vašo predhodno seznanitvijo z zaračunavanjem. Nazaj na vrh

 

Preklic

MasterCard lahko kadarkoli prekliče vašo registracijo ali omeji vaš dostop do Strani iz kateregakoli razloga. Nazaj na vrh

 

Pravice intelektualne lastnine

Vsebina Strani je zaščitena z veljavno zakonodajo s področja intelektualne lastnine in MasterCard je bodisi imetnik bodisi uporabnik vse Vsebine na podlagi licence ali na podlagi soglasja. Celoten tekst, oblikovanje (kar vključuje, a ni omejeno na, izbiro, koordinacijo in postavitev materialov na Strani MasterCard), podobe, grafike, animacije, orodja, pripomočki, aplikacije, reklame, video posnetki, glasba, zvoki, članki, teksti, ustvarjalni materiali, slike, znamke, storitvene znamke, trgovska imena, in logotipi, ter ostali materiali in informacije na tej Strani so predmet pravic intelektualne lastnine MasterCard-a, njegovih podružnic in povezanih družb ter njihovih dajalcev in pridobiteljev licenc (skupaj “Vsebina”). Teh materialov ne smete kopirati, ne smejo biti predmet povratnega inženirstva, ne smete jih povratno prevajati, razstaviti, modificirati, ponovno objaviti na drugih spletnih straneh, okviriti, globoko povezati (“deep link”), spremeniti, ali na kak drugačen način distribuirati, prerazporejati, licencirati, podlicencirati ali prenesti v kakršnikoli obliki. Nič, kar je vsebovano na Strani MasterCard, ne bo pomenilo posredne, domnevne ali drugačne odobritve kakršnekoli licence ali pravice uporabe v trgovske namene brez predhodne pisne odobritve s strani MasterCard-a. Znamke, logotipi, trgovska imena in storitvene znamke, ne glede na to ali so registrirane ali ne, (skupaj “Znamke”) prikazane na Strani MasterCard pripadajo MasterCard-u in tretjim, kot njegovim partnerjem. Nič, kar je vsebovano na Strani MasterCard, ne bo pomenilo posredne ali drugačne odobritve kakršnekoli licence ali pravice uporabe katerekoli Znamke prikazane na Strani MasterCard brez predhodnega pisnega soglasja MasterCard-s ali tretje osebe, ki bi nastopala kot imetnik Znamke.

Kakršnakoli nepooblaščena uporaba teh materialov pomeni kršitev pravic intelektualne lastnine MasterCard-a in bo predmet vseh pravnih pravic in ukrepov MasterCard-a. Nazaj na vrh

 

Pritožbe v zvezi s kršitvijo avtorskih pravic

Pri upravljanju Strani lahko MasterCard nastopa kot „izvajalec storitev” in ponuja storitve kot spletni ponudnik materialov in povezav do spletnih strani tretjih oseb. Posledično so lahko materiali tretjih oseb, ki niso v lasti oziroma pod kontrolo MasterCard-a, posredovani, shranjeni, dostopni ali na drug način dani na razpolago na Strani. MasterCard ima na razpolago določene

pravne postopke v zvezi z zatrjevanimi kršitvami avtorskih pravic na Strani in je sprejel politiko, ki se zavzema za takojšnjo odstranitev kakršnekoli vsebine ali za suspenz kateregakoli uporabnika, za katerega se ugotovi, da je kršil pravice MasterCard-a ali tretje osebe, ali da je drugače kršil kakršnekoli zakone ali predpise o varstvu intelektualne lastnine, ali ta Sporazum. Če sumite, da kakršenkoli material, dostopen preko Strani, krši avtorske pravice, bi morali to sporočiti MasterCard-u. MasterCard se bo nemudoma odzval tako da bo odstranil oziroma onemogočil dostop do materialov, za katere se trdi, da pomenijo kršitev. Vaše obvestilo o kršitvi naslovite na: MasterCard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgija, V vednost: Pravni oddelek.

Prosim posredujte naslednje informacije:

1. Identificirajte avtorsko delo oziroma drugo intelektualno lastnino, za katero trdite, da je bila kršena;

2. Identificirajte material na Strani, za katerega trdite, da pomeni kršitev, in sicer dovolj natančno, da ga bo MasterCard lahko lociral na Strani;

3. Vašo izjavo, da v dobri veri verjamete, da sporna uporaba ni bila odobrena s strani imetnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika, oziroma na podlagi zakona;

4. Vašo izjavo pod kazensko odgovornostjo, da (a) so zgornje informacije v vašem obvestilu pravilne, in (b) da imate interes v zvezi z avtorskimi pravicami ali da ste pooblaščeni ukrepati v imenu imetnika interesa do avtorskih pravic.

5. Vaš naslov, telefonsko številko, elektronski naslov; in

6. Vaš fizični ali elektronski podpis. Nazaj na vrh

 

Predlogi oziroma Povratne informacije

Občasno vas bomo lahko prosili za povratne informacije v zvezi s Stranjo MasterCard in v zvezi s produkti in/ali storitvami. Kakršnekoli komunikacije in materiali, ki bi jih vi prenesli oziroma objavili na Strani, bodo (a) s strani MasterCard-a obravnavane kot nezaupne in kot da ne pripadajo nikomur, bodo (b) postale last MasterCard-a in bo MasterCard eksluzivno v trenutku in kasneje imel na njih vse pravice, upravičenja in interese, in bodo (c) uporabljene s strani imetnikov licence podeljene s strani MasterCard-a in s strani povezanih družb po njihovi lastni presoji in brez kakršnekoli obveznosti vam plačati kakršnokoli nadomestilo oziroma brez kakršnekoli druge odgovornosti do vas. Namen takšne uporabe bo lahko kakršenkoli, kar vključuje, a ni omejeno na, reprodukcijo, razkritje, posredovanje, objavo, radiodifuzno oddajanje in objavo na spletu v celoti ali v delu, na kateremkoli mediju in na kakršenkoli način, ki je bodisi v tem

trenutku znan bodisi bo odkrit kasneje, na tej Strani ali kakorkoli drugače. MasterCard ni na noben način zavezan odgovarjati na kakršnokoli takšno komunikacijo. Ne glede na navedeno, MasterCard vzdržuje načelno politiko neprevzemanja oziroma nepresojanja kakršnihkoli kreativnih idej, predlogov ali materialov s strani javnosti v zvezi z njegovimi produkti in storitvami (»Prispevki«), in zato vi tudi ne bi smeli posredovati nobenih Prispevkov MasterCard-u v kakršnikoli komunikaciji preko te Strani ali drugače. Če nam boste poslali Prispevek, kljub temu da smo vas prosili, da tega ne počnete, bo tak Prispevek nemudoma postal last MasterCard-a in bo MasterCard eksluzivno v trenutku in kasneje imel vse pravice, upravičenja in interese na njem. Še več, MasterCard bo prost pri uporabi kakršnihkoli Prispevkov za kakršnekoli namene, vključno z, a ne omejeno na, ustvarjanje in trženje produktov in storitev. MasterCard ne bo odgovoren za kakršnokoli takšno uporabo ali razkritje takšnih Prispevkov in za kakršnekoli podobnosti med Prispevki in kakršnimikoli bodočimi produkti in storitvami MasterCard-a. Nazaj na vrh

 

Trgovci in Trgovske Ponudbe

Trgovci (vključno z neprofitnimi) lahko MasterCard-u posredujejo določene ponudbe, izkušnje ali druge bonitete za nakup produktov in storitev (“Ponudbe”), ki bodo dostopne na Strani ali neposredno preko trgovca. Takšne Ponudbe so predmet posebnih splošnih pogojev za vsako Ponudbo in se lahko občasno spreminjajo, ne da bi bili vi o tem obveščeni. MasterCard ne bo odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica kakršnekoli interakcije med vami in trgovcem v zvezi s takšnimi Ponudbami. Seznanjeni ste s tem, da MasterCard ne potrjuje oziroma ne jamči za trgovce, ki so dostopni preko Strani MasterCard niti za Ponudbe, ki jih le-ti ponujajo na Strani oziroma na njihovih lastnih spletnih straneh. Nazaj na vrh

 

Tekmovanja in nagradne igre

Občasno vas bomo lahko seznanili z določenimi tekmovanji in nagradnimi igrami ali drugimi promocijami, organiziranimi s strani MasterCard-a ali tretjih oseb. Vsa takšna tekmovanja, nagradne igre in promocije so predmet Uradnih Pravil ali Splošnih Pogojev za vsako posamezno nagradno igro, tekmovanje in promocijo in vse relevantne veljavne zakonodaje, ureditve in pravil. Nazaj na vrh

 

Vsebina tretjih oseb in povezave do drugih spletnih strani

Na Strani je lahko objavljena tudi vsebina tretjih oseb in povezave do drugih spletnih strani, ki so popolnoma neodvisne od te Strani. Vsebina tretjih oseb in povezave so vključene zgolj zaradi prikladnosti za uporabnike in njihova vključitev ne predstavlja kakršnekoli odobritve, potrditve ali jamstva s strani MasterCard-a. Nadalje, MasterCard ni odgovoren za točnost, popolnost, ali zanesljivost informacij tretjih oseb, oziroma za produkte ali storitve, ki jih ponujajo ali prodajajo preko spletnih strani dostopnih preko povezav in vi prevzemate vso odgovornost za uporabo informacij tretjih oseb. Tveganja v zvezi s sklenitvijo kakršnihkoli sporazumov, transakcij, ali drugačnih dogovorov med vami in tretjimi osebami nosite izključno sami. Ko kliknete na povezavo tretje osebe boste zapustili Stran. Kakršnekoli osebni podatki, ki jih posredujete na ciljni spletni strani, ne bodo zbrani in obdelovani s strani MasterCard-a, temveč bodo predmet izjave o varstvu zasebnosti in splošnih pogojev te ciljne spletne strani. Prosimo preglejte pravilnik o zasebnosti in pogoje uporabe za uporabo ciljne spletne strani, da boste pridobili več informacij v zvezi s spoštovanjem zasebnosti, ki velja na tej ciljni spletni strani.

MasterCard ni odgovoren za preverjanje in ocenjevanje, in ne prevzema jamstev za kakršnokoli vsebino ponudb tretjih oseb oziroma Ponudbe na tej Strani. MasterCard ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za akcije, Ponudbe in vsebino od vseh teh in katerihkoli drugih tretjih oseb. Previdno preglejte podrobnosti Ponudbe ter Splošne pogoje pred nakupom. Nazaj na vrh

 

Pravilnik o zasebnosti

MasterCard priznava pomen spoštovanja zasebnosti tistih, ki obiščejo in se odločijo izkoristiti programe in podatke, ki so na voljo na Strani MasterCard. MasterCard Globalni pravilnik o zasebnosti omogoča pregled nad tem kaj lahko pričakujete, ko se prijavite ali preprosto brskate po Strani MasterCard. Kliknite tukaj, da si ogledate naš Globalni pravilnik o zasebnosti. Nazaj na vrh

 

Povrnitev škode

Strinjate se, da boste povrnili škodo, varovali in zagotavljali, da bodo MasterCard in njegovi poslovni partnerji ter njihovi uradniki, direktorji, zaposleni in povezane družbe prosti kakršnekoli odgovornosti, škode, zahtevka ali stroškov, vključno z, vendar ne omejeno na, stroške odvetniških storitev in izdatke, povezane z ali izhajajoče iz: (i) vaše kršitve teh Pogojev Uporabe; (ii) vaše zlorabe Strani; in (iii) vaše kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic tretjih oseb vsebovanih v vaših Prispevkih in/ali kakršnekoli druge kršitve zakonodaje ali pogodbenih obveznosti v zvezi s Prispevki. Nazaj na vrh

 

Izjava o jamstvih

Čeprav si bo MasterCard po razumnih močeh prizadeval zagotoviti, da je vso gradivo na Strani točno, za točnost ne more jamčiti ter MasterCard ne prevzema nikakršne odgovornost za točnost, popolnost ali verodostojnost kakršnekoli informacije vsebovane na tej Strani.

SPLETNA STRAN, PONUDBE IN VSA VSEBINA VAM JE NA VOLJO »KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO« IN VSA JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, SO TUKAJ IZKLJUČENA, VKLJUČNO S KAKRŠNIMKOLI JAMSTVOM ZA PRODAJO, UPRAVIČENJE/NEKRŠENJE, KAKOVOST INFORMACIJ ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. NOBEN PODATEK Z VAŠE STRANI PRIDOBLJEN OD MASTERCARD PREKO STRANI NE PREDSTAVLJA NOBENEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENO TUKAJ. MASTERCARD BREZ OMEJITEV ZAVRAČA VSA JAMSTVA GLEDE DOSTOPNOSTI STRANI, DA BO STRAN DELOVALA BREZ NAPAK, DA BODO POGOJI POSLOVANJA ALI PODROBNOSTI PONUDB TOČNI, DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE ALI, DA JE STRAN BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. VAŠA UPORABA STRANI JE NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST, VSAKA PRENESENA ALI PREKO STRANI DRUGAČE PRIDOBLJENA VSEBINA JE NA VOLJO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST IN VI STE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI ZA KAKRŠNOKOLI IZGUBO PODATKOV, KI BI LAHKO BILA REZULTAT VAŠE UPORABE STRANI, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, ŠKODO ZARADI RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV. NIČ V TEH POGOJIH NE IZKLJUČUJE ALI OMEJUJE ODGOVORNOSTI MASTERCARD (I) ZA SMRT ALI POŠKODBO POVZROČENO IZ MALOMARNOSTI, (II) ZA GOLJUFIJO ALI GOLJUFIVO ZAVAJANJE, ALI (III) ZA KAKRŠENKOLI DOGODEK, ZA KATEREGA BI BILO ZA MASTERCARD NEZAKONITO IZKLJUČITI ALI POSKUSITI IZKLJUČITI NJEGOVO ODGOVORNOST. Nazaj na vrh

 

Izjava o odškodninah in omejitvi odgovornosti

MASTERCARD, NJEGOVI POSLOVNI PARTNERJI ALI NJEGOVE POVEZANE DRUŽBE V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI POSREDNO, POSEBNO, KAZENSKO, EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, ŠKODO NA STVAREH, IZGUBO UPORABE, IZGUBO POSLA, EKONOMSKO IZGUBO, IZGUBO PODATKOV ALI IZGUBO DOBIČKA, NE GLEDE NA OBLIKO ZAHTEVKA (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, POGODBO, MALOMARNOST ALI DRUGA NEZAKONITA RAVNANJA), KI IZHAJAJO IZ ALI V POVEZAVI Z VAŠO UPORABO ALI DOSTOPOM DO STRANI, PONUDB ALI NJIHOVE VSEBINE, ČETUDI SO BILI MASTERCARD ALI NJEGOVI POSLOVNI PARTNERJI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNIKI ALI POVEZANE DRUŽBE OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE ALI IZGUBE. CELOTNA ODGOVORNOST MASTERCARD DO VAS ZA DOSTOP ALI SODELOVANJE PRI KAKRŠNIKOLI AKTIVNOSTI POVEZANI S STRANJO, ZA VSO ŠKODO, IZGUBO ALI ZAHTEVKE, BODISI IZ NASLOVA POGODBE, ODŠKODNINE (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, MALOMARNOST), ALI ČESA DRUGEGA, V NOBENEM PRIMERU NE MORE PRESEČI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI, ČE TA OBSTAJA, ALI STO FUNTOV (100 £) (KARKOLI OD TEGA JE MANJ). NIČ V TEH POGOJIH NE IZKLJUČUJE ALI OMEJUJE ODGOVORNOSTI MASTERCARD (I) ZA SMRT ALI POŠKODBO POVZROČENO IZ MALOMARNOSTI, (II) ZA GOLJUFIJO ALI GOLJUFIVO ZAVAJANJE, ALI (III) ZA KAKRŠENKOLI DOGODEK, ZA KATEREGA BI BILO ZA MASTERCARD NEZAKONITO IZKLJUČITI ALI POSKUSITI IZKLJUČITI NJEGOVO ODGOVORNOST.

Brez omejevanja zgoraj navedenega, nismo odgovorni za kakršnekoli napake v podrobnostih Ponudb ali pogojev poslovanja, kakršnekoli provizije za kartične račune ali sankcije, ki jih povzročite na vaši World Elite MasterCard ali MasterCard kartici kot rezultat vaše uporabe Programa, vključno s provizijami in kaznimi, ki so lahko posledica sprememb. Vsaka davčna obveznost, ki izhaja iz vašega sodelovanja v Programu, je vaša lastna odgovornost, in ne naša odgovornost ali odgovornost kateregakoli Trgovca, MasterCard ali finančne institucije, ki je izdala vašo MasterCard kartico. Trgovci ali finančna institucija, ki je izdala vašo kartico, lahko davčnim organom poročajo podatke v zvezi s Programom in vašim sodelovanjem v njem. Trgovci ali finančna institucija, ki je izdala vašo kartico, ne morejo spreminjati teh pogojev, kot veljajo za odnos med vami in nami in ne morejo vzpostaviti nobenih obveznosti, ki bi nas zavezovale. Nazaj na vrh

 

Neuporaba Pogojev uporabe v zvezi z katerokoli MasterCard Pogodbo o plačilih imetnika kartice

MasterCard je vodilna organizacija za plačilne storitve. MasterCard ni finančna institucija in ne izdaja kreditnih, debetnih, čekovnih ali plačilnih kartic katerekoli vrste. Vaše razmerje glede MasterCard označene plačilne kartice je z banko ali finančno institucijo, ki jo je izdala. Kakršnakoli in vsa vprašanja ali težave v zvezi z MasterCard označeno plačilno kartico ali kartičnim računom morajo biti usmerjena na banko ali finančno institucijo, ki je izdala vašo kartico, in ne na MasterCard. Medtem ko je MasterCard v razmerju z banko ali finančno institucijo, ki je izdala vašo kartico, se to razmerje ne nanaša na posamezne imetnike kartic ali račune plačilnih kartic.

To Stran opravlja MasterCard Europe SA. Nazaj na vrh

 

Razno

Ti Pogoji uporabe se razumejo, razlagajo in izvajajo izključno v skladu s slovensko zakonodajo, brez uveljavitve kakršnihkoli načel, ki pridejo v poštev v primeru kolizije med pravnimi redi. Izrecno se strinjate, da je kakršenkoli zahtevek, ki izhaja iz zakonodaje ali iz pravičnosti, in se direktno ali indirektno nanaša na te Pogoje Uporabe ali to Stran, lahko vložen samo pred slovenskimi sodišči. Strinjate se in se zavezujete za osebno pristojnost teh sodišč za namene kakršnihkoli zahtevkov povezanih s Stranjo MasterCard, vašim dostopom ali uporabo le-te, ali temi Pogoji Uporabe.

Teh Pogojev uporabe ne morete prenesti. MasterCard lahko kadarkoli prenese svoje pravice in obveznosti določene v teh Pogojih uporabe. V primeru, da je katerikoli del ali določba teh Pogojev uporabe nezakonita, nična, neveljavna ali neizvršljiva, se ta del šteje kot ločen od teh Pogojev uporabe in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost katerihkoli preostalih določb. Razen kadar je določeno tukaj, ti Pogoji uporabe predstavljajo celoten dogovor med vami in MasterCard, ki se nanaša na njihovo vsebino. Nekatera določila teh Pogojev uporabe so lahko nadomeščena ali dodana s pravnimi obvestili ali pogoji na posameznih straneh, aplikacijah, orodjih ali drugih gradivih, do katerih lahko dostopate znotraj te Strani. Neuspeh MasterCard pri uveljavitvi katerekoli določbe teh Pogojev Uporabe ali katerihkoli dodatnih določb se ne šteje za odpoved takšnim določbam, niti odpoved njegovi pravici do uveljavitve takšne določbe. Ti Pogoji uporabe in katerikoli povezani dokumenti se lahko sprejmejo v elektronski obliki (na primer na elektronski ali drugačen način, ki izkazuje privolitev) in vaš sprejem se bo štel kot zavezujoč v razmerju med vami in MasterCard.

Kako stopiti v stik s Podporo uporabnikom

Customer Service

For customer service, please visit our Contact us page.