Welcome ,

We look forward to delighting you.

Close

Priceless Cities Global Privacy Notice

Datum účinnosti: 4/4/2018

 

Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA, a jejich dceřiné společnosti a další subjekty v rámci skupiny společností Mastercard (dále společně jen „Mastercard”, „my” nebo „nás“ nebo „naše”) respektují vaše soukromí.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na postupy pro ochranu osobních údajů ve vztahu k osobním údajům shromážděným v rámci služby/ programu Priceless Cities. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na shromažďování a používání osobních údajů společností Mastercard v souvislosti s jinými programy, třetími osobami na jiných webových stránkách pod značkou Mastercard, vydavateli karet Mastercard (např. vaší bankou) ani na jiné informace či sdělení, která odkazují na Mastercard mimo program Priceless Cities.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s programem Priceless Cities, účely, pro které tyto osobní údaje shromažďujeme, další strany, s nimiž je můžeme sdílet , jakož i opatření, která jsme přijali pro zajištění zabezpečení dat. Informuje vás o vašich právech a volbách ve vztahu k osobním údajům, jakož i o tom, jak nás můžete kontaktovat za účelem aktualizace kontaktních údajů nebo získání odpovědí na otázky, které můžete mít ohledně našich postupů pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše návštěva webových stránek programu Priceless Cities a vaše účast v programu se řídí tímto oznámením o ochraně osobních údajů a Podmínkami používání. Děti a mladiství (ve věku do 18 let) nejsou oprávněni program Priceless Cities používat. Pro podrobnější informace o postupech společnosti Mastercard pro ochranu osobních údajů si prosím prohlédněte globální oznámení o ochraně osobních údajů Mastercard na adrese https://www.mastercard.cz/cs-cz/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html.Shromažďujeme následující osobní údaje:

 

 • Informace o registraci a kontaktní údaje
 • Číslo vaší kreditní nebo debetní karty (16místné číslo platební karty)
 • Informace související s používáním programu Priceless Cities shromažďované prostřednictvím souborů cookies či jiných podobných technologií.

Vaše osobní údaje můžeme používat:

 

 • ke komunikaci s vámi,
 • k poskytování, zlepšování a rozvoji programu Priceless Cities,
 • pro zajištění zabezpečení,
 • pro zasílání marketingových materiálů,
 • k poskytování přizpůsobeného personalizovaného obsahu,
 • k provádění analýzy dat,
 • vynucení našich Podmínek používání a dodržování našich zákonných povinností.

Osobní údaje můžeme sdílet s:

 

 • vedením společnosti Mastercard ve Spojených státech amerických, s našimi dceřinými společnostmi a dalšími subjekty v rámci skupiny společností Mastercard,
 • s našimi poskytovateli služeb, kteří pro nás poskytují služby,
 • dalšími účastníky platebního prostředí, včetně vydavatelů platebních karet, nabyvatelů a obchodníků,
 • třetími stranami kvůli monitorování a prevenci podvodů nebo pro jiné zákonné účely,
 • v případě prodeje nebo převodu našeho podnikání nebo aktiv.

V závislosti na vaší zemi můžete mít právo nebo možnost:

 

 • zakázat zasílání marketingových sdělení,
 • provést určitá rozhodnutí týkající se používání souborů cookies,
 • zrušit, zakázat nebo omezit používání informací o vašem chování na internetu  pro účely online behaviorální cílené reklamy,
 • využívat přístup ke svým osobním údajům, upravovat je, omezovat jejich zpracování nebo uplatňovat námitku vůči jejich zpracování nebo požadovat jejich vymazání,
 • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, pro jejich přenos jiné společnosti,
 • odvolat kterýkoliv z poskytnutých souhlasů,
 • v příslušných případech podat stížnost u vašeho dozorčího orgánu.

 

Svá práva můžete uplatnit v rozsahu povoleném právními předpisy dle popisu v části „Vaše práva a volby“ kliknutím na „Podrobnější informace“.


Udržujeme odpovídající zabezpečení pro ochranu vašich osobních údajů a uchováváme je pouze po omezenou dobu.


Osobní údaje můžeme předat mimo vaši zemi, včetně Spojených států amerických, a to v souladu s našimi Závaznými podnikovými pravidly a dalšími mechanizmy pro předávání dat.


Můžete se rozhodnout používat určité funkce, kvůli kterým spolupracujeme s dalšími subjekty, které fungují nezávisle na společnosti Mastercard.


Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny postupů pro ochranu osobních údajů.


Můžete nám zaslat e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com. Pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete svou žádost o uplatnění svých práv týkajících se vašich osobních údajů zaslat prostřednictvím portálu „My Data Center” společnosti Mastercard.

 

Mastercard International Inc. je společnost odpovědná za zpracování osobních údajů; nicméně pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů je společnost Mastercard Europe SA.

 

Pokud sídlíte mimo EHP nebo Švýcarsko a pokud máte otázky, komentáře, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů pro ochranu osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva a volby, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na poštovní adresu:

 

Global Privacy Office

Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street

Purchase, New York 10577

USA

 

Pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete svou žádost o uplatnění svých práv k osobním údajům od 25. května 2018 zaslat prostřednictvím portálu „My Data Center” společnosti Mastercard nebo nám zašlete e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com; nebo nám napište na poštovní adresu:

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Mastercard Europe SA

Chaussée de Tervuren 198A

B-1410 Waterloo

Belgie

Okay