Header background image Second header background image Background image

Richard Biegel

Pravidelné toulky v čase pro vás připravuje autor knihy Město v bouři, předseda Klubu Za starou Prahu a pedagog Ústavu pro dějiny umění FF UK se specializací na novověkou, moderní a současnou architekturu, urbanismus a památkovou péči doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D..

Experiences