Header background image Second header background image Background image

Nadace Mucha

Nadace Mucha je nezávislou neziskovou dobročinnou organizací. Byla založena v roce 1992 po smrti umělcova syna Jiřího jeho manželkou Geraldinou Muchovou společně s jejich jediným synem Johnem Muchou. Spravuje největší a nejobsáhlejší kolekci prací Alfonse Muchy na světě.


Hlavním posláním nadace je:
•    pečovat ve spolupráci s Mucha Trust o uměleckou pozůstalost Alfonse Muchy a přispět tak k jejímu zachování;
•    propagovat tvorbu Alfonse Muchy;
•    propagovat umělecký odkaz Jiřího a Geraldiny Muchové.


Mucha byl hluboce přesvědčen o tom, že umění má pro lidstvo nepostradatelný přínos a že by mělo být zpřístupněno co nejširší veřejnosti.
Nadace Mucha proto aktivně pracuje na propagování díla Alfonse Muchy:
•    organizací výstav po celém světě;
•    publikační činností;
•    správou Muchova muzea v Praze.


Nadace Mucha je respektována jako celosvětový garant uměleckého odkazu Alfonse Muchy.

Experiences