Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Ikrafttredelsesdato: 30. mai 2024

 

Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA og deres tilknyttede selskaper og andre enheter i Mastercard-konsernet (samlet kalt «Mastercard», «vi», «oss» eller «vår») respekterer ditt personvern. 

 

Denne globale, Priceless-personvernerklæringen («personvernerklæring») gjelder for behandling av personopplysninger i forbindelse Priceless-løsninger, som vi fungerer som behandlingsansvarlig for («Priceless-tjenester»). Våre Priceless-løsninger gir kvalifiserte kortinnehavere muligheten til å få tilgang til opplevelser, delta i premietrekninger og dra nytte av andre kampanjetilbud og relevant innhold (samlet kalt «tilbud»). De inkluderer vårt B2C Priceless-nettsted (https://www.priceless.com/) og våre B2B Priceless-løsninger.  

 

Vær oppmerksom på at når vi behandler personopplysninger på vegne av og i henhold til instruksjonene fra våre bedriftskunder i forbindelse med noen av våre B2B Priceless-løsninger, fungerer vi som databehandler, og behandlingen av personopplysningene dine i disse sammenhengene er ikke underlagt denne personvernerklæringen. På samme måte, når en forhandler behandler dine personopplysninger for å gi deg et spesifikt tilbud, er de behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine. Sjekk deres respektive personvernerklæringer for mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine i slike sammenhenger. 

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personopplysninger vi behandler i forbindelse med Priceless-tjenestene, formålene vi samler dem inn for og hvilke eksterne parter vi kan dele dem med, inkludert forhandlere som tilbyr Tjenestene, samt hvilke tiltak vi utfører for å beskytte opplysningenes sikkerhet. Her kan du også lese om dine rettigheter og valgmuligheter med hensyn til dine personopplysninger og hvordan du kan ta kontakt med oss for å oppdatere kontaktinformasjonen din eller for å få svar på spørsmål du har om vår personvernpraksis. 

 

Barn og mindreårige (under 18 år) er ikke kvalifisert til å bruke Priceless-tjenestene. Hvis du vil ha mer informasjon om Mastercards personvernpraksis i andre sammenhenger, kan du gå til Mastercards globale personvernerklæring på https://www.mastercard.no/no-no/vision/vart-ansvar/din-integritet/global-personvernerklaring.html eller andre gjeldende personvernerklæringer.  

 

For å gjenspeile lokal praksis og juridiske krav kan personvernpraksisen vår variere i de ulike landene vi driver virksomhet. Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Sveits, Storbritannia, Tyrkia eller Israel, leveres denne personvernerklæringen til deg av Mastercard Europe SA, som fungerer som behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med behandlingsansvarliges tjenester. Hvis du bor i USA, «Del 11. Tillegg til personvern i USA» supplerer informasjonen i denne personvernerklæringen for visse stater som angitt i denne delen. Vi samler inn følgende Personopplysninger:
 

 • Registreringsinformasjon og kontaktdetaljer.
 • Kreditt- eller debetkortnummeret ditt (det 16-sifrede betalingskortnummeret).
 • Informasjon knyttet til din bruk av priceless™ samlet inn via informasjonskapsler (cookies) og andre lignende teknologier.
   

Vi kan bruke Personopplysningene dine til å:
 

 • Kommunisere med deg.
 • Tilby, forbedre og utvikle priceless™.
 • Sikre trygghet og sikkerhet.
 • Sende deg markedsføringsmateriell.
 • Gi deg personlig tilpasset innhold.
 • Utføre dataanalyse.
 • Håndheve våre Brukervilkår og overholde våre juridiske forpliktelser.
   

Vi deler Personopplysninger med:
 

 • Mastercards hovedkontor i USA, våre tilknyttede selskaper og andre enheter innenfor Mastercardgruppen.
 • Våre tjenesteleverandører som handler på våre vegne.
 • Andre deltakere i betalingsøkosystemet, inkludert betalingskortutstedere, oppkjøpere og forhandlere.
 • Tredjeparter for svindelovervåking og forebyggingsformål, eller andre lovlige formål.
 • Ved salg eller overføring av vår virksomhet eller eiendeler.
   

Avhengig av landet ditt, har du rett eller mulighet til å: 

 

 • Melde deg av å motta markedsføringskommunikasjon. 
 • Foreta valg angående bruk av informasjonskapsler. 
 • Melde deg av, eller begrense bruken av, at nettleseradferden din blir brukt til adferdsbasert annonseringsformål på nett. 
 • Tilgang til dine Personopplysninger, rette på det, begrense eller protestere mot behandlingen, eller rette slettingsforespørsel. 
 • Motta Personopplysningene du har gitt til oss for å overføre de til et annet selskap. 
 • Trekke tilbake samtykket som er gitt. 
 • Der det er aktuelt, sende inn en klage til din tilsynsmyndighet. 

 

Du kan utøve dine rettigheter til den utstrekningen loven tillater det som beskrevet under «dine rettigheter og valg», ved å klikke på «Lær mer». 
 


Vi kan overføre Personopplysningene dine utenfor landet ditt, inkludert til USA, i samsvar med våre bindende virksomhetsregler og andre overføringsmekanismer.


Vi iverksetter egnede sikkerhetstiltak for å beskytte Personopplysningene dine og oppbevarer den kun i en begrenset periode.


Du kan velge å bruke visse funksjoner, hvor vi samarbeider med andre enheter som opererer uavhengig av Mastercard.


Priceless-tjenestene er ikke rettet mot eller beregnet på barn under 16 år. Mastercard kan imidlertid behandle personopplysninger om barn under 16 år med samtykke fra foreldre eller verge eller basert på et annet juridisk grunnlag i samsvar med gjeldende lov. Hvis du finner ut at et barn har gitt oss personlig informasjon som strider med denne personvernerklæringen, kan du varsle oss på privacyanddataprotection@mastercard.com


Denne Personvernerklæringen oppdateres med jevne mellomrom for å gjenspeile endringer i vår personvernpraksis.


Du kan sende oss en e-post på privacyanddataprotection@mastercard.com. Hvis du befinner deg i EØS eller Sveits, kan du sende inn forespørselen din om å utøve dine rettigheter tilknyttet Personopplysningene dine på Mastercards «Mitt datasenter»-portal.
 
Mastercard International Inc. er enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine Personopplysninger; men hvis du befinner deg i EØS eller Sveits, er Mastercard Europe SA den enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine Personopplysninger.
 
Hvis du befinner deg utenfor EØS eller Sveits og du har spørsmål, kommentarer eller klager angående denne Personvernerklæringen eller vår personvernpraksis, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter og valg, vennligst send oss en e-post på privacyanddataprotection@mastercard.com, eller skriv til oss på: 
 
Global Privacy Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Hvis du befinner deg i EØS eller Sveits, kan du sende inn forespørselen din om å utøve dine rettigheter til Personopplysningene dine på Mastercards «Mitt datasenter»-portal fra 25. mai 2018, eller sende oss en e-post til: privacyanddataprotection@mastercard.com; eller skriv til oss på:
 
Data Protection Officer
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgia