Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Giltigt från och med: 4/4/2018

 

Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA samt deras dotterbolag och andra enheter inom Mastercard-koncernen (tillsammans ”Mastercard”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) respekterar din integritet.

 

Denna personuppgiftspolicy gäller vår behandling av personuppgifter som samlas in i samband med priceless™. Denna personuppgiftspolicy gäller inte då Mastercard samlar in och använder dina personuppgifter i samband med andra program. Den gäller inte heller när personuppgifter samlas in och används av tredje parter på webbplatser med Mastercards logotyp eller av finansinstitut som utgivit ditt Mastercard-kort (t.ex. din bank). Denna personuppgiftspolicy är inte heller tillämplig vid information och kommunikation som refererar till Mastercard men som förekommer utanför programmet priceless™.

 

Denna personuppgiftspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter vi samlar in i samband med priceless™, för vilka syften vi samlar in denna information, vilka andra parter vi kan dela informationen med samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifterna. Denna personuppgiftspolicy beskriver också dina rättigheter och valmöjligheter som du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter och hur du kan nå oss för att uppdatera din kontaktinformation eller få svar på frågor om vår personuppgiftsbehandling.

 

Denna personuppgiftspolicy och våra användarvillkor gäller då du besöker priceless™-webbplatsen och deltar i programmet. Barn och minderåriga (under 18 år) får inte använda priceless™. Mer allmän information om Mastercards behandling av personuppgifter finns i Mastercards globala personuppgiftspolicy på https://www.mastercard.se/sv-se/global-sekretesspolicy.html.

 

 Vi kan samla in följande typer av personuppgifter:

 

 • Registrerings- och kontaktinformation.
 • Ditt kredit- eller betalkortsnummer (16-siffrigt betalkortsnummer).
 • Information om din användning av priceless™ som samlas in med cookies och andra liknande metoder.

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 

 • Kommunicera med dig.
 • Erbjuda, förbättra och utveckla priceless™.
 • Säkerställa skydd och säkerhet.
 • Skicka marknadsföringsmaterial till dig.
 • Förse dig med anpassat innehåll.
 • Analysera data.
 • Upprätthålla våra användarvillkor och fullgöra våra rätttsliga förpliktelser.

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 

 • Mastercards huvudkontor i USA, våra dotterbolag och andra enheter inom Mastercard-koncernen.
 • Företag som utför tjänster på uppdrag av oss.
 • Andra parter i betalningssystem inklusive finansinstitut, banker och handlare.
 • Tredje parter, i syftet att bevaka och förebygga bedrägerier samt för andra lagliga syften.
 • I samband med eventuell försäljning eller överföring av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Beroende på i vilket land du är bosatt kan du ha rätt eller möjlighet att:

 

 • Välja att inte få marknadsföringsmeddelanden.
 • Göra vissa val beträffande användningen av cookies.
 • Välja att förbjuda eller begränsa att din internetanvändning används i marknadsföringssyfte.
 • Få tillgång till, korrigera, begränsa eller förbjuda behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att personuppgifterna raderas.
 • Få personuppgifterna du lämnat till oss för att överföra dem till ett annat företag.
 • Återkalla eventuella samtycken.
 • Där så är tillämpligt, inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Du kan utöva dina rättigheter i den mån tillåtet enligt lag enligt beskrivning i avsnittet ”Dina rättigheter och valmöjligheter” genom att klicka på ”Läs mer”.


Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och sparar de endast under en begränsad tidsperiod.


Vi kan överföra dina personuppgifter utanför ditt land, inklusive till USA, i enlighet med bindande företagsregler och andra dataöverföringsregler.


Du kan välja att använda vissa funktionaliteter för vilka vi samarbetar med andra företag som verkar oberoende av Mastercard.


Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att motsvara förändringar i vår personuppgiftsbehandling.


Du kan kontakta oss per e-post på privacyanddataprotection@mastercard.com. Om du befinner dig i EES eller Schweiz kan du använda Mastercards portal ”My Data Center” för att utöva din rätt till dina personuppgifter.

 

Mastercard International Inc. är den enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, men om du befinner dig i EES eller Schweiz är det Mastercard Europe SA som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Om du befinner dig utanför EES eller Schweiz och har frågor, kommentarer eller klagomål rörande denna personuppgiftspolicy eller vår personuppgiftshantering, eller om du vill utöva dina rättigheter och valmöjligheter, kan du kontakta oss per e-post på privacyanddataprotection@mastercard.com eller per post till adressen:

 

Dataskyddsombud (Data Protection Officer)

Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street

Purchase, New York 10577

USA

 

Om du befinner dig i EES eller Schweiz och vill utöva din rätt till dina personuppgifter kan du från och med 25 maj 2018 använda Mastercards portal ”My Data Center”. Du kan också kontakta oss per e-post på: privacyanddataprotection@mastercard.com eller per post till adressen:

 

Data Protection Officer

Mastercard Europe SA

Chaussée de Tervuren 198A

B-1410 Waterloo

Belgien