Header background image Second header background image Background image

Aquatika - Slatkovodni akvarij Karlovac

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC nastala je 2016. godine u okviru projekta pod nazivom „SLATKOVODNI AKVARIJ I MUZEJ RIJEKA – KAQUARIUM“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 

Karlovački slatkovodni akvarij smješten je uz desnu obalu rijeke Korane. Objekt je ukopan a s vanjskih strana nasut zemljanim nasipima. Inspiracija za oblikovanje je povijesna jezgra grada: karlovačka zvijezda okružena „bedemima“, obrambenim zemljanim nasipima.
 

Izložbeni postav akvarija je prikaz flore i faune hrvatskih rijeka i njihovih ekosustava, geološke prošlosti te tradicijske kulture i povijesti porječja četiriju karlovačkih rijeka. Postav prikazuje tok krške rijeke – riječnu floru, faunu i njezinu bioraznolikost. 

Experiences