Header background image Second header background image Background image

historická budova Národního muzea

Jedna z nejvýznamnějších pražských budov byla už v roce 1962 prohlášena za národní kulturní památku. Čechy milovaná a cizinci obdivovaná, osudově spjatá s novodobými českými dějinami, časem neoddělitelně splynula s představou o Národním muzeu jako instituci.

Experiences