Priceless Global Privacy Notice

Ingangsdatum:  29 mei 2024

 

Mastercard International Inc., Mastercard Europe SA en hun gelieerde ondernemingen en andere entiteiten binnen de Mastercard-bedrijvengroep (gezamenlijk “Mastercard”, “wij”, “ons” of “onze”) respecteren uw privacy. 

 

Deze Wereldwijde privacyverklaring voor Priceless (“Privacyverklaring”) is van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens in de context van Priceless-oplossingen waarvoor wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke (“Priceless Services”). Onze Priceless-oplossingen geven in aanmerking komende kaarthouders de mogelijkheid om toegang te krijgen tot ervaringen, deel te nemen aan prijstrekkingen en te profiteren van andere promotionele aanbiedingen en relevante content (gezamenlijk “Aanbiedingen”). Hieronder vallen onze B2C Priceless-website (https://www.priceless.com/) en onze B2B Priceless-oplossingen.  

 

Houd er rekening mee dat wanneer we persoonsgegevens verwerken namens en volgens de instructies van onze zakelijke klanten in de context van sommige van onze B2B Priceless-oplossingen, we optreden als een gegevensverwerker en de verwerking van uw persoonsgegevens in deze contexten niet wordt beheerst door deze Privacyverklaring. Evenzo, wanneer een handelaar uw persoonsgegevens verwerkt om u een specifiek aanbod te verstrekken, zijn zij de verwerkingsverantwoordelijken voor hun verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens in deze contexten verwijzen we u naar hun respectievelijke privacyverklaring. 

 

Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verwerken in de context van de Priceless Services, de doeleinden waarvoor wij die persoonsgegevens verzamelen, de andere partijen met wie wij deze kunnen delen, met inbegrip van verkopers die Aanbiedingen doen, en de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verklaring zet ook uiteen welke rechten en keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u ons kunt bereiken om uw contactgegevens bij te werken of vragen te beantwoorden die u mogelijk hebt over onze privacypraktijken. 

 

Kinderen en minderjarigen (jonger dan 18 jaar) komen niet in aanmerking voor het gebruik van de Priceless Services. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Mastercard in andere contexten naar de wereldwijde privacyverklaring van Mastercard op https://www.mastercard.nl/nl-nl/visie/privacy.html of andere toepasselijke privacyverklaringen.  

 

Vanwege de plaatselijke praktijken en wettelijke vereisten kunnen onze privacypraktijken van land tot land verschillen. Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Turkije of Israël, wordt deze Privacyverklaring aan u verstrekt door Mastercard Europe SA, die fungeert als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van de diensten van de verwerkingsverantwoordelijke. Als u in de Verenigde Staten woont: “paragraaf 11. U.S. Privacy Addendum” is een aanvulling op de informatie in deze Privacyverklaring voor bepaalde staten zoals aangegeven in die paragraaf. Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens verzamelen:

 

 • Inschrijvingsinformatie en contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van priceless™, verzameld via cookies en andere vergelijkbare technologieën
 • Uw betaalgegevens, zoals het nummer van uw credit- of debitcard (het 16-cijferige nummer van uw betaalkaart).
 • Eventuele andere content of informatie die u verstrekt in verband met priceless™.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken:

 

 • Om met u te communiceren.
 • Om priceless™ aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Voor veiligheid en bescherming
 • Om u marketingmateriaal toe te sturen.
 • Om u gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.
 • Ten behoeve van andere doeleinden die wij uitdrukkelijk melden op het moment van verzameling en zoals verder wettelijk toegestaan of vereist is.
 • Voor het genereren van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens om inzichten te krijgen teneinde klanten en partners van Mastercard te kunnen adviseren over bestedingspatronen, fraude en andere trends.
 • Om meer informatie over u te krijgen, met inbegrip van uw voorkeuren en andere kenmerken. Wij behandelen deze afgeleide gegevens als Persoonsgegevens wanneer dit volgens het toepasselijke recht verplicht is.
 • Voor onze bedrijfsvoering, ontwikkeling en verbetering, met inbegrip van anonimisering en analyses.
 • Voor gegevensanalyse.
 • Ten behoeve van andere doeleinden die wij uitdrukkelijk vermelden op het moment van verzameling.
 • Om toe te zien op de naleving van onze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Indien dit op grond van het toepasselijke recht verplicht is, gebruiken wij uw Persoonsgegevens met uw toestemming; voor zover noodzakelijk om aan u producten en diensten te leveren; ter nakoming van een wettelijke verplichting; of wanneer er een legitiem en zwaarder wegend belang is dat het gebruik noodzakelijk maakt.


Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:

 • Het hoofdkantoor van Mastercard in de Verenigde Staten, onze dochterondernemingen en andere entiteiten binnen de bedrijvengroep van Mastercard.
 • Onze dienstverleners die namens ons optreden.
 • Derden in het geval van een verkoop of overdracht van onze onderneming of activa.
 • Derde partijen ten behoeve van fraudetoezicht en -preventie of andere wettelijk verplichte doeleinden. 
 • Derde partijen waarvan u de functionaliteit gebruikt in verband met onze producten of diensten of met uw toestemming.
 • Andere entiteiten, indien vereist op grond van het toepasselijke recht of in geval van een verkoop of overdracht van ons bedrijf of onze activa.

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om:

 

 • Zich af te melden voor bepaalde vormen van verzameling of gebruik van uw Persoonsgegevens, met inbegrip van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en de anonimisering van uw Persoonsgegevens voor data-analyses.
 • Toegang tot uw Persoonsgegevens te verkrijgen, deze te corrigeren, het verwerken ervan te beperken of daar bezwaar tegen te maken of te verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Ons te verzoeken de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt over te dragen naar een andere onderneming.
 • Uw eerder verstrekte toestemming in te trekken.
 • Indien van toepassing, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.

 

 

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, kunt u uw rechten uitoefenen via Mastercard’s “My Data Center”-portal. U kunt ook een verzoek indienen zoals uiteengezet in de rubriek “Contact”.


Mastercard is een wereldwijd bedrijf. We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen naar de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten hebben als het land waarin u de informatie aanvankelijk hebt verstrekt, maar we zullen uw persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring of zoals anderszins aan u bekendgemaakt.

 

Als u zich in de EER bevindt, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met onze bindende bedrijfsregels en andere mechanismen voor gegevensoverdracht.


Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en bewaren uw gegevens slechts voor een bepaalde tijd.


Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden, tools van sociale media, widgets of plug-ins die het mogelijk maken om content van websites, waaronder het IP-adres, te delen met derden en sociale-mediabedrijven. Deze sociale-mediabedrijven kunnen zelfs geïnformeerd worden over uw bezoek als u niet bent ingelogd op uw sociale-media-account of als u geen account heeft bij het medium in kwestie. Wanneer een gelinkte door u bezochte website of gebruikte functionaliteit geen eigendom is van Mastercard of Mastercard daarover geen zeggenschap heeft, raden wij u aan de privacyverklaring of het privacybeleid van die organisatie te raadplegen.


De Priceless Services zijn niet gericht op of bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Mastercard kan echter persoonsgegevens over kinderen jonger dan 16 jaar verwerken met toestemming van de ouder of voogd of op basis van een andere rechtsgrond in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u ontdekt dat Mastercard in strijd met deze Privacyverklaring persoonsgegevens van kinderen verwerkt, kunt u ons waarschuwen op privacyanddataprotection@mastercard.com


Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt op basis van wijzigingen in onze privacypraktijken.


U kunt ons e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com. Als u in de EER of in Zwitserland gevestigd bent, kunt u uw verzoeken over het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens indienen via het “My Data Center”-portal van Mastercard.

 

There is an issue with your connection. Please try again

Thank you