Header background image Second header background image Background image

Nadační fond Mathilda

Nadační fond Mathilda vznikl v roce 2010 a jeho posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. NF podporuje a realizuje smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustřeďují se na projekty, které napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých. Také se zabývají výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají nepostradatelnými pomocníky. Vytváří i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

Experiences