Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Data intrării în vigoare:  31 mai 2024

 

Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA și afiliații acestora și alte entități din cadrul Grupului de companii Mastercard (denumite colectiv „Mastercard”, „noi”, „nouă” sau „al nostru”) vă respectă confidențialitatea. 

 

Această Notificare globală privind confidențialitatea Priceless („Notificarea privind confidențialitatea”) se aplică prelucrării de către noi a Informațiilor cu caracter personal în contextul soluțiilor Priceless pentru care acționăm ca operator de date („Serviciile Priceless”). Soluțiile noastre Priceless le oferă titularilor de card eligibili posibilitatea de a accesa experiențe, de a participa la tombole și de a profita de alte oferte promoționale și conținut relevant (denumite colectiv „Ofertele”). Acestea includ site-ul nostru B2C Priceless (https://www.priceless.com/) și soluțiile noastre B2B Priceless.  

 

Vă rugăm să rețineți că, atunci când prelucrăm Informații cu caracter personal în numele și conform instrucțiunilor clienților noștri business în contextul unora dintre soluțiile noastre B2B Priceless, acționăm în calitate de persoană împuternicită de operator, iar prelucrarea Informațiilor dvs. cu caracter personal în aceste contexte nu este reglementată de această Notificare privind confidențialitatea. În mod similar, atunci când un comerciant vă prelucrează Informațiile cu caracter personal pentru a vă furniza o Ofertă specifică, acesta este operatorul de date pentru prelucrarea Informațiilor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate corespunzătoare ale acestora pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea Informațiilor dvs. cu caracter personal în aceste contexte. 

 

Această Notificare privind confidențialitatea descrie tipurile de Informații cu caracter personal pe care le colectăm în contextul Serviciilor Priceless, scopurile pentru care colectăm Informațiile cu caracter personal, celelalte părți cu care le putem partaja și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea Informațiilor cu caracter personal. De asemenea, aceasta vă informează cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legate de Informațiile dvs. cu caracter personal și modalitățile în care ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau a răspunde la întrebările pe care le puteți avea cu privire la practicile noastre privind confidențialitatea. 

 

Copiii și minorii (cu vârsta sub 18 ani) nu sunt eligibili să utilizeze Serviciile Priceless. Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate Mastercard în alte contexte, vă rugăm să consultați Notificarea globală privind confidențialitatea Mastercard la https://www.mastercard.md/ro-md/vision/what-we-do/privacy.html sau alte notificări aplicabile privind confidențialitatea.  

 

Practicile noastre privind confidențialitatea pot varia în funcție de țările în care ne desfășurăm activitatea, pentru a reflecta practicile și cerințele legale locale. Dacă sunteți rezident în Spațiul Economic European, Elveția, Regatul Unit, Turcia sau Israel, această Notificare privind confidențialitatea vă este furnizată de Mastercard Europe SA, care acționează ca operator de date pentru prelucrarea Informațiilor dvs. cu caracter personal în contextul serviciilor operatorului de date. Dacă aveți reședința în Statele Unite, „Secțiunea 11. Actul adițional privind confidențialitatea în S.U.A.” completează informațiile incluse în această Notificare privind confidențialitatea pentru anumite state, după cum este indicat la secțiunea respectivă. „Date cu caracter personal” semnifică orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este posibil să colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

 • Date de înregistrare și date de contact.
 • Datele dvs. privind plățile, cum ar fi numărul cardului dvs. de credit sau debit (numărul din 16 cifre de pe card).
 • Orice alt conținut sau informații pe care le furnizați în legătură cu programul priceless™.
 • Informații legate de utilizarea de către dvs. a programului priceless™, colectate prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii similare.

Este posibil să vă utilizăm datele cu caracter personal pentru:

 

 • A comunica cu dvs.
 • A furniza, îmbunătăți și dezvolta programul „priceless™”.
 • A asigura siguranța și securitatea
 • A vă trimite materiale de marketing.
 • A vă furniza servicii și recomandări personalizate.
 • A deservi alte scopuri pentru care oferim o notă de informare specială, la momentul colectării și în măsura în care este autorizat sau impus de lege.
 • A genera date anonimizate și agregate pentru a pregăti informații în vederea sfătuirii clienților și partenerilor Mastercard cu privire la tiparele de cheltuieli, la fraudă și alte tendințe.
 • A afla mai multe despre dvs., inclusiv preferințele dvs. sau alte caracteristici. Tratăm aceste deducții ca fiind date cu caracter personal, acolo unde este impus de legislația aplicabilă.
 • A derula, evalua şi îmbunătăţi activitatea, inclusiv anonimizarea și analizele.
 • A efectua analiza datelor.
 • A deservi alte scopuri pentru care oferim o notă de informare specială, la momentul colectării.
 • A pune în aplicare termenii de utilizare și a ne conforma obligațiilor noastre legale.

 

Acolo unde este cazul, în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom utiliza datele cu caracter personal numai cu acordul dvs., după cum este necesar pentru a vă oferi produse și servicii și pentru a respecta o obligație legală sau atunci când există un interes legitim și imperativ care necesită utilizarea respectivă.


Este posibil să vă partajăm datele cu caracter personal cu:

 

 • Sediul central al Mastercard în SUA, cu afiliații noștri și cu alte entități din cadrul grupului de companii Mastercard.
 • Furnizori de servicii care acționează în numele nostru.
 • Alți participanți la ecosistemul de plăți, inclusiv instituții financiare și comercianți.
 • Terțe părți în scopul monitorizării și prevenirii fraudelor sau în alte scopuri impuse de lege. 
 • Terțe părți ale căror funcție o utilizați în legătură cu produsele și serviciile noastre sau cu acordul dvs.
 • Alte entități în conformitate cu legislația aplicabilă sau în cazul unei vânzări sau al unui transfer al activității sau activelor noastre.

În funcție de legile aplicabile ale țării dvs., este posibil să aveți dreptul:

 

 • De a refuza unele colectări sau utilizări ale datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor similare, utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing și anonimizarea acestora în vederea analizei datelor.
 • De a vă accesa datele cu caracter personal, a le rectifica, restricționa sau de a vă opune la prelucrarea acestora sau de a solicita ștergerea sau anonimizarea acestora.
 • De a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, pentru a le transmite unei alte companii.
 • De a vă retrage orice consimțământ dat.
 • Dacă este cazul, de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere.

 

Vă puteți exercita drepturile în portalul Mastercard „Centrul meu de date”. De asemenea, puteți trimite o solicitare, astfel cum este descris în secțiunea „Cum ne puteți contacta”, de mai jos.


Mastercard este o companie de talie mondială. Este posibil să vă transferăm datele cu caracter personal în Statele Unite și în alte țări, care este posibil să nu aibă aceleași legi privind protecția datelor precum țara în care ați furnizat inițial informațiile, dar vă vom proteja datele cu caracter personal în conformitate cu prezenta notă de informare privind confidențialitatea sau în orice alt mod prevăzut.

 

Dacă vă aflați în SEE, vă vom prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Regulile noastre corporatiste obligatorii și cu alte mecanisme de transfer al datelor.


Menținem măsuri de securitate adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal și le păstrăm doar pentru o perioadă limitată de timp.


Site-urile noastre web pot include linkuri către alte site-uri web ale unor terțe părți, instrumente de pe rețelele de socializare, widget-uri sau extensii, permițând partajarea conținutului web, inclusiv adresa IP, cu terțe părți și furnizori de rețele de socializare. Acești furnizori de rețele de socializare pot afla despre vizita dvs. chiar dacă nu sunteți conectat la contul dvs. de pe rețelele de socializare sau chiar dacă nu aveți un cont la ei. În măsura în care orice site-uri web sau funcții pe care le accesați sau utilizați nu sunt deținute sau controlate de Mastercard, vă sugerăm să consultați notele de informare sau politicile privind confidențialitatea ale acestora.


Serviciile Priceless nu sunt adresate sau destinate copiilor cu vârsta sub 16 ani. Cu toate acestea, Mastercard poate prelucra Informații cu caracter personal despre copiii cu vârsta sub 16 ani cu consimțământul părintelui sau al tutorelui sau în baza unui alt temei juridic în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă aflați că Mastercard prelucrează Informații cu caracter personal aparținând copiilor, încălcând astfel prezenta Notificare privind confidențialitatea, ne puteți avertiza la adresa privacyanddataprotection@mastercard.com


Prezenta notă de informare privind confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările practicilor noastre privind confidențialitatea.


Ne puteți contacta pe noi și pe responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la privacyanddataprotection@mastercard.com. Dacă vă aflați în SEE sau Elveția, Mastercard Europe SA este operator de date și vă puteți trimite solicitarea de a vă exercita drepturile asupra datelor dvs. cu caracter personal în portalul Mastercard „Centrul meu de date”.