Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Ingangsdatum: 4/4/18

 

Mastercard Europe SA, haar verbonden ondernemingen en andere entiteiten binnen de bedrijvengroep van Mastercard (“Mastercard”, “wij”, “ons”, of “onze”) hechten waarde aan uw privacy.

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens verzameld in het kader van priceless™. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en gebruik van uw Persoonsgegevens door Mastercard in het kader van andere programma’s, door derde partijen op andere websites van Mastercard, door uw Mastercard creditcardverstrekker (bijvoorbeeld uw bank), of alle andere gegevens of berichtgeving die buiten priceless™ verwijzen naar Mastercard.

 

Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen met betrekking tot priceless™, de doeleinden waarvoor we dergelijke Persoonsgegevens verzamelen, de andere partijen met wie we deze gegevens kunnen delen en de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen. Deze verklaring informeert u ook over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe u ons kunt bereiken om uw contactgegevens bij te werken of om antwoord te krijgen op vragen die u mogelijk heeft over onze privacypraktijken.

 

Op uw bezoek aan priceless™ en uw deelname aan het programma zijn deze Privacyverklaring en onze Algemene voorwaarden van toepassing. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Mastercard kunt u de Wereldwijde Privacyverklaring van Mastercard raadplegen op https://www.mastercard.nl/nl-nl/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens verzamelen:

 

 • Inschrijvingsinformatie en contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van priceless™, verzameld via cookies en andere vergelijkbare technologieën
 • Uw betaalgegevens, zoals het nummer van uw credit- of debitcard (het 16-cijferige nummer van uw betaalkaart).
 • Eventuele andere content of informatie die u verstrekt in verband met priceless™.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken:

 

 • Om met u te communiceren.
 • Om priceless™ aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Voor veiligheid en bescherming
 • Om u marketingmateriaal toe te sturen.
 • Om u gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.
 • Ten behoeve van andere doeleinden die wij uitdrukkelijk melden op het moment van verzameling en zoals verder wettelijk toegestaan of vereist is.
 • Voor het genereren van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens om inzichten te krijgen teneinde klanten en partners van Mastercard te kunnen adviseren over bestedingspatronen, fraude en andere trends.
 • Om meer informatie over u te krijgen, met inbegrip van uw voorkeuren en andere kenmerken. Wij behandelen deze afgeleide gegevens als Persoonsgegevens wanneer dit volgens het toepasselijke recht verplicht is.
 • Voor onze bedrijfsvoering, ontwikkeling en verbetering, met inbegrip van anonimisering en analyses.
 • Voor gegevensanalyse.
 • Ten behoeve van andere doeleinden die wij uitdrukkelijk vermelden op het moment van verzameling.
 • Om toe te zien op de naleving van onze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Indien dit op grond van het toepasselijke recht verplicht is, gebruiken wij uw Persoonsgegevens met uw toestemming; voor zover noodzakelijk om aan u producten en diensten te leveren; ter nakoming van een wettelijke verplichting; of wanneer er een legitiem en zwaarder wegend belang is dat het gebruik noodzakelijk maakt.


Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:

 • Het hoofdkantoor van Mastercard in de Verenigde Staten, onze dochterondernemingen en andere entiteiten binnen de bedrijvengroep van Mastercard.
 • Onze dienstverleners die namens ons optreden.
 • Derden in het geval van een verkoop of overdracht van onze onderneming of activa.
 • Derde partijen ten behoeve van fraudetoezicht en -preventie of andere wettelijk verplichte doeleinden. 
 • Derde partijen waarvan u de functionaliteit gebruikt in verband met onze producten of diensten of met uw toestemming.
 • Andere entiteiten, indien vereist op grond van het toepasselijke recht of in geval van een verkoop of overdracht van ons bedrijf of onze activa.

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om:

 

 • Zich af te melden voor bepaalde vormen van verzameling of gebruik van uw Persoonsgegevens, met inbegrip van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en de anonimisering van uw Persoonsgegevens voor data-analyses.
 • Toegang tot uw Persoonsgegevens te verkrijgen, deze te corrigeren, het verwerken ervan te beperken of daar bezwaar tegen te maken of te verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Ons te verzoeken de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt over te dragen naar een andere onderneming.
 • Uw eerder verstrekte toestemming in te trekken.
 • Indien van toepassing, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.

 

 

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, kunt u uw rechten uitoefenen via Mastercard’s “My Data Center”-portal. U kunt ook een verzoek indienen zoals uiteengezet in de rubriek “Contact”.


Mastercard is een wereldwijd bedrijf. We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen naar de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten hebben als het land waarin u de informatie aanvankelijk hebt verstrekt, maar we zullen uw persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring of zoals anderszins aan u bekendgemaakt.

 

Als u zich in de EER bevindt, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met onze bindende bedrijfsregels en andere mechanismen voor gegevensoverdracht.


Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en bewaren uw gegevens slechts voor een bepaalde tijd.


Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden, tools van sociale media, widgets of plug-ins die het mogelijk maken om content van websites, waaronder het IP-adres, te delen met derden en sociale-mediabedrijven. Deze sociale-mediabedrijven kunnen zelfs geïnformeerd worden over uw bezoek als u niet bent ingelogd op uw sociale-media-account of als u geen account heeft bij het medium in kwestie. Wanneer een gelinkte door u bezochte website of gebruikte functionaliteit geen eigendom is van Mastercard of Mastercard daarover geen zeggenschap heeft, raden wij u aan de privacyverklaring of het privacybeleid van die organisatie te raadplegen.


Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt op basis van wijzigingen in onze privacypraktijken.


U kunt ons e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com. Als u in de EER of in Zwitserland gevestigd bent, kunt u uw verzoeken over het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens indienen via het “My Data Center”-portal van Mastercard.