Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Priceless Felhasználási feltételek

 

Felhasználási feltételek

Bevezetés

Üdvözöljük a priceless™ webhelyen. A priceless™ webhely (a „webhely”) egy olyan promóciós program, amelyen keresztül a Mastercard Europe („Mastercard”) élményeket, ajánlatokat és tartalmakat nyújt Mastercard kártyabirtokosok számára. A webhely hozzáférést nyújt Önnek egy Megfizethetetlen élményvilághoz, promóciós ajánlatokhoz, a kártya által biztosított előnyökhöz és a tárgyhoz tartozó tartalomhoz.

Olvassa el figyelmesen a Felhasználási feltételeket, mielőtt feliratkozna a webhelyen vagy használná a webhelyet, és őrizze meg ezeket nyilvántartás céljából. A „webhelyen” tett látogatása és a Pricelessben való részvétele a jelen Felhasználási feltételek, Adatvédelmi irányelveink és a Sütikre történő figyelmeztetés hatálya alá tartoznak. A Felhasználási feltételek tartalmazzák a webhely használatára vonatkozó feltételeket.

A HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS MAGÁRA ÉRVÉNYESKÉNT ELFOGADTA A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN JOGI TANÁCSOT A HONLAP HASZNÁLATA ELŐTT.

Ha nem ért egyet a Felhasználási feltételekkel, ne látogasson el a webhelyre vagy ne használja azt.

A jelen Felhasználási feltételekben az „Ön” és „Öné” szó azt a személyt jelenti, aki a webhelyre látogatott az alábbi definíció szerint, illetve aki feliratkozott a programban való részvételre. A „mi”, „minket” és „miénk” szavak a Mastercardot jelentik. A „webhely” a www.priceless.com webhelyet jelenti, vagy olyan más webhelyet, amelyet a priceless™ program (a „program”) számára létrehozunk.

 

A webhely

A webhely a Mastercard kártyabirtokosok számára biztosított előny. Megfizethetetlen élményvilágot, ajánlatokat, tapasztalatokat és egyéb előnyöket nyújtunk Önnek. A webhely előnyei között egyedi ajánlatok és élmények szerepelnek. E-mail emlékeztetőket lehet beállítani, hogy mindig értesüljön a legújabb ajánlatokról és élményekről. Néhány ajánlat kizárólag a World Elite szinten érhető el. Ahhoz, hogy kihasználhassa ezeket az exkluzív ajánlatokat, regisztrálnia kell a programban egy erre jogosult Mastercard World Elite kártyát, amelyet az Ön nevére adtak ki, és amelynek fizetéséért Ön felelős. A Premium Mastercard jelölés a kártya elején vagy hátán található. A jelen program szempontjából a következő feltételek vonatkoznak a webhely használatára: (i) az Ön Premium Mastercard kártyáját vagy Mastercard kártyáját szlovák pénzintézet adta ki az Ön számára; (ii) Ön legalább 18 éves; (iii) Ön Szlovákia lakosa; és (iv) minden engedélyezés, elszámolás és kiegyenlítés („lebonyolítás”) a Mastercard globális kiegyenlítési és lebonyolítási rendszerén keresztül történik. Ha kérdése van vagy probléma merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy Mastercard kártya használható-e ezen a webhelyen, forduljon az alább megjelölt ügyfélszolgálathoz.

Azáltal, hogy elfogadja a Felhasználási feltételeket, Ön elfogadja, hogy: (i) csak önmagát képviseli itt, senki más személyt; (ii) pontos információt nyújt a Mastercardnak, beleértve, de nem kizárólagosan, a programra való feliratkozáshoz szükséges információt; (iii) nem használja a webhelyet a Mastercard által nyújtott vagy a webhelyen keresztül szerzett szoftver, tartalom, ajánlatok, élmények, termékek vagy szolgáltatások reprodukálására, duplikátum készítésére, lemásolására, kiadására, vagy bármely üzleti célra való felhasználására anélkül, hogy előzőleg írásban megkapná a Mastercard hozzájárulását. Ez a korlátozás kiterjed minden arra irányuló kísérletre, hogy a webhelyen található információt beépítse bármi más címtárba, termékbe vagy szolgáltatásba; (iv) Ön saját eszközeit használja a webhelyhez való hozzáféréshez, beleértve, de nem kizárólagosan, minden telefon, számítógépes hardver és szoftver és egyéb berendezés megszerzését és fenntartását; (v) nem használja a webhelyet olyan módon, ami hátrányosan befolyásolja más felhasználó számára eszközeinek használatát vagy élvezetét, vagy ami károsítja, letiltja, túlterheli vagy rontja a Mastercard vagy a szolgáltató szervereit vagy hálózatait; és (vi) nem használja a webhelyet semmi olyan célra, ami törvényellenes vagy amit a Felhasználási feltételek tiltanak.

Ön teljes egészében felelős saját fiókja és jelszava biztonságának és titkosságának fenntartásáért, és felelős minden tevékenységért és magatartásért amelyet Ön vagy bárki más a fiókján keresztül végez azért, mert Ön nem őrizte meg fiókja biztonságát és titkosságát. Vállalja, hogy azonnal értesíti a Mastercardot fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett bármely egyéb sérelemről. A Mastercard vagy képviselői nem felelősek semmilyen veszteségért vagy kárért abból kifolyólag, hogy akár az Ön tudtával vagy anélkül valaki más használta az Ön jelszavát vagy fiókját, mivel Ön nem őrizte meg fiókja biztonságát és nem biztosította belépési adatainak bizalmas kezelését. Ön viszont felelősségre vonható minden olyan veszteségért, amelyet a Mastercard vagy egy másik fél szenvedett abból kifolyólag, hogy valaki más használta az Ön jelszavát vagy fiókját, mivel Ön nem őrizte meg fiókja biztonságát ésnem biztosította belépési adatainak bizalmas kezelését. Vissza az oldal tetejére

 

Az Ön fiókja

Ha felhasználóként iratkozik fel a webhelyen, Mastercard azonosítói fiókot („fiók”) hozhat létre. Ha nem hoz létre fiókot, nem tud feliratkozni a webhelyre. Ne adja meg fiókja adatait senki másnak, és azt javasoljuk, hogy ne tárolja vagy mentse fiókja adatait olyan helyen, amihez mások is hozzáférhetnek, például az íróasztal be nem zárt fiókjában vagy elérhetőségi adatai között számítógépén. Egyedül Ön felelős fiókja biztonságának és titkosságának fenntartásáért és minden olyan tevékenységért, amely fiókjában vagy azon keresztül történik, és vállalja, hogy azonnal értesíti a Mastercardot fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett bármely egyéb sérelemről. A Mastercard nem felelős semmilyen veszteségért vagy kárért abból kifolyólag, hogy valaki illetéktelenül használta az Ön fiókját. Fiókja megsértése esetén forduljon a következőhöz: MastercardID_Inquiries@Mastercard.com Amikor bejelentkezik a webhelyen, meg kell adnia Mastercard azonosítóját és jelszavát a fiók igazolásához. Fiókja igazolása után 30 percig nem kell ismét igazolnia magát. Megkérhetjük, hogy ismét igazolja fiókját bizonyos oldalakon vagy bizonyos tranzakciók folytatása előtt, például külföldi webhelyeken a Mastercardon belül. Vissza az oldal tetejére

 

Feliratkozási adatok

Amikor feliratkozik a webhelyre vagy adatokat ad meg Mastercard azonosítójához, beleegyezik, hogy: (a) igaz, pontos, naprakész és teljes információt ad meg („Feliratkozási adatok”) és (b) fenntartja és azonnal frissíti a Feliratkozási adatokat annak érdekében, hogy azok igaz, pontos, naprakész és teljes információt tartalmazzanak. Ön vagy szervezete, amelyik alkalmazható, teljes mértékben felelős minden jelszó titkosságának megőrzéséért és minden a fiókjával kapcsolatos használatért és tevékenységért. Ön beleegyezik, hogy nem enged másokat hozzáférni fiókjához vagy jelszavát felhasználni. Nem engedélyezett a következő: (a) jogosulatlan hozzáférés vagy hozzáférési kísérlet a Mastercard szolgáltatásaihoz vagy rendszereihez; (b) a Mastercard szolgáltatásainak vagy rendszereinek használata vagy ennek megkísérlése a Mastercard által kifejezetten nem engedélyezett módon; (c) a Mastercard szolgáltatásainak vagy rendszereinek megzavarása, károsítása vagy működésének akadályozása; (d) feliratkozás vagy feliratkozási kísérlet a webhelyre csalárd vagy törvényellenes eszközökkel; (e) a Mastercard biztonsági mechanizmusának megkerülése vagy arra irányuló kísérlet, vagy (f) regisztrált fiókok létrehozása automatikus eszközökkel. Ha olyan adatokat ad meg, amelyek valótlanok, pontatlanok, túlhaladottak vagy hiányosak, vagy ha a Mastercard joggal feltételezheti, hogy a közölt információ valótlan, pontatlan, túlhaladott vagy hiányos, a Mastercard saját belátása szerint, és anélkül, hogy erről Önt előzőleg értesítené, felfüggesztheti vagy megszüntetheti fiókját és megtagadhatja, hogy Ön jelenleg vagy a jövőben hozzáférjen a webhelyhez vagy használja azt, illetve az ott található tartalmakat. Vissza az oldal tetejére

 

Elektronikus szerződéskötés

A Mastercard azonosító és a webhely használata megkívánja, hogy Ön képes legyen elektronikus szerződéskötésre és ügyletekre. ÖN ELISMERI, HOGY ANYAGOK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ ELKÜLDÉSE AZ ÖN BELEEGYEZÉSÉT JELENTI, ÉS AZT A SZÁNDÉKÁT, HOGY AZ ILYEN BELEEGYEZÉSEK VONATKOZZANAK ÖNRE. ÖN TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY BELEEGYEZÉSE ÉS AZ A SZÁNDÉKA, HOGY AZ ELEKTRONIKUSAN KÜLDÖTT ANYAGOKAT ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERJE EL, A HONLAPON VÉGREHAJTOTT MINDEN ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZIK, BELEÉRTVE A FELMONDÁSI ÉRTESÍTÉST, A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, IRÁNYELVEKET, SZERZŐDÉSEKET ÉS ALKALMAZÁSOKAT, ÉS A FENTIEKBEN TÖRTÉNT MINDEN MÓDOSÍTÁST. Vissza az oldal tetejére

 

Jogosultság a webhely tartalmának használatára

Korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható engedélyt biztosítunk Önnek arra, hogy a Mastercard webhelyről saját felhasználás céljából bármilyen, az alábbi meghatározás szerinti tartalmat megtekintsen, megosszon, kinyomtasson vagy letöltsön. Kivéve a törvény által kifejezetten megengedett eseteket, Ön nem jogosult arra, hogy a Mastercard webhelyen található bármilyen tartalmat licenceljen, újból közzétegyen, terjesszen, lemásoljon, másoknak kiadjon, továbblicenceljen, átruházzon, illetve a kérdéses tartalmak alapján bármilyen derivatív tartalmat létrehozzon vagy más módon, nem személyes célra használja fel azt. A személyes felhasználáson túl a tartalom egyetlen részét sem szabad bármilyen formában reprodukálni vagy bármilyen – elektronikus vagy mechanikus – információkereső rendszerbe beépíteni. Ön nem jogosult a Mastercard webhely megnyitására vagy használatára olyan módon, amely potenciálisan vagy szándékosan kárt vagy egyéb hátrányt okozhat a Mastercard webhelynek, illetve a Mastercard webhelyet tároló bármely szervernek vagy hálózatnak, vagy bármilyen módon akadályozná, hogy mások használják és élvezzék a webhelyet. Emellett Ön korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a webhelyre vagy annak bármely tartalmára mutató hiperhivatkozást hozzon létre, azzal a feltétellel, hogy a hivatkozás nem mutathatja be hamis, félrevezető, becsmérlő vagy másképpen sértő módon a Mastercardot, illetve annak termékeit vagy szolgáltatásait, továbbá nem lehet úgy értelmezhető, hogy a Mastercard bármilyen módon szponzorálja vagy támogatja az Ön webhelyét, oldalát vagy tartalmát.

A webhely eléréséhez nem szabad automatizált rendszereket (pl. botokat, spidereket, stb.) használni. Ön beleegyezik, hogy nem gyűjt személyazonosításra alkalmas információkat a webhely más felhasználóiról, továbbá nem értékesíti vagy használja fel más módon az ilyen információkat. Az itt kifejezetten megadott jogokon kívül a Mastercard webhelyre és annak teljes tartalmára vonatkozó minden egyéb jog, jogcím és érdekeltség a Mastercard tulajdonát képezi.

A MASTERCARD FENNTARTJA A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BÁRKINEK BÁRMILYEN OKBÓL MEGTAGADJA A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, BELEÉRTVE A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VAGY MÁS HASZNÁLATI JOGOK MEGSÉRTÉSÉT IS. Vissza az oldal tetejére

 

A Mastercard webhely és a Felhasználási feltételek változásai

A Mastercard fenntartja a jogot a webhelyen vagy azzal kapcsolatosan megjelenő tartalmak, anyagok vagy információk előzetes értesítés nélküli módosítására vagy megváltoztatására, beleértve a jelen Felhasználási feltételeket is, illetve arra, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül megszüntesse a programot. A Mastercard a Felhasználási feltételeket bármikor módosíthatja a jelen közlemény frissítésével. Ön a felelős azért, hogy rendszeresen átnézze a Felhasználási feltételeket. Minden változás vagy módosítás azonnal érvényes a közzétételt követően. Azáltal, hogy ilyen változás után Ön továbbra is használja a programot vagy ellátogat a webhelyre, Ön elfogadja ezeket a változtatásokat. Ha azonban lényeges változásokat eszközölünk a Felhasználási feltételekben, erről értesítést közlünk a honlapon és a változtatások 30 nappal a közzététel után lépnek hatályba. Ha Ön nem tagadja meg írásban a változtatások elfogadását 14 napon belül azok hatályba lépése után, ez azt jelenti, hogy beleegyezik a megváltozott Felhasználási feltételekbe. A változások elfogadásának megtagadása azt jelenti, hogy 30 nappal a megtagadás után a programban való részvétele megszűnik. Vissza az oldal tetejére

 

Megszüntetés

A Mastercard bármikor, bármilyen okból megszüntetheti fiókját vagy korlátozhatja a webhelyhez való hozzáférését. Vissza az oldal tetejére

 

Szellemi tulajdonjogok

A webhely tartalmát a vonatkozó szellemi tulajdonjogi törvények védik, és minden tartalom a Mastercard tulajdonát képezi, illetve a Mastercard licenc vagy engedély birtokában használja azt. A webhelyen található minden szöveg, formázás (korlátozások nélkül beleértve a Mastercard webhelyen lévő anyagok kiválasztását, koordinációját és elrendezését), kép, grafika, animáció, eszköz, widget, alkalmazás, hirdetés, videó, zene, hang, cikk, reklámszöveg, kreatív anyag, fénykép, védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név és logó, valamint a webhelyen található minden egyéb anyag és információ a Mastercard, leányvállalatai és partnerei, valamint a megfelelő engedélyesek és licencadók szellemi tulajdonát képezi (együttesen: „tartalom”). Ön ezeket az anyagokat nem másolhatja le, nem fejtheti vissza,

nem bonthatja fel, nem szedheti szét, nem módosíthatja, nem teheti közzé más webhelyeken, nem ágyazhatja be vagy hozhat létre hozzájuk direktben a tartalomra mutató hivatkozást, továbbá semmilyen más módon nem terjesztheti, nem adhatja tovább, nem licencelheti, nem licencelheti tovább és nem ruházhatja át másra. A Mastercard webhelyen található tartalmakban foglaltak semmilyen körülmények között sem értelmezhetők úgy, hogy – közvetlenül, közvetve vagy más módon – bármiféle engedélyt adnának a Mastercard védjegyének, szellemi tulajdonjogának vagy szellemi tulajdonjoggal védett anyagainak kereskedelmi célú felhasználására a Mastercard előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Mastercard webhelyen megjelenő bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyek, logók, kereskedelmi nevek és szolgáltatási védjegyek (együttesen: „védjegyek”) a Mastercard és külső partnerei tulajdonát képezik. A Mastercard webhelyen található tartalmakban foglaltak semmilyen körülmények között sem értelmezhetők úgy, hogy közvetve vagy más módon bármiféle engedélyt adnának a Mastercard webhelyen található védjegyek felhasználására a Mastercard vagy a védjegyet birtokló harmadik fél írásbeli engedélye nélkül.

Az anyagok bármilyen jogosulatlan kereskedelmi felhasználása a Mastercard szellemi tulajdonjogának megsértését jelenti, és ilyen esetben a Mastercard minden törvényes eszközzel fellép a jogsértés ellen. Vissza az oldal tetejére

 

Szerzői joggal kapcsolatos panaszok

A webhely működtetése során a Mastercard „szolgáltatóként” léphet fel és online tartalom- és hivatkozásszolgáltatóként nyújthat szolgáltatásokat külső webhelyek számára. Ennek következményeképpen a webhely használata során sor kerülhet olyan, harmadik felek által biztosított anyagok átvitelére, tárolására, elérésére vagy más módon hozzáférhetővé tételére, amelyek nem a Mastercard tulajdonát képezik. A Mastercard bizonyos, a törvény által előírt eljárásokat alkalmaz a webhelyen előforduló szerzőijog-sértésekkel kapcsolatos állítások kezelésére, és olyan szabályokat fogadott el, amelyek lehetővé teszik azon tartalmak azonnali eltávolítását, illetve azon felhasználók azonnali felfüggesztését, amelyek/akik a Mastercard vagy egy harmadik fél jogait sértik, illetve bármely más módon sértik a szellemi tulajdonjogi törvényeket vagy a jelen megállapodást. Ha Ön úgy véli, hogy a webhelyen elérhető bármely anyag szerzői jogot sért, értesítse a Mastercard vállalatot. A Mastercard a lehető leghamarabb eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a kérdéses anyagot. A jogsértési bejelentéseket a következő címre küldje: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo, Belgium. Attn: Legal Department.

Az üzenetnek tartalmaznia kell a következőket:

1. Az Ön szerint a jogsértés tárgyát képező, szerzői jogi védelem alatt álló anyag vagy más szellemi tulajdon azonosítása;

2. A jogsértés tényállását megtestesítő anyag azonosítása a webhelyen belül, megfelelő részletességgel ahhoz, hogy a Mastercard megtalálja azt a webhelyen;

3. Az Ön nyilatkozata arról, hogy Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználáshoz a szerzői jog tulajdonosa vagy annak ügynöke nem járult hozzá, illetve a törvény nem teszi azt lehetővé;

4. Az Ön nyilatkozata arról, hogy (a) a bejelentésében szereplő fenti információk pontosak, és (b) Ön a kérdéses szerzői jog jogosultjavagy meghatalmazás birtokában jár el a jogosultnevében;

5. Az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe; valamint

6. Az Ön aláírása vagy elektronikus aláírása. Vissza az oldal tetejére

 

Benyújtott anyagok és visszajelzések

Időről időre arra kérhetjük Önt, hogy adjon visszajelzést a Mastercard webhelyéről, valamint termékeiről és/vagy szolgáltatásairól. Az Ön által elküldött kommunikációk vagy anyagok (a) kezelése a Mastercard által nem bizalmas és nem az Ön tulajdonaként történik, (b) a Mastercard tulajdonává válnak és a Mastercard a velük kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdekeltséget örökre megszerez, továbbá (c) elérhetővé válnak a Mastercard licencadói és leányvállalatai saját belátásuk szerinti felhasználására, mindenféle kötelezettség, ellenszolgáltatási igény vagy egyéb felelősségvállalás nélkül, azon kívül, hogy kérésére megnevezzük Önt mint a kommunikáció vagy anyag létrehozóját. A felhasználás bármilyen célú lehet, beleértve – de nem kizárólag ezekre korlátozva – az anyagok részben vagy teljes egészében történő reprodukálását, továbbítását, publikálását, sugárzását és közzétételét bármilyen jelenleg létező vagy a jövőben megjelenő médiában és bármilyen módon, a jelen webhelyen vagy máshol. A Mastercard semmiféle kötelezettséget sem vállal arra, hogy válaszoljon az ilyen kommunikációkra. A fentiek ellenére a Mastercard vállalati politikájának részeként nem fogad el vagy vesz figyelembe a nagyközönségtől érkező kreatív ötleteket, javaslatokat vagy anyagokat a termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozóan („benyújtott anyagok”), ezért sem a jelen webhelyen, sem más módon ne nyújtson be a Mastercard számára ilyen anyagokat. Ha Ön a fenti kérésünk ellenére mégis benyújt ilyen anyagot, akkor a benyújtott anyag azonnal a Mastercard tulajdonává válik, és a Mastercard ettől kezdve kizárólagos jogosultjává válik az anyaghoz kapcsolódó minden jognak, jogcímnek és érdekeltségnek. Ezenfelül a Mastercard szabadon felhasználhatja a benyújtott anyagokat bármilyen célra, többek között termékek és szolgáltatások fejlesztésére és értékesítésére. A Mastercard nem vállal semmiféle felelősséget az ilyen benyújtott anyagok felhasználása vagy közlése tekintetében, illetve olyan esetben, ha a Mastercard jövőbeli termékei vagy szolgáltatásai bármilyen hasonlóságot mutatnak a kérdéses anyag tartalmával. Vissza az oldal tetejére

 

Kereskedők és kereskedői ajánlatok

A kereskedők (beleértve a nonprofit cégeket) bizonyos ajánlatokat, élményeket vagy más előnyöket kínálhatnak a Mastercard számára az áruk és szolgáltatások vásárlása tekintetében („ajánlatok”), amelyek a Mastercard webhelyén vagy közvetlenül a kereskedőnél érhetők el. Az ilyen ajánlatokra bizonyos feltételek vonatkoznak, amelyek bármikor megváltozhatnak. A Mastercard nem vállal semmiféle felelősséget az ilyen ajánlatokhoz kapcsolódóan az Ön és a kereskedő között zajló tevékenységek miatt bekövetkező veszteségek vagy károk tekintetében. Ön elfogadja, hogy a Mastercard semmilyen formában sem felelős a Mastercard webhelyen vagy saját webhelyükön elérhető kereskedők tevékenységéért és ajánlataikért, és ebben a tekintetben semmit sem garantál. Vissza az oldal tetejére

 

Nyereményjátékok

Időről időre felhívjuk a figyelmét a Mastercard vagy egy harmadik fél által szervezett nyereményjátékra vagy más promócióra. Minden ilyen nyereményjátékra és promócióra az adott esetben érvényes hivatalos szabályok, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek és alapszabályok vonatkoznak. Vissza az oldal tetejére

 

 

Harmadik felek által biztosított tartalmak és más webhelyekre mutató hivatkozások

A webhelyen harmadik felek által biztosított tartalmak és más, a jelen webhelytől teljesen független webhelyekre mutató hivatkozások szerepelhetnek. A harmadik felek tartalmainak és hivatkozásainak szerepeltetése kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálja, és semmiképpen sem jelenti a Mastercard jóváhagyását, támogatását vagy garanciavállalását az ilyen tartalmak tekintetében. Emellett a Mastercard nem vállal semmiféle felelősséget a harmadik felek által biztosított információk pontosságáért, teljességéért vagy megbízhatóságáért, illetve a hivatkozott webhelyeken kínált termékekért vagy szolgáltatásokért, és kizárólag Ön felelős a harmadik felek által biztosított információk felhasználása tekintetében. Az Ön és az ilyen harmadik felek között létrejött megállapodások, tranzakciók vagy egyéb kapcsolatok tekintetében kizárólag Ön vállal felelősséget. Amikor Ön egy harmadik fél hivatkozására kattint, azzal elhagyja a Mastercard webhelyet. Nézze át a hivatkozáson keresztül megnyitott webhely felhasználási feltételeit további információért a webhely gyakorlatáról.

A Mastercard nem felelős a harmadik fél által biztosított tartalmak vagy az általuk tett ajánlatok vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem garantáljuk ezeket a webhelyünkön. A Mastercard nem vállal semmiféle felelősséget a harmadik felek tevékenységéért és az általuk kínált tartalomért. Vásárlás előtt gondosan nézze át az ajánlat részleteit és feltételeit. Vissza az oldal tetejére

 

Adatvédelmi irányelvek

A Mastercard fontosnak tartja a webhelyre látogatók és az itt kínált programokat és információkat igénybe vevők személyes adatainak védelmét. A priceless™ Adatvédelmi irányelve és a Sütikre történő figyelmeztetés áttekintést nyújt arról, mire számíthat Ön, ha feliratkozik, és hogyan használjuk fel személyes adatait ezen a webhelyen. Adatvédelmi irányelveinket és a Sütikre történő figyelmeztetést megtekintheti itt. Vissza az oldal tetejére

 

Kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a Mastercard vállalatot, valamint annak üzleti partnereit, tisztségviselőit és igazgatóit, alkalmazottait és leányvállalatait felmenti mindennemű felelősség, veszteségre vonatkozó kártérítési igény, követelés és költségelszámolási igény alól, továbbá ilyen esetekben kártérítést és védelmet nyújt számukra, beleértve az észszerű mértékben megállapított ügyvédi díjakat és költségeket is, amennyiben a következők felmerülnek: (i) ha Ön megszegi ezeket a Felhasználási feltételeket; (ii) ha Ön visszaél a webhely használatával; és (iii) ha Ön megsérti a szerzői jogokat vagy más szellemi tulajdon jogát vagy harmadik felek egyéb jogait, akik az Ön által benyújtott anyagokban szerepelnek, vagy ha Ön a benyújtott anyagokkal kapcsolatos egyéb törvényeket vagy szerződéseket szeg meg. Vissza az oldal tetejére

 

A felelősség kizárása

Habár a Mastercard minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a webhelyen található információk helyesek legyenek, a pontosság nem garantálható, ezért a Mastercard nem vállal semmiféle felelősséget a jelen webhelyen található információk pontossága, hiánytalansága vagy hitelessége tekintetében.

A WEBHELYET ÉS ANNAK MINDEN TARTALMÁT AZ ITT LÁTHATÓ ÉS ELÉRHETŐ FORMÁBAN BIZTOSÍTJUK ÖNNEK, ÉS EZÚTON ELHÁRÍTUNK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, A JOGCÍMEKRE VAGY A JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGRE, AZ ADATOK MINŐSÉGÉRE VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN GARANCIA VÁLLALÁSÁT IS. AZ ÖN ÁLTAL A MASTERCARD VÁLLALATTÓL A JELEN WEBHELYEN KERESZTÜL SZERZETT INFORMÁCIÓK AZ ITT KIFEJEZETTEN LEÍRT GARANCIÁKON TÚL SEMMIFÉLE EGYÉB GARANCIA ALAPJÁT NEM KÉPEZHETIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A MASTERCARD KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY ELÉRHETŐSÉGÉVEL, A MASTERCARD WEBHELY HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉVEL, A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁVAL, VALAMINT A MASTERCARD WEBHELY VÍRUS- ÉS KÁRTEVŐMENTESSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. ÖN A JELEN WEBHELYET, A LETÖLTÖTT TARTALMAKAT, ILLETVE A WEBHELYEN KERESZTÜL SZERZETT ANYAGOKAT KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS BÁRMILYEN, A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN

BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK OKOZTA KÁROKAT. A JELEN FELTÉTELEK EGYIKE SEM ZÁRJA KI VAGY KORLÁTOZZA A MASTERCARD FELELŐSSÉGÉT (I) GONDATLANSÁGA ÁLTAL OKOZOTT HALÁLESETÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, (II) CSALÁSÉRT VAGY CSALÁRD MEGTÉVESZTÉSÉRT, VAGY (III) BÁRMI OLYAN ÜGYÉRT, AMELYÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY ANNAK MEGKÍSÉRLÉSE A MASTERCARD ÁLTAL TÖRVÉNYBE ÜTKÖZNE. Vissza az oldal tetejére

 

A kártérítés kizárása és a felelősség korlátozása

A MASTERCARD VAGY LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ AZOKÉRT A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐJOGI, JÁRULÉKOSVAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT – BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TULAJDONBAN BEKÖVETKEZETT KÁROKAT, A HASZNÁLHATÓSÁG MEGSZŰNÉSÉT, AZ BEVÉTELKIESÉST, A GAZDASÁGI VESZTESÉGET, AZ ADATVESZTÉST VAGY AZ ELMARADT HASZNOT, AZ ADOTT KERESET JELLEGÉTŐL FÜGGETLENÜL (TÖBBEK KÖZÖTT SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL, GONDATLANSÁGGAL VAGY EGYÉB KÁROKOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KERESETEK) –, AMELYEK A MASTERCARD WEBHELY VAGY TARTALMA HASZNÁLATÁVAL VAGY ELÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG AKKOR SEM, HA A MASTERCARD VÁLLALATOT VAGY ANNAK ÜZLETI PARTNEREIT, MUNKATÁRSAIT, KÉPVISELŐIT VAGY LEÁNYVÁLLALATAIT ELŐZŐLEG TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK VAGY VESZTESÉGEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A MASTERCARD TELJES PÉNZÜGYI FELELŐSSÉGE MINDEN KÁR, VESZTESÉG ÉS KERESET TEKINTETÉBEN – LEGYEN SZÓ AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉSRŐL VAGY SÉRELEMRŐL (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁGOT) – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEGET (HA SOR KERÜLT ILYEN ÖSSZEG BEFIZETÉSÉRE) VAGY A SZÁZ FONT (100 GBP) ÉRTÉKET (A KETTŐ KÖZÜL AZ ALACSONYABBAT) A WEBHELY ELÉRÉSÉVEL VAGY A WEBHELYHEZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMILYEN TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN. A JELEN FELTÉTELEK EGYIKE SEM ZÁRJA KI VAGY KORLÁTOZZA A MASTERCARD FELELŐSSÉGÉT (I) GONDATLANSÁGA ÁLTAL OKOZOTT HALÁLESETÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, (II) CSALÁSÉRT VAGY CSALÁRD MEGTÉVESZTÉSÉRT, VAGY (III) BÁRMI OLYAN ÜGYÉRT, AMELYÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY ANNAK MEGKÍSÉRLÉSE A MASTERCARD ÁLTAL TÖRVÉNYBE ÜTKÖZNE.

A fentiek korlátozása nélkül és a törvény által megengedett mértékben nem vagyunk felelősek az ajánlat részleteiben vagy feltételeiben található semmilyen hibáért, a Mastercard World Elite vagy Mastercard kártyáján felmerült kártyadíjakért vagy büntetésért a program használata következtében, beleértve az érvénytelenítések következtében felmerült díjakat és büntetéseket. A programban való részvételével kapcsolatos mindent adó kizárólag az Ön felelőssége, nem a mi felelősségünk vagy bármely kereskedő, a Mastercard vagy a pénzintézet felelőssége, aki kibocsátotta az Ön Mastercard kártyáját. A kereskedők vagy a kibocsátó pénzintézet jelentheti a programmal kapcsolatos információt és az Ön részvételét a programban az adóhatóságoknak. A kereskedők és az Ön kártyáját kibocsátó pénzintézet nem változtathatja meg ezeket a köztünk és Ön között fennálló feltételeket és nem vállalhatnak olyan kötelezettséget, amelyek ránk nézve kötelezőek. Vissza az oldal tetejére

 

A Felhasználási feltételek alkalmazhatóságának kizárása a Mastercard fizetési kártyák birtokosaival kötött megállapodásra

A Mastercard vezető vállalat a fizetési szolgáltatások terén. A Mastercard nem pénzügyi intézmény, így semmilyen formában nem bocsát ki hitelkártyákat, betéti kártyákat, csekk-kártyákat vagy fizetési kártyákat. A Mastercard márkanévvel ellátott fizetési kártya nem magával a Mastercard vállalattal, hanem a kibocsátó bankkal vagy pénzügyi intézménnyel való kapcsolatot testesíti meg. A Mastercard márkanévvel ellátott fizetési kártyával vagy kártyatulajdonos számlával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket és problémákat a kártyát kibocsátó bank vagy pénzintézet kezeli, nem a Mastercard. A Mastercard kapcsolatban áll ugyan az Ön kibocsátó bankjával vagy pénzintézetével, de ez a kapcsolat nem terjed ki az egyes kártyabirtokosokra és fizetésikártya-számlákra. Vissza az oldal tetejére

 

Egyéb tudnivalók

A jelen Felhasználási feltételek értelmezése és végrehajtása kizárólag Szlovákia törvényei szerint történik, és a jogszabályi ütközés elve nem érvényesíthető. Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a jelen Felhasználási feltételekből vagy a jelen webhely használatából eredő vagy ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó bármely jogi vagy méltányossági kereset kizárólag egy szlovák bíróságra nyújtható be. Ön ezúton tudomásul veszi ezen bíróságok személyes illetékességét, és annak aláveti magát a Mastercard webhellyel, annak elérésével vagy használatával, vagy a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely kereset esetére, továbbá tudomásul veszi és elfogadja a területen kívüli hatályú kézbesítést.

A jelen Felhasználási feltételek Ön általi átruházása tilos. A Mastercard jogosult bármikor átruházni a jelen Felhasználási feltételekben foglalt jogait és kötelezettségeit, amennyiben az átruházás nem veszélyezteti az Ön jelen Felhasználási feltételek által biztosított jogait. Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely része vagy rendelkezése jogszerűtlennek, semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, úgy az adott részt a jelen Felhasználási feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen bekezdésben foglaltak kivételével a jelen Felhasználási feltételek képezik a feltételek tárgyára vonatkozóan az Ön és a Mastercard között létrejött teljes szerződést. A jelen Felhasználási feltételek bizonyos rendelkezéseit felülírhatják vagy kiegészíthetik a jelen webhely bizonyos oldalain, alkalmazásain, eszközein vagy egyéb anyagain belül található, kijelölt jogi értesítések és feltételek. Amennyiben a Mastercard elmulasztja

a jelen Felhasználási feltételek vagy bármely kiegészítő feltétel rendelkezéseinek végrehajtását, az nem tekinthető joglemondásnak sem az adott rendelkezések tekintetében, sem az adott rendelkezés végrehajtási joga tekintetében. A jelen Felhasználási feltételek és bármely kapcsolódó dokumentum elfogadása elektronikus formában történik (pl. a beleegyezés elektronikus vagy egyéb módon való kinyilvánításával), és az elfogadás kötelező érvényűnek tekintendő az Ön és a Mastercard között fennálló jogviszonyban. Vissza az oldal tetejére

 

Ügyfélszolgálati kapcsolattartó

Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren 1410, Waterloo, Belgium. Telefon: +32 2 352 511