Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Datum účinnosti: 4/4/2018

 

Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA, a jejich dceřiné společnosti a další subjekty v rámci skupiny společností Mastercard (dále společně jen „Mastercard”, „my” nebo „nás“ nebo „naše”) respektují vaše soukromí.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na postupy pro ochranu osobních údajů ve vztahu k osobním údajům shromážděným v rámci služby/ programu priceless™. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na shromažďování a používání osobních údajů společností Mastercard v souvislosti s jinými programy, třetími osobami na jiných webových stránkách pod značkou Mastercard, vydavateli karet Mastercard (např. vaší bankou) ani na jiné informace či sdělení, která odkazují na Mastercard mimo program priceless™.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s programem priceless™, účely, pro které tyto osobní údaje shromažďujeme, další strany, s nimiž je můžeme sdílet , jakož i opatření, která jsme přijali pro zajištění zabezpečení dat. Informuje vás o vašich právech a volbách ve vztahu k osobním údajům, jakož i o tom, jak nás můžete kontaktovat za účelem aktualizace kontaktních údajů nebo získání odpovědí na otázky, které můžete mít ohledně našich postupů pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše návštěva webových stránek programu priceless™ a vaše účast v programu se řídí tímto oznámením o ochraně osobních údajů a Podmínkami používání. Děti a mladiství (ve věku do 18 let) nejsou oprávněni program priceless™ používat. Pro podrobnější informace o postupech společnosti Mastercard pro ochranu osobních údajů si prosím prohlédněte globální oznámení o ochraně osobních údajů Mastercard na adrese https://www.mastercard.cz/cs-cz/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html.Shromažďujeme následující osobní údaje:

 

 • Informace o registraci a kontaktní údaje
 • Číslo vaší kreditní nebo debetní karty (16místné číslo platební karty)
 • Informace související s používáním programu priceless™ shromažďované prostřednictvím souborů cookies či jiných podobných technologií.

Vaše osobní údaje můžeme používat:

 

 • ke komunikaci s vámi,
 • k poskytování, zlepšování a rozvoji programu priceless™,
 • pro zajištění zabezpečení,
 • pro zasílání marketingových materiálů,
 • k poskytování přizpůsobeného personalizovaného obsahu,
 • k provádění analýzy dat,
 • vynucení našich Podmínek používání a dodržování našich zákonných povinností.

Osobní údaje můžeme sdílet s:

 

 • vedením společnosti Mastercard ve Spojených státech amerických, s našimi dceřinými společnostmi a dalšími subjekty v rámci skupiny společností Mastercard,
 • s našimi poskytovateli služeb, kteří pro nás poskytují služby,
 • dalšími účastníky platebního prostředí, včetně vydavatelů platebních karet, nabyvatelů a obchodníků,
 • třetími stranami kvůli monitorování a prevenci podvodů nebo pro jiné zákonné účely,
 • v případě prodeje nebo převodu našeho podnikání nebo aktiv.

V závislosti na vaší zemi můžete mít právo nebo možnost:

 

 • zakázat zasílání marketingových sdělení,
 • provést určitá rozhodnutí týkající se používání souborů cookies,
 • zrušit, zakázat nebo omezit používání informací o vašem chování na internetu  pro účely online behaviorální cílené reklamy,
 • využívat přístup ke svým osobním údajům, upravovat je, omezovat jejich zpracování nebo uplatňovat námitku vůči jejich zpracování nebo požadovat jejich vymazání,
 • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, pro jejich přenos jiné společnosti,
 • odvolat kterýkoliv z poskytnutých souhlasů,
 • v příslušných případech podat stížnost u vašeho dozorčího orgánu.

 

Svá práva můžete uplatnit v rozsahu povoleném právními předpisy dle popisu v části „Vaše práva a volby“ kliknutím na „Podrobnější informace“.


Udržujeme odpovídající zabezpečení pro ochranu vašich osobních údajů a uchováváme je pouze po omezenou dobu.


Osobní údaje můžeme předat mimo vaši zemi, včetně Spojených států amerických, a to v souladu s našimi Závaznými podnikovými pravidly a dalšími mechanizmy pro předávání dat.


Můžete se rozhodnout používat určité funkce, kvůli kterým spolupracujeme s dalšími subjekty, které fungují nezávisle na společnosti Mastercard.


Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny postupů pro ochranu osobních údajů.


Můžete nám zaslat e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com. Pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete svou žádost o uplatnění svých práv týkajících se vašich osobních údajů zaslat prostřednictvím portálu „My Data Center” společnosti Mastercard.

 

Mastercard International Inc. je společnost odpovědná za zpracování osobních údajů; nicméně pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů je společnost Mastercard Europe SA.

 

Pokud sídlíte mimo EHP nebo Švýcarsko a pokud máte otázky, komentáře, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů pro ochranu osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva a volby, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na poštovní adresu:

 

Global Privacy Office

Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street

Purchase, New York 10577

USA

 

Pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete svou žádost o uplatnění svých práv k osobním údajům od 25. května 2018 zaslat prostřednictvím portálu „My Data Center” společnosti Mastercard nebo nám zašlete e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com; nebo nám napište na poštovní adresu:

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Mastercard Europe SA

Chaussée de Tervuren 198A

B-1410 Waterloo

Belgie