Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Datum stupanja na snagu: 04.04.2018.

 

Mastercard International Inc. Mastercard Europe SA sa svojim pridruzenim grupama I ostalim subjektima unutar Mastercard grupe kompanija (od sad pa na dalje kolektivno ‘’Mastercard’’, ‘’mi’’, ‘’nas’’ ili ‘’naš“) poštujemo vašu privatnost.

 

Ovo obavještenje o privatnosti se odnosi na naše prakse u vezi sa privatnošću koje se tiču Ličnih informacija sakupljanih u kontekstu Neprocjenjivi Gradovi. Ovo obavještenje o privatnosti ne pokriva prikupljanje i upotrebu Vaših Ličnih informacija od strane kompanije Mastercard u kontekstu drugih programa, od

 

strane trećih lica na drugim Mastercard brendiranim internet sajtovima, od strane Vaših izdavalaca Mastercard kartica (tj. Vaše banke), ili nekih drugih informacija ili komunikacija koje mogu navesti Mastercard izvan Neprocjenjivih Gradova.

 

Ovo obavještenje o privatnosti opisuje vrste ličnih informacija koje sakupljamo u vezi sa Neprocjenjivim Gradovima, svrhe skupljanja tih ličnih informacija, druge strane sa kojima ih možemo dijeliti i mjere koje preduzimamo kako bi zaštitili sigurnost podataka. Ovdje ćete takođe saznati o svojim pravima i izborima veznim za lične informacije, kao i kako nas možete kontaktirati kako bi ažurirali svoje kontakt podatke ili dobili odgovore na eventualna pitanja o našim praksama vezanim za naše prakse u vezi sa privatnošću.

 

Vaša posjeta internet stranici Neprocjenjivi Gradovi i vaše

 

učestvovanje u programu podliježe ovom obavještenju o privatnosti kao i našim Uslovima Korišćenja. Djeca i maloljetna lica (lica ispod 18 godina) nijesu podobna da koriste Neprocjenjive Gradove. Za više opštih informacija o Mastercard praksama privatnosti molimo vas da posjetite Globalno Obavještenje o privatnosti kompanije Mastercard na https://www.mastercard.co.uk/en-gb/about-matercard/what-we-do/privacy.html.Možemo prikupiti sljedeće Lične informacije:

 

 • Informacije za registraciju i kontakt podatke.
 • Vaš broj kreditne ili debitne kartice (16-tocifreni broj platne kartice).
 • Informacije koje se odnose na vašu upotrebu Neprocjenjivih gradova koje se prikupljaju putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija.

Možemo koristiti vaše lične informacije kako bi:

 

 • Komunicirali sa Vama,
 • Pružali, poboljšavali i razvijali Neprocjenjive Gradove,
 • Obezbijedili sigurnost i bezbijednost,
 • Slali vam marketing materijale,
 • Pružali vam personalizovani sadržaj,
 • Obavljali analizu podataka,
 • Osigurali primjenu naših Uslova Korišćenja i poslovali u skladu sa zakonskim obavezama.

Lične informacije možemo dijeliti sa:

 

 • Sjedištima Mastercard-a u SAD, našim članicama i drugim subjektima u okviru Mastercard grupe kompanija,
 • Davaocima usluga koji djeluju u naše ime,
 • Drugim učesnicima u ekosistemu plaćanja, uključujući izdavaoce platnih kartica, sticaoce kartica i prodavce,
 • Trećim stranama za nadzor prevara i u svrhe sprječavanja ili u druge pravne svrhe,
 • U slučaju prodaje ili transfera našeg biznisa ili imovine.

U zavisnosti od vaše države, možete imati pravo ili mogućnost da:

 

 • Otkažete primanje marketinških komunikacija,
 • Izaberete upotrebu kolačića,
 • Otkažete ili ograničite upotrebu ponašanja vašeg pretraživača koje se koristi za svrhe personalizovanih reklama,
 • Pristupite vašim ličnim podacima, ispravite ih, ograničite ili protivite se njihovim procesuiranjima, ili zahtijevate njihovo brisanje,
 • Primite lične informacije koje ste nam pružili da bi ih preusmjerili drugoj kompaniji,
 • Povučete bilo koji pristanak koji ste pružili,
 • Gdje je primjenjivo, priložite žalbu kod vaše institucije za nadzor.

 

Vaša prava možete koristiti u mjeri koja je dozvoljena zakonom kako je opisano u poglavlju „Vaša prava i izbori“, tako što ćete klikom izabrati „Saznajte više“.


Sprovodimo odgovarajuće bezbjedonosne korake kako bi zaštitili vaše lične informacije i čuvamo ih ograničeni vremenski period.


Možemo prenijeti vaše lične podatke van vaše zemlje, uključujući i ka Sjedinjenim američkim državama, u skladu sa našim korporativnim obavezujućim pravilima i drugim mehanizmima za prenos podataka.


Možete odabrati da koristite određene karakteristike za koje smo mi partneri sa drugim subjektima koji posluju nezavisno od Mastercard-a.


Ovo Obavještenje o privatnosti može periodično biti ažurirano kako bismo izrazili promjene u našim praksama u vezi sa privatnošću.


Možete nas kontaktirati putem elektronske pošte na privacyanddataprotection@mastercard.com. Ako se nalazite u okviru EEA ili u Švajcarskoj, vaš zahtjev za ostvarivanje prava na vaše lične podatke možete dostaviti na Portalu Mastercard-a „Moj centar podataka“.

 

Mastercard International Inc. je subjekat odgovoran za procesuiranje vaših ličnih podataka; ali ako se nalazite u okviru EEA ili u Švajcarskoj, Mastercard Europe SA je subjekat odgovoran za procesuiranje vaših ličnih podataka.

 

Ukoliko se nalazite van granica EEA ili Švajcarske a imate neka pitanja, komentare ili prigovore na ovo Obavještenje o privatnosti ili na naše prakse privatnosti, ili ukoliko biste željeli da ostvarite svoja prava i izbore, molimo vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte na privacyanddataprotection@mastercard.com ili da nam pišete na:
 

Global Privacy Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 100577
USA

Ako se nalazite u okviru EEA ili u Švajcarskoj, možete dostaviti vaš zahtjev za ostvarivanje prava na vašem Portalu za lične podatke Mastercard-a „Moj Centar za podatke“ od 25.05.2018., ili poslati elektronsku poštu na: privacyanddataprotection@mastercard.com, ili nam pišite na:

Data protection Officer
Mastercard Europe SA
Chaussee de Tervuren 198A                                                                                
B-1410 Belgium
Belgium