Header background image Second header background image Background image

EKO‑KOM

Obalová společnost EKO‑KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Jejím posláním je i zajímavou formou edukovat a předávat dále informace o všem, co souvisí s tříděním a recyklací odpadů.

Experiences