Header background image Second header background image Background image

DragonPass International Ltd

Услугите се предоставят и управляват от DragonPass International Limited.

Приложението и уебсайтът Mastercard Travel Experiences Europe са първото по рода си цифрово решение, което предоставя уникално и безпроблемно летищно изживяване за притежателите на първокласни карти Mastercard на избрани пазари и продукти. Програмата предоставя предимства на летищата като бързо преминаване през зоните за сигурност чрез безпроблемно цифрово решение.

Приложението и уебсайтът Mastercard Travel Experiences са собственост на и се управляват от DragonPass Ltd.

Experiences