Header background image Second header background image Background image

Project Kültür

Project Kültür çağdaş kültür, sanat ve edebiyat üretimlerinin yayılıp yaygınlaşması için projeler üreten bir buluşma noktasıdır.

Zamanın ruhunu düzenlediği etkinlik, festival ve buluşmalarla yakalayan, kültür sanat ve edebiyat dünyasındaki üretimleri projeleriyle görünür kılmayı amaçlayan bir oluşumdur. Ulusal ve uluslararası etkinliklerle, çevrimiçi ve fiziksel buluşmalarla, yeni dünyanın yeni yaklaşımlarının temsilcilerini okuruyla, dinleyicisiyle, izleyicisiyle hazırladığı ve hayata geçirdiği projeler aracılığıyla buluşturur.

Güncel yaratıcı dünyanın üretimlerini görünür kılmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan Project Kültür, özgün fikir ve üretimleri desteklemekte ve projelendirmektedir.

Experiences