Header background image Second header background image Background image

Priceless Terms of Use

Giriş

Priceless™ veb saytına xoş gəlmisiniz. Priceless™ veb-saytı ("Sayt") Mastercard Europe SA ("Mastercard") tərəfindən Mastercard kart sahiblərinə priceless™ təcrübələri, təkliflər, kart üstünlükləri və kontent gətirən tanıtım proqramıdır. Sayt sizə Priceless™ dünya təcrübələri, reklam təklifləri, kart üstünlükləri və müvafiq kontentə daxil olmaq imkanı verir. Saytda qeydiyyatdan keçməzdən və ya Saytdan istifadə etməzdən əvvəl bu istifadə şərtlərini diqqətlə oxuyun və onları qeydləriniz üçün saxlayın. Sizin sayta girişiniz bu İstifadə Şərtlərinə və düzəlişləri ilə birlikdə MasterCard tərəfindən Saytda dərc edilmiş əlavə siyasətlərə (bundan sonra birlikdə “İstifadə Şərtləri” adlandırılacaq) uyğun olaraq həyata keçirilir. İstifadə Şərtlərində saytdan istifadə etməniz üçün tətbiq olunan şərtlər müəyyən edilir. SAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ SİZ TƏSDİQ EDİRSİNİZ Kİ, SİZ İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNİ OXUMUSUNUZ, BAŞA DÜŞMÜSÜNÜZ VƏ ONLARA ƏMƏL ETMƏYƏ RAZILIQ VERMİSİNİZ.  ƏGƏR SİZİN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ BARƏDƏ HƏR HANSI SUALINIZ VARSA, SİZ BU SAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL HÜQUQŞÜNAS İLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏSİLİNİZ.
Əgər İstifadə Şərtləri ilə razı deyilsinizsə, sayta daxil olmayın və ya Saytdan istifadə etməyin.
Bu İstifadə Şərtlərində "siz" və "sizin" sözləri aşağıda göstərildiyi kimi Sayta daxil olmuş və ya Proqramda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş şəxs deməkdir. "Biz", "bizə" və "bizim" sözləri MasterCard deməkdir. "Sayt" http://www.priceless.com və ya priceless™ proqramı ("Proqram") üçün yarada biləcəyimiz digər vebsayt deməkdir.

 

 

Sayt


Sayt MasterCard kart sahibləri üçün bir üstünlükdür. Biz sizə macəralar, təkliflər, təcrübələr və digər üstünlüklərdən ibarət priceless™ "Dünyasını təqdim edirik. Saytın üstünlüklərinə bənzərsiz təkliflər və təcrübələr daxildir. E-poçt xatırlatmaları sizi ən son təkliflər və təcrübələrdən xəbərdar etmək üçün təyin edilə bilər. Bəzi təkliflər yalnız World Elite kart sahibləri üçün nəzərdə tutulub. Bu eksklüziv təkliflərdən yararlanmaq üçün World Elite kart sahiblərindən sizin adınıza buraxılmış və Proqramda ödəniş üçün məsuliyyət daşıdığınız uyğun World Elite MasterCard-da qeydiyyatdan keçmələri tələb olunacaq. Hər bir World Elite MasterCard kartınızın ön və ya arxa tərəfində müəyyən edilə bilər. Bu Proqramın məqsədləri üçün Saytdan istifadənizə aşağıdakı şərtlər tətbiq edilir: (i) World Elite MasterCard kartınız və ya MasterCard kartınız Azərbaycan Respublikasının maliyyə institutu tərəfindən sizə verilməlidir; (ii) ən azı 18 yaşınız olmalıdır; (iii) siz Azərbaycan Respublikasının qanuni rezidenti olmalısınız; və (iv) bütün icazə, hesablaşma və rəsmiləşdirmə (“Komutasiya”) MasterCard Qlobal Rəsmiləşdirmə və Emal Sistemi vasitəsilə tamamlanır. MasterCard kartının bu Saytda istifadə oluna biləcəyi ilə bağlı hər hansı sualınız və ya probleminiz varsa, aşağıda qeyd olunan Müştəri Xidmətləri ilə əlaqə saxlayın.
Bu İstifadə Şərtləri ilə razılaşaraq, siz razılıq verirsiniz ki: (i) siz burada yalnız özünüzü təmsil edirsiniz və başqa heç bir şəxsi təmsil etmirsiniz; (ii) Proqramda qeydiyyatdan keçmək üçün tələb olunan məlumatlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, MasterCard-a dəqiq məlumat verəcəksiniz; (iii) siz MasterCard-ın əvvəlcədən birbaşa yazılı razılığı olmadan MasterCard tərəfindən təmin edilən və ya MasterCard vasitəsilə əldə edilmiş proqram təminatını, kontenti, təklifləri, təcrübələri, məhsulları və ya xidmətləri hər hansı kommersiya məqsədi ilə təıkrar istehsal etmək, çoxaltmaq, kopyalamaq, satmaq, təkrar satmaq, yaymaq, dərc etmək və ya istismar etmək üçün Saytdan istifadə etməyəcəksiniz. Bu məhdudiyyətə Saytdakı hər hansı məlumatı hər hansı digər kataloq, məhsul və ya xidmətə daxil etmək cəhdi daxildir; (iv) siz bütün telefon, kompüter avadanlığı və proqram təminatı və digər avadanlıqların əldə edilməsi və saxlanması və bütün əlaqədar xərclərin ödənilməsi daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Saytdan istifadə etmək üçün öz girişinizi təmin edəcəksiniz; (vi) siz Saytdan onun resurslarının digər istifadəçilər üçün əlçatanlığına mənfi təsir göstərən və ya MasterCard və ya Xidmət Provayderinin serverlərinə və ya şəbəkələrinə zərər verə, sıradan çıxara, həddən artıq yükləyə və ya korlaya biləcək hər hansı şəkildə istifadə etməyəcəksiniz; və (vii) siz Saytdan qeyri-qanuni və ya İstifadə Şərtlərində qadağan edilmiş hər hansı məqsəd üçün istifadə etməyəcəksiniz.
Siz hesabınızın və parolunuzun təhlükəsizliyini və məxfiliyini qorumaq üçün tamamilə məsuliyyət daşıyırsınız və özünüz və ya başqasının bütün fəaliyyətlərinə və davranışlarına cavabdehsiniz. Siz hesabınızın hər hansı icazəsiz istifadəsi və ya hər hansı digər təhlükəsizlik pozuntusu barədə dərhal MasterCard-ı xəbərdar etməyə razılaşırsınız. MasterCard və ya agentlər sizin xəbəriniz olmaqla və ya xəbəriniz olmadan başqasının parolunuzdan və ya hesabınızdan istifadə etməsi nəticəsində yarana biləcək hər hansı itki və ya ziyana görə məsuliyyət daşımayacaq; lakin, hesabınızın təhlükəsizliyini və məxfiliyini qorumadığınız üçün hesabınız və ya parolunuzdan başqasının istifadə etməsi səbəbindən MasterCard və ya digər tərəfə dəymiş itkilərə görə məsuliyyət daşıya bilərsiniz.

 

Saytın kontentindən istifadə etmək hüququ


Aşağıda müəyyən edildiyi kimi, biz sizə öz şəxsi istifadəniz üçün Saytdan hər hansı kontenti görmək, paylaşmaq, çap etmək və ya yükləmək üçün məhdud, qeyri-eksklüziv, ləğv edilə bilən lisenziya veririk. Sizə Saytdakı hər hansı kontenti lisenziyalaşdırmaq, yenidən nəşr etmək, yaymaq, surətini çıxarmaq, həvalə etmək, sublisenziya vermək, ötürmək, satmaq, törəmə işləri hazırlamaq və ya digər qeyri-şəxsi istifadə etmək hüququ verilmir. Şəxsi istifadəniz istisna olmaqla, hər hansı kontentin heç bir hissəsi hər hansı formada çoxaldıla və ya hər hansı elektron və ya mexaniki məlumat axtarış sisteminə daxil edilə bilməz. Siz MasterCard Saytına və ya MasterCard Saytının əsasını təşkil edən hər hansı server və ya şəbəkəyə zərər verə və ya zərər verə biləcək hər hansı bir şəkildə MasterCard Saytına daxil ola və ya istifadə edə bilməzsiniz və ya başqasının Saytdan istifadəsinə müdaxilə edə bilməzsiniz. Hiperlink MasterCard-ı və ya onun məhsullarını və ya xidmətlərini yalan, aldadıcı, alçaldıcı və ya başqa cür təhqiredici şəkildə təsvir etmədiyi və ya MasterCard-ın saytınız, səhifəniz və ya kontentinizin sponsoru olduğunu və ya təsdiq etdiyini nəzərdə tutmadığı təqdirdə, Sayta və ya oradakı hər hansı kontentə hiperlink yaratmaq üçün sizə məhdud, geri alına bilən və qeyri-eksklüziv hüquq verilir. 

Sayta daxil olmaq üçün avtomatlaşdırılmış sistemlərdən (məsələn, robotlar, hörümçəklər və s.) istifadə edə bilməzsiniz. Siz Saytın digər istifadəçilərinin şəxsiyyətini müəyyənl edən məlumatı toplamamağa və ya bu məlumatı satmamağa və ya başqa şəkildə istifadə etməməyə razılaşırsınız. Bu İstifadə Şərtlərində birbaşa olaraq verilmiş məhdud hüquqlar istisna olmaqla, Saytda və orada olan bütün kontentlə bağlı bütün hüquqlar, mülkiyyət hüququ və maraqlar MasterCard-a məxsusdur.
TƏTBİQ OLUNAN QANUNDA İCAZƏ VERİLDİYİ MAKSİMUM ŞƏKİLDƏ, MASTERCARD HƏR HANSI İSTİFADƏ HÜQUQU DAXİL OLMAQLA BU İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNİN POZULMASI DAXİL OLMAQLA HƏR HANSI SƏBƏBDƏN ÖZ MÜLAHİZƏSİ ƏSASINDA BİLDİRİŞ VERMƏDƏN İSTƏNİLƏN ŞƏXSİN BU SAYTA DAXİL OLMASI VƏ YA BU SAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏSİNDƏN İMTİNA ETMƏK HÜQUQUNU ÖZÜNDƏ SAXLAYIR.

 

MasterCard saytının İstifadə Şərtlərinə Dəyişiklik


Tətbiq olunan qanunlarda icazə verdiyi maksimum dərəcədə MasterCard bu Saytda və ya onunla əlaqədar olaraq görünən kontenti, materialları və ya məlumatları, o cümlədən bu İstifadə Şərtlərini istənilən vaxt sizə xəbərdarlıq etmədən dəyişdirmək və ya dəyişiklik etmək və ya istənilən dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır. MasterCard istənilən vaxt bu nəşri yeniləməklə bu İstifadə Şərtlərinə düzəliş edə bilər. Siz İstifadə Şərtlərini müntəzəm olaraq nəzərdən keçirmək üçün məsuliyyət daşıyırsınız. İstənilən dəyişiklik və ya düzəliş dərc edildikdən dərhal sonra qüvvəyə minir. Bu cür dəyişikliklərdən sonra Proqramdan davamlı istifadə və ya Sayta daxil olmaq sizin bu cür dəyişiklikləri qəbul etdiyinizi göstərir. MasterCard sizin ödənişi əvvəlcədən təsdiqləyərək Proqramın bütün və ya bəzi hissələrinə daxil olmanız üçün istənilən vaxt ödəniş tutmaq hüququnu özündə saxlayır.

 

Xitam vermə


Tətbiq olunan qanunlarda icazə verildiyi maksimum dərəcədə MasterCard istənilən vaxt hesabınızı ləğv edə və ya hər hansı səbəbdən Sayta girişinizi məhdudlaşdıra bilər.

 

Əqli Mülkiyyət Hüquqları


Saytın Kontenti qüvvədə olan əqli mülkiyyət haqqında qanunlarla qorunur və bütün Kontent MasterCard-a məxsusdur və ya MasterCard tərəfindən lisenziya və ya icazə əsasında istifadə olunur. MasterCard Saytında materialların seçilməsi, əlaqələndirilməsi və təşkili və şəkillər, qrafika, animasiya, alətlər, vicetlər, tətbiqlər, ticari reklamlar, reklam çarxları, videolar, musiqi, səslər, məqalələr, surətlər, yaradıcı materiallar, fotoşəkillər, ticarət nişanları, xidmət nişanları, ticarət adları və loqolar və bu Saytdakı digər materiallar və məlumatlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq bütün mətn və formatlaşdırma MasterCard, onun törəmə və filialları və onların müvafiq lisenziya verənləri və lisenziya sahiblərinin (kollektiv şəkildə "Kontent" adlandırılacaq) əqli mülkiyyət hüquqlarına əsasən həyata keçirilir. Bu materiallar sizin tərəfinizdən hər hansı formada kopyalana, dekompilyasiya edilə, hissələrə bölünə, dəyişdirilə, başqa veb-saytlara yerləşdirilə, çərçivəyə salına, təkrar konstruksiya oluna, dərindən link edilə, dəyişdirilə və ya başqa şəkildə paylana, təkrar paylana, lisenziya , sublisenziya verilə və ya başqa şəxsə ötürülə bilməz. MasterCard Saytında qeyd olunan heç bir müddəa, MasterCard-ın əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan hər hansı MasterCard əmtəə nişanı, əqli mülkiyyət hüququ və ya müəllif hüquqları ilə qorunan materialdan kommersiya məqsədilə istifadə etmək üçün hər hansı lisenziyanın və ya hüququn dolayı yolla verilməsi, dayandırılması və ya başqa şəkildə verilməsi kimi tövsif olunmamalıdır. MasterCard Saytında nümayiş etdirilən qeydiyyatdan keçmiş və ya qeydiyyatdan keçməmiş əmtəə nişanları, loqolar, ticarət adları və xidmət nişanları, (birlikdə "Əmtəə nişanları" adlandırılacaq) MasterCard və onun üçüncü tərəf ittifaq tərəfdaşlarının ticarət nişanlarıdır. MasterCard Saytında olan heç bir müddəa MasterCard-ın və ya Əmtəə Nişanına sahib ola biləcək üçüncü tərəfin yazılı icazəsi olmadan MasterCard Saytında nümayiş etdirilən hər hansı Əmtəə Nişanından istifadə etmək üçün və ya şəkildə başqa nəzərdə tutulan hər hansı lisenziya və ya hüququn verilməsi kimi tövsif olunmamalıdır.

Bu materiallardan icazəsiz kommersiya məqsədilə hər hansı istifadə MasterCard-ın əqli mülkiyyət hüquqlarını pozacaq və MasterCard-ın tam qanuni hüquqları və hüquqi müdafiə vasitələrinin həyata keçirilməsinə səbəb olacaq.

 

Müəllif hüquqları üzrə Şikayətlər 


Saytı idarə edərkən MasterCard “xidmət təminatçısı” kimi çıxış edə bilər və materialların və üçüncü tərəflərin internet saytlarına linklərin onlayn təminatçısı kimi xidmətlər təklif edə bilər. Nəticədə, MasterCard-ın sahib olmadığı və ya nəzarət etmədiyi üçüncü tərəf materialları Saytdan istifadə etməklə ötürülə, saxlanıla, əldə oluna və ya başqa şəkildə təqdim edilə bilər. MasterCard Saytda baş verən müəllif hüquqlarının pozulması iddiaları ilə bağlı hüquqlarına əsasən  müəyyən edilmiş prosedurlara malikdir və MasterCard və ya üçüncü tərəfin hüquqlarını pozduğu, və ya hər hansı əqli mülkiyyət qanunlarını və ya qaydalarını və ya bu Müqaviləni başqa şəkildə pozduğu aşkar edilən istənilən kontentin dərhal silinməsini və ya istifadəçinin fəaliyyətinin dayandırılmasını nəzərdə tutan siyasət qəbul etmişdir. Saytda mövcud olan hər hansı materialın müəllif hüquqlarını pozduğuna inanırsınızsa, bu barədə MasterCard-a məlumat verməlisiniz. MasterCard pozuntu yaratdığı iddia edilən materiala girişi silmək və ya qeyri aktiv etmək üçün operativ şəkildə cavab verəcəkdir. Siz pozuntu ilə bağlı bildirişləri aşağıdakı ünvana göndərməlisiniz:

MasterCard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Vaterlo, Belçika.
Kimə: Hüquq şöbəsi.

Zəhmət olmasa aşağıdakı bildirişi təqdim edin:
1. Pozulduğunu iddia etdiyiniz müəllif hüquqları ilə qorunan əsər və ya digər əqli mülkiyyəti müəyyən edin;
2. MasterCard-ın onu Saytda tapa bilməsi üçün Saytda hüquq pozuntusu olduğunu iddia etdiyiniz materialı kifayət qədər təfərrüatla müəyyən edin;
3. Mübahisəli istifadəyə müəllif hüququ sahibi, onun agenti və ya qanun tərəfindən icazə verilmədiyinə vicdanla inandığınız barədə verdiyiniz bəyanat;
4. Yalandan şahidlik etmə məsuliyyətinə əsasən (a) bildirişinizdəki yuxarıda göstərilən məlumatın düzgün olduğunu və (b) müəllif hüquqları ilə bağlı maraqların sahibi olduğunuzu və ya sahibinin adından hərəkət etmək səlahiyyətinə malik olduğunuzu təsdiq edən bəyanat;
5. Ünvanınız, telefon nömrəniz və e-poçt ünvanınız; və
6. Fiziki və ya elektron imzanız
 
 

Təqdimatlar və ya Əks Əlaqə


Vaxtaşırı olaraq biz sizdən MasterCard-ın saytı və məhsulları və ya xidmətləri ilə bağlı rəyinizi istəyə bilərik. Ötürdüyünüz və ya göndərdiyiniz hər hansı bildiriş və ya material (a) MasterCard tərəfindən qeyri-konfidensial və mülkiyyət məlumatı kimi qəbul ediləcək, (b) MasterCard-ın mülkiyyətinə çevriləcək və MasterCard yalnız indi və bundan sonra ondakı bütün hüquqlara, mülkiyyət hüquqlarına və maraqlara sahib olacaq və (c) MasterCard-ın lisenziya sahibləri və filialları tərəfindən sizin qarşınızda heç bir öhdəlik, kompensasiya və ya digər cavabdehlik daşımadan öz mülahizəsinə əsasən məhdudiyyətsiz olaraq istifadə olunacaq. Bu cür istifadə hər hansı məqsəd üçün ola bilər, o cümlədən indi məlum olan və ya sonradan hazırlanan bu saytda və ya başqa yerdə hansı bir mühitdə və hər hansı bir şəkildə çoxaltma, açıqlama, ötürmə, nəşr, yayım və tam və ya qismən, dərc etmə ola bilər. MasterCard hər hansı bu cür bildirişlərə cavab vermək öhdəliyi daşımır. Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, MasterCard öz məhsul və xidmətləri ilə bağlı ictimaiyyətdən hər hansı kreativ ideya, təklif və ya materialı ("Təqdimatlar") qəbul etməmək və ya nəzərə almamaq siyasətini saxlayır və buna görə də, siz bu sayt vasitəsilə və ya başqa şəkildə hər hansı bir bildirişdə MasterCard-a hər hansı Təqdimat verməməlisiniz. Buna baxmayaraq, əgər bunu etməməyinizə dair xahişimizə baxmayaraq, siz bizə Təqdimat göndərsəniz, bu Təqdimat dərhal MasterCard-ın müstəsna mülkiyyətinə çevriləcəkdir. Bundan əlavə, MasterCard məhsul və xidmətlərin inkişafı və marketinqi daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, istənilən Təqdimatdan istənilən məqsəd üçün istifadə etməkdə sərbəstdir. MasterCard belə Təqdimatın bu cür istifadəsi və ya açıqlanmasına və ya Təqdimatdakı hər hansı oxşarlığa və gələcək MasterCard məhsul və xidmətlərinə görə məsuliyyət daşımır.

 

Ticarətçi və Ticarətçi Təklifləri


Ticarətçilər (o cümlədən qeyri-kommersiya təşkilatları) MasterCard-a Saytda və ya bilavasitə ticarətçi vasitəsi ilə əldə edilə biləcək mal və xidmətlərin ("Təkliflər") alınması ilə bağlı müəyyən təkliflər, təcrübələr və ya digər üstünlüklər təqdim edə bilər. Bu cür Təkliflər müəyyən şərtlərə uyğun olaraq veriləcək və istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Əgər bunlar MasterCard tərəfindən törədilməyibsə, MasterCard belə Təkliflərlə bağlı sizinlə ticarətçi arasında hər hansı qarşılıqlı əlaqə nəticəsində dəymiş hər hansı itki və ya ziyana görə məsuliyyət daşımır. Siz etiraf edirsiniz ki, MasterCard Sayt vasitəsilə əlçatan olan ticarətçilər və ya tərəfdaşlarını, nə də onların Saytda və ya öz veb saytında təqdim etdikləri Təklifi təsdiq etmir və ya zəmanət vermir.

 

Müsabiqələr və Lotereyalar


Vaxtaşırı olaraq biz sizə müəyyən MasterCard və ya üçüncü tərəflə əlaqəli müsabiqələr, lotereyalar və ya digər promosyonlar barədə məlumat veririk. Bütün bu cür müsabiqələr, lotereyalar və promosyonlar bu cür lotereyalar, müsabiqələr və promosyonlar üçün nəzərdə tutulan Rəsmi Qaydalar və ya Şərt və Müddəalara və bütün müvafiq qanunlara, qaydalara və nizamnamələrə uyğun olaraq həyata keçiriləcək.

 

Üçüncü Tərəfin Kontenti və digər veb saytlara link


Saytda üçüncü tərəfin kontenti və bu Saytdan tamamilə müstəqil olan digər veb saytlara linklər ola bilər. Üçüncü tərəfin kontenti və linklər yalnız istifadəçilərin rahatlığı üçün daxil edilir və MasterCard tərəfindən hər hansı təsdiq və ya zəmanət verilmir. Bundan başqa, MasterCard üçüncü tərəfin məlumatları, yaxud hər hansı əlaqəli vebsaytlar vasitəsilə təklif olunan və ya satılan məhsul və ya xidmətlərin düzgünlüyünə, tamlığına və ya etibarlılığına görə məsuliyyət daşımır və Siz üçüncü tərəfin məlumatlarının istifadəsinə görə tamamilə məsuliyyəti öz üzərinizə götürürsünüz. Sizinlə bu üçüncü tərəf arasında həyata keçirilən hər hansı razılaşmalar, əməliyyatlar və ya sövdələşmələr yalnız öz riskiniz hesabına həyata keçirilir. Üçüncü tərəfin linkinə kliklədiyiniz zaman Saytı tərk edəcəksiniz. Ortaya çıxan saytda təqdim etdiyiniz hər hansı şəxsi məlumat MasterCard tərəfindən toplanmayacaq və ya nəzarət edilməyəcək, lakin əldə edilən saytın məxfilik bildirişinə və ya istifadə şərtlərinə tabe olacaq. Zəhmət olmasa, onun məxfilik praktikaları haqqında daha çox məlumat üçün ortya çıxan saytın məxfilik siyasətini və istifadə şərtlərini nəzərdən keçirin.
MasterCard araşdırmaya və ya qiymətləndirməyə görə məsuliyyət daşımır və biz hər hansı üçüncü tərəfin kontentinin təklifi və ya bu Saytda təqdim olunan təklifə zəmanət vermirik. MasterCard bu cür üçüncü tərəflər tərəfindən yerləşdirilən aksiyalar, Təklif və kontentə görə heç bir məsuliyyət və ya öhdəlik daşımır. Satın almadan əvvəl Təklifin təfərrüatlarını və şərtlərini diqqətlə nəzərdən keçirin.

 

Məxfilik barədə Bildiriş


MasterCard ziyarətçilərin və MasterCard Saytında təklif olunan proqram və məlumatlardan faydalanmağı seçənlərin məxfiliyinə hörmətlə yanaşmağın vacibliyini qəbul edir. MasterCard Qlobal Məxfilik Bildirişi MasterCard Saytında qeydiyyatdan keçdiyiniz və ya baxış etdiyiniz zaman nə gözləyə biləcəyiniz haqqında ümumi məlumat təqdim edir. Qlobal Məxfilik Bildirişimizə baxmaq üçün bura klikləyin.

 

Kompensasiya 


Siz MasterCard və onun biznes tərəfdaşlarını və onların müvafiq idarə heyəti üzvlərini, direktorlarını, işçilərini və filiallarını aşağıdakılardan irəli gələn və əlaqəli olan hüquqi xərclər və məsrəflər daxil olmaqla, (i) sizin tərəfinizdən bu İstifadə Şərtlərinin pozulması; (ii) Sizin tərəfinizdən saytdan sui-istifadə; və (iii) Təqdimatlarınızda aşkar edilmiş üçüncü şəxslərin müəlliflik hüququ və ya digər əqli mülkiyyət və ya digər hüquqlarının pozulması və ya Təqdimatlarla bağlı hər hansı digər qanun pozuntusu və ya müqavilə öhdəliklərinin pozulması ilə bağlı  hər hansı məsuliyyət, itki, iddia və xərclərdən kompensasiya etməyə, qorumağa və sığortalamağa razılıq verirsiniz.
 
 

Zəmanətlərdən İmtina 


MasterCard bu Saytdakı bütün materialların düzgün olmasını təmin etmək üçün ağlabatan səylərdən istifadə etsə də, dəqiqliyə zəmanət verilə bilməz və MasterCard bu Saytda olan hər hansı məlumatın düzgünlüyünə, tamlığına və ya həqiqiliyinə görə heç bir məsuliyyət və ya öhdəlik daşımır.
SAYT, TƏKLİFLƏR VƏ BURADA QEYD OLUNAN BÜTÜN KONTENT SİZƏ “OLDUĞU KİMİ” VƏ “MÖVCUD OLDUĞU KİMİ” TƏQDİM OLUNUR VƏ BÜTÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN VƏ BİRBAŞA ZƏMANƏTLƏRDƏN, O CÜMLƏDƏN TİCARƏT QABİLİYYƏTİ, MÜLKİYYƏT HÜQUQU/POZMAMAQ, MƏLUMATIN KEYFİYYƏTİ VƏ AYRICA MƏQSƏD ÜÇÜN YARARLILIQ BARƏDƏ ZƏMANƏTDƏN İMTİNA OLUNUR. SİZİN TƏRƏFİNİZDƏN SAYT VASİTƏSİLƏ MASTERCARD-DAN ƏLDƏ OLUNAN HEÇ BİR MƏLUMAT BURADA BİRBAŞA OLARAQ İFADƏ OLUNAN ZƏMANƏT YARATMAYACAQ.  MASTERCARD SAYTIN MÖVCUDLUĞU, SAYTIN XƏTASIZ İŞLƏYƏCƏYİ, TƏKLİFİN ŞƏRT VƏ MÜDDƏALARI VƏ YA TƏFSİLATLARININ DƏQİQ OLUNMASI, QÜSURLARIN ARADAN QALDIRICILACAĞI VƏ YA SAYTDA VİRUS VƏ YA ZƏRƏRLİ KOMPONENTLƏR OLMAYACAĞI BARƏDƏ BÜTÜN ZƏMANƏTLƏRDƏN İMTİNA EDİR. SAYTDAN İSTİFADƏ ETMƏYİNİZ  ÜÇÜN ÖZÜNÜZ RİSK DAŞIYIRSINIZ, BU SAYTDAN YÜKLƏNƏ VƏ BAŞQA ŞƏKİLDƏ ƏLDƏ OLUNAN İSTƏNİLƏN KONTENT SİZİN RİSKİNİZ ƏSASINDA TƏQDİM OLUNUR VƏ SİZ KOMPÜTER SİSTEMİNİZƏ DƏYƏN ZİYAN VƏ YA SAYTDAN İSTİFADƏ NƏTİCƏSİNDƏ ORTAYA ÇIXAN MƏLUMAT İTKİSİ, O CÜMLƏDƏN KOMPÜTER VİRUSLARDAN YARANAN ZƏRƏRLƏR ÜÇÜN MÜSTƏSNA OLARAQ SİZ MƏSULİYYƏT DAŞIYIRSINIZ. BU ŞƏRTLƏRDƏ QEYD OLUNAN HEÇ BİR MÜDDƏA MASTERCARD-IN AŞAĞIDAKILARA GÖRƏ MƏSULİYYƏTİNİ İSTİSNA ETMİR VƏ YA MƏHDUDLAŞDIRMIR: (I) ONUN MƏSULİYYƏTSİZLİYİ SƏBƏBİNDƏN ORTAYA ÇIXAN ÖLÜM VƏ YA BƏDƏN XƏSARƏTİ, (II) DƏLƏDUZLUQ VƏ YA SAXTA TƏQDİMAT, VƏ YA (III) MASTERCARD-IN ÖZ MƏSULİYYƏTİNİ İSTİSNA ETMƏSİ VƏ YA İSTİSNA ETMƏSİ CƏHDİNƏ GÖRƏ QEYRİ QANUNİ OLACAQ HƏR HANSI MƏSƏLƏ.

 

Zərərlərdən İmtina və Məsuliyyətin Məhdudlaşdırılması


HEÇ BİR HALDA MASTERCARD, ONUN BİZNES TƏRƏFDAŞLARI VƏ YA ONLARIN MÜVAFİQ FİLİALLARI HƏTTA ONLARA ƏVVƏLCƏDƏN ZƏRƏRLƏR VƏ YA İTKİLƏRİN MÜMKÜN OLMASI BARƏDƏ BİLDİRİŞ VERİLSƏ BELƏ, SİZİN SAYTA DAXİL OLMAĞINIZ VƏ ONDAN İSTİFADƏ VƏ TƏKLİFLƏR VƏ YA ONUN TƏRKİBİ NƏTİCƏSİNDƏ ORTAYA ÇIXAN VƏ YA BUNLARDAN İRƏLİ GƏLƏN, İDDİA FORMASINDAN ASILI OLMAYARAQ ƏMLAKA VURULAN ZİYAN, İSTİFADƏ İTKİSİ, BİZNES İTKİSİ, İQTİSADİ ZƏRƏR, MƏLUMAT İTKİSİ VƏ YA MƏNFƏƏT İTKİSİ DAXİL OLMAQLA LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMAYARAQ HƏR HANSI BİRBAŞA, DOLAYI, XÜSUSİ, NÜMUNƏVİ ZƏRƏRLƏR ÜÇÜN MƏSULİYYƏT DAŞIMAYACAQ (MÜQAVİLƏ, EHTİYATSIZLIQ VƏ YA DİGƏR ZƏRƏRLİ HƏRƏKƏTLƏR DAXİL OLMAQLA LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMAYARAQ).   MASTERCARD-IN SİZİN QARŞINIZDA BÜTÜN ZƏRƏRLƏR, İTKİLƏR VƏ YA İDDİA SƏBƏBİNƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏTİ (EHTİYATSIZLIQ DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMAYARAQ) HEÇ BİR HALDA SİZİN TƏRƏFİNİZDƏN ÖDƏNİLMİŞ MƏBLƏĞDƏN VƏ YA SAYTLA ƏLAQƏDAR HƏR HANSI FƏALİYYƏTƏ DAXİL OLMAQ VƏ YA İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN 100 (YÜZ) FUNT STERLİNQDƏN (HANSI DAHA AZ OLARSA) ÇOX OLMAYACAQ. BU ŞƏRTLƏRDƏ QEYD OLUNAN HEÇ BİR MÜDDƏA MASTERCARD-IN AŞAĞIDAKILAR NƏTİCƏSİNDƏ MƏSULİYYƏTİNİ İSTİSNA ETMİR VƏ YA MƏHDUDLAŞDIRMIR: I) MƏSULİYYƏTSİZLİYİ SƏBƏBİNDƏN ORTAYA ÇIXAN ÖLÜM VƏ YA BƏDƏN XƏSARƏTİ HALLARI, (II) DƏLƏDUZLUQ VƏ YA YALAN TƏQDİMAT, VƏ YA (III) MASTERCARD-IN ÖZ MƏSULİYYƏTİNİ İSTİSNA ETMƏSİ VƏ YA İSTİSNA ETMƏYƏ CƏHD ETMƏSİ ÜÇÜN QEYRİ QANUNİ OLACAQ HƏR HANSI MƏSƏLƏ.
Yuxarıda qeyd olunanları məhdudlaşdırmadan, biz Təklifin təfsilatları və ya şərt və müddəaları ilə bağlı hər hansı xətalara, proqramdan istifadəniz nəticəsində World Elite MasterCard və ya MasterCard ilə əlaqədar ödədiyiniz hər hansı kart hesabı haqqı və ya cərimələrə, o cümlədən ödənişlər və ləğvetmə nəticəsində yarana biləcək cərimələrə görə məsuliyyət daşımırıq. Proqramda iştirakınız nəticəsində yaranan hər hansı vergi öhdəliyi üçün biz və ya MasterCard kartınızı verən hər hansı Ticarətçi, MasterCard və ya maliyyə təşkilatı məsuliyyət daşımır, bunun üçün yalnız siz məsuliyyət daşıyacaqsınız. Ticarətçilər və ya emitent maliyyə təşkiilatınız Proqram və sizin orada iştirakınız haqqında məlumatı vergi orqanlarına bildirə bilər. Ticarətçilər və emitent maliyyə təşkilatı sizinlə bizim aramızda olan münasibətə tətbiq edilən bu şərtləri dəyişdirə bilməz və bizim üçün məcburi olan hər hansı öhdəlik götürə bilməz.
 

Hər hansı MasterCard Ödəniş Kartı Sahibi Müqaviləsinə İstifadə Şərtlərinin tətbiq edilməməsi


MasterCard qabaqcıl ödəniş xidmətləri təşkilatıdır. MasterCard maliyyə qurumu deyil və kredit, debet, çek və ya ödəniş kartları buraxmır. Sizin MasterCard brendli ödəniş kartı münasibətiniz emitent bank və ya maliyyə təşkilatı ilə həyata keçirilir. MasterCard brendli ödəniş kartınız və ya kart sahibi hesabınızla bağlı bütün suallar və ya məsələlər MasterCard-a deyil, kartınızı vermiş banka və ya maliyyə qurumuna yönəldilməlidir. MasterCard-ın emitent bankınız və ya maliyyə təşkilati ilə əlaqəsi olduğu halda, bu əlaqə fərdi kart sahiblərinə və ya ödəniş kartı hesablarına aid edilmir.
Sayt MasterCard Europe SA tərəfindən təmin edilir.

 

MÜXTƏLİF


Bu İstifadə Şərtləri hər hansı qanunların toqquşması prinsiplərinə təsir etmədən yalnız Azərbaycan Respublikasının  qanunlarına uyğun olaraq şərh edilməli və yerinə yetirilməlidir. Siz razılaşırsınız ki, bu İstifadə Şərtləri və ya bu Saytdan irəli gələn və ya birbaşa və ya dolayısı ilə yaranan qanuni iddia yalnız Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinə təqdim olunacaq. Bununla siz MasterCard Saytı, ona daxil olmanız və ya istifadəniz və ya bu İstifadə Şərtləri ilə bağlı hər hansı bir iddianın məqsədləri üçün bu cür məhkəmələrin şəxsi yurisdiksiyasına və prosesin ərazidən kənarda təqdim olunmasına razılıq verirsiniz.
Bu İstifadə Şərtləri sizin tərəfinizdən başqa tərəfə həvalə oluna bilməz. MasterCard istənilən vaxt bu İstifadə Şərtlərində göstərilən hüquq və öhdəliklərini başqa şəxsə həvalə edə bilər. Bu İstifadə Şərtlərinin hər hansı bir hissəsi və ya müddəası qeyri-qanuni, etibarsız və ya icraedilməz hesab edilərsə, həmin hissə bu İstifadə Şərtlərindən ayrıla bilən hesab ediləcək və qalan müddəaların etibarlılığına və tətbiqinə təsir göstərməyəcəkdir. Burada göstərilən hallar istisna olmaqla, bu İstifadə Şərtləri sizinlə MasterCard arasında onların mövzusuna aid olan bütün müqaviləni təşkil edir. Bu İstifadə Şərtlərinin bəzi müddəaları bu Saytda daxil ola biləcəyiniz xüsusi səhifələrdə, proqramlarda, alətlərdə və ya digər materiallarda yerləşən təyin edilmiş hüquqi bildirişlər və ya şərtlərlə əvəz edilə və ya dəyişdirilə bilər. MasterCard-ın bu İstifadə Şərtlərinin və ya hər hansı əlavə şərtlərin hər hansı müddəasını yerinə yetirməməsi bu müddəalardan və ya onun belə müddəanı tətbiq etmək hüququndan imtina sayılmayacaq. Bu İstifadə Şərtləri və hər hansı əlaqəli sənədlər elektron formada (məsələn, elektron və ya razılığı nümayiş etdirən digər vasitələrlə) qəbul oluna bilər və sizin onu qəbul etməniz sizinlə MasterCard arasında məcburi hesab olunacaq.

 

Müştəri Xidməti 
Müştəri xidmətləri üçün bizim “Bizimlə əlaqə saxlamaq” səhifəsinə daxil olun.

MasterCard Europe SA
198/A Chaussee de Tervuren
1410, Vaterlo 
Belçika