Header background image Second header background image Background image

Priceless Global Privacy Notice

Datum účinnosti: 4/30/2024

 

Společnost Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA a jejich přidružené společnosti a další subjekty v rámci skupiny společností Mastercard (souhrnně „Mastercard“, „my“, „nás“ nebo „náš, naše“) respektují vaše soukromí. 

 

Toto globální oznámení o ochraně osobních údajů programu Priceless (dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“) se vztahuje na naše zpracování osobních údajů v kontextu řešení programu Priceless, kde vystupujeme jako správce údajů (dále jen „služby Priceless“). Naše řešení Priceless umožňují oprávněným držitelům karet přístup k zážitkům, účast v losování o ceny a využívání dalších propagačních nabídek a relevantního obsahu (souhrnně dále jen „nabídky“). Zahrnují naše webové stránky B2C Priceless (https://www.priceless.com/) a naše řešení B2B Priceless.  

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zpracováváme osobní údaje jménem našich firmeních zákazníků a podle jejich pokynů v kontextu některých našich řešení B2B Priceless, jednáme jako zpracovatel údajů a zpracování vašich osobních údajů v těchto souvislostech se tímto Oznámením o ochraně osobních údajů neřídí. Stejně tak, pokud zpracovává vaše osobní údaje nějaký obchodník, aby vám poskytl konkrétní nabídku, je správcem údajů pro zpracování vašich osobních údajů. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů. 

 

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které zpracováváme v rámci služeb Priceless, účely, pro které tyto osobní údaje shromažďujeme, jiné strany, s nimiž je můžeme sdílet, včetně obchodníků poskytujících nabídky a opatření, která činíme za účelem zabezpečení osobních údajů. Rovněž vás informuje o vašich právech a možnostech ve vztahu k vašim osobním údajům jakož i o tom, jak nás můžete kontaktovat, abychom aktualizovali vaše kontaktní údaje nebo odpověděli vaše případné dotazy ohledně postupů jakými chráníme vaše osobní údaje. 

 

Děti a nezletilé osoby (mladší 18 let) nejsou oprávněny využívat služby Priceless. Další informace o postupech společnosti Mastercard v oblasti ochrany osobních údajů v jiných souvislostech naleznete v Globálním oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Mastercard na adrese https://www.mastercard.cz/cs-cz/osatni/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html nebo v jiných příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů.  

 

Naše praktikované zásady ochrany osobních údajů se mohou v jednotlivých zemích, v nichž působíme, lišit v závislosti na místních postupech a legislativním prostředí. Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku, Spojeném království, Turecku nebo Izraeli, toto Oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytuje společnost Mastercard Europe SA, která vystupuje jako správce údajů pro zpracování vašich osobních údajů v kontextu služeb správce. Pokud žijete ve Spojených státech, „část 11. Dodatek k ochraně osobních údajů v USA“ doplňuje informace obsažené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro určité státy, jak je v této části uvedeno. Shromažďujeme následující osobní údaje:

 

 • Informace o registraci a kontaktní údaje
 • Číslo vaší kreditní nebo debetní karty (16místné číslo platební karty)
 • Informace související s používáním programu priceless™ shromažďované prostřednictvím souborů cookies či jiných podobných technologií.

Vaše osobní údaje můžeme používat:

 

 • ke komunikaci s vámi,
 • k poskytování, zlepšování a rozvoji programu priceless™,
 • pro zajištění zabezpečení,
 • pro zasílání marketingových materiálů,
 • k poskytování přizpůsobeného personalizovaného obsahu,
 • k provádění analýzy dat,
 • vynucení našich Podmínek používání a dodržování našich zákonných povinností.

Osobní údaje můžeme sdílet s:

 

 • vedením společnosti Mastercard ve Spojených státech amerických, s našimi dceřinými společnostmi a dalšími subjekty v rámci skupiny společností Mastercard,
 • s našimi poskytovateli služeb, kteří pro nás poskytují služby,
 • dalšími účastníky platebního prostředí, včetně vydavatelů platebních karet, nabyvatelů a obchodníků,
 • třetími stranami kvůli monitorování a prevenci podvodů nebo pro jiné zákonné účely,
 • v případě prodeje nebo převodu našeho podnikání nebo aktiv.

V závislosti na vaší zemi můžete mít právo nebo možnost:

 

 • zakázat zasílání marketingových sdělení,
 • provést určitá rozhodnutí týkající se používání souborů cookies,
 • zrušit, zakázat nebo omezit používání informací o vašem chování na internetu  pro účely online behaviorální cílené reklamy,
 • využívat přístup ke svým osobním údajům, upravovat je, omezovat jejich zpracování nebo uplatňovat námitku vůči jejich zpracování nebo požadovat jejich vymazání,
 • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, pro jejich přenos jiné společnosti,
 • odvolat kterýkoliv z poskytnutých souhlasů,
 • v příslušných případech podat stížnost u vašeho dozorčího orgánu.

 

Svá práva můžete uplatnit v rozsahu povoleném právními předpisy dle popisu v části „Vaše práva a volby“ kliknutím na „Podrobnější informace“.


Osobní údaje můžeme předat mimo vaši zemi, včetně Spojených států amerických, a to v souladu s našimi Závaznými podnikovými pravidly a dalšími mechanizmy pro předávání dat.


Udržujeme odpovídající zabezpečení pro ochranu vašich osobních údajů a uchováváme je pouze po omezenou dobu.


Můžete se rozhodnout používat určité funkce, kvůli kterým spolupracujeme s dalšími subjekty, které fungují nezávisle na společnosti Mastercard.


Služby Priceless nejsou určeny dětem mladším 16 let a ani nejsou pro tyto děti zamýšleny. Společnost Mastercard však může zpracovávat osobní údaje dětí mladších 16 let se souhlasem rodiče či opatrovníka nebo na základě jiného právního základu v souladu s platnými zákony. Pokud zjistíte, že společnost Mastercard zpracovává osobní údaje dětí v rozporu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů, můžete nás upozornit na adrese privacyanddataprotection@mastercard.com


Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny postupů pro ochranu osobních údajů.


Můžete nám zaslat e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com. Pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete svou žádost o uplatnění svých práv týkajících se vašich osobních údajů zaslat prostřednictvím portálu „My Data Center” společnosti Mastercard.

 

Mastercard International Inc. je společnost odpovědná za zpracování osobních údajů; nicméně pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů je společnost Mastercard Europe SA.

 

Pokud sídlíte mimo EHP nebo Švýcarsko a pokud máte otázky, komentáře, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů pro ochranu osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva a volby, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na poštovní adresu:

 

Global Privacy Office

Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street

Purchase, New York 10577

USA

 

Pokud sídlíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete svou žádost o uplatnění svých práv k osobním údajům od 25. května 2018 zaslat prostřednictvím portálu „My Data Center” společnosti Mastercard nebo nám zašlete e-mail na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com; nebo nám napište na poštovní adresu:

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Mastercard Europe SA

Chaussée de Tervuren 198A

B-1410 Waterloo

Belgie