Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Hatálybalépés: 09/11/2020

A Mastercard International és leányvállalatai (együttesen „Mastercard”) tiszteletben tartják az Ön adatvédelemhez fűződő jogait.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató azokra a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi gyakorlatra vonatkozik, amelyeket a priceless™ programmal kapcsolatban gyűjtünk össze. Ez az Adatvédelmi Tájékoztató nem terjed ki személyes adatainak összegyűjtésére és felhasználására a Mastercard által más programokkal kapcsolatban, harmadik felek által vagy egyéb Mastercard márkanévvel ellátott webhelyeken, Mastercard kártyájának kibocsátója (pl. bankja) által, vagy bármi más információra vagy kommunikációra, amelyben a Mastercard felmerülhet a Pricelessen kívül.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató leírja, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk össze a priceless™ programmal kapcsolatban, a személyes adatok összegyűjtésének céljait, azokat a külső feleket, akikkel ezeket megoszthatjuk és az adatok biztonságának megóvására tett lépéseket. Ezenfelül ismerteti a személyes adataira vonatkozó jogait és választási lehetőségeit, valamint azt, hogy miként léphet velünk kapcsolatba adatvédelmi gyakorlatunkat illető kérdésekben.

A priceless™ webhelyen tett látogatása és a programban való részvétele a jelen Adatvédelmi Tájékoztató és a Felhasználási feltételek hatálya alá tartoznak. Kiskorúak (18 év alatti személyek) nem vehetnek részt a priceless™ programban. Ha többet szeretne megtudni a Mastercard adatvédelmi gyakorlatáról, akkor tekintse meg a Mastercard Általános Adatvédelmi Tájékoztatót a következő címen: https://www.mastercard.hu/hu-hu/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.„Személyes adat” alatt egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információkat értünk. A személyes adatok alábbi kategóriáit gyűjthetjük össze:

 

 • Regisztrációs információ és kapcsolattartási adatok.
 • Fizetési információ, például hitelkártya vagy betéti kártya száma (a 16-jegyű fizetési kártyaszám).
 • Bármilyen egyéb tartalom vagy információ, amelyet a priceless™ programmal kapcsolatban nyújt.

A priceless™ használatával kapcsolatos információ, amelyet sütik vagy hasonló technológia útján gyűjtünk.


Személyes adatait a következő célokra kezelhetjük:

 

 • Az Önnel való kommunikációra.
 • A priceless™ program nyújtására, javítására és fejlesztésére.
 • Biztonságának garantálására.
 • Marketinganyagok küldésére.
 • Személyre szabott szolgáltatások és ajánlások nyújtására.
 • Egyéb célokra, melyekről az összegyűjtés idején külön értesítjük, valamint a törvény által megengedett és megkövetelt mértékben.
 • Anonimizált és összesített adatok létrehozására, a Mastercard ügyfelei és partnerei részére történő tanácsadás érdekében pénzköltési minták, csalások és egyéb trendek tárgykörében.
 • Annak érdekében, hogy többet tudhassunk meg Önről, ideértve az Ön preferenciáit, vagy egyéb jellemzőit. Ezen információkat személyes adatnak tekintjük, amennyiben ezt az adott alkalmazandó jog megköveteli.
 • Üzletünk működtetése, értékelése és javítása céljából, beleértve az anonimizációt és analitikát.
 • Adatelemzésre.
 • Egyéb célokra, melyekről az összegyűjtés idején külön értesítjük.
 • A Felhasználási feltételek érvényesítésére és egyéb jogszabályban foglalt kötelezettségeknek való megfelelésre.

 

Amennyiben ezt az adott alkalmazandó jog megköveteli, személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával kezeljük, csak olyan mértékben, ami termékeink és szolgálatásaink biztosításához szükséges, a törvényes kötelezettségeknek való megfelelés szerint, vagy ha a felhasználást szükségessé tevő jogos és azt felülíró érdek áll fenn.


Az alábbiakkal oszthatjuk meg személyes adatait:

 

 • A Mastercard központjával az Egyesült Államokban, társvállalatainkkal és a Mastercard vállalatcsoporton belüli más egységekkel.
 • A nevünkben eljáró szolgáltatókkal.
 • A fizetési ökoszisztéma további résztvevőivel, beleértve pénzintézeteket és kereskedőket.
 • Harmadik felekkel csalásellenőrzés és -megelőzés céljából vagy egyéb, a törvény által megkívánt okokból. 
 • Külső felekkel, akiket termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban használ, illetve akik esetében Ön beleegyezését adta.
 • Más egységekkel a vonatkozó törvények értelmében, illetve üzletünk vagy vagyonunk értékesítése vagy átruházása esetén.

Országától függően jogában áll vagy választhat úgy, hogy:

 

 • Tiltakozik bizonyos személyes adat összegyűjtése vagy kezelése ellen, beleértve a sütiket és hasonló technológiákat, a személyes adatok marketing célú felhasználásából, valamint a személyes adatok adatelemzési céllal történő anonimizálásából.
 • Hozzáfér személyes adataihoz, helyesbíti azokat, korlátozza vagy tiltakozik feldolgozásuk ellen, vagy kéri azok törlését vagy anonimizálását.
 • Igényelheti tőlünk az általunk kezelt személyes adatainak kiadását, hogy azokat egy más vállalathoz továbbítsa.
 • Visszavonja korábbi hozzájárulását.
 • Ahol erre lehetőség van, panaszt ad be a felügyeleti hatóságnál.

 

Jogait a Mastercard „My Data Center” portálon gyakorolhatja. Továbbá a „Kapcsolatfelvétel” című részben leírtak szerint továbbíthatja hozzánk kérelmét.


A Mastercard globális vállalat. Személyes adatait az Egyesült Államokba vagy olyan országokba is továbbíthatjuk, melyekben az adatok közlésének országától eltérőek az adatvédelmi jogszabályok, mely esetekben is az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban, illetve az Önnel közölt egyéb módokon fogjuk megvédeni.

 

Amennyiben az EGT területén tartózkodik, személyes adatait a Kötelező érvényű vállalati szabályokkal és más adattovábbítási mechanizmusokkal összhangban kezeljük.


Személyes adatainak védelmére megfelelő biztonsági óvintézkedéseket tartunk fenn, és azokat csak korlátozott ideig őrizzük meg.


Webhelyeinken előfordulhatnak olyan hivatkozások egyéb harmadik fél által fenntartott webhelyekre, valamint olyan közösségi média eszközök, widgetek, vagy plug-inek, amelyek lehetővé teszik webes tartalom, köztük IP-címek megosztását harmadik felekkel és közösségi médiaszolgáltatókkal. Ezek a közösségi médiaszolgáltatók tudomást szerezhetnek az Ön látogatásáról még abban az esetben is, ha Ön az adott szolgáltatónál nem rendelkezik felhasználói profillal. Amennyiben olyan hivatkozott webhelyekre vagy alkalmazásokra látogat el vagy olyanokat használ, amelyeket nem a Mastercard birtokol vagy ellenőriz, javasoljuk, hogy tekintse át ezek adatbiztonsági rendelkezéseit vagy értesítéseit.


A jelen Adatvédelmi Tájékoztató időszakosan frissülhet, hogy tükrözze az adatvédelmi gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat.


Küldhet nekünk és Adatvédelmi biztosunknak e-mailt a privacyanddataprotection@mastercard.com címre. Amennyiben az EGT vagy Svájc területén tartózkodik, a Mastercard Europe SA egység a felelős személyes adatainak kezeléséért. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlása érdekében kérelmét a Mastercard „My Data Center” portálon keresztül nyújthatja be.